Vreemde vondsten Palm Parkies II

Vorige week toonde ik een soort rolstoel die was achtergebleven.
Nu lijkt het er op dat er iedere week vreemde voorwerpen achterblijven.
Vreemd in de betekenis van ‘die verlies je toch niet zomaar’.
Twee weken geleden zag ik de volgende ochtend namelijk ook al ergens
een fiets tegen een boom staan.
Deze week staat ze er nog steeds en is er een nieuwe bijgekomen.
Op onderstaande foto is te zien dat de ‘oudste’ fiets
inmiddels al langzaam gesloopt wordt.
Het zadel is immers weg.

 photo WP_20140731_001PalmParkiesFiets.jpg

Gelezen: Henrik Rehr – Gavrilo Princip

De laatste dagen lijkt het wel of ik alleen maar lees
of over India schrijf (ten minste als je mijn blog leest).
Nou dit stripboek heb ik al een tijd geleden gelezen.
Maar het lag nog steeds klaar om gerecenseerd te worden.

Het feit dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog begon
heeft een stroom van boeken tot gevolg gehad.
Niet in de laatste plaats een stroom van stripboeken.

 photo DSC_4084HendrikRehrGavriloPrincip.jpg

Omslag van Gavrilo Princip – De man die WOI ontketende. Gemaakt door Henrik Rehr.

Een boek dat er uit springt qua omvang (230 pagina’s), onderwerp en aanpak
is het boek van Henrik Rehr, getiteld Gavrilo Princip.

Gavrilo Princip is de moordenaar van aartshertog Franz Ferdinand.
De moord vindt plaats in Serajevo, 28 juni 1914.
Waar kennen we die naam nog meer van?
Door het domino-effect dat daarmee werd gestart was
in korte tijd heel Europa en later de hele wereld in oorlog.

De Bosnier Princip komt in het boek naar voren als
een persoon die vind dat hij in een uitzichtloze situatie leeft.
Onderdrukt door Oostenrijk-Hongarije ziet hij geen toekomst
en vult zijn dagen met niets en het uiteindelijk beramen
van een aanslag.
Zijn fanatisme is beangstigend.
Andere mensen hebben hem in deze positie gebracht.
Alleen destructief gedrag kan een oplossing (?) brengen.
Een soort ISIS-strijder in Den Haag: veel praat geen
constructieve actie.

Dat het boek 230 pagina’s heeft moet ik aannemen
want de pagina’s hebben geen nummer.
Het is een enorm karwei geweest. Dat staat vast.
Maar omdat het veel pagina’s heeft, is het nog geen graphic novel,
zoals veel recensies zeggen.

Voor mij moet een graphic novel of heel relevant zijn (bijvoorbeeld
The 9/11 report – Sid Jacobson, Ernie Colon of Maus – Art Spiegelman)
of elementen van een roman hebben (A Contract with God – Will Eisner).
Die eigenschappen heeft het stripboek ‘Gavrilo Princip’ niet.
Er is al heel veel over de persoon en de moord geschreven, hier niets nieuws.
Voor een roman is het verhaal bij vlagen niet vloeiend genoeg
em zit er te weinig geloofwaardige karakterontwikkeling in.
Dat neemt niet weg dat het een knap stripboek is waarbij
er vooral veel en goed getekend is.
Ik laat een paar willekeurige pagina’s zien om een indruk te geven:

 photo DSC_4085HendrikRehrGavriloPrincip.jpg
 photo DSC_4086HendrikRehrGavriloPrincip.jpg
 photo DSC_4087HendrikRehrGavriloPrincip.jpg
 photo DSC_4088HendrikRehrGavriloPrincip.jpg

Conclusie:
Prachtig boek. Had in veel minder pagina’s waarschijnlijk
net zo veel indruk gemaakt.

India 2012 – 2013: Deel 23 Ellora

 photo 20121219TheFontryDroemingNormal.jpg


Woensdag 19 december 2012

Vanuit Aurangabad zijn we op bezoek in Ellora.
Al eerder heb ik daarvan foto’s getoond.
Vandaag staat grot 15 centraal.

