Uffizi

DSC04737FlorenceUffiziPieroDellaFrancescaFedericoDaMontefeltroAndBattistaSforzaDukeAndDuchessOfUrbinoC1472-1475OilOnPanelDSC04738FlorenceUffiziPieroDellaFrancescaFedericoDaMontefeltroAndBattistaSforzaDukeAndDuchessOfUrbinoC1472-1475OilOnPanelTXT

Florence, Uffizi, Piero della Francesca, Federico da Montefeltro and Battista Sforza, Duke and Duchess of Urbino, circa 1472 – 1475. Oil on panel.


Dan de achterkant.
Samen een heel bijzonder paneel.

DSC04739FlorenceUffiziPieroDellaFrancescaTriumphsOfTheDukeAndDuchessDSC04740FlorenceUffiziPieroDellaFrancescaTriumphsOfTheDukeAndDuchessTXT1

Piero della Francesca, Triumphs of the Duke and Duchess.

DSC04740FlorenceUffiziPieroDellaFrancescaTriumphsOfTheDukeAndDuchessTXT2


De aanleiding voor mij om naar Florence te gaan was het boek
‘De boekhandelaar van Florence’ (Ross King).
De hoofdpersoon, Vespasiano de Bisticci,
had een boekwinkel waarin hij, al dan niet op bestelling,
manuscrpten verkocht.
Een van zijn grote klanten voor de handgeschreven en
geillustreerde boeken was Federico da Montefeltro.
Hoe groot?

‘Vespasiano zou er met zijn team van zo’n 40 kopiisten, rubricatoren en illuminatoren bijna een decennium druk mee zijn’

‘De boekhandelaar van Florence’, pagina 272.

Uffizi

Vandaag een ongelofelijke reeks van de hand van Filippo Lippi.

DSC04727FlorenceUffiziFilippoLippiAdorationOfTheChristChildWithTheYoungStJohnTheBaptistStRomualsAngelsTheHandsOfGodTheFatherAndTheHolyGohstAsADoveC1463TemperaOnWoodDSC04728FlorenceUffiziFilippoLippiAdorationOfTheChristChildWithTheYoungStJohnTheBaptistStRomualsAngelsTheHandsOfGodTheFatherAndTheHolyGohstAsADoveC1463TemperaOnWoodTXT

In volgorde zoals ik er langs gelopen ben: Florence, Uffizi, Filippo Lippi, Adoration of the Christ child with the young St. John the Baptist, St. Romuals, angels, the hands of God the Father and the Holy Ghost as a dove. Circa 1463. Tempera on wood.


DSC04729FlorenceUffiziFilippoLippiCoronationOfTheVirginC1439-1447TemperaOnWoodDSC04730FlorenceUffiziFilippoLippiCoronationOfTheVirginC1439-1447TemperaOnWoodTXT

Filippo Lippi, Coronation of the Virgin. Circa 1439 – 1447. Tempera on wood. Let op hoe mooi de hoofden van de engelen en heiligen steeds een andere kant op kijken.

DSC04731FlorenceUffiziFilippoLippiCoronationOfTheVirginC1439-1447TemperaOnWoodDSC04732FlorenceUffiziFilippoLippiCoronationOfTheVirginC1439-1447TemperaOnWood


DSC04733FlorenceUffiziFilippoLippiAdorationOfTheChristChildWStJosepfStJeromeStHilarionStMaryMagdalenAndAngelsC1455TemperaOnWoodDSC04734FlorenceUffiziFilippoLippiAdorationOfTheChristChildWStJosepfStJeromeStHilarionStMaryMagdalenAndAngelsC1455TemperaOnWood

Filippo Lippi, Adoration of the Christ child with St. Joseph, St. Jerome, St. Hilarion, St. Mary Magdalen and angels. Circa 1455. Tempera on wood.


DSC04735FlorenceUffiziFilippoLippiMadonnaAndChildWStFrancisStCosmasStDamianAndStAnthonyOfPadua1440-1445TemperaOnWoodDSC04736FlorenceUffiziFilippoLippiMadonnaAndChildWStFrancisStCosmasStDamianAndStAnthonyOfPadua1440-1445TemperaOnWood

Filippo Lippi, Madonna and Child with St. Francis, St. Cosmas, St. Damian and St. Anthony of Padua, 1440 – 1445. Tempera on wood. Dan zijn daar nog de predellas, zeg maar de onderste reeks schilderijen. Francesco Pesellino assisteert Filippo Lippi hier. Het gaat om de volgende afbeeldingen: St. Francis receives the stigmata and St. Cosmas and St. Damian heal Justinian (Copies), the Nativity, the Martyrdom ff St. Cosmas and St. Damian, the miracle of St. Anthony. De predellas zijn qua thema dus mooi afgestemd op het hoofdwerk.


Uffizi

Voor de afwisseling.

DSC04716FlorenceUffiziAgnoloGaddiCrucifixionC1390-1396TemperaOnWoodDSC04717FlorenceUffiziAgnoloGaddiCrucifixionC1390-1396TemperaOnWoodTXT

Florence, Uffizi, Agnolo Gaddi, Crucifixion, circa 1390 – 1396. Tempera on wood.


DSC04718FlorenceUffiziLorenzoMonacoAdorationOfTheMagiTheProphetsIsaiahAndDavid(InThePinnacles)C1420TemperaOnWood

Uffizi, Lorenzo Monaco, Adoration of the Magi, The Redeemer, The prophets Isaiah and David (in the pinnacles). Circa 1420. Tempera on wood.

