NAC-huldiging ruim drie uur na het begin

 photo WP_20170529_001SchermOpKasteelPleinZonderToeschouwers.jpg

Op het Kasteelplein was een scherm geplaatst voor het geval dat er erg veel toeschouwers zouden komen. Veilig maar overbodig. Er stond eigenlijk niemand.


 photo WP_20170529_002GroteMarkt19uur30.jpg

Op de Grote Markt waren al veel fans heel moe. De huldiging was om 16:00 uur begonnen maar sommige stonden al op de grote Markt om 12:00 uur.


 photo WP_20170529_004PlasticBekersGroteMarktKerkplein.jpg

En de Gemeente Breda die ruimt het weer wel op. Plastic bekers op de hoek Grote Markt – Kerkplein.


 photo WP_20170529_005GroteMarkt.jpg

Grote Markt. Sommige van deze fans zouden het tot laat in de volgende ochtend volhouden. Deze foto’s zijn van rond 20:00 uur.


 photo WP_20170529_006Havermarkt.jpg

Dan de Havermarkt. Daar had men een eigen feestje.


 photo WP_20170529_007Balkonscene.jpg

Compleet met een eigen balkonscene.


Gelukkig is dit allemaal voorbij voor een paar weken.

Begin uitvaartplechtigheid Hubertus Ernst

 photo DSC_2187IetsNaHalfElfIsDeStraatNogLeeg.jpg

Om half elf is vanmorgen de St. Janstraat in Breda nog gewoon in bedrijf. Er staan twee camera’s opgesteld tegenover de St. Antoniuskerk.


Maar dat beeld verandert snel door de komst van nog
een paar genodigden.

 photo DSC_2188GenodigdenaanDeKerkBinnen.jpg

Genodigden gaan de kerk binnen.


 photo DSC_2189GenodigdenInHetMiddenWimVanDenDonkCommissarisVanDeKoningNoordBrabant.jpg

Hier in het midden gaat Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de kerk binnen.


 photo DSC_2191AanHetEindVanDeStJanstraatVlakBijHetBischopshuisStaatDeAutoVoorDeDienstEenTijdStil.jpg

Aan het eind van de St. Jansstraat, vlak bij het bisschopshuis, staat de auto voor de dienst een tijd stil.


 photo DSC_2192MedevoorgangersStellenZichOpVoorDeStAntoniusKerkInBreda.jpg

Bij de kerk stellen de mede-voorgangers zich al op.


 photo DSC_2194Medevoorgangers.jpg

 photo DSC_2195.jpg

 photo DSC_2196.jpg

 photo DSC_2197.jpg

 photo DSC_2198ErewachtVoorDeKerkStHanstraat.jpg

Met een erewacht voor de kerk.


 photo DSC_2199DeStoetZetZichInBeweging.jpg

De auto en de bijbehorende stoet, zet zich in beweging.


 photo DSC_2202StoetMetVoorgangers.jpg

Stoet met de voorgangers achter de auto.


 photo DSC_2205.jpg

 photo DSC_2206StoetKomtAanBijDeKerk.jpg

 photo DSC_2208.jpg

 photo DSC_2209.jpg

De auto arriveert bij de kerk.


 photo DSC_2210NiervaartgangersVooropInDeStoet.jpg

Leden van het Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert lopen voorop (Collegium Sancti Sacramenti Niervaertensis).


 photo DSC_2212HetZegenenVanDeKist.jpg

De bisschop Jan Liesen zegent de kist.


 photo DSC_2213HetBetredenVanDeKerk.jpg

De stoet betreedt de kerk.


 photo DSC_2214.jpg

 photo DSC_2215.jpg

 photo DSC_2216.jpg

 photo DSC_2217.jpg

 photo DSC_2219DeKistWordtDeKerkInGedragen.jpg

Vervolgens wordt de kist de kerk in gedragen.