De eerste reeks foto’s hebben nog betrekking op Cave 16, het
onderwerp van de vorige log.

 photo DSC_0518.jpg


 photo DSC_0519.jpg


 photo DSC_0519Dakrand.jpg

De dakrand.


 photo DSC_0520.jpg


 photo DSC_0521.jpg


 photo DSC_0522SteunpilarenMetFloraleMotieven01.jpg

Steunpilaren met bloem en plantmotieven.


 photo DSC_0522SteunpilarenMetFloraleMotieven02.jpg

Steunpilaren met bloem en plantmotieven.


 photo DSC_0525RozetAanPlafondEnRestantenVanSchilderingen.jpg

Groot rozet aan het plafond, een lotusbloem, met restanten van schilderingen.


 photo DSC_0526GezetenOpLotusblad.jpg

Gezeten op een lotusblad.


 photo DSC_0528Beeldengroep.jpg

Hele beeldengroepen.


 photo DSC_0528BeeldengroepDierLeeuwOpDeVoorgrond.jpg

Met een dier (leeuw?) op de voorgrond.


 photo DSC_0528BeeldengroepOnderDeVoetGelopenTegenstander.jpg

En een onder de voet gelopen tegenstander.


 photo DSC_0529.jpg

Overzicht van de verschillende beelden.


 photo DSC_0530Cave15.jpg

Cave 15

the cave temple locally known as “Dasavatara Cave” because of the various incarnations of Vishnu depicted here, belongs to circa 8th century AD. The whole temple is planned on a grand scale, executed on elevated platform and entered through a rock-cut gateway, which leads to a courtyard. At the middle of courtyard is a small raised square hall called Natya Mandapa (Hall of Dance), containing the famous inscription of Dantidurga, a Rashtrakut ruler (758 – 756 AD).
The main structure is double storied. The ground floor has massive square sectioned pillars with four cells, and is plain and devoid of any sculpture. The upper floor is dedicated to Lord Shiva. The sanctum door is very beautifully carved and is guarded by two huge doorkeepers. In the huge pillared hall is Nandi (vehicle of Siva) seated majestically. The sidewalls are divided into several compartments en sculptured panels have been brought in bold relief. The Nothern side sculptures on belong to Shaivite theme while those on the Southern side belong to Vaishnavism.

Wikipedia:

Shaivisme
Shaivisme is een stroming in het hindoeïsme waarin Shiva wordt vereerd als de hoogste vorm van God.
Het shaivisme is monotheïstisch en shaivisten geloven dat er maar één God is die gelijktijdig de gehele schepping doordringt (immanentie) en er bovenuit stijgt (transcendentie).

Vaishnavisme
Vaishnavisme is een monotheïstische godsdienst in het hindoeïsme waarin Vishnoe of een van zijn zogenaamde avatara’s worden vereerd als de hoogste God. De volgelingen worden vaishnavieten of vaishnava’s genoemd.


 photo DSC_0531.jpg


 photo DSC_0532Relief01Ganesh.jpg

Relief (Ganesh).


 photo DSC_0532Relief02.jpg


 photo DSC_0533HallMetPilaren.jpg

Grote vertrekken met pilaren.


 photo DSC_0534VersieringenInDeDeuropening.jpg

Versieringen in de deuropening.


 photo DSC_0534VersieringenInDeDeuropeningDetail.jpg


 photo DSC_0534VersieringenInDeDeuropeningFloraalDetail.jpg


 photo DSC_0535Poortwachter.jpg

Poortwachter.


 photo DSC_0536Poortwachter.jpg

Een tweede poortwachter. Uit de grote van de zittende man links is te zien hoe groot deze beelden zijn.


 photo DSC_0536PoortwachterDetail.jpg

Detail van de poortwachter.


 photo DSC_0539WatEenArmen01.jpg

Wat een armen!


 photo DSC_0539WatEenArmen02.jpg


 photo DSC_0539WatEenArmen03.jpg


 photo DSC_0540Nandi.jpg

Nandi.