DSC04719FlorenceUffiziLorenzoMonacoAdorationOfTheMagiTheProphetsIsaiahAndDavid(InThePinnacles)C1420TemperaOnWoodTXT


DSC04722FlorenceUffiziGentileDaFabrianoAdorationOfTheMagiChristInJudgementTheAnnunciationAndProphetTheNativityTheFlightIntoEgyptThePresentationInTheTemple1423TemperaOnWood

Gentile da Fabriano, Adoration of the Magi, Christ in judgement, The Annunciation and Prophets (in the pinnacles) The Nativity, The flight into Egypt, The presentation in the temple (in the predella), 1423. Tempera on wood.

DSC04722FlorenceUffiziGentileDaFabrianoAdorationOfTheMagiChristInJudgementTheAnnunciationAndProphetTheNativityTheFlightIntoEgyptThePresentationInTheTemple1423TemperaOnWood DetailDSC04723FlorenceUffiziGentileDaFabrianoAdorationOfTheMagiChristInJudgementTheAnnunciationAndProphetTheNativityTheFlightIntoEgyptThePresentationInTheTemple1423TemperaOnWoodTXTDSC04724FlorenceUffiziGentileDaFabrianoAdorationOfTheMagiPresentationInTheTemplePredella1423TemperaOnWood

Presentation in the temple. Moderne kopie van origineel in het Louvre. Maakt het beeld wel compleet. Hier de eerste van de drie predella’s (zeg maar aanvullende schilderijen).


DSC04725FlorenceUffiziGentileDaFabrianoAdorationOfTheMagiTheNativityPredella1423TemperaOnWoodDSC04726FlorenceUffiziGentileDaFabrianoAdorationOfTheMagiTheFlightIntoEgyptPredella1423TemperaOnWood


Dit laatste werk is zo ongelofelijk.
Dat is een absoluut meesterwerk.
De naam van de maker, Gentile da Fabriano, is bij
het grote publiek niet zo bekend. Bij mij dus ook niet.
Maar wat mooi.
Dit alleen is al een trip naar Florence waard!

De Wissel

DSC06957MarleneDumasDeWissel1992AquarelInktPotloodOpPaierOlieverfOpCanvasTXT

In het Stedelijk Museum Breda is een werk te zien van Marlene Dumas: De Wissel. Een reeks kleinere werken door haar zelf en haar medekunstenaars in de periode dat ze actief was in Breda: Marlene Dumas, De Wissel, 1992, aquarel, inkt, potlood op papier en olieverf op canvas.


DSC06950MarleneDumasDeWissel1992AquarelInktPotloodOpPaierOlieverfOpCanvasDSC06951MarleneDumasDeWissel1992AquarelInktPotloodOpPaierOlieverfOpCanvasDetail

Een aantal van de werken sprongen eruit zoals deze: een sterre maker.


DSC06952MarleneDumasDeWissel1992AquarelInktPotloodOpPaierOlieverfOpCanvasMeisjeMetKleinVogeltjeInHand

Meisje met klein vogeltje in hand.


DSC06953MarleneDumasDeWissel1992AquarelInktPotloodOpPaierOlieverfOpCanvasDon'tLookBack

Don’t look back.

DSC06954MarleneDumasDeWissel1992AquarelInktPotloodOpPaierOlieverfOpCanvasDetail


Grote schoonmaak

Het Stedelijk Museum Breda is verbouwd.
Het heeft geen jaren geduurd maar toch wel een aantal maanden.
Sinds afgelopen weekend zijn ze weer open dus ik ben vanmorgen
meteen naar de tentoonstelling met werk van Ruud van Empel
gaan kijken.
Het museum heet overigens nu STDLK Museum Breda.

Wat mij betreft had men de grote schoonmaak nog wel
wat verder kunnen doortrekken zodat er een betekenisvolle
naam was gekozen en er geen tentoonstellingen meer
worden georganiseerd waar je geen foto’s mag maken.

DSC06956RuudVanEmpelArcadiaVoyagePittoresque#1ArchivalPigmentPrint

Ruud van Empel Arcadia is de titel van de tentoonstelling. Op de eerste wand is het werk Voyage Pittoresque #1 te zien. Een ‘Archival pigment print. Van Empel is een pionier op het gebied van het digitaal bewerken van foto’s. Is daarmee tot intrigerende werken gekomen waarbij waar je naar kijkt heel echt lijkt maar het nooit echt is.


In de oudere werken die er hangen zie je vaak jaren-50
geklede kinderen in een omgeving met veel groen maar ook
prachtige kleuren. Een opmerkelijk aantal van de planten
en bloemen die je er op ziet staan lijken verdacht veel
op vleesetende planten. De idylle wringt.
Verrassend vond ik de serie Pollution.Geen natuur meer maar
plassen olie-achtige stoffen in uiteenlopende kleuren.

RuudVanEmpelArcadiaubliciteitsfoto

Hopelijk mag ik deze foto dan wel gebruiken. Deze is afkomstig van de publiciteits e-mail van het museum. Dus dit mag dan waarschijnlijk wel. Het werk is heel herkenbaar.


