Beste schilderij van een Nederlandse kunstenaar: Rembrandt 2

Nu is er met een (1) schilderij iets vreemds aan de hand.
Het schilderij is op dit moment (nog net) onderdeel van de
Rembrandt-Carravaggio-tentoonstelling in Amsterdam.
Ik heb het net als alle andere genomineerde werken
op mijn Photobucket-account weggezet.

Je krijgt nu niet de afbeelding maar een mededeling te zien:
de dienstverleningsvoorwaarden zijn overschreden.

Ik heb photobucket de volgende email gestuurd:

I use photobucket to store the pictures I put on my web log.
One of my interests is art.
In the Netherlands there’s been a contest
to select the best picture by a Dutch artist.
A number of paintings of Rembrandt were nominated.
One of his paintings was number three in the contest.
All nominated pictures are uploaded to my photobucket account
to use them on my web log.
Now I’m surprised to find out that one
of these world famous works of art ‘Bathseba’
‘has violating the photobucket.com terms of service’.

Can you please explain this to me ?


Voor de mensen die het schilderij niet kennen:


Ik hoop dat deze Nederlandse site minder problemen heeft met
dit prachtige schilderij.

Beste schilderij van een Nederlandse kunstenaar: Rembrandt 1

In deze verkiezing kon Rembrandt van Rijn natuurlijk
niet ontbreken.Er zijn dan ook heel wat werken genomineerd:

Rembrandt, Zelfportret van de jonge Rembrandt

Rembrandt, Zelfportret 1628

Rembrandt, Titus aan de lezenaar

Rembrandt, Portret van Jan Six

Rembrandt, Portret van een oude man

Rembrandt, Pissende vrouwtje

Rembrandt, Het bruggetje van Jax Six

Rembrandt, De Staelmeesters

Rembrandt, David en Jonathan nemen afscheid.

Rembrandt, Aristoteles.

Rembrandt, Anatomische les

Een heel mooie verzameling,
met uitschieters naar boven (Joodse Bruidje, Zelfportret (ets) en Titus),
naar beneden (David en Jonathan nemen afscheid) en
verrassingen (Pissende vrouwtje).
Maar gelukkig zijn er in Nederland net zoveel opvattinge
nals bondscoaches.

Femi Kuti, Mezz 29/05/2006

Gisteravond was het dan zover.
Lees mijn recencie:

Gisteravond naar het concert van Femi Kuti geweest.
Het begin van het concert maakt gelijk duidelijk
dat dit geen Westerse groep is.
De drummer, percussionist, basgitarist, sologitarist en toetsenist
gaan het podium op direct gevolgd door
drie schaars geklede dames die dansend het podium opkomen.
Dat dansen zal tot het eind van de avond doorgaan.
Het ritme ligt meestal hoog en anders geven de kralenkettingen
en lange franjes wel die indruk.

Er zal heel wat zweet de porixc3xabn verlaten.


Aansluitend danst de kopersectie het podium op.
Vijf heren met trompet of sax (in verschillende afmetingen) swingen
over het podium.
Dat alles zet de toon voor een belangrijk aspect van de avond: het visuele.


Femi Kuti komt op mij over als een getergd man.
Zijn wel erg hoog bewegingsritme geeft de indruk dat de middelen die
hem ter beschikking staat om zich uit te drukken onvoldoende zijn.
Zijn stem, het orgel en de blaasinstrumenten die in hoog tempo
afwisselen, lijken onvoldoende mogelijkheden te bieden om zijn
ideexc3xabn en gevoelens uit te dragen.
Het bespelen van het orgel heeft door het hoge tempo en het gebruik
van echo veel weg van het bespelen van een kerkorgel.
Steeds hetzelfde akkoord kort achter elkaar,
levert bijna hetzelfde effect op als het akkoord gewoon ingedrukt te houden.
Maar dat is niet genoeg. Het moet sneller.


De themaxe2x80x99s waarover Femi Kuti zingt zijn niet mis:
Afrika dat rijke continent met een bevolking in armoede, met corrupte
politici, met moordzuchtige dictators, militairen en politie.
Dat continent met droogte en ander natuurgeweld, met ziektes als AIDS.