 photo DSC_0541Nandi.jpg


 photo DSC_0542GangMetPilaren.jpg

Gang/overdekt balkon met pilaren.


 photo DSC_0542PilarenMetVasenEnPlantmotieven.jpg

Pilaren en hun versieringen; een vaas en plantmotieven.


 photo DSC_0544.jpg

Gewoon prachtig.


 photo DSC_0545MeerdereVerdiepingen.jpg

Meerdere verdiepingen. Enorm groot.


 photo DSC_0547.jpg

Overal versieringen, steeds weer andere stijlen.


 photo DSC_0548TweeTorsos.jpg

Twee torso’s.


 photo DSC_0549BuddhaInGezelschap.jpg

Buddha in gezelschap.


 photo DSC_0554.jpg


 photo DSC_0555HaastAbstracteVormen.jpg

Haast abstracte vormen.


 photo DSC_0556.jpg


In Adjanta was ook een kleine boekwinkel.
Daar zou ik een dag later onder andere de volgende kleine gids kopen.

 photo DSC_4080WorldHeritageSiteEllora.jpg

World Heritage Site Ellora.


Het lettertype in de titel van 19 december 2012 is van The Fontry en heet Droeming Normal.

Gelezen: Sean Martin – De Katharen

 photo SeanMartinDeKatharen.jpg

Sean Martin, De Katharen.

Ik ben erg positief verrast door dit boek.
Ik heb het goedkoop gekocht (5 euro?)
en had natuurlijk al gezien dat er veel foto’s in stonden.
Maar dit prima geillustreerde boek is ook goed van inhoud.
Het verhaal vertelt veel over de hervormingsbeweging
die we kennen onder de naam Katharen, maar
vertelt ook over de opkomst van de Franciscaanse beweging.
De politiek tussen de Pausen en de koningen van Frankrijk,
het Heilige Roomse Rijk en Italie (al zijn die namen van die
‘landen’ niet helemaal correct) komt aan de orde.
De kruistochten, de inquisitie, de tempeliers enz.

Vlot leesbaar, informatief en leuk voor het oog!

Focus Beijing – Collectie De Heus-Zomer

 photo FocusBeijingLogo.jpg

Afgelopen vrijdagmiddag heb ik het Boijmans Van Beuningen bezocht.
Over 1 tentoonstelling ‘Co Westerik 90’ schreef ik al een bericht.
Vandaag dus over ‘Focus Beijing – Collectie De Heus-Zomer’.
Een particuliere verzameling in een museum is een grote kans
om werken te zien die normaal aan het oog van de gewone toeschouwer
onttrokken blijven.

Dat het hier moderne Chinese kunst betreft, maakt het extra bijzonder.

Hoe komen een producent van veevoeder en zijn vrouw op het idee
om moderne Chinese kunst te gaan verzamelen?
Hoe serieus zijn die kunstenaars, gaan ze voor de sensatie
en de hoge prijzen a la Koons?
Wat voor ontwikkeling maken ze door?
De Chinese kunst bracht mijn gedachten weer bij mijn voormalige
Chinese collega die na zo’n 10 jaar in Nederland te zijn geweest
nu weer in China woont met zijn gezin.

Een overzicht van de dingen die mij opvielen.

 photo WP_20140725_002ZhangHuanTree2007AsOpLinnen.jpg

Zhang Huan, Boom, 2007, as op linnen


 photo WP_20140725_004ZhangHuanAHLong2008AsOpLinnen.jpg

Zhang Huan, AH Long, 2008, as op linnen.