DSC06978RuudVanEmpelArcadia1980Breda1990

Bij de tentoonstelling wordt deze ‘catalogus’ verkocht. Let op: de werken waarmee Van Empel bekend geworden is, die staan hier niet in. Die zijn waarschijnlijk alleen voor de verkoop via de gallerie. Wel staan in dit boek foto’s van de Synagoge en het bijbehorende schooltje van uit de tijd dat dit een kraakpand was. Al is het bij mij om de hoek, ik had daar nog nooit eerder iets van gezien.


Paleis van Typografisch Metselwerk

Mijn foto’s van het ‘Paleis van Typografisch Metselwerk’
wissel ik hieronder af met foto’s van de Grote Kerk van
Breda, de ruimte waar de tentoonstelling op dit
moment te zien is.

DSC06816PaleisVanTypografischMetselwerk

Het ‘Paleis van Typografisch Metselwerk’ is een project waar Richard Niessen al jaren aan gewerkt heeft, het project steeds verder doorontwikkelen en vervolgens vertonen op wisselende locaties. Deze keer in Breda, destad die tot een paar jaar geleden nog de stad van grafiek wilde worden. Intussen heeft men die ambitie laten varen maar Graphic Matters heeft nog steeds een stevige ambitie: ‘Graphic Matters maakt het werk van visueel eigenzinnige, maatschappelijk betrokken en/of sociaal kritische vormgevers zichtbaar’. De reizende tentoonstelling is opgebouwd uit een stapelbare verzameling ‘vitrines’. Hierboven in gestapelde uitvoering.


DSC06817PaleisVanTypografischMetselwerk

Dit is een uitgepakte vitrine. Op schragen een soort van lade. Steeds afgedekt met een glazen plaat, vergezeld van zwart/witte palen die betrokken zijn bij opslag en vervoer. Een plank die de lade kan afsluiten. Soms zie je nog een soort van extra plateau zoals hier links en op het vloerdeel een QR-code naar een voorgelegen introductie. Al die niveau’s kunnen en zijn vaak voorzien van informatie over typografie.


DSC06818PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkMuurDSC06819HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkRichardNiessenIMG_0180PaleisVanTypografischMetselwerkVonWersinsKitchen

De onderwerpen die aangekaart worden zijn heel interessant. Probleem alleen is dat er heel, heel veel informatie wordt gedeeld die professionals zeker zal aanspreken (al zullen veel van de informatie al kennen). Voor leken is het allemaal erg veel, met een lange gesproken introductie en voor mij vaak onoverzichtelijke presentaties. Het is overduidelijk dat er erg veel werk in is gestoken. Veel tijd, heel veel energie. Deze tekst is een soort van toelichting. Het bespreekt Von Wersin, een persoon die baanbrekend werk geschreven heeft over ornamenten. Hansje van Halem is een bekende maker van grafiek, onder andere voor Lowlands. Mienke Simon Thomas is een schrijver en curator van Boijmans die werk gedaan heeft op het gebied van ornamenten. Dus voldoende aanleiding om verder op zoek te gaan rond het thema ornamenten maar voor een wnadeling langs grafiek op een zondagmiddag…..


DSC06820BredaGroteKerkGrafzerkDSC06821BredaGroteKerkMuur

De Grote Kerk geeft momenten met ontspannende afwisseling.

DSC06822BredaGroteKerkMuurDSC06824PaleisVanTypografischMetselwerk

Deze vitrines zijn mooi gemaakt. Als idee: super!


DSC06825PaleisVanTypografischMetselwerk

Maar waar begin je, zoveel lagen informatie. Fysiek en inhoudelijk. Één zo’n vitrine is al een tentoonstelling op zich.


DSC06826PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkDetaiGrafmonumentEngelbrechtIEnJanIVVanNassauEnEchtgenotes

Breda, Grote Kerk, detail van het grafmonument van Engelbrecht I en Jan IV van Nassau en echtgenotes. Zo mooi.


Ga kijken en oordeel zelf.
Vervelen ga je er niet doen.

Het Paleis van Typografisch Metselwerk in Breda

De nieuwe naamplaat van de Grote Kerk in Breda
geeft al aan dat er iets bijzonders aan de hand is.
Er is in de Grote Kerk een tentoonstelling over
typografie in de meest brede zin van het woord.

De Grote Kerk zelf kun je ook ‘lezen’ als een boek
en vandaag sta ik stil bij de speciale krant die bij
de tentoonstelling gemaakt is en die op de ‘typografische aspecten’
van de Grote Kerk ingaat.

IMG_0179PaleisVanTypografischMetselwerkVictoria&AlfredIVIUSEUMIVI

Nieuw (tijdelijk) naambord van de Grote Kerk:
Victoria & Alfred IVIUSEUMIVI
)palaceoftypographicmasonry(
Vrij naar het Victoria & Albert Museum in Londen, vermoed ik.


IMG_0206PaleisVanTypografischMetselwerk

De krant dient als een soort van alternatieve routebeschrijving door de Grote Kerk. Niet alleen de reizende tentoonstelling komt aan bod, er is juist veel ruimte voor de typografische aspecten van het kerkgebouw.


IMG_0207PaleisVanTypografischMetselwerk

De krant heeft ‘zwarte’ pagina’s.


IMG_0208PaleisVanTypografischMetselwerkEngelbrechtIIVanNassau

Met bijvoorbeeld Engelbrecht II van Nassau zoals hij deel uitmaakt van het praalgraf in de kerk.


IMG_0209PaleisVanTypografischMetselwerk

Dit zijn de witte pagina’s. Ga eens een kijkje nemen bij deze tentoonstelling.


