Kunstvaria

Het vermoeden dat ik weer ‘problemen’ zou krijgen met
de afbeeldingen die ik in deze web log wil laten zien
is al waarheid geworden.
Ik had drie afbeeldingen van Jan Gossart gevonden.
Een er van is een Venus.
Dat mag niet van Photobucket.
De grote tentoonstelling waarop die schilderij op dit moment te zien is
is nog wel een tentoonstelling in New York.

Vandaag weer een gevarieerde verzameling werken (met twee draken)
met opvallend veel Aziatische werken.
De reden daarvoor is dat een van de drie tentoonstellingen
in het Metropolitan Museum of New York over China gaat.

Geniet!

Abraham Bloemaert, Cimon and Iphigenia, late 1620’s, oil on panel.


Om onduidelijke redenen mag dit schilderij wel.
Dit is toch ook een blote vrouw?

Wikipedia

Iphigeneia is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de dochter van Klytaimnestra en koning Agamemnon.

Agamemnon wilde haar offeren in opdracht van Poseidon of Artemis, omdat hij een heilig hert van Artemis had gedood, om een gunstige wind te verkrijgen om uit te varen vanaf Aulis voor de Trojaanse oorlog. Zij werd gered door de godin Artemis, die op het laatste moment medelijden kreeg met het meisje en haar verwisselde met een hert. Het offeren van haar dochter was voor Klytaimnestra aanleiding om haar man Agamemnon na terugkeer te doden.Overigens komen Cimon en Iphigenia ook voor in de Decamerone.

Barry Le Va, On corner, on edge, on center, shatter within the series of layered pattern acts, 1968 – 1971.


David Hockney, Divine, 1979, acrylic on canvas.


Emilie Clark, Untitled (MM-57), 2009 – 2010, watercolor on paper.


Francisco de Goya y Lucientes, Friar Pedro clubs the Maragato with the butt of the gun, circa 1806, oil on panel.


Dit schilderij van Goya is onderdeel van een serie werken.
Het is een soort fotorapportage.
Het wordt mooi beschreven door The Art Institute of Chicago:

Tekst afkomstig van de web site van The Art Institute of Chicago

Francisco Josxc3xa9 de Goya y Lucientes was a passionate chronicler of the spectrum of human experience, from the mundane to the most brutal political events. The story of the capture of the dreaded Spanish bandit El Maragato in 1806 by the humble monk Pedro de Zaldivia caught the artistxe2x80x99s imagination. It also caught the attention of the Spanish population. The event was publicized in newspapers and pamphlets and became the subject of ballads, popular prints, and paintings.

Monk Pedro de Zaldivia Shoots the Bandit Maragato is the fifth panel in a series of six that illustrates the events as they unfolded in the town of Oropesa, west of Toledo, Spain. This scene presents the degrading and somewhat humorous downfall of the bandit: the monk Pedro, a brother of the Franciscan order, shoots Maragato in the buttocks to prevent him from fleeing. Goyaxe2x80x99s broad and quick brushwork pinpoints the essential drama of the event. The painting resembles an immediate, on-the-spot sketch, as if it were meant to accompany a newspaper story that publicized the current event. Goya is known as a Romantic painter for his interest in the irrational aspects of human existence, both criminal and virtuous. Like many other Romantic painters, Goya opposed the rationalist claims of Enlightenment thinkers, who believed in the perfectibility of humanity based on logic. His depictions of contemporary society often reveal the flaws in this more optimistic ideology.

The serial aspect of these six panels confirms the documentary element of Goyaxe2x80x99s work. In the first panel, the monk Pedro unwittingly stumbles upon the bandit El Maragato, who raises his gun to the monk and will shortly lock him up with the rest of the Oropesa townspeople. In the second panel, the monk gains freedom from the jail cell by offering the criminal a pair of shoes. He then uses this opportunity to wrest the gun from the bandit and club him with it, illustrated in the third and fourth panels. After shooting him in buttocks, the monk binds El Maragatoxe2x80x99s hands with rope to await the authorities. The conclusion of this event, not depicted by Goya, was the public hanging and drawing and quartering of the bandit in Madrid.Henry Moore, Four-piece composition, reclining figure, 1934, Cumberland alabaster.


Jacobo Bassano, The adoration of the shepherds, circa 1546.


Jan Gossart, Saint Luke drawing the Virgin, circa 1520 – 1522, oil on panel.


Dit werk mag natuurlijk wel.
Overigens is dit een bekend thema in de schilderkunst.
Lucas, de evangelist, zou volgens legendes
een portret geschilderd hebben van Maria.


Jan Gossart, Venus, 1521, oil on panel.Jan Gossart, Venus, 1521, oil on panel.


Jar with dragon, Yuan dynasty, 1271 – 1368, pottery with painted decoration, Cizhou ware.


Jizai Okimono, The dragon, 18th or 19th century, Edo period, Japan, iron.


Jizai Okimono is volgens mij niet de maker maar de techniek
die gebruikt werd in Japan om dergelijke voorwerpen te maken.

Lin Fengmian, Opera figures, scroll mounted and framed, 1900 – 1991, ink and colour on paper.


Martin Johnson
Heade, Cattleya orchid and three hummingbirds, 1871, oil on panel.Ongelofelijk levensecht.
De Cattleya orchid is een familie orchideexc3xabn.
De soort komt uit het gebied dat loopt van Costa Rica tot
het zuidelijkste puntje van Zuid Amerika.

Rembrandt van Rijn, The windmill, 1641.


Stem cup with dragon, 14th century, Yuan Dynasty, porcelain with underglaze, cobalt blue decoration.


The sarcophagus of Queen Edith of England, wife of Otto I, Holy Roman Emperor, Magdeburg.


Beeldhouwwerk op de sarcofaag van en voorstellende
Koningin Edith van Engeland, vrouw van Otto I,
Keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Thomas Nozkowski, Untitled 8-134, 2010, oil on linen on panel.


Unidentified artist, Beggar-Singer with hound, Yuan Dynasty, 1271 – 1368, hanging scroll, ink and paper on silk.


Onbekende kunstenaar.
Afbeelding van een bedelaar/zanger met een hond.
Het is een schildering op papier en dan op linnen bedoeld
om zo opgehangen te worden.