De as die Zhang Huan gebruikt is wierrookas.
In het boek bij de tentoonstelling beschrijft Feng Boyi het als volgt (Pagina 122):

Volgens Zhang Huan is wierrookas bezield materiaal, dat als een nieuw medium voor de expressie van velerlei thema’s kan dienen. … Dit bezielde, van geloof en gebed doortrokken materiaal heeft zijn functionaliteit ontstegen en is een symbolisch object geworden waarmee de Chinese geschiedenis, de mens en het leven kunnen worden vastgelegd: het draagt de sporen van de veranderende tijden, je kunt de wisselvalligheden van het leven er bij wijze van spreken direct van aflezen en afmeten. … Alle menselijke verlangens die de as in zich meedraagt worden zo opgesloten in het werk, dat daarmee als het ware bezield raakt.


 photo WP_20140725_010ZhangHuan.jpg


 photo WP_20140725_008ZhangHuanMemoryDoorWrittingCalligraphy2006.jpg

Zhang Huan, Memory door. Writting calligraphy, 2006.

 photo WP_20140725_008ZhangHuanMemoryDoorWrittingCalligraphy2006D.jpg

Een oude deur is voorzien van een propagangaposter uit de jaren 50-60. Cen5traal in de afbeelding staat een man die calligrafeert. Vervolgens zijn delen van de propaganda voorstelling uitgehakt en wordt de deur het materiaal voor een relief.


 photo WP_20140725_007ZhangXiaogang.jpg


 photo WP_20140725_005ZhangXiaogangGirl2008.jpg

Zhang Xiaogang, Meisje, 2008.

Dit is een werk uit de ‘bloodline’-serie.
Bloodline staat voor de bloedlijn.
De werken zijn te herkennen aan rode strepen die door
de afbeelding lopen.
Hiervan een voorbeeld.

 photo WP_20140725_005ZhangXiaogangGirl2008D.jpg

Weer even Feng Boyi (pagina 66):

In het werk Girl (Meisje) lopen rode lijnen kriskras door het beeld. Deze lijnen symboliseren de bloedverwantschap tussen de verschillende familieleden. De verschillende vlekken op de gezichten zijn zoals verkleuringen op een oude foto en dienen tegelijkertijd als metafoor voor geestelijke wonden of herinneringen.


 photo WP_20140725_011ZhangXiaogangSleepingBoyOnTheBook2008.jpg

Zhang Xiaogang, Sleeping boy on the boek (Slapende jongen op een boek), 2008, brons.


 photo WP_20140725_013HuXiaoyuanMillingNo12012.jpg

Hu Xiaoyuan, Frezen nummer 1, 2012, hout, zijde, verf.


 photo WP_20140725_014HuXiaoyuanMillingNo12012Text.jpg


 photo WP_20140725_013HuXiaoyuanMillingNo12012D.jpg

Detail van hetzelfde werk van Hu Xiaoyuan.


 photo WP_20140725_015FangLijunUntitled1998OlieverfOpDoek.jpg

Fang Lijun, Untiteled, 1998, olieverf op doek.


 photo WP_20140725_017WangGuangleCoffinPoint1311272013AcrylverfOpDoek.jpg

Wang Guangle, Coffin point 131127, 2013, acryl op doek.


 photo WP_20140725_020WangGuangl.jpg


 photo WP_20140725_018WangGuangleCoffinPoint1311272013AcrylverfOpDoek.jpg

Zijkant van het werk ‘Coffin point 131127’ van Wang Guangle.


 photo WP_20140725_021HuangRuiWomen2007RoestvrijStaal.jpg

Huang Rui, Women, 2007, roestvrij staal.


 photo WP_20140725_023HuangRuiWomen2007RoestvrijStaalText.jpg


 photo WP_20140725_025ZhangDaliPigeons2011CyanotypieOpKatoen.jpg

Zhang Dali, Duiven (Pigeons), cyanotypie op katoen.


 photo WP_20140725_028ZhangDali.jpg


 photo WP_20140725_029ZhangDaliPigeons2011CyanotypieOpKatoenDetail.jpg

Detail van Pigeons van Zhang Dali.


 photo WP_20140725_030ZhangDaliAK47-520082008AcrylOpVinyl.jpg

Zhang Dali, AK-47 2008-5, 2008, acryl op vinyl.


 photo WP_20140725_030ZhangDaliAK47-520082008AcrylOpVinylD.jpg

Detail van ‘AK-47 2008-5’ van Zhang Dali.


 photo WP_20140725_032ZhangDaliForbiddenCity1998.jpg

Zhang Dali, Forbidden city (Verboden stad), 1998.