Uffizi

Oude religieuze schilderijen hebben soms wel iets
van een stripverhaal in de zin dat er gebruik
wordt gemaakt van iets dat op tekstbalonnen lijkt.
Op de volgende Aankoniging groet de engel Maria
om vervolgens de geboorte van Christus aan te kondigen.
Een klassieke afbeelding: Maria rechts, de engel links,
tekst tussen hen in, vaak met een in bloei staande
lelie als symbool van maagdelijkheid.
Maar hier is het zo fantastisch uitgevoerd.
Het is ongelofelijk.

DSC04693FlorenceUffiziPacinoDiBonaguidoProcessionalCrossC1315-1320TempuraOnWood

Ave Maria, gratia plena….

DSC04701FlorenceUffiziSimoneMartiniLippoMenniAnnunciationC1333DSC04702FlorenceUffiziSimoneMartiniLippoMenniAnnunciationC1333

Twee schilders in het Uffizi, Simone Martini / Lippo Menni, Annunciation, circa 1333.

DSC04703FlorenceUffiziSimoneMartiniLippoMenniAnnunciationC1333

De vleugels van de engel vond ik schitterend en kijk ook eens naar de blind druk techniek in de aureool en de achtergrond en de stof van de kleding die door de lucht lijkt te vliegen en de motieven erin.


DSC04704FlorenceUffiziAmbrogioLorenzettiPresentationOfJezusAtTheTemple1342TemperaOnWood

Ambrogio Lorenzetti, Presentation of Jesus at the temple, 1342, tempera on wood.

DSC04705FlorenceUffiziAmbrogioLorenzettiPresentationOfJezusAtTheTemple1342TemperaOnWood


DSC04706FlorenceUffiziTaddeoGaddiMadonnaAndChildEnthronedWStMaryMagdalenStCatharineOfAlexandriaAndAngels1355TemperaOnWood

Taddeo Gaddi, Madonna and Child enthroned with St. Mary Magdalen, St. Catharine of Alexandria and angels, 1355, tempera on wood. Ik fotografeerde de schilderijen dit ik het mooist vond. Maar ik weet zeker als ik de schilderijen nog eens zouzien die ik niet gefotografeerd heb dat ik dan makkelijk nog een fantastische serie had kunnen maken. Uffizi is fantastisch.

DSC04707FlorenceUffiziTaddeoGaddiMadonnaAndChildEnthronedWStMaryMagdalenStCatharineOfAlexandriaAndAngels1355TemperaOnWood


DSC04710FlorenceUffiziGiottinoGiottoDiStefanoLamentationOverTheDeadChristC1360-1365TemperaOnWood

Giottino, Giotto di Stefano, Lamentation over the dead Christ, circa 1360 – 1365, tempera on wood.

DSC04711FlorenceUffiziGiottinoGiottoDiStefanoLamentationOverTheDeadChristC1360-1365TemperaOnWood


DSC04712FlorenceUffiziOrcagnaAndreaDiCioneEJacopoDiCioneStMatthewAndStoriesOfHisLifeC1367-1370TemperaOnWoodC1367-1370TemperaOnWood

Een kleine deel van een groot werkstuk. Een soort van schild voor een pilaar. De draken trokken mijn aandacht.

DSC04713FlorenceUffiziOrcagnaAndreaDiCioneEJacopoDiCioneStMatthewAndStoriesOfHisLifeC1367-1370TemperaOnWoodC1367-1370TemperaOnWood

Hier zie je nogmaals wat ik eerder blind druk noemde. Zo noem je dat bij boekbinden als je structuren in goudfolie aan brengt. Het effect is decoratie en het nog zichtbaarder worden van het goud dat blinkt.

DSC04714FlorenceUffiziOrcagnaAndreaDiCioneEJacopoDiCioneStMatthewAndStoriesOfHisLifeC1367-1370TemperaOnWoodC1367-1370TemperaOnWood

DSC04715FlorenceUffiziOrcagnaAndreaDiCioneEJacopoDiCioneStMatthewAndStoriesOfHisLifeC1367-1370TemperaOnWoodC1367-1370TemperaOnWood

Dit is het volledige werk: Orcagna, Andrea di Cione en Jacopo di Cione, St. Matthew and stories of his life, circa 1367 – 1370, tempera on wood, circa 1367 – 1370, tempera on wood.


De volledige titel van het werk is:

St. Matthew and stories of his life; Jesus summons St. Matthew;
St. Matthew exposes the magnicians accompanied by dragons;
St. Matthew raises king Aeglippis’ son from the dead; St. Matthew’s martyrdom.


Uffizi

DSC04693FlorenceUffiziPacinoDiBonaguidoProcessionalCrossC1315-1320TempuraOnWoodDSC04694FlorenceUffiziPacinoDiBonaguidoProcessionalCrossC1315-1320TempuraOnWoodDSC04695FlorenceUffiziPacinoDiBonaguidoProcessionalCrossC1315-1320TempuraOnWoodTXT

Vandaag een paar werken uit het Uffizi in Florence. Pacino di Bonaguido, Processional cross, circa 1315 – 1320, tempura on wood.


DSC04696 01 FlorenceUffiziLucaDiTommeAnnunciationWStFrancisStNicolasStThomasAndASaintedEvangelistTheProphetsElijahAaronMalachiAndIsaiah1370-1380TemperaOnWood

Luca di Tomme, Annunciation with St. Francis, St. Nicolas, St. Thomas and a Sainted Evangelist – the prophets Elijah, Aaron, Malachi and Isaiah, 1370 – 1380, tempera on wood.