William Kentridge, Drawing for the film Stereoscope, 1998 – 1999, charcoal, pastel, colored pensil on paper.
Jan Gossart

Tijdens mijn zoektocht naar de kunstwerken voor de Kunstvaria
van deze week, kwam ik terrecht op de website
van het Metropolitan in New York.
Daar zijn nu drie fantastische tentoonstellingen.
Een ervan gaat over de Zuid Nederlandse schilder Jan Gossart.
Drie afbeeldingen heb ik er deze week van.
Een van die werken heeft mijn speciale aandacht getrokken
omdat de geportretteerde man waarschijnlijk
Graaf Hendrik III is, Graaf van Breda.
En dat werk staat centraal in dit log.

Er is een tweede reden waarom mijn aandacht
getrokken werd naar deze schilder.
Onlangs bezocht ik de tentoonstelling in Brussel over Lucas Cranach.
Centraal in die tentoonstelling staat hoe de renaissance
vanuit Italie zijn weg vindt naar Noord Europa.
Interessant is dat Jan Gossart in dezelfde kringen verkeerd,
dezelfde mensen kende als Lucas Cranach.
Beide schilders spelen een rol in het
uitwaaieren van de renaissance naar Noord Europa.
Albrecht Dxc3xbcrer is voor beide schilders een inspiratiebron.

De twee andere schilderwerken die ik vond op de web site van
het Metropolitan in New York hebben thema’s verwant
met de thema’s waaraan Lucas Cranach werkte.
De tekst op Wikipedia die ik hieronder aanhaal
verwijst ook duidelijk naar die thema’s.

Alles bij elkaar weer een spannende ontdekkingsreis.

Jan Gossart, Portrait of a man (Henry III, Count of Nassau-Breda?), circa 1520 – 1525, Oil on oak panel.


Portret van een man.
Waarschijnlijk Hendrik III, Graaf van Nassau-Breda.
Olieverf op een eikenhouten paneel.
Wikipedia

Jan Gossaert (Maubeuge ?, ca. 1478 – Antwerpen ?, 1 oktober 1532) was een Zuid-Nederlandse kunstschilder, prentmaker en ontwerper. Naar zijn vermoedelijke geboorteplaats Maubeuge in het graafschap Henegouwen werd hij ook vaak “Mabuse” genoemd en men treft soms ook de Latijnse vorm “Malbodius” aan.

In het eerste decennium van de 16e eeuw behoorde Gossaert tot de zogenaamde “Antwerpse manixc3xabristen”. Na zijn bezoek aan Italixc3xab (1508-1509) in het gevolg van de humanist Filips van Bourgondixc3xab, admiraal van Zeeland en later bisschop van Utrecht, speelde Gossaert een belangrijke rol in de introductie van de Italiaanse Renaissance in de Nederlanden. Gossaert zou de grondslag leggen voor de schilderkunstige stroming die later met de term “Vlaams Romanisme” zou worden aangeduid, en die een sterke invloed onderging van de kunst van de “Romeinse” hoog-renaissance, met name Rafaxc3xabl, Michelangelo en hun navolgers. Gossaert werd al kort na zijn dood beschouwd als de eerste Nederlandse kunstenaar die klassiek gexc3xafnspireerde mythologische taferelen met naakte figuren schilderde.

Afkomst, opleiding en verblijf in Antwerpen
De handtekeningen op enkele van zijn schilderijen zoals “Iennin Gossart de Mabu[s]e” en later ook “Ioannes Malbodius” geven een sterke aanwijzing dat Gossaert in of rond Maubeuge geboren werd of dat tenminste zijn ouders uit die streek afkomstig waren.

Op dat moment hoorde deze stad nog bij het Graafschap Henegouwen dat deel uitmaakte van de Habsburgse Nederlanden. Zijn geboortedatum is niet uit de archieven bekend maar is afgeleid van de inscriptie op een portret dat Gossaert in 1528 op vijftigjarige leeftijd zou hebben geschilderd. Een andere indicatie is ook de aanvaarding als ‘meester’ in het schildersgilde die meestal omstreeks de leeftijd van 25 jaar plaatsvond. Gossaerts aanvaarding als ‘meester’ staat opgetekend in de liggeren van het Antwerpse Sint-Lucasgilde in 1503.

Omtrent zijn opleiding en zijn vroegste werken is echter niets met zekerheid bekend. Op basis van bepaalde stilistische kenmerken in Gossaerts vroege werken hebben auteurs zoals Weisz (1912) en Winkler (1921) gesuggereerd dat Gossaert in Brugge in de omgeving van Gerard David een opleiding zou hebben genoten. Vandaag wordt echter aangenomen dat Gossaert in Antwerpen zijn opleiding ontving waaruit ook zijn aanvaarding als ‘meester’ in 1503 logisch volgt. Antwerpen was op dat moment de meest bloeiende handelsstad van Noord-Europa en de daar gevestigde schilders waren uit alle windstreken toegestroomd. De vermeende Brugse invloeden in het werk van Gossaert zijn zo ook makkelijk te verklaren. Na zijn aanvaarding als meester stichtte Gossaert in Antwerpen een atelier. In 1505 nam hij een zekere ‘Hennen Mertens’ als leerling aan. In 1507 werd ook een zekere ‘Machiel in’t Swaenken’ in zijn atelier opgenomen. Gossaert bleef zeker tot 1507 in Antwerpen werkzaam.

Geen enkel vandaag bekend werk kan met zekerheid in de periode 1503-1507 worden gesitueerd. Slechts twee gesigneerde pentekeningen worden doorgaans als werken uit deze periode beschouwd. Dit zijn het Mystieke huwelijk van Sint-Katharina (Statens Museum for Kunst, Kopenhagen) en het Visioen van Keizer Augustus (Berlijn, Kupferstichkabinett). Afhankelijk van de door verschillende auteurs voorgestelde datering van deze stilistisch duidelijk te onderscheiden werkjes wordt Gossaert ofwel gezien als een centrale figuur binnen het Antwerps manixc3xabrisme, ofwel als een late epigoon van deze stroming beschouwd. De kleine Triptiek met de H. Familie, Sint-Katharina en Sint-Barbara (Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga) wordt niet algemeen als een eigenhandig werk van Gossaert geaccepteerd. Het weerspiegelt echter wel de vroege stijl van Gossaert die aanleunt bij het Antwerps manixc3xabrisme en ook de invloed van Gerard David vertoont.

