Flora Batava

Vanmorgen waren de redacteuren van de nieuwe versie
van de Flora Batava te horen in Vroege vogels.
Die nieuwe versie komt komende week uit en dus is
de reclamecampagne gestart.
Wel of geen boek, de tentoonstelling in Huis van
het boek is de moeite waard, zoals ik probeer te tonen
in een reeks van berichten over de boekenreeks en
over boeken over de planten in Nederland in het algemeen.

FloraBatavaHeader01DSC06895FloraBatavaTXT

De houtsneden werden steeds verzorgder zoals de komende voorbeelden proberen te laten zien. In die voorbeelden speelt het Groot Weegbree een soort van centrale rol.


DSC06896FloraBatavaOttoBrunfelsHerbarumVivaeEiconesAdNaturaeImitationemStraatsburgJohannSchott1532PlantagoMajorGrootWeegbree

Otto Brunfels, Herbarum vivae eicones ad naturae imitationem, Straatsburg, Johann Schott, 1532. Plantago Major of het Groot Weegbree zie je op de voor de kijker rechtse pagina.


Nog meer weegbree maar ook bramen.

DSC06898FloraBatavaHerbarumArborumFruticumFrumentorumAcLeguminumImagesAdViuumDepictaeFrankfurtChr.Egenolph1546

Herbarum arborum fruticum frumentorum ac leguminum images … ad viuum depictae, Frankfurt, Christian Egenolph, 1546.


DSC06900FloraBatavaAbrahamMuntingNaauwkeurigeBeschrijvingDerAardgewassenLeidenPieterVanDerAa1696ParietariaGlaskruidDSC06901FloraBatavaAbrahamMuntingNaauwkeurigeBeschrijvingDerAardgewassenLeidenPieterVanDerAa1696ParietariaGlaskruid

Abraham Munting, Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen, Leiden, Pieter van der Aa, 1696. Parietaria of Glaskruid staat hier centraal.


FloraBatavaHeader01


Flora Batava

DSC06887FloraBatavaHerbariaEnHoutsnedenFloraBatavaHeader02DSC06888FloraBatavaHerbariumLatinusMandragoraLeuvenJohanVeldener1484

Op de tentoonstelling Flora Batava in het Huis van het boek zie je een prachtige reeks waarvan hierboven de eerste: Herbarium Latinus, Mandragora is de naam van de plant, het boek is gedrukt in Leuven door Johan Veldener in 1484.


DSC06889FloraBatavaHerbariumLatinusMandragoraMainzPetrusSchoeffer1484

Dit boek heeft dezelfde afbeelding. Dezelfde houtsnede maar hier is die niet ingekleurd en afgedrukt in spiegelbeeld. Zelfde titel, zelfde jaar, andere plaats, andere drukker: Herbarium Latinus, Mandragora, Mainz, Petrus Schoeffer, 1484.


DSC06890FloraBatavaHerbariumLatinusMandragoraPassauJohannesPetri1485

Nog een boek, dezelfde houtdruk maar deze keer niet in spiegelschrift. Andere drukker, andere plaats en ander jaar: Herbarium Latinus, Mandragora, Passau, Johannes Petri, 1485.


FloraBatavaHeader02DSC06893FloraBatavaLambertVanStOmaarsLiberFloridusLille1460

Nog een prachtig boek met mooie afbeeldingen: Lambert van St. Omaars, Liber Floridus, Lille, 1460.

DSC06892FloraBatavaLambertVanStOmaarsLiberFloridusLille1460


Misschien een idee om dit alles met eigen ogen te gaan
bekijken in Den Haag?

Droom en Realiteit

IMG_0301StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023DroomEnRealiteit

Kort geleden las ik een aankndiging van een nieuw boekje
en ik kocht het meteen.
Het is een uitgave van De Carbolineum Pers uit Kalmthout.
Eerder kocht ik boeken van deze margedrukker.
De Carbolineum Pers richt zich vooral op uitgaves van
proza, gedichten en boekgeschiedenis.

Deze keer ging het over een prospectus, zeg maar een
vorm van reclame, dat in 1926 is uitgebracht om een boek
van Stijn Streuvels onder de aandacht te brengen.

Meestal betreft het wat ‘droge’ informatie die bestaat
uit een ronkende tekst en veel productdetails als de
afmetingen van het te verschijnen boek en het aantal
pagina’s.

Hier betrof het naast de standaard informatie een weergave
van een interview met Streuvels. Die bespreekt de drie
novelles die samen het nieuw te verschijnen boek
vormden : ‘De werkman’, ‘Kerstmis in niemandsland’ en
‘Het leven en de dood in de ast’.

De titel van het boek zou zijn ‘Werkmenschen’.
De uitgever was Excelsior uit Brugge.

IMG_0296StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023

Hierboven links het drukwerk van De Carbolineum Pers met rechts de doos waar het boekje met de titel ‘Gelijk een graan ontkiemt’. De titel is een citaat uit een zin waarin Streuvels het proces beschrijft van het ontstaan van een boek. Het had ook de titel van dit bericht kunnen zijn. Maar dat werd ‘Droom en Realiteit’.


IMG_0297StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023

Naast de prospectus bevat het boek een nawoord van Paul Thiers (Streuvelsexpert volgens de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen).


IMG_0298StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023IMG_0299StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023

Een mooi drukwerk, interessante informatie op bijzonder papier. Maar de novelle waar het in de prospectus ging, kende ik niet. Alleen de titel van de laatste novelle kwam me bekend voor. Reden om eens uit te zoeken of het boek nog te koop is.


IMG_0295StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023

Het was nog te koop. Niet de allereerste, in Vlaanderen uitgegeven editie. Maar de editie die in Nederland verscheen: Werkmenschen. Met een bijzonder ontworpen band.


IMG_0300StijnStreuvelsWerkmenschen1926

Deze Nederlandse uitgave verscheen ook in 1926 en de uitgever was L.J. Veen (ook bekend van de uitgaves en boekbanden van het werk van Couperus). Stijn Streuvels, Werkmenschen, 1926. Het ontwerp van de boekband is van Rich. Acke.