DSC04696 02 FlorenceUffiziLucaDiTommeAnnunciationWStFrancisStNicolasStThomasAndASaintedEvangelistTheProphetsElijahAaronMalachiAndIsaiah1370-1380TemperaOnWood StFrancis

Detail van Franciscus.

DSC04696 03 FlorenceUffiziLucaDiTommeAnnunciationWStFrancisStNicolasStThomasAndASaintedEvangelistTheProphetsElijahAaronMalachiAndIsaiah1370-1380TemperaOnWood StThomas

Detail met de heilige (ongelovige) Thomas.


DSC04699FlorenceUffiziPietroLorenzettiMadonnaAndChildEnthronedWithEightAngelsC1340TemperaOnWoodTXTDSC04698FlorenceUffiziPietroLorenzettiMadonnaAndChildEnthronedWithEightAngelsC1340TemperaOnWood

Pietro Lorenzetti, Madonna and Child enthroned with eight angels, circa 1340, tempera on wood.


17 september 2022

De datum is op zich niet relevant maar je moet voor ieder
bericht een titel bedenken dus waarom niet de datum
van mijn bezoek aan het Uffizi, het kantoorcomplex dat
ontworpen is door Giorgio Vasari in opdracht van Cosimo I de’ Medici.
Nu een museum met een ongelofelijke collectie kunst.
Ik had een tijdslot gereserveerd, al vroeg in de ochtend.

DSC04676Florence

De dagen ervoor waren drukkend warm. De regenbui die je hier al ziet op de achtergrond zou later die ochtend voor veel regen zorgen. Terwijl ik in het museum was veranderde de omstandigheden buiten naar veel minder vochtig dus veel aangenamer warm. Dat zou de rest van mijn bezoek aan Florence zo blijven.


DSC04677FlorenceBaccioBandinelliBeeldVanLudovicoDiGiovanniDeMediciOfGiovanniDalleBandeNere

Florence. Cosimo I de’ Medici liet veel bouwen en kunstvoorwerpen maken. Zoals dit misschien wat vreemde beeld door Baccio Bandinelli. Beeld van Ludovico di Giovanni De’Medici, de vader van Cosimo. Het beeld staat ook bekend als Giovanni dalle Bande Nere. De verhouding beeld/voetstuk is een beetje kwijt. Waarom zit de man die een groot krijger was ?


DSC04678FlorenceLoggiaDeiLanzi

Intussen is het al begonnen te regenen. Loggia dei Lanzi. Door het tijdstip nog niet omringd en vol toeristen.


DSC04679FlorenceUffizi

Het typische plein bij het Uffizi. De galerij van de Uffizi bevindt zich op de eerste verdieping, links, rechts en aan het eind van deze u-vorm.


DSC04680FlorenceUffiziFlorenteinseKunstenaarStFrancisOfAssisiC1325-1335DetachedFresco

Op de plaats van het nieuwe gebouw van Vasari stond/staat een Romaanse kerk. Deze fresco is daarvan overgebleven en te zien in het Uffizi. De onbekende kunstenaar uit Florence schilderde een fresco met St. Francis of Assisi, circa 1325 – 1335, detached fresco.

DSC04681FlorenceUffiziFlorenteinseKunstenaarStFrancisOfAssisiC1325-1335DetachedFrescoTxt


DSC04682FlorenceUffiziAntonioTempestaFresco1581

Het Uffizi is gebouwd met als kern een grote galerij. Die u-vormige gang geeft toegang tot vele zalen en kamers die uitpuilend met kunst van duizelingwekkende kwaliteit. De gang wordt bevolkt door beelden meestal herinterpretaties van klassieke Griekse en Romeinse beelden. De plafonds zijn beschilderd met mythische afbeeldingen en werkelijk honderden portretten van pausen, keizers, koningen en andere belangrijk geachte figuren. Dit fresco is gemaakt door Antonio Tempesta in 1581. Iedere centimeter van de galerij is bedekt met kunst.


DSC04685FlorenceUffiziGalleriaDegliUffiziCristofanoDellAltissimoAdrianusVINederlandsePausAdriaanFloriszoonBoeyens2Maart1459–Rome14September1523

Ooit was er ook een Nederlandse paus, geboren in Utrecht: Adriaan Floriszoon Boeyens (Utrecht, 2 maart 1459 – Rome, 14 september 1523). Galleria degli Uffizi, Cristofano dell’Altissimo, Adrianus VI.


DSC04686FlorenceUffiziAntonioTempestaFresco1581

Een kleiner deel van het plafond. Ook geschilderd door Antonio Tempesta in 1581.


DSC04687FlorenceUffiziMaestroDellaCroceStigmateDiSanFrancescoC1240-1250TemperaSuTavola

Maestro della Croce, Stigmate di San Francesco, circa 1240 – 1250, tempera su tavola.

DSC04688FlorenceUffiziMaestroDellaCroceStigmateDiSanFrancescoC1240-1250TemperaSuTavolaTXT


DSC04689-01FlorenceGiottoDiBondoneMadonnaAndChildStNicolasStJohnTheEvangelistStPeterAndStBenedictTheRedeemerAndFourAngelsBadiaPolytich1295-1300TemperaOnWood

Giotto di Bondone, Madonna and Child, St. Nicolas, St. John the Evangelist, St. Peter and St. Benedict; the Redeemer and four angels, ‘Badia Polytich’, 1295 – 1300, tempera on wood.