Verblijf in Italixc3xab
Na 1507 verdwijnt Gossaerts naam uit de Antwerpse archieven. Men neemt aan dat hij toen werd gexc3xabngageerd door Filips van Bourgondixc3xab om deel uit te maken van zijn gevolg tijdens zijn zending naar het hof van Paus Julius II in Rome. Filips ondernam deze diplomatiek missie in opdracht van de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk. Gossaert vertrok met de Admiraal en zijn gevolg in Mechelen op 26 oktober 1508 en op 14 januari 1509 kwam men in Rome aan.

Uit het verslag van Geldenhauer uit 1529 is ook bekend dat Filips, die erg gexc3xafnteresseerd was in de overblijfselen uit de Klassieke Oudheid, Gossaert speciaal had aangezocht hem te vergezellen met het doel tekeningen te maken van de oudheden om als herinnering en documentatie terug mee naar huis te nemen. Gossaert maakte in Rome ongetwijfeld een groot aantal tekeningen naar de ontelbare antieke ruxc3xafnes en sculpturen die de stad rijk was. Vandaag zijn slechts vier overgebleven bladen bekend; een blad met de ruxc3xafne van het Colosseum (Berlijn, Kupferstichkabinett), een studie naar de zogenaamde Apollo Kitharoedos (Venetixc3xab, Accademia), een studie naar de zogenaamde Capitoleinse Hercules (Privxc3xa9collectie, Londen), en een blad met studies naar onder meer de beroemde Spinario of xe2x80x9cdorenuittrekkerxe2x80x9d (Leiden, Prentenkabinet).

Gossaert tekende deze klassieke modellen als een noordelijk kunstenaar die duidelijk niet vertrouwd was met het klassieke stijlidioom. De vormen zijn ietwat uitgelengd en de musculatuur van de figuren is zo gedetailleerd weergegeven dat het resultaat een heel ornamenteel karakter heeft dat het monumentale heroxc3xafsche karakter van de modellen niet optimaal tot zijn recht laat komen. Gossaerts interpretatie van het klassiek drapxc3xa9 is nog bexc3xafnvloed door de de vrij hoekige behandeling waarmee plooien en stoffen in de noordelijke traditie werden weergegeven. Alles wijst er dus op dat Gossaert vrij plotseling met het klassieke idioom werd geconfronteerd en niet echt de gelegenheid had de geest van deze modellen voldoende te assimileren. Nochtans zal de aanblik van de volplastische klassieke sculpturen op Gossaerts stijl een definitieve indru
k achterlaten die zich vooral manifesteert in de toegenomen volumewerking van zijn figuren.

Voor hij in Rome arriveerde is Gossaert tijdens zijn doorreis langs steden als Trente, Verona, Mantua en Florence ongetwijfeld in contact gekomen met de 15e en vroeg 16e-eeuwse Italiaanse schilderkunst die daar ten overvloede aanwezig was. In de Eeuwige Stad zelf waren op dat moment Michelangelo en Rafael aan het werk, de eerste aan het plafond van de Sixtijnse Kapel de laatste aan de befaamde xe2x80x9cStanzexe2x80x9d. Het is waarschijnlijk dat Gossaert als lid van het gevolg van een belangrijk gezant toegang heeft gehad tot deze plaatsen, of tenminste tekeningen en voorontwerpen heeft gezien van de werken die toen werden uitgevoerd. Het gezantschap keerde terug in juni 1509. Gossaert bleef echter nog wat langer in Rome, wat blijkt uit het feit dat hij er nog in juli van dat jaar actief was.

Middelburg, 1509-1517
Na zijn terugkeer uit Italixc3xab vestigde Gossaert zich vermoedelijk onmiddellijk in Zeeland. Eind 1509 werd een zekere xe2x80x98Janin de Waelexe2x80x99 geregistreerd als lid van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in Middelburg. Deze xe2x80x9cJanxe2x80x9d van Waalse afkomst is vrijwel zeker dezelfde als Jan Gossaert. Het is echter niet zeker of hij daar zijn vaste verblijfplaats had aangezien hij een heel aantal opdrachten uit zeer verspreide streken ontving. Volgens de getuigenis van Gerard Geldenauer uit 1529 trad Gossaert pas eind 1515 in vast dienstverband bij Filips van Bourgondixc3xab. Dit wijst er vermoedelijk op dat Gossaert er als vrijmeester was gevestigd en dus van overal opdrachtgevers aantrok. De opdrachten die Gossaert kreeg waren dan ook meer van religieuze dan van seculiere aard. Samen met de meer traditionele smaak van zijn opdrachtgevers belette dit hem wellicht om de in Italixc3xab opgedane indrukken te verwerken in zijn werk. Classicerende composities werden buiten de omgeving van het hof door opdrachtgevers nog maar weinig gesmaakt in de Nederlanden. Hoewel Gossaert werd beperkt door het conventionele karakter van de onderwerpen die hij diende uit te beelden kenmerkt deze periode zich door verdere rijping en experiment.

Kasteel “Suytburg” en het klassieke naakt
Eind 1515 gaf admiraal Filips van Bourgondixc3xab-Blaton aan Jan Gossaert en Jacopo dexe2x80x99 Barbari de opdracht om zijn kasteel xe2x80x9cSuytburgxe2x80x9d (vandaag, West-Souburg op Walcheren) te decoreren. Het was de bedoeling van deze geleerde humanistische admiraal om van zijn residentie een centrum van Renaissancecultuur in het noorden te maken. Daar Filips onder andere de geschriften van Vitruvius goed moet hebben gekend is wel eens gesuggereerd dat hij ook een persoonlijke invloed had op het decoratieve en architecturale programma. Gossaerts bijdrage aan deze onderneming maakte van hem een waar renaissanceschilder.