 photo DSC_2220.jpg


 photo DSC_2221.jpg


Boekvondst: baardwekend recinit

Een nieuwe categorie op mijn blog, zeg maar een nieuwe column.
Dat gebeurt niet vaak.
Het idee is om dingen die ik vind in of over boeken,
in deze categorie onder te brengen.
Aanleiding is een serie van drie boeken die ik onlangs kocht
en waar in een van de boeken leuke artikelen zitten.
Vandaag de eerste, een advertentie.

 photo DSC_2154ThansKatoenmagnaat.jpg

Ik was hulpboekbinder, thans katoenmagnaat. De term/functie ‘hulpboekbinder’ kende ik nog niet. De foto van het krantenartikel is een beetje bewerkt. Al te grote kleurverschillen zijn er uitgehaals. De kleine scheurtjes en hoekjes die er uit zijn, zijn opgevuld.


Ik was hulpboekbinder
thans katoenmagnaat
aldus de heer M. te D.

 

Jarenlang , zo meldt ons de heer
M. te D., was ik een duistere
hulpboekbinder, kleverig en vergeten.
De smaken van lijm en linnen
waren voortdurend in mijn mond
en ik was niet in staat de
boeken te kopen, die ik zelf had
gebonden.
Tot de leverancier van het
linnen onze werkplaats betrad en
mij begon aan te staren. “Zulk
een gladgeschoren man heb ik nog
nooit ontmoet en zeker niet in de
gedaante van een hulpboekbinder”‘zei hij.
In antwoordde kort en bondig:
“Castella Scheerzeep.
Met het baardwekend Recinit”.
Deze zes woorden veranderden
mijn leven. De linnenman nam mij
mee en leidde mij op in het
textielwezen. Eerst leerde ik bonnen
achterhouden, toen vlas verbouwen,
toen katoenoogsten opkopen.
Ik bezit nu practisch alle
katoenplantages in de wereld;
als U Uw neus snuit,
snuit U Uw neus in MIJN katoen.

Ik tik hier de hele tekst uit zodat de tekst doorzoekbaar wordt.
Het zoeken in tekst op een plaatje is technisch niet mogelijk.

Met deze leuke reclame in het achterhoofd ben ik nog eens wat
verder gaan zoeken op het internet.

Daar vond ik bijvoorbeeld een beschouwing over de reclamewereld in de jaren dertig.
Daarin komt de maker van deze reclame (Karel Sartory,
in opdracht van de Dobbelman fabriek) ook aan de orde.

Dat is ook zo in het volgende artikel in NRC:

Baardwekend recinit
S. Montag, 14 januari 2012

Het ging over beroemdheden van destijds, intussen nog beroemder of onherstelbaar aan lager wal geraakt.
In ieder geval human interest, alles wat een sterveling over een andere sterveling kan interesseren.
Je kon er een voorbeeld aan nemen, je verkneuteren aan leedvermaak, dat maakte geen verschil.
Het was nieuws zonder een morele lading. Op de keper beschouwd puur drama.
Het leven van deze mensen had een beslissende wending genomen, en daarover willen de meeste andere mensen het naadje van de kous weten.

 

Opeens dacht ik aan die eenvoudige portier in een chic Amsterdams hotel.
De hele dag koffers dragen, deuren open houden, mensen laten voorgaan, fooitjes incasseren, wat een portier verder doet.
Daar komt een belangrijke gast uit Brazilië, die hem een seconde verbijsterd aankijkt en dan met een stem vol bewondering zegt: Wat bent u prachtig geschoren!
Deze ontmoeting is voor de portier het begin van een nieuwe carrière.
Later zien we zijn getekend portret in de krant met deze tekst:
‘Eens was ik een simpele Amsterdamse hotelportier. Nu ben ik president van Brazilië.’