DSC04689-02FlorenceGiottoDiBondoneMadonnaAndChildStNicolasStJohnTheEvangelistStPeterAndStBenedictTheRedeemerAndFourAngelsBadiaPolytich1295-1300TemperaOnWoodCentralPanel

Middelste paneel.

DSC04690FlorenceGiottoDiBondoneMadonnaAndChildStNicolasStJohnTheEvangelistStPeterAndStBenedictTheRedeemerAndFourAngelsBadiaPolytich1295-1300TemperaOnWoodTXT


DSC04691FlorenceGiottoDiBondoneMadonnaAndChildEnthronedWithAngelsAndSaintsOgnissantiMaestaC1306-1310TemperaOnWood

Giotto di Bondone, Madonna and Child enthroned with angels and saints, ‘Ognissanti Maesta’, circa 1306 – 1310, tempera on wood.

DSC04692FlorenceGiottoDiBondoneMadonnaAndChildEnthronedWithAngelsAndSaintsOgnissantiMaestaC1306-1310TemperaOnWoodTXT


Voor een eerste indruk.

Galileo Galilei 

DSC04668FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreGalileo

De wetenschapper op de Cattedrale di Santa Maria del Fiore.


DSC04669FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04670FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDeurenCopyLorenzoGhiberti1425-1452

De deuren trekken heel veel bewonderaars. Het zijn deuren in het Bapisterium bij de Dom van Florence. Maar het zijn kopieën, de originele zijn in een museum om de hoek. Maar dat neemt niet weg dat deze deuren schitterend gemaakt zijn door Lorenzo Ghiberti.

DSC04671FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDeurenCopyLorenzoGhiberti1425-1452Detail01DSC04671FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDeurenCopyLorenzoGhiberti1425-1452Detail02DSC04671FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDeurenCopyLorenzoGhiberti1425-1452Detail03

Abraham en Izaak (denk ik, met de ram in de struiken).


DSC04673FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDavidVraagteken

Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Ik vermoed Koning David.


DSC04674FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFiore


IMG_8766FlorenceWinkelBrievenMetTekeningen

In een van de winkelstraten zat een soort van souvenirwinkel die oude brieven verkocht (hoe oud ze zijn werd me niet duidelijk, ze kunnen gewoon kopieën zijn) met daarop waterverfschetsen. Iets te prijzig voor een souvenir.


IMG_8767FlorencePalazzoVecchio

Binnenkant van begane grond van het Palazzo Vecchio.


IMG_8768FlorencePiazzaDellaSignoriaLoggiaDeiLanzi

Loggia dei Lanzi.


IMG_8769FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFiore


Brunelleschi / Vasari / Zuccari

DSC04657FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreGesùCristoEIncoronazioneDiMariaSantissima

Na een tijdje stap je dan de kerk binnen, de Cattedrale di Santa Maria del Fiore. De kathedraal is vooral groot. De koepel trekt de meeste aandacht maar ook dit mozaïek is prachtig: Christus kroont Maria.


DSC04659FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreFilippoBrunelleschiKoepelVasari1574FedericoZuccari1579

De koepel is het ontwerp van Filippo Brunelleschi. De fresco’s zijn gemaakt door Vasari die an het werk begon. Hij werkte eraan tot zijn door in 1574. Daarna ging de kwast over naar Federico Zuccari die in 1579 het werk afrondde.


DSC04660FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreFilippoBrunelleschiKoepelVasari1574FedericoZuccari1579

Alleen al fysiek was het aanbrengen van de schilderingen een topprestatie.


DSC04661FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreFilippoBrunelleschiKoepelVasari1574FedericoZuccari1579DSC04662FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreFilippoBrunelleschiKoepelVasari1574FedericoZuccari1579DSC04663FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreFilippoBrunelleschiKoepelVasari1574FedericoZuccari1579DSC04664FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreFilippoBrunelleschiKoepelVasari1574FedericoZuccari1579


DSC04665FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04666FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreFilippoBrunelleschiKoepelVasari1574FedericoZuccari1579

De aandacht gaat steeds weer naar die koepel…


DSC04667FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDomenicoDiMichelinoDanteEnZijnCommedia1465

Vanaf een afstand kun je dan Dante nog zien: Domenico di Michelino, Dante en zijn Commedia, 1465.


Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Zeer indrukwekkend gebouw.
Heel veel meer hoef je daar niet aan toe te voegen.
Laten we maar eens kijken.

DSC04645Florence

Met humor.


DSC04646FlorenceBargello

Bargello. Een museum met eencollectie waarbij de nadruk op beeldhouwwerk ligt.


DSC04647FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFiore

De Cattedrale di Santa Maria del Fiore is van alle kanten mooi en bijzonder.

DSC04648FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04649FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04650FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04651FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04652FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreAnnunciatieDSC04653FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDeRijVoorDeIngang

De rij op weg naar de ingang van het gebouw.

DSC04654FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04655FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFioreDSC04656FlorenceCattedraleDiSantaMariaDelFiore


Florence

De wandeling ging verder.

DSC04631FlorenceChiesaDeSanteTrinitaGevel

Florence, Chiesa de Sante Trinita.

DSC04632FlorenceChiesaDeSanteTrinitaGevelDSC04633FlorenceChiesaDeSanteTrinitaGevelDSC04635FlorenceChiesaDeSanteTrinitaDoor


DSC04636FlorenceDSC04637Florence

Afgelopen september zat Cosimo I de’ Medici naast zijn paard. Normaal vormen ze samen het imposante ruiterstandbeeld op de Piazza della Signoria.