Maak daar dan maar eens een aangename avond van voor de toeschouwer en jezelf.
Dat lukt overigens heel goed.
Soms wordt de muziek breed uitgesponnen.
Vooral de blaassoloxe2x80x99s van Femi Kuti.
Maar over het algemeen blijft iedereen op het podium swingen.
Ook de zaal komt goed in beweging.
Pauzes tussen de nummers komen haast niet voor.Ik heb geen muziek van Femi Kuti.
Ik ben bang dat dit spektakel niet overkomt op CD.
Dit optreden moet het ook niet hebben van muzikale virtuositeit.Dat is zo typisch voor veel Westerse muziek.
Hier ging ook wel eens iets fout:
de leider van de blazers nam net op het verkeerde moment een pauze,
het orgel van Femi Kuti bleef hangen alsof er een toets ingedrukt bleef,
de blazers hadden het vaak ook wel erg gezellig onder elkaar.
Het is hier meer te doen om de boodschap
en het fysiek (mee)ervaren van de muziek.Ik vond het een mooie avond.
Voor herhaling vatbaar.

De plaatselijke krant had ook iemand naar de Mezz gestuurd.

Beste schilderij van een Nederlandse kunstenaar

Verrassingen.

Leuker dan de ‘vaste waardes’ in het Nederlands kunstbezit
zijn misschien wel de verrassingen.
Laten we er eens een paar bekijken:


Aat Veldhoen, Portret van Martijn.


Aat Veldhoen, Zelfportret met zakdoek om het hoofd.


Aat Veldhoen past in de prachtige traditie van etsmakers.
Deze portretten zijn erg mooi. Vooral het portret van Martijn
geeft zo” n prachtig open kindergezicht weer.


Armando, Schuldige Landschaft.


Armando, een heel mooi dreigend landschap, schuldig ?De meester van de Virgo inter Virgines, Virgo inter Virgines.


Deze schildering kende ik totaal niet.

Avro’s beeldenstorm zegt er het volgende over:
Over de heilige Maagd tussen de maagden en haar anonieme maker

In de eerste schilderijenzaal van het Rijksmuseum te Amsterdam hangt
dit wonderbaarlijke schilderij.
Het is waarschijnlijk aan het eind van de vijftiende eeuw
in Delft gemaakt.
Het houten paneel laat vijf dames zien
die zich in een hecht omsloten parkje ophouden.
Een dergelijk parkje heette in de Middeleeuwen een geloken hof
en verwees naar de wereld van het klooster.
Met voorstellingen als deze verheerlijkte men destijds het kloosterleven.
De ‘hortus conclusus’, zoals zo’n geloken hof in het Latijn heet,
wordt namelijk in het bijbelse Hooglied bezongen.
Daar wordt een afgesloten ruimte bedoeld waarbinnen de geliefden elkaar vinden.
Op dit schilderij valt echter nergens een minnekozend paar te bekennen.
Hier gaat het dan ook niet om gewone aardse liefde,
maar om mensen die uitsluitend van Christus houden.
Die geestelijke liefde heeft de Delftse kunstenaar heel concreet in beeld gebracht.


In het midden van het schilderij zit Maria met het kind op haar schoot.
Zij wordt omringd door vier dames met een soortgelijke serene uitstraling.
Een van hen heeft het vertrouwen van de jonge Heiland gewonnen
en gaat heel persoonlijk met hem om.
Deze dame moet de heilige Catharina van Alexandrixc3xab zijn.
Want in beschrijvingen van haar leven staat dat zij Christus
vaak in visioenen ontmoette.
Op een gegeven moment was hun band zelfs zo innig geworden
dat zij zich met hem heeft verloofd.
We kunnen de naam van de heilige ook op een andere manier achterhalen.
Midden op haar jurk heeft zij namelijk een broche gespeld
met de tekens waaraan je haar altijd kunt herkennen.
Die tekens zijn het wiel waarop zij geradbraakt werd
en het zwaard dat een einde aan haar leven maakte.

Van het kransje rond Maria is niet alleen Catharina
op zo’n vreselijke manier gemarteld.
Alle vier dames hebben met elkaar gemeen dat zij als martelares stierven
omwille van hun geloof in Christus.
Zij zagen hem als hun ware bruidegom.
Daarom wilden zij een kuis leven leiden en eeuwig maagd blijven.
Dat stuitte echter op nogal wat problemen omdat de dames,
zoals hier ook te zien is, heel mooi waren.
En de hitsige mannen om hen heen konden dat preutse gedoe niet uitstaan.
De dames werden uitgelachen, uitgetierd, vervloekt, gefolterd
en uiteindelijk ter dood gebracht.
Maar in deze geloken hof zijn ze veilig:
hier worden ze juist vanwege hun vrome volharding verheerlijkt.