Ook in dit werk is het silhouet te zien van het kale hoofd van de kunstenaar.
Vorm gegeven door brokken steen die al uit de muur gesloopt zijn,
hier en daar met cement gecorrigeerd.
Maar in de opening is de Verboden Stad te zien, die niet wordt afgebroken.
Sterker nog, die als symbool voor de toersiten gecultiveerd wordt
als de cultuur van China.


 photo WP_20140725_032ZhangDaliForbiddenCity1998Detail.jpg

Detail van Forbidden city.


Het was genieten in Boijmans Van beuningen en met het mooie boek
over de moderne Chinese kunst in de collectie De Heus-Zomer
kom ik de zomer wel door.

Gelezen: Els Snick – Waar het me slecht gaat is mijn vaderland; Joseph Roth in Nederland en Belgie

 photo DSC_4079ElsSnickWaarHetMeSlechtGaatIsMijnVaderlandJosephRothInNederlandEnBelgie.jpg

Els Snick – Waar het me slecht gaat is mijn vaderland; Joseph Roth in Nederland en Belgie.


Een tijd terug had ik al gemeld dat ik dit boek ging lezen.
Het is een heel leuk boek dat goed leest maar dat voor een leek als ik
ook best half zo lang had mogen zijn.
Na weer een hotel, weer een kroeg, weer een brief naar een uitgever
over een voorschot, weer een avond met vrienden en nog
een niet geslaagd of niet afgewerkt boek, was het beeld wel volledig.
Het boek schets de moeilijke omstandigheden van Duitstalige auteurs
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Onnodig te vermelden
dat het voor Joodse schrijvers nog eens extra moeilijk was.

Op dit moment lees ik ‘Job’ van Joseph Roth. Een boek dat hij
lang voor het moeizame verblijf in Nederland, Belgie en Frankrijk schreef.

Een tijd terug las ik het volgende stripboek.
Op een trieste manier sluit het aan bij het verhaal van Roth.

Sorel & Seksik: De laatste dagen van Stefan Zweig.

India 2012 – 2013: Deel 22

 photo 20121219TheFontryDroemingNormal.jpg


Woensdag 19 december 2012

 photo Gmail.jpg

Vandaag een super dag gehad!
We hadden drie dingen op de agenda:
1) Ellora
2) een dorp met het graf van Aurangazeb
3) Daulatabad fort.

Ellora is prachting.
Het zijn zo’n 35 grottempels en kloosters.
Uitgehouwen in de berg.
Fantastisch.
Maar je kunt hier makkelijk 2 dagen doorbrengen.
We hebben zo’n 6 of 7 van de tempels gezien.

Aurangazeb was een Moslim keizer in India.
Zijn graf is erg bescheiden maar het dorp is prachtig.

Het fort is enorm groot.
We zijn er in gelopen maar hebben het niet tot de top gehaald.
Dat was later op de dag in de warmte niet meer te doen.

L. zit nu op de ‘lawn’ (in de tuin).
Die wordt door niemand in het hotel
behalve door de werkmensen en ons gebruikt.
Ze gebruiken dit grasveld alleen bij groter feesten en partijen
maar het is er rustig en er is schaduw.

Ik ga daar zometeen ook weer terug naar toe.

Morgen vertrekken we naar Ajanta.
Ajanta en Ellora zijn samen een World Heritage Site.

Genoeg voor vandaag.
Moet nog een en ander op het internet uitzoeken
voor de komende dagen.

Groeten,


De tekst die hierboven staat is uit een e-mail die ik 19 december 2012
verstuurde naar het thuisfront.
Drie onderwerpen waarvan twee met veel foto’s.
Alles bij elkaar 120 stuks alleen al voor Ellora.
Dat is een beetje te veel voor 1 blog.
Dus ga ik dat in kleinere groepen indelen.