DSC04638FlorenceDSC04639FlorenceDSC04644Florence

De Neptunisfontein ontworpen door Bartolomeo Ammannati.


DSC04640Florence

Piazza della Signoria en Palazzo Vecchio vanuit de Loggia dei Lanzi.

DSC04641FlorenceGiambolognaPietroFrancavillaHerculesAndTheCentaur1549-1599Marble

Giambologna en Pietro Francavilla, Hercules and the Centaur, 1549 – 1599, marble. Op het Piazza della Signoria, in de Loggia dei Lanzi.


DSC04643Florence

Leeuwen zou ik nog vaker zien in Florence.


Palazzo Pitti 05

DSC04619FlorencePalazzoPittiRuggeroFocardiVitaCampagnola

Een vertegenwoordiger van de Italiaanse variant van het Impressionisme (al zijn de stromingen niet helemaal hetzelfde): Ruggero Focardi, Vita Campagnola.

DSC04621FlorencePalazzoPittiCampestralPainting

‘Macchiaioli’ noemt men het.


DSC04622FlorencePalazzoPittiAntonioManciniMascheraCa1885

Antonio Mancini, Maschera, circa 1885.


DSC04623FlorencePalazzoPittiBijzonderPlafond

Een bijzonder plafond.


DSC04624FlorencePalazzoPittiBinnenplaatsDSC04625FlorencePalazzoPittiDSC04626FlorencePalazzoPittiDSC04627FlorencePalazzoPittiDSC04628FlorencePalazzoPittiDSC04629FlorenceDSC04630FlorencePonteVecchio

Ponte Vecchio.


Palazzo Pitti 04

Na een vleugel met internationale kunst volgde meer werken
van Italiaanse bodem. Voor een deel gericht op de
‘grote mannen’. Maar niet exclusief.

DSC04605FlorencePalazzoPittiGiuseppeBezzuoliL'entrataDiCarloVIIIAFirenze1827-1829OlioSuTela

Palazzo Pitti, Giuseppe Bezzuoli, L’entrata di Carlo VIII a Firenze, 1827 – 1829, olio su tela.


DSC04607FlorencePalazzoPittiFrankrijk19eEeuwRobinsonCrusoeEVenerdi

Misschien niet woke maar wel bijzonder. Een Frans uurwerk met Robinson Crusoë e Venerdi (en Vrijdag).


DSC04608FlorencePalazzoPittiAntonioPuccinelliRitrattoDiPietroTincolini(architect)1891

Met een prachtig behang op de achtergrond: Antonio Puccinelli, Ritratto di Pietro Tincolini (architect), 1891.


DSC04609FlorencePalazzoPittiVitoD'AnconaPortraitOfGioacchinoRossini1874OlieverfOpDoek

Vito d’Ancona, Portrait of Gioacchino Rossini, 1874, olieverf op doek. Bij dit doek dacht ik: ‘Verdi kan niet ver meer weg zijn’.


DSC04610FlorencePalazzoPittiAntonioCiseriEcceHomo

Een enorm doek van nog een kunstenaar die ik niet kende. Wat me hier vooral trof waren de gezichtsuitdrukkingen van de toehoorders van Pilatus. Antonio Ciseri, Ecce Homo.

DSC04613FlorencePalazzoPittiAntonioCiseriEcceHomoDetailHetPubliek


DSC04614FlorencePalazzoPittiVincenzoGemitoPortraitOfGiuseppeVerdi1873Bronze

Daar is hij dan: Vincenzo Gemito, Portrait of Giuseppe Verdi, 1873, bronze.


DSC04616FlorencePalazzoPittiGaetanoTrentanoveRetrattoDiVictorHugo

Naast architectuur en muziek komt ook de kunst van het schrijven aan de orde: Gaetano Trentanove, Retratto di Victor Hugo. Met een beetje beeldrijm.


DSC04618FlorencePalazzoPittiVieuw

Een dreigend uitzicht over Florence.


Palazzo Pitti 03

DSC04586FlorencePalazzoPittiGrandDukeFerdinandIIIOfHabsburg-LorraineLuigiSabatelliIliad

Grand Duke Ferdinand III of Habsburg-Lorraine vroeg Luigi Sabatelli het plafond van deze aal te schilderen naar de Ilias, de Trojaanse oorlog om precies te zijn.


DSC04588FlorencePalazzoPittiPeruginoietroVannucciLaDeposizioneDiCroceDeKruisafname

De kleuren van dit werk van Perugino (Pietro Vannucci) zijn fantastisch. Het is een kruisafname.


DSC04590FlorencePalazzoPitti

Hoe zouden die plafonds onderhouden worden….


DSC04591FlorencePalazzoPittiDSC04591FlorencePalazzoPittiCentraalMotief

Het centrale motief van dit plafond.


DSC04592FlorencePalazzoPittiMurilloMadonnaConGesuBambino

Dicht bij elkaar hingen twee werken van Murillo. Het is prachtig te zien dat we werken maar heel weinig van elkaar verschillen. De compositie is hetzelfde alleen is Jezus nu anders gekleed, de rechterarm van Maria is iets anders gepositioneerd en zo ook haar voeten. Het perspectief is ietsje anders. Hier ontbreekt de rozenkrans waar het andere schilderij naar is genoemd. Murillo, Madonna con Gesu Bambino.