Evenals Catharina zijn ook haar lotgenoten vrij gemakkelijk te herkennen.
De Delftse schilder heeft hun karakteristieke symbolen
namelijk eveneens in de vorm van een sieraad weergegeven.
Daarmee betoonde hij zich een heel subtiel en origineel kunstenaar.
Want op schilderijen van andere kunstenaars
zeulen heiligen meestal met grote attributen om zichzelf kenbaar te maken.
Zo niet hier.
Achter Catharina zit de heilige Cecilia.
Aan haar halsketting hangt een klein orgeltje,
dat duidelijk maakt dat zij de heilige van de muziek is.
De dame rechtsachter Maria is de heilige Barbara.
Haar hanger heeft de vorm van een kasteeltoren,
omdat zij daarin door haar vader opgesloten werd.
Rechts vooraan zit ten slotte de heilige Ursula.
Zij draagt een pijl op haar borst, omdat zij daardoor aan haar eind gekomen is.

Achter de rug van Barbara staan net buiten de balustrade
nog twee heilige dames.
Althans ook zij hebben beiden een ketting met een opvallende hanger.
Alleen valt de vorm daarvan niet zo goed te ontwaren.
Als de tekenen niet bedriegen is de linker dame de heilige Margaretha,
die door een draak verzwolgen werd.
Recht tegenover haar en haar onbekende gezellin
zijn twee heren in een geanimeerd gesprek verwikkeld.
Over hun identiteit doen verschillende lezingen de ronde;
er zijn een aantal namen van heiligen geopperd.
Maar mogelijk is de man met de mooie muts op
de geestelijk leidsman van het klooster.
In ieder geval lijkt hij de jongeman naast hem
uit te leggen waar het in de geloken hof precies om draait.

Dat past goed bij het thema van dit kunstwerk.
Want schilderijen als deze waren bedoeld
om de vreugden van het kloosterleven te propageren.
Vooral het privilege om je in de nabijheid van Christus en Maria te koesteren
werd daarbij nadrukkelijk naar voren gebracht.
Monniken en nonnen scheidden zich af van de wereld
om in dit zelfgekozen isolement een totaal ander bestaan op te bouwen.
Teneinde leken daarvoor te interesseren werd aangegeven
dat het klooster een heel aantrekkelijk alternatief bood
voor de hoogtepunten van alledag.
Zo kon je je in het klooster evenals daarbuiten verloven
– maar dan met Christus.
Verder was het binnen de kloostermuren zelfs mogelijk om een kindje te krijgen.
Het ging in dat geval echter om een heel speciale bevalling:
de zuiver spirituele geboorte van Christus in je hart.
De heilige die deze wonderbaarlijke mogelijkheden
tijdens haar leven ten volle realiseerde, was Catharina.
Daarom zie je hier dat het kind op Maria’s schoot
zo verlangend naar haar hand reikt.

Wie was de schilder van deze geloken hof?
Vermoedelijk heeft hij in Delft gewoond en gewerkt,
maar helaas is er verder niets over hem bekend.
Uit oude archiefstukken kennen we een flink aantal namen
van vroege Nederlandse kunstenaars,
maar praktisch nooit wordt gemeld wat zij precies maakten.
Aanwijzingen om hun namen met bewaard gebleven schilderijen
in verband te brengen ontbreken dus ten enenmale.
Om toch een beetje orde op zaken te kunnen stellen
heeft men in de kunstgeschiedenis een kunstgreep bedacht.
Kunstwerken die in stijl sterk op elkaar lijken,
worden samengevoegd in een groep.
De maker daarvan wordt, totdat we weten hoe hij echt heette,
met een noodnaam aangemerkt.

Dit schilderij uit het Rijksmuseum is ingedeeld in een groep
met zo’n vijftien andere werken.
De maker van de groep ontleent zijn naam aan dit beschilderde paneel.
De kunstenaar wordt namelijk aangeduid
als de Meester van de xe2x80x98Virgo inter Virginesxe2x80x99,
ofwel de Maagd tussen de maagden.
Het overgrote deel van zijn oeuvre bevindt zich in buitenlandse collecties.
Maar in Nederland vind je, naast het hier besproken schilderij,
in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam nog
een mooie xe2x80x98Annunciatiexe2x80x99 van zijn hand.