Laat me beginnen met een eerste serie van het prachtige Ellora.


 photo DSC_0487.jpg

Cave 16, Kailasha, ligt in de verte aan de voet van de heuvel.


 photo DSC_0487Ellora.jpg

Even wat dichterbij gehaald.


 photo DSC_0488.jpg

Apen wachten ons op.


 photo DSC_0489.jpg

Cave 16, Kailasha.

Cave 16

Direct vertalen naar het Nederlands zou ‘grot 16’ opleveren.
Maar dat doet tekort aan deze rotstempels.
In plaats van tempels te bouwen van steen,
groef men tempels uit in de heuvels.
Bij Ellora zijn er 34 kloosters en tempels uit de rotsen gehouwen.
Ze zijn te vinden over een traject van meer dan 2 kilometer.
Er zijn Boeddhistische, Hindoe en Jain tempels


Tekst van de toelichting bij Cave 16:

The Kailasha is a great monolithic rock cut temple isolated from the surrounding rock and excavated from top to bottom and scooped out all through from outside to inside. It is said that ten generations worked for it and took more than 200 years for its completion. The temple was planned and begun under the Rastrakuta king Dantidurga (735-757 AD) and the major work went on in the reign of Krishna I (757-773 AD).
The artistic activities of Kailasha were carried out in several phases and spread over many reigns of the Rastakuta rulers. This cave is locally known as Kailasha, the abode of Siva the patron deity of the temple. Kailasha is a temple complex, with all essential elements of temple, including main shrine, Nandi shrine, gateway, surrounding cloisters and subsidiary shrines. The temple is richly carved with niches, pilasters, windows and corniches. The whole temple is decorated with gigantic images of deities, amorous couples, friezes of epic scenes alongwith faunal, floral and geometrical designs.
After completion of the temple there is evidence of renewed plaster and painting in about 9th – 11th centuries AD.
Various sculptures carved here in the temple are not there by accident but by deliberate design. Every sculpture has a meaning and a purpose. The two elephants and free standing Pillars of Victory in courtyard reflect Rashtrakuta’s supremacy and power. The figures of Sankha-Nidhi, Padma-Nidhi and the panel of Gajalaxmi in courtyard symbolize their prosperity. While the figures of river goddess Ganga, Yamuna, Saraswati, symbolize the Purity, Devotion and Knowledge respectively.
The enormous animals supporting the superstructure of Kailasha show the great importance given for the animal world in the Hindu mythology. The whole temple complex is surrounded by a raised pillar corridor decorated with huge panels of mythological stories.

 

The main temple is called as Rang-Mahal (Painted Palace) because after its completion, the temple was plastered and painted. Rang-Mahal is rectangular on plan. The 7 meter high plinth is decorated with life size elephants and mythical animals and friezes illustrating two great epics. Ramayana and Mahabharatha. The main temple has a Vadya Mandapa, Nandi Mandapa, a pillared hall, an antechamber and a small sanctum surrounded by five subsidiary shrines (Panchayatana). The ceilings of the sanctum, antechamber and the hall have pendentive rosettes, goddess Anna-Purna and Dancing Siva respectively. The whole temple is also decorated with beautiful paintings.
Lankeshvara temple carved on Northern corridor is dedicated to Lord Shiva. The temple consists a pillared hall, an antechamber sanctum and Nandi shrine. On the parapet wall outside is a frieze of amorous coup[les carved in bass relief. The pillars and walls are decorated with a number of interesting panels. The sanctum houses a linga and the back wall is carved with the Maheshmurthi in low relief.


Nederlandse samenvatting:
Kailasha is een tempel en kloostercomplex
dat in zijn geheel uit de rotswand is gehouwen
en vervolgens uitgehold, daar waar nodig.
Er zouden 10 generaties, meer dan 200 jaar aan hebben gewerkt.
Het werk is begonnen onder koning Dantidurga en Krishna.

Alle elementen van een tempelcomplex zijn aanwezig:
een hoofdheiligdom, een heiligdom voor Nandi, een poort,
omringende kloosters en bijbehorende heiligdommen.
Er zijn veel pilaren, doorgangen, nissen, balkons en ramen.
Allemaal rijk versierd met beeldhouwwerk.