De mythologische taferelen die zijn opdrachtgever wenste als decoratie van zijn kasteel gaven aan Gossaert de gelegenheid om te experimenteren met de uitbeelding van het klassieke naakt. Hierbij baseerde hij zich niet zozeer op de studies die hij in Rome had gemaakt, maar op de prenten van tijdgenoten zoals Albrecht Dxc3xbcrer en Marcantonio Raimondi. Deze laatste had naast enkele prenten naar klassieke sculpturen vooral gravures naar xe2x80x9cinventiesxe2x80x9d van Rafaxc3xabl op de markt gebracht. Gossaert baseerde zich ook op de kleinsculpturen van Conrat Meit, een kunstenaar van Duitse afkomst die aan het hof van Margaretha van Oostenrijk in Mechelen werkzaam was geweest maar die ook xe2x80x9cSuytburgxe2x80x9d had bezocht. Natuurlijk had ook zijn Italiaanse collega Jacopo de Barbari een belangrijke stem. Met name zijn theoriexc3xabn over de menselijke proporties hebben op Gossaert een duidelijke invloed uitgeoefend.

Het enige element dat van de decoratie van xe2x80x9cSuytburgxe2x80x9d bewaard is gebleven is het paneel met Neptunus en Amphitrite (Berlijn, Gemxc3xa4ldegalerie). Deze twee levensgrote klassieke naakten waren geheel nieuw voor de kunst van de Nederlanden. Toch hebben ze – wellicht doordat ze nooit voor een ruimer publiek zichtbaar zijn geweest xe2x80x93 nauwelijks directe navolging gehad. Opvallend is ook de volledig Latijnse handtekening die op humanistische wijze geheel in Romeinse kapitalen is gesteld: IOANNES+MALBODIVS+PINGEBAT+1516. Het werk draagt ook de naam en het devies van zijn opdrachtgever Filips van Bourgondixc3xab die duidelijk trots moet zijn geweest op dit manifest van de nieuwe stijl in het noorden.

Tijdens deze periode was het Gossaert klaarblijkelijk toegestaan ook andere opdrachten aan te nemen. Deze kwamen voornamelijk van de Habsburgse verwanten van Filips van Bourgondixc3xab, en van vertrouwelingen van het Habsburgse hof. Het zijn voornamelijk portretten of diptieken waarin een bidportret is verwerkt. Voor Keizer Karel V schilderde hij het portret van diens zuster Eleonora van Oostenrijk. Een absoluut meesterwerk van de portretschilderkunst is het portret van Jean Carondelet dat samen met een Madonna met kind een diptiek vormt (Parijs, Musxc3xa9e du Louvre). Het werkt wordt gekenmerkt door een zorgvuldig geobserveerde en zeer verfijnde weergave van de gelaatstrekken die eigen is aan de Nederlandse traditie. Door het schitterende modelxc3xa9 dat scherp afsteekt tegen de donkere achtergrond en door de schaduweffecten op het gezicht verkrijgt Gossaert een uitgesproken ruimtewerking die typisch is voor de renaissance en die in dit opzicht een grote vernieuwing betekent.

Utrecht, 1517-?
Toen zijn beschermheer in 1517 bisschop van Utrecht werd, volgde Gossaert hem naar diens residentie, het kasteel van Wijk bij Duurstede. Mogelijk was in deze periode Jan van Scorel korte tijd bij hem in de leer. In 1525 keerde Gossaert terug naar Middelburg, mogelijk om daar in dienst van Adolf van Bourgondixc3xab te treden. Ondertussen voerde hij ook opdrachten uit voor keizer Karel V, Margaretha van Oostenrijk en Christiaan II van Denemarken.Zo valt er het volgende te lezen op de Wikipagina over Graaf Hendrik III:

Zo liet hij zich op ca. 33-jarige leeftijd als vliesridder afbeelden door Jan Gossaert. Ook bestelde hij bij Gossaert een Hercules en Deianeira. Een vergelijkbaar schilderij bevindt zich tegenwoordig in het Barber Institute of Fine Arts in Birmingham. Volgens Karel van Mander werkten Jan van Scorel en Bernard van Orley voor zijn residentie in Breda. Ook bezat hij werk van Lucas Cranach. Zo stuurde de keurvorst van Saksen hem een Lucretia van Cranach en vermeldt Antonio de Beatis in 1517 een Oordeel van Paris met de drie godinnen, dat een bekend onderwerp is in Cranachs oeuvre.


Dat de afgebeelde man een vliesridder is kun je opmaken uit dit detail van het schilderij. Duidelijk hangt het symbool van de Orde van het Gulden Vlies om zijn hals. Jan Gossart, Portrait of a man (detail).

Theebloem

Vanochtend, met buiten een heel klein beetje sneeuw,
smaakte de thee extra goed.
Vooral als je kunt kijken naar een prachtige theebloem.
Vandaag de bloem met de naam Godmother.
In het Nederlands is dat Peettante.

Godmother: groene thee met jasmijn en daglelie.


De bloem ontplooit zich.


Steeds meer.


Het werd weer een prachtig boeket bloemen.
Let op de luchtbellen.China reisverslag / travelogue 68

Een beetje een verloren foto.
Hij zit in mijn reeks van foto’s in China een beetje tussen
twee bestemmingen in.
Een beetje tussen Da Zheng Hall en Fenghuang Pavilion.
Twee hoogtepunten van het Shenyang Imperial Palace.
Maar hij mag niet ontbreken.
Kijk eens naar de prachtige kleur.
Ook de manier waarop de vaas gepresenteerd wordt.
Zo rustig.
Nu staan er Chinese karakters op en die kan ik niet lezen
dus misschien staat er wel een heel schreeuwerige reclame
voor een wasmiddel op maar ik vermoed dat niet.
Leuk is ook dat van alle karakters er twee een afwijkende kleur hebben.
Het karakter helemaal rechts en links.
Die zijn rood.

Gele vaas met Chinese karakters.

Sneeuw!?

Ik vind het opmerkelijk.
Zo vroeg in het jaar al.
Sneeuw.

En dat is dan het werkterrein van Sinterklaas. Kan dat wel met de arbo-wet?

Even zoeken op Google leert dat het helemaal niet bijzonder is.Dit is een bericht van 2 december 2005 afkomstig van de web site van het KNMI.


Dit is een overzicht van alle jaren vanaf 2000 die ik geleend heb van de website van Frans Faase. Hij houdt een soort sneeuwdagboek bij. Wat blijk. Sneeuw in eind november is heel normaal. Sneeuw 1999 / 2000.


Sneeuw 2000 / 2001.


Sneeuw 2001 / 2002.


Sneeuw 2002 / 2003.


Sneeuw 2003 / 2004.