Richard Acke (Kortrijk, 5 januari 1873 – 17 januari 1934) was een Vlaams architect en graficus die vooral actief was in en rond zijn geboortestad Kortrijk.

IMG_0301StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023

Hier komt de titel van dit bericht vandaan. Op een van de laatste pagina’s van het boek staat een tekst geschreven. Er staat onder andere dat in het jaar van verschijnen, 1926, Stijn Streuvels 55 jaar was. Of dat belangrijke informatie is laat ik in het midden.


Ik lees in het handschrift de volgende tekst:

Een avond en nacht in een suikerij = oven
Fantastische en rembrandtieke mengeling van duisternis en klaarte.
Stemmingsnovelle, met tot eenheid geschapen
droom en realiteit, vulgair leven en levensgeheim
lvensintensiteit, homogeen in al de onderdelen
van binnenuit beleefd
en niet als v d W
Boer die sterft
verfijnde literatuur
algemeen menselijke problemen

Streuvels werd 55 / 1926 /

IMG_0304StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023DeWerkman1911
IMG_0303StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023KerstmisInNiemandsland1925

De laatste pagina van De werkman met het jaartal waarin de novelle geschreven is. Rechts de titel van de tweede novelle.


IMG_0302StijnStreuvelsGelijkEenGraanOntkiemt1926WerkmenschenDeCarbolineumPersKalmthout2023HetLevenEnDeDoodInDenAst

De titel met zoveel vragen: Het leven en de dood in de ast. De laatste novelle.


IMG_0306StijnStreuvelsWerkmenschen1926Titelpagina

Op de titelpagina zag ik het uitgeverslogo van L.J. Veen. Op internet vond ik er twee varianten van uit de collectie van het Rijksmuseum. Bij de een werd het logo omschreven al met een afbeelding van een zaaier terwijl bij het andere logo gesproken werd over een man op straat.


IMG_0307LJVeenLaborIntegerVincitMDCCCXXCVII1887

L.J. Veen, Labor Integer Vincit, MDCCCXXCVII of 1887.


Droom en Realiteit, beide onderwerp van schrijvers en dus van boeken.
Dat sprak me aan in de handgeschreven tekst en werd daarom de
titel van dit bericht.
Nu het boek uit 1926 nog lezen.

Flora Batava

Ook vandaag een bericht over de tentoonstelling in Den Haag
bij het Huis van het Boek, over de uitgavenreeks Flora Batava.
De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen
Huis van het boek, de Koninklijke Bibliotheek, Naturalis
Biodiversity Center en Wageningen University.

Deze laatste twee organisaties noem ik ten onrechte pas
voor het eerst in deze reeks. De aquarellen zijn vooral uit hun
verzamelingen afkomstig.

De Wageningen Universiteit heeft op dit moment zelf
ook een tentoonstelling over dit onderwerp.
Mijn indruk is dat een bezoek aan Wageningen wel de moeite
waard is maar met beperkte openingstijden, niet eenvoudig.

FloraBatavaHeader03DSC06879FloraBatavaCCoolEnHAAVanDerLekPaddenstoelenboek3eEditieAmsterdamVersluys1935

De tentoonstelling beperkt zich niet tot de Flora Batava zelf. Ook andere boeken, uit andere persiodes, die planten en dieren tot onderwerp komen, zijn op de tentoonstelling te zien zoals bijvoorbeeld dit boek van C. Cool en H.A.A. van der Lek, Paddenstoelenboek, 1935, 3e editie, Amsterdam, uitgegeven door Versluys.


DSC06881FloraBatavaDeel2MuurleeuwenbekCymbalariaMuralis1807HandgekleurdeKopergravureMetGedroogdExemplaar

Hier is een gedroogd exemplaar van de plant die is afgebeeld en wordt besproken, ingeplakt. Helemaal links. De plant, de Muurleeuwenbek groeit, zoals de naam al aangeeft, op stenen. Vandaar de voorstelling op een baksteen.

DSC06882FloraBatavaDeel2MuurleeuwenbekCymbalariaMuralis1807HandgekleurdeKopergravureMetGedroogdExemplaarDSC06883FloraBatavaDeel2MuurleeuwenbekCymbalariaMuralis1807HandgekleurdeKopergravureMetGedroogdExemplaar

Flora Batava, Deel 2, Muurleeuwenbek of Cymbalaria Muralis, 1807, handgekleurde kopergravure met gedroogd exemplaar.


DSC06884FloraBatavaFloraBatavaDeel10PopuliervuurzwamPhellinusPopulicolaAquarelMetOpmerkingVanDeRedacteur1849

De redacteur was bij deze aquarel vooral niet tevreden over de kleuren: Flora Batava, Deel 10, Populiervuurzwam of Phellinus Populicola, aquarel met opmerking van de redacteur, 1849.


DSC06886FloraBatavaWand


Flora Batava

FloraBatavaHeader04
DSC06868FloraBatavaDeelIGroteBrandnetelUrticaDioica1800HandgekleurdeKopergravure

Op de tentoonstelling Flora Batava kunnen de verschillende stadia van het ‘productieproces’ van de boekenreeks worden bekeken. Hier een voorbeeld uit Deel I, Grote brandnetel of Urtica Dioica, 1800, handgekleurde kopergravure.


DSC06870FloraBatavaDeelIGJJVanOsGelePlompNupharLutea1800HandgekleurdeKopergravureMetOrigineleTekening

Flora Batava, Deel I. Werk van G.J.J. van Os, Gele plomp of Nuphar Lutea, 1800, handgekleurde kopergravure met originele tekening (rechts).


DSC06872FloraBatavaDeel3VogelwikkeViciaCracca1814HandgekleurdeKopergravureDSC06873FloraBatavaDeel3VogelwikkeViciaCracca1814HandgekleurdeKopergravureTXT

Flora Batava, Deel 3, Vogelwikke of Vicia Cracca, 1814, handgekleurde kopergravure. ‘Een zeer aangenaam voeder’.