De stijl van de meester laat zich betrekkelijk eenvoudig herkennen.
Op de aan hem toegeschreven panelen zijn de figuren op een ingetogen,
maar expressieve manier neergezet.
De vrouwen
die hij schilderde hebben bijna allemaal dezelfde fijn getekende gezichten.
Hij portretteerde ze meestal een beetje van opzij
waardoor hun silhouetten expressief uitkomen.
Vrijwel steeds gaan ze gekleed in heel rijke gewaden.
De drukke plooien brengen de verstilde figuurgroepen
in de ruim opgezette composities tot leven.
De combinatie van stilte en expressiviteit geeft het werk
van de Meester van de Virgo inter Virgines een heel eigen karakter.

Achter de tamelijk nietszeggende noodnaam
blijkt dus een bijzondere artistieke persoonlijkheid schuil te gaan.
Je kunt dan ook betreuren dat we niet meer van de Delftse kunstenaar afweten.
Maar tegelijk mogen we ons gelukkig prijzen
dat met de gegevens over hemzelf,
niet ook al zijn wonderbaarlijk mooie werk is verdwenen.
Bij het bekijken daarvan moeten we die noodnaam daarom maar voor lief nemen.

Ik moet maar eens gaan kijken in Rotterdam.
Het Rijksmuseum is nog even dicht.

Beste schilderij van een Nederlandse kunstenaar

Het mooie aan deze verkiezing is
dat je een heleboel mooie plaatjes
te zien krijgt.
Wat denk je bijvoorbeeld aan deze
reeks genomineerde werken van
Vincent van Gogh ?


De tuin van de inrichting In Saint Remy.


De Zonnebloemen (misschien niet verrassend, maar daarom niet minder mooi.


Roze Perzikbomen.


Veld met bloemen bij Arles


Zelfportret (prachtige achtergrond)


De Slaapkamer.

Beste schilderij van een Nederlandse kunstenaar

Natuurlijk is een dergelijkew verkiezing net zo onzinnig
als het Eurovisie Songfestival.

Maar het leuke eraan is dat het ook een soort bijeenkomst is
van oude vrienden.
Schilderijen die al weer even niet gezien hebt of
juist nog maar kort geleden.
Er zitten ook onbekenden tussen.
Werken die je nog nooit gezien hebt,
van kunstenaars die mij nog volkomen onbekend waren.
En dat is leuk.

Eerst maar eens de uitslag:


Johannes Vermeer, Het meisje met de parel.


Johannes Vermeer, Gezicht op Delft.


Rembrandt van Rijn, de Joodse Bruid.

Vincent van Gogh, Korenveld met Kraaien.

Pieter Breugel de Oude, De toren van Babel.

Mesdag, Panorama.

Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie.

Willem de Kooning, Rosy fingered dawn at Louse Point.

Reinhard Dozy, Droomkanaal.

Robert Zandvliet, Zonder Titel, 1999.

De Joodse Bruid heb ik vorige week nog gezien
op de tentoonstelling in het van Gogh museum in Amsterdam.
Het is zo’n modern schilderij.
De verf is er dik opgezet.
Het gekozen moment zo prachtig.

Met zo’n 150 stemmen had je al 2 procent.
Vandaar dat het Droomkanaal van Reinhardt Dozy in de lijst staat.
Maar goed, van deze schilder had ik nog nooit gehoord.
Inmiddels weet ik dat hij actief was in het verzet.

‘Het meisje met de parel’ is het mooiste.

‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer
is gekozen tot het mooiste schilderij van Nederland.
Met 26 procent van de stemmen liet het doek
de concurrentie ver achter zich.

De tweede plaats was voor een ander schilderij van Vermeer:
‘Gezicht op Delft’.
Daarmee werd Rembrandt in dit Rembrandtjaar dubbel verslagen.
Zijn ‘Het Joodse bruidje’ eindigde als derde.

Bij de door Trouw georganiseerde verkiezing
brachten zo’n 8000 mensen een stem uit.
De Gouden Eeuw was verreweg de meest favoriete periode.