 

Het is een reclame van de Dobbelman fabriek, voor de bijzondere Castella scheerzeep met ‘baardwekend recinit’.
Het was aan het begin van de oorlog.
Iedere week verscheen er een aflevering waarin iemand met een nederig beroep door een toevallige ontmoeting
met een invloedrijk persoon plotseling een fabelachtige carrière maakte, dankzij dit ‘baardwekend recinit’.
Een vuilnisman werd directeur van de Nederlandse Spoorwegen, een bakkersknecht klom op tot Chef Staf
van de landmacht. Ik noem maar wat.
De serie was bedacht door Karel Sartory (1906-1981) en werd geïllustreerd door Eppo Doeve (1907-1981)
die ook nog Nederlandse bankbiljetten heeft ontworpen.

Sartory was een vrolijk genie.
In het begin van de jaren vijftig ben ik uit eerbied voor zijn talent eens bij hem op bezoek gegaan, ergens aan de Willemsparkweg of de Koninginneweg.
Hoe het is verlopen weet ik niet meer, maar in ieder geval viel het niet tegen.
Wel herinner ik me dat hij onophoudelijk sigaretten rookte.
Hij heeft ook de slagzin Chief Whip op ieders lip! bedacht.
Doeve is later politiek tekenaar van Elseviers Weekblad geworden en hij was stamgast van Café Scheltema.
Als hij er zin in had, tekende hij een bankbiljet voor je, van duizend of desnoods tienduizend gulden, met het portret van de koningin erop. Ook lang geleden.

Op Internet zijn er een hele hoop afbeeldingen te zien die met
deze advertentie te maken hebben. Zoals de volgende serie:

 photo Dobbelman reclame DM20001 01.jpg

Dobbelman reclame. Dit lijkt wel een opgemaakte advertentie.


Ook deze afbeelding en onderstaande tekst komt van Geschiedenis Lokaal,
gevonden 28-05-2017.

Reclame voor Castellazeep van Zeepfabriek Dobbelman gemaakt door Karel Sartory, “Ooit was ik… thans… dank zij Castella Scheerzeep met het wonderlijke Recinit”. Sartory was een bekend Nederlands reclameman en werkzaam voor het bekende Amsterdamse reclamebureau De la Mar. Hij maakte gebruik van parodie in zijn reclames. In deze reclame vertellen fictieve figuren overdreven over al de positieve gevolgen die Castellazeep voor hen gehad heeft. Het was een parodie op Amerikaanse advertenties.

 photo Dobbelman reclame DM20001 02.jpg

En hier nog een. Het leuke is dat de advertentie die ik heb in deze serie niet voorkomt.


Dezelfde bron.
Na de oorlog (1945 – 1947) werd de advertentie nog steeds gebruikt
maar dan in een iets andere vorm.

 photo DobbelmanReclameBrengtGijMijOmZeepWinston.jpg

Brengt gij mij om zeep, Winston?


Dat de reclames veel indruk hebben gemaakt blijkt wel
uit de volgende tekening van Opland:

 photo OplandParodieOpCastellaScheerzeepreclame1957.jpg

Opland met een parodie op de Dobbelman reclames.


Deze spotprent vond ik hier op 28-05-2017.
Met de volgende toelichting:

Dit is een prent uit 1957 van de politieke tekenaar Opland. Opland heeft zich bij het maken van deze cartoon laten inspireren door de reclameposters die de Nijmeegse zeepfabriek “Dobbelman” in die tijd maakte. Opland heeft een parodie gemaakt op de manier waarop in die tijd Dobbelman voor haar Castellazeep reclame maakte.

Deze Castella-reclameprenten werden gemaakt door Karel Sartory. Hij was een van de eerste Nederlandse copywriters in de reclame die werkte met het procedé van parodie. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de campagne voor Castella Scheerzeep, waarvoor hij de teksten schreef. Deze campagne bestond uit zogenaamde testimonials, waarin fictieve figuren hoog opgaven van de werking van de Dobbelman scheerzeep. De overdrijving was duidelijk.

In de cartoon vertelt Opland op de manier die Sartory gebruikte hoe de politieke carrière van de belangrijke Russische sov(jet)leider Sjepilov is verlopen.