Maar planten en bloemen hebben naast geneeskrachtige functies
ook nut als voedsel of nog voor andere dingen:

DSC06875FloraBatavaJacobChristianSchaefferProefnemingenEnMonster-bladenOmPapierTeMaakenZonderLompenAmsterdamJCSepp1770

Jacob Christian Schaeffer, Proefnemingen en Monster-bladen om papier te maaken zonder lompen, Amsterdam, JC Sepp, 1770.


DSC06877FloreBatavaMartinusHouttuynHandleidingTotDePlantEnKruidkundeVolgensHetZamenstelVanCLinnaeusAmsterdamLodewijkVanEsCa1800DeelI 01DSC06877FloreBatavaMartinusHouttuynHandleidingTotDePlantEnKruidkundeVolgensHetZamenstelVanCLinnaeusAmsterdamLodewijkVanEsCa1800DeelI 02

Martinus Houttuyn, Handleiding tot de Plant- en Kruidkunde volgens het zamenstel van C. Linnaeus, Amsterdam, Lodewijk van Es, circa 1800, Deel I.


FloraBatavaHeader02


Eerste hulp bij reizen

IMG_0285AlardPiersonOpenKaart

Afgelopen vrijdag bezocht ik in Amsterdam de tentoonstelling Open Kaart (in het Engels heeft de tentoonstelling een veel mooiere naam: Maps Unfolded). ‘Open kaart’ heeft bij mij de eerste associatie van kaartspelen, eerlijk zijn, speelkaarten. Maar een kaart uitvouwen gaat over reizen, ontdekken, je weg zoeken, vastleggen waar je bent en wat de status is. Het is een mooie tentoonstelling. Ik schrijf er binnenkort meer over maar vrijdag lag er ‘plots’ een pakketje op het trapje van twee treden naar mijn appartement. Het was een boek dat ik eerder deze week impulsief kocht: ‘The travels of Marco Polo – The Venetian’. De eerste indrukken van dit boek, daar gaat dit bericht over.


IMG_0264TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYork

De rekening bij het boek is de mooiste rekening die ik in lange tijd ontving. Een rekening met een devies: Mijn devies: Snel leveren, snel afrekenen. Geweldig. Het boek is inderdaar snel geleverd en was al betaald voordat het de winkel verliet. Maar wat voor een boek!


IMG_0265TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYork

We kennen Marco Polo vooral als de ontdekkingsreiziger die naar het oosten trok en daar gebieden bezocht zoals dat wat we vandaag China noemen. Dat komt terug in de boekomslag. Halflinnen. Het rood past bij ons huidig beeld van de moderne Chinese politiek maar is in China een populaire kleur. Niet alleen nu maar is dat al heel lang. Het zwart/gouden motief op het voorplat is een fantasiemotief maar doet heel Chinees aan. De ronde vorm, de vleermuismotieven die er rond circelen. Prachtig.


Marco Polo (Venetië of Korčula, 1254 – Venetië, 8 januari 1324) was een Venetiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger. Met zijn vader Niccolò en oom Maffeo Polo bereisde hij tussen 1271 en 1295 voor Europa grotendeels onbekende gebieden zoals Perzië, China en Indië. Hij wist in dienst van de Mongoolse heerser Koeblai Khan unieke informatie over Azië te verzamelen. Na terugkeer in Venetië beschreef hij, samen met de romanschrijver Rustichello van Pisa, de door hem bezochte landen in Il Milione (Nederlandse titel: De wonderen van de Oriënt). Dit boek had in de late middeleeuwen grote invloed op het Europese beeld van het oosten. Marco Polo beschreef de pracht en luister van China en het Mongoolse Rijk en vermeldde vele in Europa onbekende zaken zoals het gebruik van papiergeld, steenkool, het bestaan van Japan, etc. De door Marco Polo opgedane geografische kennis werd gebruikt door gerenommeerde cartografen en stimuleerde, aan de vooravond van het tijdperk van de grote ontdekkingen, ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus.

Garden City Publishing Co., originally established as a separate firm by Nelson Doubleday, Garden City’s books were primarily reprints of books first offered by Doubleday, printed from the original plates but on less expensive paper. It was named for the village of the same name on Long Island in which Doubleday was long headquartered (until 1986), and which still houses Bookspan, the direct marketer of general interest and specialty book clubs run by Doubleday Direct and Book of the Month Club holdings.

IMG_0266TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYorkIMG_0267TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYork

The travels of Marco Polo – The Venetian, vertaling door William Marsden, illustraties door Jon Corbino. Uitgegeven in 1948 door Doubleday & Company, Garden City, New York. De uitgave vond plaats in het kader van ‘Literary Guild’. Literary Guild was een van de eerste ‘boekenclubs’ in de Verenigde Staten (1927 opgericht). Het werd door Doubleday & Company in het leven geroepen als tegenhanger van ‘Book of the Month Club’. Het ging om heruitgaves van bekende boeken in een goedkopere editie. De club bestaat nog steeds. Of de uitgaves nog steeds (ook) fysiek zijn en zo mooi, weet ik niet.


IMG_0268TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYorkEndpaper

De link met de tentoonstelling ‘Open kaart’ legde ik toen ik de schutbladen zag. Speciaal voor het boek gemaakt. Een kaart van de ‘Region of Darkness’, de donkere regio. Dat deel van de wereld dat men in het westen nauwelijks kende in de 13e eeuw. Voorzien van plaatsnamen, namen van landen, zeeën en rivieren, zoals Marco Polo die gebruikte in zijn verslag.


IMG_0269TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYorkEndpaper

Een kaart die de harten van avonturiers sneller doen slaan. Cathay, Tebeth, Zipangu,…


IMG_0270TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYork

Het boek zelf heeft ook al een grote reis afgelegd. Begonnen in 1948 en ooit eigendom geweest van F. R. Gilbert, 1407 Cedar Ave. in Lewiston, Idaho.