Dat blijkt ook uit de uitslag,
want de schilderijen van Vermeer en Rembrandt
behaalden beduidend meer stemmen dan die uit andere periodes.
Daarna komen Vincent van Gogh, Pieter Bruegel en Panorama Mesdag.
De modernste werken van Mondriaan, Willem de Kooning,
Reinhart Dozy en Robert Zandvliet bleven op enkele procenten
van de stemmen steken.

De uitslag:

1 – Johannes Vermeer / Het meisje met de parel 26%
2 – Johannes Vermeer / Gezicht op Delft 16%
3 – Rembrandt / Het Joodse bruidje 15%
4 – Vincent van Gogh / Korenveld met kraaien 12%
5 – Pieter Bruegel de Oude / De toren van Babel 10%
6 – W.H. Mesdag / Panorama Mesdag 9%
7 – Piet Mondriaan / Victory Boogie Woogie 4%
8 – Willem de Kooning / Rosy-fingered dawn at Louse Point 3%
9 & 10 – Reinhart Dozy / Droomkanaal 2%
9 & 10 – Robert Zandvliet: / Zonder titel, 2005 2%

Reclame/voetbal-gekte

Het is weer bijna zover.
Het Werelkkampioenschap voetbal begint over een paar weken.
Ke kunt geen kant meer openslaan, geen sportprogramma meer beluisteren.
Dat heeft zo z’n effect op de reclame.
In Spanje is een sportmerk actief (Converse, nooit van gehoord),
Dat op bijzondere wijze reclame maakt:

Che Guevara en Paris Hilton trekken met hun shirts onze aandacht:

Erfstuk verloren gegaan

Vierentwintig jaar gelden overleed de vorige eigenaar van dit erfstuk.
Sindsdien hebben we deze strijkplank intensief gebruikt.
Ik mag wel zeggen dagelijks.
Maar deze week heeft hij het begeven.

Details van de breuk.
Iedere overeenkomst met de Verdonk-affairre van deze week berust op toeval.

Net als genoemde affaire deed het veel stof opwaaien.

Nieuw album: a balladeer

Aballadeerpanama

De Nederlandse groep ‘a balladeer’ heeft een nieuwe cd uit.
Eigenlijk is het hun eerste echte CD.
De meeste nummers hebben iets met Duitsland
maar ik heb tot nu toe nog niet kunnen achterhalen
wat die relatie precies is.

‘Robin II’ en ‘Swim with Sam’ zijn voorlopig de beste nummers voor mij.

A balladeer doet sterk denken aan The Counting Crows.
De zanger Marinus van Goederen heeft ook een melancholische stijl van zingen.
In de tekst van ‘Robin II" wordt nog een leuke woordspelling gemaakt:
de Engelse uitdrukking is ‘food for thought’,
in de song gaat het over ‘meals for thought’.
Waarom hij dat schrijft weet ik niet,
maar hij doet dat vast niet zonder reden.
Overigens had de titel van dit nummer ‘Brilliant song’ moeten zijn.

Mijn eerste reactie op de nieuwe web log lay-out

Mijn eerste reactie is dat er met de nieuwe mogelijkheden,
een groot aantal handige zaken verdwenen zijn.

Zo bepaal je ineens niet meer welke logs je toont.
Er was een ‘oudere’ log die ik als laatste op mijn
weblog wil laten staan zodat ik daar over een langere tijd
aan kan werken. Dat kan nu niet meer.

Je kunt ook niet makkelijk meer bij je logs in het archief komen.
Dat komt omdat het archief in feite niet meer bestaat.

Een wijziging op je web log ?
Genereer dan wel even al je logs
Ik heb niet veel logs,
maar met de performance van Web-log.nl zijn 600 logs
erg lang wachten.

De tekstverbeteringen zijn ook minimaal.
Nog steeds kun je je lettertype niet kiezen.
Je kunt alleen het lettertype voor al je logs zetten.
Dus niet per log.

Het werken met een host voor je foto’s wordt in feite tegengewerkt.

Ik moet nu ineens in HTML werken om foto’s te plaatsen die ik niet bij Ilse
heb opgeslagen. Men wil je dwingen om meer (betaalde) diensten
van Ilse af te nemen.