Geschiedenis lokaal (mijn bron) gebruikte op hun beurt als bron de volgende site.

Voorbereidingen Grote Markt Breda voor huldiging NAC

 photo DSC_2185TerrassenVerdwijnenVanDeGroteMarkt.jpg

Helaas, het is toch gebeurd. Breda zal weer een jaar moeten bloeden voor de voetbalgekte. De Grote Markt van Breda werd vanmorgen steeds verder ontruimd en de hekken waren al voor het bordes geplaatst voor de huldiging later vandaag. Who pays the ferryman?


 photo DSC_2186DeHekkenStaanGereedMaarTrouwenGaatGewoonDoor.jpg

Tussen de opwinding van het Jazzfestival en de gewonnen wedstrijd door, moet er natuurlijk nog wel gewoon getrouwd worden.


 photo DSC_2223AllesGereedOmDeGroteMarktAfTeSluiten.jpg

De Grote Markt is gereed om afgesloten te worden.


Indrukken Jazz zondagmiddag

Tijdens een korte wandeling door Breda
zijn er meerdere emoties, gebeurtenissen, die de toon
bepalen van het jazz festival in Breda.

Om te beginnen is het alle dagen mooi weer geweest.
Sommige zullen zeggen te mooi weer.
Misschien is dat een belangrijke reden waarom het niet
constant erg druk was.
Vandaag was het heel aangenaam druk in de stad.

Afgelopen week overleed op 100-jarige leeftijd oud-bissschop
Hubertus Ernst.
Zijn foto kwam ik tegen in de etalage van Vrije Boekhandel
in de Veemarktstraat.

 photo DSC_2171FotoVanHubertusErnstInEtalageVrijeBoekhandelBreda.jpg

Foto van Hubertus Ernst in de etalage van de Vrije Boekhandel in Breda.


 photo DSC_2181GeenAandachtVoorJazzNAC.jpg

Deze drie bezoekers op het jazz festival lijken geen aandacht te hebben voor de jazzmuziek. Ze kijken nog wat verdwaasd rond en wachten op de wedstrijd later vanmiddag.


Maar geen van de drie gebeurtenissen was voor mij aanleiding
om vanmiddag niet een paar jazz concerten te gaan zien.

 photo DSC_2173EveryoneTravelsForThemselves.jpg

Everyone travels for themselves, staat er op de muur van de Stadsgalerij in Breda. Vandaag gaat Oktotoniks op een jazzreis. De organisatie van de activiteiten in de Stadsgalerij ligt deze jazzdagen bij IDFX.


 photo DSC_2174StadsgalerijBredaBlazersVanOktotoniksBlazenZichIn.jpg

De blazers van Oktotoniks blazen zich in.


 photo DSC_2176ResultaatPerformanceActionPaintingChristopherLammersEnFrankVanDerKooijSax.jpg

De activiteiten van deze dagen begonnen met een Action Painting performance van Christopher Lammers (tekenaar) en Frank van der Kooij (saxofoon). Dit bleef achter.


 photo DSC_2178OktotonicsAftikken.jpg

De Oktotoniks tikken af….


 photo DSC_2179OktotonicsBeginnen.jpg

… en beginnen.


 photo DSC_2180BlazersOktotoniks.jpg

De blazers van de Oktotoniks in actie. Super.


 photo DSC_2183JazzTenToonMeteErkerTrioInBrandpunt.jpg

Na de Stadsgalerij heb ik ook nog even gekeken bij een optreden uit de programmering van Jazz Ten Toon. Het Mete Erker Trio speelde in Brandpunt in de Reigerstraat. Goede sfeer!