IMG_0271TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYorkIMG_0272TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYork

Er staan twee soorten illustraties in het boek. Deze aquarellen (denk ik)


IMG_0273TheTravelsOfMarcoPoloTheVenetianTranslationWilliamMarsdenIllustratedJonCorbino1948DoubleDay&CompanyGardenCityNewYork

En deze sfeerimpressies die prima passen bij de beschrijvingen van Marco Polo en Rustichello da Pisa. Deze co-auteur van Marco Polo had de reizen van Marco Polo niet zelf meegemaakt maar wist ze in ‘romanvorm’ te gieten. Dat je andere mensen inzet om je avonturen op schrift te stellen of om kaarten voor je te maken, was heel gebruikelijk.


Dit avontuur is nog maar net begonnen.

Flora Batava

FloraBatavaHeader03

De geillustreerde serie Flora Batava was niet het eerste
boek in het Nederlands taalgebied met de wilde natuur als
onderwerp. Maar dan betroffen het vaak werken zonder
die prachtige illustraties.

DSC06864FloraBatavaOngeillustreerdeNederlandseFlorasJohannesCommelinCatalogusPlantarumIndigenarumHollandiaeLeidenSLuchtmans1709

Dit is een boek van Johannes Commelin, Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae, Leiden, gedrukt door S. Luchtmans in 1709.


Het maken van geillustreerde boeken had de firma Sepp al
eerder gedaan.
Kijk maar eens naar dit prachtige werk.

DSC06866FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1 01DSC06866FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1 02DSC06866FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1 03

Christiaan en Jan Christiaan Sepp en anderen, Beschouwing der wonderen Gods in de minstgeachte schepselen of Nederlandsche Insecten, Amsterdam, JC Sepp, 1762 – 1929, Deel1. Het jaartal 1929 kan ik niet helemaal plaatsen. De originele serie was veel eerder gereed. Althans dat suggereren de websites die ik er over raadpleegde.

DSC06867FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1TXT

Maar zoals kunt ziet staat er echt als jaartal 1929.


FloraBatavaHeader01

Flora Batava

Hoe werken in een periode van meer dan 100 jaar aan één
serie publicaties?
Ze deden dat niet in de tijd van internet, digitale foto’s,
tablets en open bronnen.

Ze begonnen in 1800, niet met het plan tot 1934 bezig
te zijn.
Stel je voor je wil alle planten die in Nederland voorkomen
opnemen in een boek.

Van iedere plant een afbeelding en een pagina met informatie.
Die planten zullen ergens in Nederland gevonden worden, dan
vervoerd worden naar Amsterdam, dan moet je als redecteur besluiten of
de plant binnenkort aan de beurt kan komen, dan de plant
met een opdracht (?) naar de tekenaar sturen.

De tekenaar levert een tekening aan in kleur, van de plant,
de bloeiwijze, de vruchten, meestal in de meerdere stadia
waarin dat allemaal voorkomt.

Vervolgens beoordeelt de redacteur het resultaat. Die is zijn
onderzoek naar de achtergrondinformatie al begonnen.
De redacteur voorziet de tekening met istructies voor de
graveur om in steen (lithografie) en later wellicht in
koper, de afbeelding over te brengen. Die gravure moet
namelijk in een groot aantal gedrukt worden.

Later worden tekst en gravure samengebracht met andere
teksten en gravures van andere planten om tot een aflevering
te komen.
Uiteindelijk 461 afleveringen met 2240 illustraties.

Dat is een van de verhalen die je kunt zien in de tentoonstelling
in het Huis van het Boek in Den Haag. De tentoonstelling kwam
tot stand in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.

DSC06848FloraBatavaGeorgCarlVonOederEAIconesPlantarumSponteNascentiumInRegnisDaniaeEtNorvegiaeFloraDanicaKopenhagenClaudePhilibertEA1761-1883Aflevering28-1819

In mijn eerste bericht over deze tentoonstelling zagen we al twee inspiratiebronnen (Flora Rossica en Flora londinensis). Dit is nog een inspratiebron: Georg Carl von Oeder en anderen, Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniae et Norvegiae, ook wel Flora Danica genoemd. Gedrukt in Kopenhagen door Claude Philibert (Volgens internet: bogtrykker og boghandler) en anderen, 1761 – 1883. Aflevering 28 uit 1819.


DSC06850FloraBatavaDeel171885MannetjesorchisOrchisMasculaAquarel

In mijn inleiding had ik het over de tekenaar maar dat waren natuurlijk kunstenaars. Dit is een van de aquarellen die gemaakt werden op basis van gevonden planten: Flora Batava, deel 17 uit 1885, Mannetjesorchis of Orchis Mascula. Dit was het werk dat de redacteur voorzag van verdere instructies en dat dan naar een graveur ging. Net als heel veel andere planten staat deze plant vandaag op de rode lijst met bedreigde plantsoorten.


DSC06852FloraBatavaDeel71836GravureAquarelMoeraslathyrusLathyrusSylvestris

Flora Batava, deel 7 uit 1836, Gravure en aquarel van de Moeraslathyrus of Lathyrus Sylvestris (Nu op rode lijst).

DSC06853FloraBatavaDeel71836AquarelGravureMoeraslathyrusLathyrusSylvestrisTXT

De tekst spreekt van aquarel en gravure. Dan zou ik links de aquarel verwachten maar dat is niet zo volgens mij. Maar hier zie je de Moeraslathyrus zoals die door de kunstenaar naar de kort daarvoor nog levende plant in beeld is gebracht en zoals de plant in de Flora Batava te zien is.


DSC06854FloraBatavaDeel221906OosterseSterhyacintScillaSibiricaAquarelPavordSmits

De ene afbeelding is nog mooier dan de andere: Flora Batava, deel 22 uit 1906, Oosterse Sterhyacint of Scilla Sibirica. Aquarel door Pavord Smits. Helena Christina van de Pavord Smits om precies te zijn (Leiden, 21 oktober 1867 − Leiden 27 januari 1941).