Sneeuw 2004 / 2005.


Sneeuw 2005 / 2006.


Sneeuw 2006 / 2007 en 2007 / 2008.


Sneeuw 2008 / 2009.


Sneeuw 2009 / 2010.

China reisverslag / travelogue 67

Verrast was ik door de volgende zaal.
Misschien had ik dit eerder in Beijing verwacht.
Maar in Shenyang was een deel van de tentoonstelling
gericht op hoe de typische Chinese gebouwen gebouwd werden.
Er waren een aantal hedendaagse reconstructies te zien
en in detail werd bijvoorbeeld uitgelegd hoe pilaren
geprepareerd en geverfd werden.
Helaas waren alle teksten in het Chinees.

Dit zijn keramische eindpunten van balken en figuren die op de uitstekende dakpannen werden geplaatst.


De dakversiering in detail. Dit zijn smalle dakpannen met versiering die op de ‘hoeknaden’ van het dak aangebracht werden.


Dit is een reconstructie van ‘houtvlechtwerk’ zoals dat bijvoorbeeld aan Da Zheng Hall te zien is.


Dit is waarschijnlijk een overzicht van de pigmenten die men gebruikte om de verf voor de paleizen te maken.


Dit zijn voorbeelden van schilderspatronen. Of die bij de originele bouw al werden gebruikt weet ik niet maar ik kan me goed voorstellen dat ze bij restauraties goed van pas komen.


Die is een opsomming van alle behandelingen die pilaren ondergingen.
Mijn gids was niet altijd even geboeid.


Altijd mooi! Leek wel een soort proeflokaal voor de restauraties maar misschien zit ik er wel helemaal naast


China reisverslag / travelogue 66

Mijn reis naar China is al meer dan een jaar geleden
en mijn reisverslag, fotoverslag is nog niet gereed.
Iedere keer wordt er weer een klein stukje aan toegevoegd.
Zo ook vandaag.
Eerlijk gezegd vond ik de foto wel mooi
of beter gezegd de afbeelding op een van de scherven keramiek.
Maar de betekenis was mij onduidelijk.
Waarschijnlijk ook toen ik in China was.
Mijn gids kon ik moeilijk alles laten vertalen.
De foto zat ook op een beetje vreemde plaats in de serie foto’s.
Ik weet zeker dat de foto is gemaakt in het Shenyang Imperial Palace.
Maar er zat geen bordje bij met Engelse tekst.


Dit zijn de scherven. Zo te zien niet eens van 1 voorwerp. Waarschijnlijk van een paar voorwerpen gemaakt van hetzelfde materiaal in dezelfde periode.


En dit is de mysterieuze afbeelding die mijn aandacht trok. Toen in China en nu in Nederland. Wat is dit?


(Een deel van) het antwoord staat op dit kaartje.

Mijn collega heeft het voor me vertaald:
De Chinese tekens en de Engelse tekst zijn van mijn collega.
Het Nederlands is van mij.

China (porcelain) pieces unearthed from Hetuala ruine.

Porceleinen scherven opgegraven bij een Hetuala ruine.

Hetuala is a Manchurian ancient city
and it means a hillock with flat top in Manchurian language.

Hetuala is een oude ‘Chinese’ stad uit de tijd van de Mantsjoes
en de naam betekent een heuveltje met een afgeplatte top.

Wikipedia

De Mantsjoes zijn een Toengoezisch volk die haar oorsprong had in Noordoost-Azie, in een gebied dat bekend is geworden als Mantsjoerije. De voorouders van hen stichtte de Jin-dynastie (1115-1234). Tijdens de verovering door de Mantsjoes in de 17e eeuw, veroverden zij China dat toen onder het bestuur stond van de Ming-dynastie en stichtten daar het Qing-rijk, dat China bestuurde tot 1912, toen de Chinese Revolutie hen van de troon stootte. Vanaf de Qing-dynastie begon de sinificatie. Ze begonnen met het veranderen van hun achternamen in een Chinese achternaam, een fenomeen dat na de val van de Qing nog versnelde. Tegenwoordig zijn ze de op twee na grootste Chinese minderheid. De Mantsjoes wonen vooral in de Chinese provincie Liaoning.

 


De staf van Sinterklaas

Het is misschien een beetje een misleidende titel
maar zo noemen we het instrument op onderstaande foto.
Het hoort bij de broodmachine en wordt gebruikt
om ‘de vleugel’ die water, meel, gist en andere ingredienten
mengt en kneedt in de broodbakmachine,
na het bakken uit het brood te verwijderen.

Waarom we het de naam gegeven hebben is meteen duidelijk lijkt me.


De staf van Sinterklaas.


Het brood was overigens weer heerlijk vandaag!

Acryl

Ik zit een beetje aan te hikken tegen de volgende stap
in mijn schilderproject.
Ik moet een volgende, eerste oplichting gaan schilderen
op het gezicht van de engel.
Maar daarbij is het wel zaak dat er een vloeiende overgang ontstaat
van donker naar licht.
Dus heb ik mijn boeltje opgepakt en ben naar mijn prive instructeur gegaan.
Ik had een proefstukje voorbereid en ben daarop gaan werken.
De resultaten daarvan zie je hieronder.

Ik heb verder op het werk zelf met een donkere kleur
de contouren van de neus, de mond, de ogen, de hals en de krullen
in het haar aangezet.
Daar komen straks nog lagen over dus indien nodig kunnen
ze nog verdwijnen maar voorlopig geven ze me houvast
bij de eerste oplichting.

Overigens hebben de instructies goed geholpen.
De volgende stap gaat dat uitwijzen.
Ik kan minder voorzichtig zijn maar moet starten met weinig
en dunne verf.

De proefopstelling: twee donkere vlakken waar me met lichtere kleuren op kunnen glaceren.


De proefwerkjes.


De engel met de contourtekening.

De Sint kwam dit jaar niet over de brug

Deze titel is geen verwijzing naar een spreekwoord.
Normaal komt Sint en Piet in de Westertuin (Breda) over de brug
naar de Argusvlinder.
Niet dit jaar.

Vol verwachting klopt het hart.


Zie de drumband door de bomen.


De makkers van de Sint zijn dit jaar natuurlijk ook weer aanwezig.


De Sint nam dit jaar plaats in een rijtuig.