Dag twee in Vietnam

Het was allemaal nog wat onwezenlijk: het tijdsverschil,
het klimaatverschil en het cultuurverschil.
Dus de eerste dag hielden we ons kalm in Ho Chi Minh City.

 photo DSC_0962JadeEmperorPagodaNgocHoangPagoda1892.jpg

Azie staat onder andere bekend om de tempels. Dus de eerste dag bezochten we de Jade Emperor Pagode of de Chua Ngoc Hoang Pagode. Een gebouw uit 1892.


 photo DSC_0963JadeEmperorPagodaNgocHoangPagoda1892.jpg

Het is er druk. De tempel is niet heel erg groot maar er hangt een mooie sfeer.


 photo DSC_0964JadeEmperorPagodaNgocHoangPagoda1892SchildpaddenInAlleGrootes.jpg

In verschillende bassins zwemmen schildpadden in allerlei maten.


 photo DSC_0966JadeEmperorPagodaNgocHoangPagoda1892.jpg

De grote voorstellingen zijn mysterieus.


 photo DSC_0970TranHungDaoGroteLeiderVanHeelLangGeleden1229-1300.jpg

Het is deze dag erg benauwd. We doen niet meer dan rondlopen door het centrum van de stad. In de stad zien we een beeld van Tran Hung Dao. Dit is een leider die leefde van 1229 – 1300. Leiders uit een ver verleden zijn voor de huidige communistische leiders blijkbaar geen bedreiging.


 photo DSC_0975WesterseEconomieEnCommunisme.jpg

De westerse economie en communistische idealen lijken hier te versmelten (Van links naar rechts: reclame voor Heineken – Vlag van Communisme en Vlag van Vietnam).


 photo DSC_0976InDeVertehetStadsdeelWaarVeelVanDeHoChiMinh-ersWonen.jpg

Het centrum van Ho Chi Minh City heeft we hoge gebouwen maar dat zijn dan hotels of kantoren. Waarschijnlijk wonen een groot deel van de inwoners van Ho Chi Minh City is flats als daar in de verte.


 photo DSC_0977NguyenHueVanafSaigonRiver.jpg

Dit is het begin van een van de hoofdstraten van Ho Chi Minh City: Nguyen Hue vanaf Saigon River.


 photo DSC_0980BitexcoFinancialTower.jpg

Het enorme gebouw met een helicopter platform is de Bitexco Financial Tower.


 photo DSC_0981MarktMetVerseVis.jpg

Markt met verse vis.


 photo DSC_0984NepLandschapMijnEigenMartinParrMomentje.jpg

Dit is een neplandschap. Het lijkt alsof de mensen in een wijds landschap zitten maar in werkelijkheid is dit een muur met een grote foto erop. Rechts zie je bloemen in potten staan die verraden dat dit mijn Martin Parr-momentje was in deze vakantie.


 photo DSC_0986 56eVerjaardagDiplomatiekeRelatiesVietnamCuba.jpg

Er hingen nog banieren in de stad om de vriendschappelijke banden tussen Vietnam en Cube te gedenken. Cuba dat nog maar kort de banden aanhaalt met Amerika en waar Fidel Castro net was overleden.


 photo DSC_0987CityHall.jpg

Het stadhuis. Dit is een koloniaal gebouw dat begin 20e eeuw is weggezet en nu door de communistische regering in gebruik is.


 photo DSC_0988Nguyen Hue.jpg

Nguyen Hue is een brede boulevard met twee wegen waartussen een parkachtige ruimte ligt. Aan de boulevard liggen grote hotels, dure winkels en restaurants. Hier was men grote stellages aan het opbouwen voor een feest. Soms speelde er keiharde muziek en waren sommige wolkenkrabbers extra verlicht. Je zou denken dat het was ter voorbereiding van Oud en Nieuw maar dat viert men in Vietnam op een ander moment in het jaar.


 photo DSC_0989HoChiMinhStadCentrum.jpg

Nogmaals het stadhuis.


 photo DSC_0991HoChiMinh.jpg

Ho Chi Minh.


 photo DSC_0992CommunistischePropaganda.jpg

Propaganda: het is en blijft een communistisch land. Al zou je dat niet altijd zeggen.