De tekst krijgt ook aandacht.
Er is een voorbeeld te zien waar nog eens extra bij de tekst
wordt stilgestaan. Daar zie je de volgende informatie
samengebracht:

Naam van de plant in latijn
Nederlandse naam
De naam in verschillende talen, inclusief bijnamen
Bloeitijd
Indeling volgens Linnaeus
Geslachtskenmerken
Soortelijke kenmerken
Toelichtoing op de afbeelding, voor verwijzingen maakt men gebruik van letters
Groeiplaatsen
Kracht en geneeskundig gebruik
Huishoudelijk gebruik

Regelmatig tref je in de beschrijving een bronvermelding aan.
Jan Kops schreef bijvoorbeeld bij de Giftige Doornappel of
Datura Stramonia:

De bijen azen op de bloemen.
De schapen raken de plant geheel niet aan: de varkens het zaad etende worden duizelig en vallen:
(Mattuschka) in het geheel is het voor vee eene schadelijke plant.
Hoe nadeelig en somwijlen doodelijk deze plant en vooral het zaad voor menschen is, die het zelve bij toeval of bij vergissing voor eene andere plant gebruikt hebben, hebben eenige ontzetten de voorbeelden geleerd: het gebruik van azijn schijnt hier tegen het beste hulpmiddel te zijn.

Waarschijnlijk wordt met ‘Mattuschka’ Heinrich Gottfried von Mattuschka
bedoeld (?), (een van de) schrijver(s) van de ‘Flora Silesiaca’.

DSC06856FloraBatavaDeel21807JanKopsAmsterdamJCSeppEnZoonBeschrijvingVanDeGiftigeDoornappelDaturaStramonia02

Een overzicht van de namen van de Giftige Doornappel.


DSC06856FloraBatavaDeel21807JanKopsAmsterdamJCSeppEnZoonBeschrijvingVanDeGiftigeDoornappelDaturaStramonia01

Tekst met afbeelding in het grootste van de twee formaten waarin dit deel verscheen: Flora Batava, deel 2, 1807, Jan Kops, Amsterdam uitgever JC Sepp en Zoon, Giftige Doornappel, Datura Stramonia.


Alle afbeeldingen van de Flora Batava zijn op internet te zien.
Bovengenoemde Giftige Doornappel, Datura Stramonia bekeek ik er vandaag
nog.

DSC06858FloraBatavaTitelpaginaEersteDeel1800

Titelpagina eerste deel, 1800.


Flora Batava,
afgebeeld door en van wegens
J.C. Sepp en Zoon;
beschreven door Jan Kops
Commissaris van Landbouw, lid van de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, en van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, Lid Honorair van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw te Amsterdam.


DSC06860FloraBatavaDeel201898AarddistelCirsiumAcaulaGedroogdExemplaar

Flora Batava, deel 20, 1898, Aarddistel of Cirsium Acaula. Gedroogd exemplaar. Rode lijst.

DSC06861FloraBatavaDeel201898AarddistelCirsiumAcaulaMetDeHandGekleurdeLithografie

Flora Batava, deel 20, 1898, Aarddistel of Cirsium Acaula. Met de hand ingekleurde lithografie of steendruk.


DSC06862FloraBatavaDeel201898AarddistelCirsiumAcaulaGevondenDeHeerDeHaasRedacteurWillemFrederikVanEeden

De heer De Haas was de vinder en Willem Frederik van Eeden (vader van de schrijver Van Eeden) de redacteur van dienst.


Ik vermoed dat ik voor de tentoonstelling afloopt
nog maar een keer in Den Haag ga kijken.

Mevrouw mijn moeder

Op 4 maart schreef ik voor het laatst over het avontuur
om een boekband met zilverwerk te versieren.
Het gaat om het boek ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls
dat verspreidt werd in het kader van Nederland leest.
Ik kreeg de losse katernen, net als ieder ander lid,
van de Stichting handboekbinden.

Nu zijn we 2 maanden verder.
In de tussentijd heb ik een boekenkast die ik gekregen heb
opnieuw geschilderd en had ik nog een paar projecten
onder handen.

IMG_0084

Maar de kast vergde veel tijd. Dit is zoals de kast begon. Hij was donker van kleur, gebeitst. Dat past niet zo in mijn kamer dus heb ik heb eerst in de grondverf gezet en daarna gelak met verf op waterbasis.


IMG_0174

De kast links is de nieuwe uitvoering. Inmiddels in gebruik. De kleuren in overeenstemming met de kast die er naast staat. De kleuren van de lades en deurtjes van de rechtse kast komen terug in de planken van de linkse kast.


Dus nu is er weer ruimte om mijn ‘zilverwerk’ af te maken.
Eerlijk gezegd hikte ik ook een beetje tegen het schuren
van de letter(delen) aan. Maar afgelopen week dat ik de juiste
aanpak gevolgd had en ik ben blij met het resultaat.

IMG_0230YKeulsMevrouwMijnMoederNederlandLeest

Deze letterdelen zijn gereed om bevestigd te gaan worden op het voorplat. Ik heb als bindwijze gekozen voor ‘opgelegde platten’. Dat geeft tot het eind toe veel vrijheid om bewerkingen op het voorplat te kunnen uitvoeren. Hier op de foto zie je het voorplat. Met de gaten waardoor de klampen het zilverwerk van de voorkant gaat verbinden met de messingplaat in het voorplat. Daarvan zie je later hopelijk niets meer door het schubald dat de messingplaat aan het zicht onttrekt.


IMG_0235YKeulsMevrouwMijnMoederNederlandLeestIMG_0236YKeulsMevrouwMijnMoederNederlandLeest

De grote ‘M’ moet nog verder geschuurd worden en gepolijst.


Zilveren gietring

De laatste opdracht van het eerste cursusjaar Edelsmeden
is het gieten van zilver.
Het onderwerp in een gietring.
Ik ga proberen een mal te maken uit de deksel van een sigarenkistje.
Dat vormt later de holle ruimte die met zilver wordt gevuld.
De holle ruimte gaat ontstaan door de mal in een sepia te duwen.
Sepia is van binnen zacht en daar kun je da mal dan induwen en
je kunt de gietkanalen aanbrengen.
Leuke aan het gebruik van sepia is dat je de golvende structuur
van het sepia kunt laten terugkomen in het oppervlak van de ring.
Of dat zo allemaal gaat werken moet nog blijken.
Dee week begonnen aan de mal.