En ging niet via de brug over de vijver maar langs de waterkant.
Kunstvaria

Twee werken van Canaletto (Giovanni Antonio Canal).
Twee werken van Pat Steir (voor mij volledig onbekend).
En verder een hele mooie serie werken.
Toevallig trof ik gisteren een protest kunstwerk aan,
uit Engeland. Blijkbaar zijn de bezuinigingen op cultuur
in Nederland niet origineel.
Overigens, 17.50 GBP = 20 Euro 50.

Bob and Roberta Smith, Art gallery closed, 2010.


De naam van de kunstenaar doet vermoeden dat het hier
om twee kunstenaars gaat die samen een werk maken.
Dat is niet zo. De naam is slechts een pseudoniem van Patrick Brill.

Aleksey Kravchenko, Indian fairytale, 1914..


Deze Russische kunstenaar maakte reizen maar niet naar
het Westen zoals veel van zijn Russische tijdgenoten
maar naar bijvoorbeeld India.
Vandaar dit Indiaas sprookje.

Alexandre Iacovleff, A group of Lamas in Pei Ling Miao Lamasery, 1932.


Dit werk was hier eerder te zien.
Maar het blijft fascinerend.

Alinah Azadeh and the Chasing Mirrors Collective, Portraits of the unseen2010.


Past wel een beetje bij 5 december al heeft het er niets mee te maken.
Portretten van de ongeziene.

Canaletto, The entrance to the Grand Canal looking east with the Santa Maria della Salute, about 1744.Canaletto, The entrance to the Grand Canal looking west with the Santa Maria della Salute, about 1729.


Gerhard Richter, Zwei Kerzen, 1982, oil on canvaa.


Dit werk van Richter was hier al eerder te zien maar
het is een prachtig werk.
Verschrikkelijk knap uitgevoerd.

James Turrel, Dhatu, 2010.


Het werk van Turrel moet je ervaren.
Naar een plaatje kijken zegt nauwelijks iets van zijn werk.
Turrel is een ‘lichtkunstenaar’.
Je moet in de door hem verlichte ruimte(s) zijn
om er ook maar iets van te kunnen zeggen.

Jan Brueghel the Elder and Pieter Paul Rubens, The garden of Eden with the fall of man, 1617.


Samenwerking tussen kunstenaars is van alle tijden.
Rubens schijnt in te hebben gestaan voor de menselijke figuren
en Jan Brueghel de Oudere voor het landschap en de dieren.

John Virtue, Norfolk 2, 2009, acrylic on canvas.


De Noordzee.

Lee Bontecou, Bird, 1958, bronze.


Lynda Benglis, Karen, 1972, beewax, resin and gesso.


Bijenwas, hars en gesso.

Mary Cassatt, The boating party, 1893, oil on canvas.


‘oil on canvas’ betekent olieverf op doek.

Michael Frxc3xb6mmer, Silver playing cards, Augsburg, 1616.


Kom maar eens op het idee:
zilveren speelkaarten.
Ze bestaan en onlangs werd een complete set geveild.
Hier een afbeelding van twee speelkaarten.
Misschien een idee voor de feestdagen?

Pablo Picasso, Blind minotauer guided through a starry night by a girl with a pigeon, 1930 – 1937, Print/ets.


Blinde minotaur begeleid door een sterrennacht
door een meisje met een duif.
Een Minotaur of Minotaurus is een figuur uit de Griekse mythologie.
Het is een schepsel met de kop en de staart van een stier
maar het lichaam van een man.
Picasso greep vaak terug op dit beeld.

Pat Steir, Red and White, 2010, oil on canvas.Pat Steir, Yellow and Blue, 2009, oil on canvas.


Paul Cezanne, The Francois Zola Dam, 1877 – 1878, oil on canvas.


Rene Magritte, La geante, 1936.


Een tekening van Magritte.
Ik had er eerder nog geen gezien.
La Geante betekent de reuzin.
Breda schreeuwt om cultuur, deel II

Het vervolg van mijn eerste serie foto’s
over de manifestatie ‘Nederland schreeuwt om cultuur’
zoals die in Breda gehouden werd.

Djembase percussie.
Aankomst van de muzikanten, acteurs, dansers, enz, die door Noord Brabant trokken gisteren.


Het Brabants orkest.
Denvis & the real deal en Bertus Borgers: “Still Believe”.


Samen met het Brabants Orkest.
Bertus Borgers.
The real deal.


Bertus Borgers.


Denvis.


De muzikanten zijn vooral met zich zelf en hun instrument bezig.


‘Half Nederland’, voorgelezen door Leopold Witte (Orkater).


De band Woody & Paul.
Ook hier weer diepe concentratie.
De manifestatie eindigt met de schreeuw.

Breda schreeuwt om cultuur, deel I

Er is al een grote groep mensen verzameld als ik vanmiddag bij het Chasse aankom voor de manifestatie ‘Nederland schreeuwt om cultuur’.


Duet De Stilte.


Een grote opkomst.


De presentatrice, naam onbekend.


Gelegenheid genoeg om de petitie te tekenen.


Prachtig optreden van een duo (naam onbekend), saxofoon en synthesizer.


Nederland schreeuwt om cultuur.


De gezichten op de foto zijn niet van de persoon die dit spandoek draagt met de tekst: Stop de rechtse beeldenstorm.
De deelnemers zijn enthousiast.

Herfstzonnetje

De eerlijkheid gebied te zeggen dat wanneer ik deze log schrijf
de zon al weer weg is en het grijs heeft toegeslagen.
Als ik uit het raam kijk zie ik een luchtballon die misschien
nog is opgestegen terwijl de zon nog scheen.
Nu zie ik de brander in de verte.
Die brander is niet bedoeld om je aan te warmen maar
misschien moeten de ballonvaarders dat vandaag toch maar doen.
Toen de zon nog scheen maakte ik de volgende foto’s:

De skimmia op het balkon.


De vlinderwoningen in de Westertuin in Breda.

Theebloem

Zaterdagochtend, tijd voor een grote pot thee met een theebloem.
Vandaag een heel spectaculaire: Flower fountain, bloemfontein.


Flower fountain: groene thee met kogelamarant, goudsbloem en jasmijn.


Dit is de theebloem, uit de verpakking, in detail.