Het geheel is versierd met goden, verliefde stellen,
tableau’s met heldenverhalen, ontwerpen
met dierlijke, plantaardige en geometrische vormen.

De beelden staan er niet bij toeval,
ze hebben een betekenis en samenhang.
De olifanten en de Overwinningspilaren
staan voor de macht van het Rashtrakuta koningshuis.

De figuren van Sankha-Nidhi, Padma-Nidhi
en het panel van Gajalaxmi staan voor welvaart.

De goden Ganga, Yamuna en Saraswati, symboliseren respectivelijk
Puurheid, Toewijding en Kennis.

De Rang-Mahal (Beschilderde Paleis) is de hoofdtempel en
heeft een rechthoekige fundering,
de 7 meter hoge muren zijn versierd
met olifanten, mythische dieren en verhalen uit de
Ramayana en de Mahabharatha.
Deze tempel heeft een Vadya Mandapa (een vrijstaande hal met pilaren,
vadya duidt in de richting van muziek),
Nandi Mandapa, een hal met pilaren, een antichambre
en een kleiner heiligdom omringd met 5 andere heiligdommen
(een Panchayatana is een Hindoe tempel met 5 heiligdommen,
typisch gewijd aan Shiva, Vishnu, Devi, Surya en Ganesha).
De plafonds van het heiligdom, de antichambre en de hal
hebben respectievelijk een grote rozett, een afbeeldingen
van de godin Anna-Purna en de dansende Shiva.
De hele tempel is versierd met schilderingen.

De Lankeshvara temple in het noorden is gewijd aan
Lord Shiva.
Deze tempel omvat een hal met pilaren, een antichambre
en een Nandi heiligdom. De tempel heeft een linga
en de achterwand heft een Maheshmurthi (een afbeelding
van Shiva die op zich zelf als heilig wordt beschouwd) in laag reliëf.


Al de foto’s in onderstaande blog komen van Cave 16.
Ik ken te weinig van de Hindoe iconografie om de afbeeldingen
te kunnen duiden.
Fotograferen is er moeilijk op een zonnige dag,
met veel aschaduw, in grotten met soms lange
belichtingstijden en geen statief.
Maar zie de reeks als het verslag van een ontdekkingsreis
waarbij de reis net zo belangrijk is als het doel.

 photo DSC_0490.jpg


 photo DSC_0491.jpg


 photo DSC_0492.jpg


 photo DSC_0493.jpg


 photo DSC_0494.jpg


 photo DSC_0495.jpg

Mahabharatha.


 photo DSC_0496.jpg


 photo DSC_0497.jpg


 photo DSC_0498.jpg

Soms komt er direct zonlicht binnen in de grot en op de foto levert dat deze blauwe verkleuring op.


 photo DSC_0499.jpg


 photo DSC_0503.jpg


 photo DSC_0504.jpg


 photo DSC_0505.jpg


 photo DSC_0506.jpg


 photo DSC_0509.jpg


 photo DSC_0510.jpg


 photo DSC_0511Strijdwagen.jpg

 photo DSC_0511StrijdwagenMetSteigerendPaard.jpg

Het steigerend paard is klein afgebeeld voor de strijdwagen met een godheid of held. Een boogschutter.


 photo DSC_0512.jpg


 photo DSC_0513.jpg


 photo DSC_0514D01.jpg


 photo DSC_0515D01.jpg


 photo DSC_0515D02.jpg


 photo DSC_0515D03.jpg


 photo DSC_0516D.jpg

Ik zie foto’s op het web van mensen die de omringende heuvels belopen en een blik van boven op de tempel kunnen werpen. Wij waren waarschijnlijk zo onder de indruk dat we snel meerdere grotten wilden zien. Dit is de top van de tempel gezien vanaf de begane grond.


 photo DSC_0517.jpg

Nog een beeld van het enorme complex.


Het lettertype in de titel van 19 december 2012 is van The Fontry en heet Droeming Normal.