IMG_0219BeginMalGietring

Deksel van het sigarenkistje. Gat geboord waar de mal omheen gevormd gaat worden. Dit is de ruimte waar straks je vinger doorheen steekt. Ik heb een willekeurige maat genomen voor het gat. Ik draag zelf geen sierraden.


IMG_0220GatInDekselSigarenkistje

Ik heb de deksel even nat gemaakt om het papier weg te kunnen halen.


IMG_0221MalVanEenGietring

Vervolgens met de figuurzaak de mal grof uit het hout gezaagd. Dat gaat uit een sigarenkistje erg eenvoudig. Dat hout heeft een grove en losse structuur. Voordeel: je zaagt er zo doorheen, nadeel: het hout rafelt en breekt eenvoudig.


IMG_0237MalVoorEenGietring

Door schuren en vijlen ben ik al iets verder maar er is nog wel wat werk te doen. Dit is tot nu toe de ‘mooie’ kant.


IMG_0238MalVoorEenGietring

Deze kant heeft de meeste rafelranden. Daar is al aan geschuurd maar vraagt nog wat creativiteit.


Flora Batava

Vandaag een in omvang bescheiden begin van mijn berichten
over de tentoonstelling over de Flora Batave in het
Huis van het Boek in Den Haag.
De tentoonstelling is nog maar net begonnen dus ga een
bezoek brengen aan dit mooie, kleine museum met nu
boeken met afbeeldingen van planten en bloemen.

Overigens heeft het museum meerdere tentoonstellingen.
Op de boekzaal is een verzameling vroeg Nederlands drukwerk te zien.
Mooi, interessant.

De Flora Batava spreekt een groter publiek aan, niet
in de laatste plaats door de toegankelijke opzet van de
tentoonstellig met veel prachtige planten.

De twee foto’s betreffen werken die gelden als voorlopers van
de Flora Batave. Boeken uit andere Europese landen die
gebruikt zijn als inspiratiebron.

DSC06844PeterSimonPallasFloraRossicaEditaJussuEtAuspiciisImperatricisCatharinaIIStPetersburg1784-1788Deel1

Peter Simon Pallas, Flora Rossica, edita jussu et auspiciis imperatricis Catharina II, St Petersburg, 1784 -1788, Deel 1. De Russische voorloper. In de persoonsbeschrijving van Peter Simon Pallas op Wikipedia speelt dit werk maar een kleine rol. Maar een prachtig werk. Het boek ligt open bij de pioen.


DSC06847WilliamCurtisFloraLondinensisBWhite1777-1798DeelIPlantagoLanceolataWeegbree

William Curtis, Flora londinensis or Plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London, London, B. White, 1777 – 1798, Deel I. De afgebeelde plant is de Plantago lanceolata, die wij kennen als weegbree.


Dit is weer een boek met zo’n heerlijk lange titel
die er voor zorgt dat als je de titel gelezen hebt,
je een deel van de inhoud van het boek al kent (bij wijze van spreken):

Flora Londinensis: or, plates and descriptions of such plants as grow wild in the environs of London: with their places of growth, and times of flowering, their several names according to Linnæus and other authors: with a particular description of each plant in Latin and English. To which are added, their several uses in medicine, agriculture, rural œconomy and other arts.

De komende tijd gaan hier nog meer boeken van die
prachtige tentoonstelling te zien zijn.
Doe jezelf een plezier en neem zelf een kijkje.

In een paar vitrines zie je in de benedenverdieping de
‘Best verzorgde boeken 2020’. Er staan ook exemplaren die
je in de hand kunt nemen.

Paleis van Typografisch Metselwerk

Met deze derde serie foto’s maak ik mijn serie over
de tentoonstelling ‘Paleis van Typografisch Metselwerk’ rond.
Geniet van al het werk van organisator Graphic Matters
en bedenker en ontwerper Richard Niessen.
Natuurlijk speelt de Grote Kerk ook een grote rol.

DSC06827PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkBibliotheekVanOnOntwarbareBoeken

‘Onontwarbare boeken’, dat is een intrigerend begrip. Waar moet ik dan aan denken? Niet-niet warbaar? Dus boeken die je niet kunt verwarren? Een kluwen boeken die je niet fysiek uit elkaar kunt halen?


DSC06828PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkDeurVanDeBibliotheekVanOnOntwarbareBoeken

Dit is een detail van een paneel van een kast in de Grote Kerk maar in mijn fantasie is dit de deur naar de ‘Bibliotheek van Onontwarbare boeken’. Dit is toch een veel betere deur dan de lelijke deur die in ‘In de naam van de Roos’ de toegang vanuit het sciptorium naar de bibliotheek verspert? Ga binnen zou ik zeggen.


DSC06829BredaGroteKerk

Ik loop door de tentoonstelling en tegelijk door de Grote Kerk. Ze zijn onontwarbaar (okay flauwe grap, laatste keer dat ik hem in dit bericht maak). Ik ben een onschuldige engel.


DSC06830PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkVideoAnthonBeekeIliasAfficheToneelgroepAmsterdam1994Zeefdruk

Op de plaats waar in een Katholieke kerk het hoofdaltaar staat en in een Protestantse kerk is dit misschien de plaats van de Avondmaalstafel. In de tentoonstelling staan hier die videoschermen. Ze tonen werk van drie kunstenaars die in hun loopbaan druk in weer gaan met typografie. Hier zie je de affiche die Anthon Beeke maakte: Ilias. Dit is gemaakt bij een voorstelling van Toneelgroep Amsterdam. 1994. Zeefdruk.