Deze bloem is spectaculair. Plotseling schoot er een rode bloem omhoog. Je moet wel zorgen dat je een hele hoge theepot hebt. Er wordt immers steeds gezegd dat je de bloem niet droog moet laten komen te liggen.


De hele theepot is nodig.


Wat een prachtig gezicht!


 

Shenyang, 1914 – 1934

Shenyang, deel VI.

Jonathan Spence
Op zoek naar het moderne China 1600 xe2x80x93 1989
xc2xa9 1990 xc2xa9 1991 voor de Nederlandse taal.

Pagina 387

De kwestie wie het staatshoofd zou kunnen worden
van dit potentieel xe2x80x98nieuwexe2x80x99 land, was spoedig geregeld.
De voormalige keizer Puyi had sedert 1925
in de Japanse concessie in Tianjin gewoond.
In juli 1931 bracht zijn broer een bezoek aan Japan,
waar hij dverse politici sprak.
Reeds twaalf dagen na het xe2x80x98incident bij Mukdenxe2x80x99 (Shenyang)
kwamen afgevaardigden van de generale staf
van het Mantsjoerijse leger naar Tianjin voor overleg met Puyi.
In oktober werden de besprekingen over de toekomst van Mantsjoerije voortgezet,
waarbij de Japanners de vijfentwintigjarige ex-keizer verzekereden
dat zij uitsluitend tegen Zhang Xueliang en zijn troepen waren opgetreden
en dat ze de bevolking van Mantsjoerije wilden helpen
een onafhankelijke staat te vormen.
Wel hielden de Japanners het in het vage of dit een monarchie
of een republiek zou worden.
In november vertrok Puyi, die zich hierdoor kennelijk had laten overtuigen
en wellicht ook droomde van het herstel
van het Mantsjoerijse erfgoed van zijn geslacht,
heimelijk per Japanse motorsloep uit Tianjin.
Bij Tanggu stapte hij over op een Japans vrachtschip,
dat hem naar Lxc3xbcshun bracht.
Nadat vertegenwoordigers van het Japanse leger
in langdurige onderhandelingen hadden geweigerd hem te erkennen
als xe2x80x98keizerxe2x80x99 van een tot nieuw leven gewekte xe2x80x98Grote Qing-staatxe2x80x99,
aanvaardde Puyi in maart 1932
de titel van xe2x80x98staatshoofdxe2x80x99 van Manzhougou (Manchukuo, Mantsjoekwo)
xe2x80x93 xe2x80x98land van de Manzuxe2x80x99.
Een aantal voormalige rijksgenoten en conservatieve Chinese ambtenaren
van het Qing-hof voegde zich bij hem toen hij zijn nieuwe regime installeerde.

Wikipedia

Manze of Mantsjoes
De Mantsjoes zijn een Toengoezisch volk die haar oorsprong had in Noordoost-Azixc3xab, in een gebied dat bekend is geworden als Mantsjoerije. De voorouders van hen stichtte de Jin-dynastie (1115-1234). Tijdens de verovering door de Mantsjoes in de 17e eeuw, veroverden zij China dat toen onder het bestuur stond van de Ming-dynastie en stichtten daar het Qing-rijk, dat China bestuurde tot 1912, toen de Chinese Revolutie hen van de troon stootte. Vanaf de Qing-dynastie begon de sinificatie. Ze begonnen met het veranderen van hun achternamen in een Chinese achternaam. na de val ervan begon de versnelling.
Tegenwoordig zijn ze de op twee na grootste groep in de groep van Chinese minderheden. De Mantsjoes wonen vooral in de Chinese provincie Liaoning. Andere gebieden zijn Hebei, Peking, Jilin, Heilongjiang, Binnen-Mongolixc3xab, Xinjiang, Gansu, Shandong, Tianjin, Chengdu, Xi’an, Yinchuan en Guangzhou. Ze spreken meestal een Han-Chinese taal en nauwelijks nog het Mantsjoe (taal). In 2000 telde Volksrepubliek China 10,68 miljoen Mantsjoes.China reisverslag / travelogue 65

In het Shenyang Imperial Palace is een plein met aan het hoofd
de Da Zheng Hall. Een prachtig tentvormig gebouw versierd met draken.
Op het plein voor deze hal staan 10 gebouwen.
Deze zijn van de 8 elitekorpsen die de Chinese keizer
ondersteunden bij het veroveren van wat we nu China noemen
en het beschermen van de immense rijk.
De 10 gebouwen tonen vandaag de dag militaire voorwerpen
en dat is niet echt datgene wat mij het meest bezighoudt.
Ik heb het dan ook bijna helemaal overgeslagen.
Behalve de informatieborden.The origin and development of the Eight banner System of the Qing Dynasty.

The Eight Banner System was a military-administrative organization founded by Nurhachi in the early seventeenth century, and it is well-known for its vivid national feature of xe2x80x9cruling people with banners, commanding soldiers with bannersxe2x80x9d.
The Manchu Eight Banner developed from xe2x80x9cNiuluxe2x80x9d. At first three hundreds of people comprised one NiuLu, five Niulu comprised one Jiala, five Jiala were one Gushan, one GuShan was one Qi (banner). (300x5x5= 7.500) In about 1601, Nurhachi established four banners, The Yellow Banner, the Red Banner, the Blue Banner and the White Banner. In 1615 he rebuilt four edged banners, these eight banners altogether were called xe2x80x98The Eight Bannersxe2x80x99. With the Manchu entering into Liaoning and its power increasing, they added the Mongolian Eight Banners and the Han Eight Banners.
Before the Qing entered into the central China from Shanhaiguan Pass, the Eight Banner System was a political, military and economical entity, formed a special institution of xe2x80x9ceight Beile (princes) ruling togetherxe2x80x9d. Each of the Eight Banners had itxe2x80x99s own Banner-head, the highest leader of the banner, or called xe2x80x9cBeile in charge of the Bannerxe2x80x9d, the eight Banner-heads were assumed by the King and his brothers, sons and nephews. At peacetime each Banner occupied separately one place, owning the land and people, at wartime they all obeyed the Kingxe2x80x99s order and fought with him, which was commonly known as xe2x80x9csoldiers out, civilians homexe2x80x9d.
After the Qing had entered into central China, the Eight Banners were still sent to station everywhere as military forces, having the guard of the country on their shoulders. Throughout the Qing Dynasty, the Eight Banner System was the nuclear force in winning and keeping state power and had been playing an important role both in starting and governing a country.Oorsprong en ontwikkeling van het Acht Banieren System
van de Qing dynastie.