DSC04596FlorencePalazzoPittiMurilloBartoloméEstebanPerezMurilloMadonnaDelRosario1655

Murillo (Bartolomé Esteban Perez Murillo), Madonna del Rosario, 1655.


DSC04593FlorencePalazzoPittiPieterPaulRubensRitrattiDiSeStessoDelFratelloFilippoDiGustoLipsioEDiGiovanniVanDerWouwere1611

Pieter Paul Rubens, Ritratti di se stesso del fratello Filippo, di Gusto Lipsio e di Giovanni van der Wouwere, 1611 of Vier filosofen: Pieter Paul Rubens, Philip Rubens, Justus Lipsius en Jan van der Wouwere.

DSC04594FlorencePalazzoPittiPieterPaulRubens1611VierFilosofenPeterPaulRubensPhilipRubensJustusLipsiusEnJanVanDerWouwereDetail


DSC04599FlorencePalazzoPitti


Er was veel aandacht voor een grote restauratie die was uitgevoerd
op het beroemde schilderij van Rafael, het portret van paus Leo X.

DSC04600FlorencePalazzoPittiRaphaelPortretOfLeoXWithCardinalsLuigiDeRossiAndGiulioDeMedici1518OilOnWood

Palazzo Pitti, Raphael, Portret of Leo X with Cardinals Luigi De Rossi and Giulio De Medici, 1518, oil on wood.

DSC04602FlorencePalazzoPittiRaphaelPortretOfLeoXWithCardinalsLuigiDeRossiAndGiulioDeMedici1518OilOnWoodDetail

Detail van het boek.

DSC04603RaphaelTEXTDSC04604HetBoekText


Palazzo Pitti 02

De schilderijen hangen schijnbaar willekeurig tegen de muren.
Sommige in het volle licht, sommige in de schaduw.
De ruimtes op zich zelf zijn ruim voorzien van de
decoratieve kunsten.
Maar er hangen ook echte parels tussen, en soms matig
werk van bekende kunstenaars.
Voor de identificatie van de werken moet je het hebben van
de informatie op de soms kollesale lijsten.

DSC04576FlorencePalazzoPittiPietroPaoloRubensIlDucaDiBuckingam

Peter Paul Rubens/Pietro Paolo Rubens, Duca di Buckingam / Duce of Buckingham (George Villiers), 1625.


DSC04577FlorencePalazzoPittiJacobPynasHaarlem

Van deze kunstenaar uit Haarlem had ik nog nooit gehoord. Jacob Pynas is blijkbaar een soort van leermeester van Rembrandt geweest. De naam van de voorstelling ken ik niet.


DSC04579FlorencePalazzoPittiFraFilippoLippiMadonnaConGesuBambino

Fra Filippo Lippi, Madonna con Gesu Bambino.


DSC04580FlorencePalazzoPittiJacopoTintorettoAttr

Toegescheven aan Jacopo Tintoretto.


DSC04582FlorencePalazzoPittiCigoliCardiLodovicoEcceHomo1607

Cigoli of Lodovico Cardi, Ecce Homo, 1607.


DSC04583FlorencePalazzoPittiJanAntoniusVraagVanVraagRavensteyn

‘van Ravensteyn’ (?).


DSC04584FlorencePalazzoPittiCaravaggioAmoreDormiente1608

Caravaggio, Amore dormiente, 1608.


DSC04585FlorencePalazzoPitti

Ik doe even deze deur achter me dicht voor vandaag.


Palazzo Pitti

Palazzo Pitti is een enorm paleis met, laten we zeggen,
heel eclectische verzameling.
Het paleis zelf is een groot curiosum, soms zijn de kunstwerken
mooi en heel bijzonder.
Soms ronduit lelijk en saai.
En dat hangt, ligt en staat allemaal door elkaar.

DSC04563FlorencePalazzoPitti

Deze leeuw is te vinden aan de buitenkant van Palazzo Pitti in Florence.


DSC04564FlorencePalazzoPittiBaccoBandinelli1488-1560CosimoDeMediciBrons

Bacco Bandinelli leefde tussen 1488 – 1560 en maakte deze buste van Cosimo de Medici, brons.


DSC04566FlorencePalazzoPitti

Het overdadige interieur van het paleis.


DSC04567FlorencePalazzoPittiMedusa

Met Medusa op de deuren.


DSC04570FlorencePalazzoPittiCristofanoDell'AltissimoPortretOfRoxelanaWifeOfSuleimanTheMagnificent1552-1556OilOnPanelDSC04569FlorencePalazzoPittiCristofanoDell'AltissimoPortretOfRoxelanaWifeOfSuleimanTheMagnificent1552-1556OilOnPanelTEXT

Cristofano dell ‘Altissimo, Portret of Roxelana, wife of Suleiman the Magnificent, 1552 – 1556, oil on panel.


DSC04571FlorencePalazzoPittiBoboliGardens

Zicht op de Boboli Gardens. Dit beeld is dan ook meteen het mooiste beeld dat je van de tuinen kunt krijgen in september.


DSC04572FlorencePalazzoPitti

Soms een beetje veel allemaal.


DSC04573FlorencePalazzoPittiArtemisiaGentileschiLaVergineColBambino

Artemisia Gentileschi, La Vergine col Bambino.


DSC04575FlorencePalazzoPitti

Zo zou ik het plafond niet laten schilderen.