DSC06831PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkVideoOotjeOxenaarVuurtoren250Gulden

De video’s zijn een heel goed gekozen middel om een boodschap over typografie (en vooral de breedte van het onderwerp typografie) aan publiek over te brengen. Dit is een heel geslaagd onderdeel van de tentoonstelling. Ootje Oxenaar is de ontwerper die voor de biljetten van de Nederlandse gulden een nieuw ontwerp kon maken en realiseren. Veel mensen denken met goede herinneringen terug naar de kleurige biljetten met prachtige afbeeldingen, structuren en ornamenten. Op de foto onder andere de Vuurtoren, 250 gulden.


Dit is wat Bing AI schrijft naar aanleiding van mijn vraag:
‘Wat doet Irma boom met Cover Cover op het Paleis van Typografisch Metselwerk?’

Bing AI kan niet denken maar wel slim zoeken. Dat geeft de software ook aan.
Het zoekt op basis van mijn vraag naar:
‘Irma boom Cover Cover Paleis van Typografisch Metselwerk’

Feitelijk krijg ik als reactie twee ‘antwoorden’:

Irma Boom is een bekende Nederlandse grafisch ontwerper die onder andere boeken heeft ontworpen voor Viktor&Rolf. Cover Cover is een boek dat zij maakte over het werk van dit mode-duo. Het boek heeft een bijzondere vormgeving met verschillende lagen en kleuren.

Het Paleis van Typografisch Metselwerk is een tentoonstelling die grafische voorwerpen verzamelt die kenmerkend zijn voor de visuele communicatie van grafisch ontwerpers. De tentoonstelling is gemaakt door Richard Niessen en wordt gepresenteerd door Graphic Matters in samenwerking met de Grote Kerk Breda. De tentoonstelling bevat werk van Irma Boom en andere bekende Nederlandse en internationale ontwerpers.

Nu is het weer mijn beurt.

DSC06832PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkVideoIrmaBoomCoverCoverViktor&Rolf

Als derde video zie je Irma Boom, de ontwerpster, door haar boek ‘Cover Cover’ gaan en uitleggen waarom ze het boek voor Viktor&Rolf gemaakt heeft zoals ze laat zien. Hoe het boek is opgebouwd uit omslagen (cover, boekband), georganiseerd naar collectie. Het boek presenteert de collecties alsof het een catwalk is maar de ‘lezer/kijker’ heeft ook een rol: door het selectief omslaan en dichtklappen speel je met kleuren, afbeeldingen (positief en negatief) en andere grafische elementen. Een heel ingenieus boek dat hoge eisen stelt aan het drukproces van nu. Een topprestatie dus.


DSC06833BredaGroteKerkVersieringKlapstoelDSC06834BredaGroteKerkVersieringKlapstoelDSC06835BredaGroteKerkVersieringKlapstoelDSC06836BredaGroteKerkVersieringKlapstoel

Versieringen aan banken in de Grote Kerk.


DSC06838HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkCosmographicChambers

Dit is de lade met ‘Cosmographic Chambers’.


DSC06837HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkCosmographicChamberVraag

In een grafmonument op de achtergrond zag ik ook een Cosmographic Chamber.


DSC06839HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerk

Soms gebruiken kunstenaars abstracte (schrift)tekens in hun kunstwerken die niet bedoeld zijn om te lezen en begrijpen maar die er zijn om hun vorm. In de Grote Kerk ‘maakte’ ik zo’n schriftteken.


DSC06840HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerk

Hier komt het ‘teken’ vandaan.


DSC06841HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkDSC06842HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkDSC06843HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerk

Toen werd het tijd om naar huis te gaan. Veel plezier bij je bezoek!


Paleis van Typografisch Metselwerk

Mijn foto’s van het ‘Paleis van Typografisch Metselwerk’
wissel ik hieronder af met foto’s van de Grote Kerk van
Breda, de ruimte waar de tentoonstelling op dit
moment te zien is.

DSC06816PaleisVanTypografischMetselwerk

Het ‘Paleis van Typografisch Metselwerk’ is een project waar Richard Niessen al jaren aan gewerkt heeft, het project steeds verder doorontwikkelen en vervolgens vertonen op wisselende locaties. Deze keer in Breda, destad die tot een paar jaar geleden nog de stad van grafiek wilde worden. Intussen heeft men die ambitie laten varen maar Graphic Matters heeft nog steeds een stevige ambitie: ‘Graphic Matters maakt het werk van visueel eigenzinnige, maatschappelijk betrokken en/of sociaal kritische vormgevers zichtbaar’. De reizende tentoonstelling is opgebouwd uit een stapelbare verzameling ‘vitrines’. Hierboven in gestapelde uitvoering.


DSC06817PaleisVanTypografischMetselwerk

Dit is een uitgepakte vitrine. Op schragen een soort van lade. Steeds afgedekt met een glazen plaat, vergezeld van zwart/witte palen die betrokken zijn bij opslag en vervoer. Een plank die de lade kan afsluiten. Soms zie je nog een soort van extra plateau zoals hier links en op het vloerdeel een QR-code naar een voorgelegen introductie. Al die niveau’s kunnen en zijn vaak voorzien van informatie over typografie.


DSC06818PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkMuurDSC06819HetPaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkRichardNiessenIMG_0180PaleisVanTypografischMetselwerkVonWersinsKitchen

De onderwerpen die aangekaart worden zijn heel interessant. Probleem alleen is dat er heel, heel veel informatie wordt gedeeld die professionals zeker zal aanspreken (al zullen veel van de informatie al kennen). Voor leken is het allemaal erg veel, met een lange gesproken introductie en voor mij vaak onoverzichtelijke presentaties. Het is overduidelijk dat er erg veel werk in is gestoken. Veel tijd, heel veel energie. Deze tekst is een soort van toelichting. Het bespreekt Von Wersin, een persoon die baanbrekend werk geschreven heeft over ornamenten. Hansje van Halem is een bekende maker van grafiek, onder andere voor Lowlands. Mienke Simon Thomas is een schrijver en curator van Boijmans die werk gedaan heeft op het gebied van ornamenten. Dus voldoende aanleiding om verder op zoek te gaan rond het thema ornamenten maar voor een wnadeling langs grafiek op een zondagmiddag…..