Het Acht Banieren Systeem was een militairadministratieve organisatie
in het leven geroepen door Nurhachi in begin 17e eeuw.
Het staat bekend onder het levendige nationale motto:
xe2x80x9chet volk regeren met banieren, soldaten commanderen met banierenxe2x80x9d.
Het Manchu systeem van de Acht Banieren is gebaseerd op de xe2x80x9cNiuluxe2x80x9d.
De eerste driehonderd manschappen vormden een NiuLu.
Vijf NiuLu vormden een Jiala,
Vijf Jiala vormen een Gushan.
Een GuShan is gelijk aan 1 Qi (banier).
(300x5x5x1= 7.500 man).In ongeveer 1601 richt Nurhachi 4 banieren op:
de Gele banier, de Rode Banier, de Blauwe Banier en de Witte Banier.
In 1615 als Nurhachi Liaoning intrekt en meer macht verwerft
worden er 4 grensbanieren aan toegevoegd.
Tegen de tijd dat de Qing via de Shanhaiguan Pass
de rest van China intrekken zijn de Acht Banieren
een politiek, militair en economische macht.
Dit instituut werd omschreven als
xe2x80x9cde acht Beile (prinsen) die samen regerenxe2x80x9d.
Iedere Banier had een banierhoofd.
Deze machtige figuren werden uit de koninklijke familie geselecteerd.
In tijd van vrede bezetten iedere banier een deel van het land
dat ze ook bestuurden.
Tijdens de oorlogen vochten ze voor de koning.
Dat werd genoemd: xe2x80x9csoldaten op pad, burgers thuisxe2x80x9d.
Toen de Qing heel centraal China in hun macht hadden
werden de banieren uitgestuurd daar waar nodig was
en rustte de verdediging van het land op hun schouders.
Ze vormden de harde kern van de staatsmacht
die ze hadden helpen opbouwen en ondersteunden
bij het besturen van het land.Preface

Nurhachi, the founder of the Qing Dynasty was of a minority nation Nxc3xbczhen. Since he raised his troops in Hetuxe2x80x99ala in 1583, until he moved the capital to Shenyang, for more than forty years, he taking the wild north-eastern earth as his stage, using horses and bows as property, had performed living historical plays.
The Da Zheng Hall and the Ten Kingsxe2x80x99 Pavilions in the eastern part of the Imperial Palace were built up by Nurhachi in 1625. The Da Zheng Hall was the place for important imperial ceremonies in the early Qing, the Ten Kingsxe2x80x99 Pavilions located on the left and right wings in front of the palace, among which the two near the Da Zheng Hall were the Left Wing Kingxe2x80x99s Pavilion and the Right Wing Kingxe2x80x99s Pavilion, and the rest eight ones were offices for the ministers of the Eight Banners.
The Da Zheng Hall and the Ten Kingsxe2x80x99 Pavilions were tent manner architecture of national characteristics, and epitomize the Eight Banner System and shared administration office by the monarch and officials. We use the Da Zheng Hall and the Ten Kingsxe2x80x99 Pavilions for the Display of the Qing Military Equipments and the Eight Banner System, recovered the historical appearance of the Left Wing Kingxe2x80x99s Pavilion and the Right Wing Kingxe2x80x99s Pavilion in the Reign of Huangtaiji, in the Eight Bannersxe2x80x99 Pavilions we exhibit the military equipments of the Qing Dynasty, including the signs of the Eight Banners, the imperial military equipments, long and short weapons, firelocks and cannons, auxiliary battle tools etc. By these reversions and the display of the Qing military weapons we aim at combining architecture and history organically, giving the audiences a clear presentation of the eight Banner System, types of the weapons and their uses, a further Knowledge of the Eight Banner System and military equipments of the Qing dynasty, by this you will have a restricted view of the court culture and imperial culture of the Qing Dynasty.


Belangrijkste voor mij in bovenstaande inleiding is
dat de Da Zheng Hall en de 10 paviljoens
die op het terrein voor deze hal liggen, gebouwd zijn
in een architectuur die terug grijpt op de motieven
die gewoon waren voordat de Qing zoxe2x80x99n grote macht waren: tenten.
10 gebouwen.
De twee gebouwen het dichtst bij de Da Zheng Hall
werden Konings Linkervleugelpaviljoen en
Konings Rechtervleugelpaviljoen genoemd.
De overige acht gebouwen waren de kantoren van de ministers
van de Acht Banieren.

Zomaar een zitmeubel in een van de vertrekken.
Bijzonder vond ik de blauwe aardewerktegels (?)
die verwerkt zijn in de achterkant van dit meubel.

De collectie in het Shenyang Im
perial Palace is niet op alle plaatsen even rijk maar deze foto’s laten de prachtige, uit hout gesneden schermen en meubels zien die zo typisch zijn voor de Chinese meubelen.

Mistlampen

Ik durf de stelling te poneren dat al die mensen
die op een dag als vandaag
zonodig in de file moeten gaan rijden met mistlampen aan,
meer gevaar opleveren vppr zichzelf en andere weggebruikers
dan dat ze met de fel brandende mistlampen de veiligheid bevorderen.

Doe die dingen uit!

Acryl

Na de basiskleur (Sankir) voor het haar
volgde gisteren ook de basiskleur voor het gezicht.
Volgens het boek krijgen zowel het haar als het gezicht
dezelfde basiskleur maar ik vond de kleur voor het haar
wel erg donker.

Het haar was een mengsel (50/50) van Burnt Umber en Yellow Ochre.
Zeg maar bruin en geel.

Voor het gezicht heb ik Raw Umber (1 deel), Yellow Ochre (2 delen)
en Titanium Wit (1 deel) met elkaar gemengd.
Het resultaat is hieronder te zien.

Startpunt.


Het eindresultaat.


Deze foto laat zien dat ik het haar al heb geprobeerd te modelleren. Het gezicht is zo egaal mogelijk geschilded. Het haar is op sommige plaatsen minder dik geverfd omdat daar toch nog lagen met andere kleuren op komen. Bij het gezicht blijven grote delen in deze kleur.