Zoeken in je web logs is helemaal niet verbeterd. Als je een beetje
professioneel met je web log wilt omgaan is het nodig om snel
en eenvoudig te kunnen zoeken. Vanuit het beheersperspectief
(dus niet vanuit het oogpunt van de bezoeker) kun je niet eens
op datum of trefwoord zoeken.
Terug naar de Middeleeuwen.

Je kunt niet eens zonder HTML een lege regel invoegen.
(Of het met HTML wel kan weet ik niet want dat beheers ik niet)

Al jaren bestaat het concept WYSIWYG
(What you see is what you get)
Dat concept is bij Web-log.nl/Typepad/Ilse niet bekend.
De voorbeeldfunctie in beheer werkt niet.
Tik je iets in via HTML wordt het na opslaan een (1) brij van tekst.
Onderhoud is dan onmogelijk.
Je moet nu eigenlijk eerst je teksten opmaken in Word of iets.
Dan de HTML-opmaakcodes toevoegen en dat dan copieren naar Web-log.
Dat doet natuurlijk niemand,

Hopeloos.

Nee, van mij had het niet gehoeven.

John Mayor

Nee niet die oud politicus.

Vorige week 2 cd’s gekocht van deze Amerikaanse singer/songwriter.
Vroeger was iedereen een singer/songwriter, maar goed.

De hits ‘Neon’, ‘Clarity’ en ‘Daughters’ kennen de meesten wel.
De rest van zijn nummers zijn toch vaak in dezelfde, ietwat naive, sfeer.

Waarom je toch eens naar deze muzikant zou moeten luisteren
is vanwege zijn gitaarspel. Zie ook de recente DVD van Eric Clapton.
John Mayor speelt daarop het nummer ‘City love’.
Een heerlijk tegendraads ritme. Mooi gitaarspel.
Je kunt het nummer hier horen. Zie onderaan dit bericht.

De gitaar is duidelijk minder aanwezig dan live op de DVD ‘Crossroads’ van EC.

Girasole

Afgelopen zondag hebben we gegeten bij Girasole.
Een nieuw Italiaans restaurant in Breda.

Het werd tijd dat er enige variatie kwam
in het aanbod van Italiaanse restaurants in Breda.
Er is een heel, heel goed restaurant: Da Nino.
Vervolgens zijn er een aantal restaurants die behoorlijk slecht zijn:
het eten is er vaak ‘traditioneel’ Italiaans. Zonder fantasie.
Slechte Nederlandse imitaties van Italiaanse gerechten.
Toch vaak prijzig.
Een bediening die een aanfluiting is.
Aan de bediening moet men bij Girasole nog even sleutelen.
De serveerster heeft ‘geen kaas’ gegeten van Italiaans:
kent de biertjes niet, kent de wijnen niet.
Wijnen had hij zo wie zo erg weinig.

Maar waarom moet je dan toch naar Girasole ?
Ik hoop dat de bediening nog onder de maat was
omdat ze pas 1 week open waren.
Het eten was wel goed. Niet bijzonder maar goed.
De salade was eenvoudig maar, heel belangrijk, op kamertemperatuur.
Dus niet recht uit de koelkast maar mooi op temperatuur.
Dan komen alle smaken van de verschillende ingredi├źnten goed tot z’n recht.
En dan de pizza. Ja deze Italiaan verkoopt wel pizza’s.
De bodem. Dat is toch iedere keer weer de truck.
De bodem was lekker. knapperig, lekker om te eten.
Terwijl ik mijn voorgerecht at werd de pizza achter me
in de open keuken gebakken. Vers en lekker !

Toeval bestaat niet ?

Terwijl ik de tentoonstelling Rembrandt Caravaggio over loop,
kom ik ook langs de museumshop.
Daar koop ik een Moleskine notitieboekje.
Die koop ik altijd voor een grote vakantie.
Deze boekjes zijn erg handig.
In Nederland zijn het met nasme de museumshops die deze boekjes verkopen.
Dat komt omdat bekende kunstenaar deze boekjes gebruikte
voor schetsen en aantekeningen.


Terwijl ik het museum uitloop zie ik dat ik een voice mail heb.
Mijn vriendin vertelt me
(ik had haarr terwijl ik de tentoonstelling inging nog even gesproken)
dat er inmiddels negen deelnemers zijn voor de reis
waarop we hebben ingeschreven (Het minimum aantal
deelnemers om de reis te laten doorgaan is acht).

We gaan !