DSC06820BredaGroteKerkGrafzerkDSC06821BredaGroteKerkMuur

De Grote Kerk geeft momenten met ontspannende afwisseling.

DSC06822BredaGroteKerkMuurDSC06824PaleisVanTypografischMetselwerk

Deze vitrines zijn mooi gemaakt. Als idee: super!


DSC06825PaleisVanTypografischMetselwerk

Maar waar begin je, zoveel lagen informatie. Fysiek en inhoudelijk. Één zo’n vitrine is al een tentoonstelling op zich.


DSC06826PaleisVanTypografischMetselwerkBredaGroteKerkDetaiGrafmonumentEngelbrechtIEnJanIVVanNassauEnEchtgenotes

Breda, Grote Kerk, detail van het grafmonument van Engelbrecht I en Jan IV van Nassau en echtgenotes. Zo mooi.


Ga kijken en oordeel zelf.
Vervelen ga je er niet doen.

Het Paleis van Typografisch Metselwerk in Breda

De nieuwe naamplaat van de Grote Kerk in Breda
geeft al aan dat er iets bijzonders aan de hand is.
Er is in de Grote Kerk een tentoonstelling over
typografie in de meest brede zin van het woord.

De Grote Kerk zelf kun je ook ‘lezen’ als een boek
en vandaag sta ik stil bij de speciale krant die bij
de tentoonstelling gemaakt is en die op de ‘typografische aspecten’
van de Grote Kerk ingaat.

IMG_0179PaleisVanTypografischMetselwerkVictoria&AlfredIVIUSEUMIVI

Nieuw (tijdelijk) naambord van de Grote Kerk:
Victoria & Alfred IVIUSEUMIVI
)palaceoftypographicmasonry(
Vrij naar het Victoria & Albert Museum in Londen, vermoed ik.


IMG_0206PaleisVanTypografischMetselwerk

De krant dient als een soort van alternatieve routebeschrijving door de Grote Kerk. Niet alleen de reizende tentoonstelling komt aan bod, er is juist veel ruimte voor de typografische aspecten van het kerkgebouw.


IMG_0207PaleisVanTypografischMetselwerk

De krant heeft ‘zwarte’ pagina’s.


IMG_0208PaleisVanTypografischMetselwerkEngelbrechtIIVanNassau

Met bijvoorbeeld Engelbrecht II van Nassau zoals hij deel uitmaakt van het praalgraf in de kerk.


IMG_0209PaleisVanTypografischMetselwerk

Dit zijn de witte pagina’s. Ga eens een kijkje nemen bij deze tentoonstelling.


Gekocht

Nee, ik heb er nog geen regel in gelezen.
Maar als je een boek uitbrengt met een afbeelding op de
zijkant van het boekblok, wordt ik al blij van het zien.

IMG_0181PeterFrankopanDeZijderoutesEenNieuweWereldgeschiedenisDeTransformatieVanDeAarde

In het Engels noem je deze rand van het boekblok de ‘fore edge’. Peter Frankopan, De zijderoutes: een nieuwe wereldgeschiedenis (boven) en De transformatie van de aarde (onder, met afbeelding).


Gelezen: De boekenezel van Córdoba

IMG_0176Lupano-ChemineauDeBoekenezelVanCordoba

Wilfrid Lupano & Léonard Chemineau – De boekenezel van Córdoba. Met een toelichting door Pascal Buresi.


Córdoba is een stad in het zuiden van Spanje.
We weten over het algemeen niet veel van de geschiedenis
van Spanje en zeker niet van de tijd dat het zuiden
van Spanje onder Arabische invloed stond (kalifaat Córdoba, van 929 tot 1031).
Dat is de achtergrond van het stripverhaal.

Nog iets breder is de geschiedenis van klassieke boeken,
manuscripten, die door kopieëren ‘overleven’ in Arabische
collecties en die door de tijd via Córdoba bekend
worden in de Westerse wereld.
De boekenezel is een van de voorzieningen die de tijdsreis
van kennis mogelijk maken.

Het verhaal is een soort van avonturenroman, niet bijzonder
getekend en eigenlijk te lang om de spanning vast te houden.
Dus is ht boek helemaal geslaagd. Nee.
Is het dan toch de moeite waard om te lezen. Zeker.
De thematiek is bijzonder en het is de moeite waard om
er kennis van te nemen.
Niet is de laatste plaats door de pagina’s met een toelichting,
na het stripverhaal, geschreven door Pascal Buresi.

Abd al-Rahman III en Al-Hakam II zijn namen van kaliefen van Córdoba
die ook in het verhaal vookomen.

Stadsarchief Breda: Dagblad van Noord-Brabant

Bij de open dag werden ook een aantal pagina’s
getoond uit een krant uit het archief.
Het ging om het Dagblad van Noord-Brabant.
Volgens mij de krant van 24 april 1923.

DSC06804KrantDagbladVanNoordBrabantPeekEnCloppenburgBreda

Verschillende advertenties en oproepen. Onder andere van Peek & Cloppenburg Breda.


DSC06805KrantDagbladVanNoordBrabantAlbertVogel

Een verslag van een optreden van Albert Vogel. Gezien de datum van de krant en genoemde voordrachtkunstenaars waarmee Vogel vergeleken wordt (Royaards en Musch) gaat het waarschijnlijk om Albert Vogel sr. De vader van actrice Ellen Vogel en Albert Vogel jr (https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Vogel_sr).


DSC06806KrantDagbladVanNoordBrabantJanVenDerVenCatharinastraat5

Jan van der Ven, Catharinastraat 5 (Hoek Catharinastraat – Kasteelplein).


DSC06807KrantDagbladVanNoordBrabantRheumatiek

Rheumatiek en jicht. Een pain expeller?


DSC06807KrantDagbladVanNoordBrabantAdrVanBergen

Adriaan van Bergen.


DSC06808KrantDagbladVanNoordBrabantDunlop


Het begin van mijn koningsdag

IMG_0168BredaKasteelpleinHalfNegen

Om half negen liep ik het Kasteelplein in Breda op en er waren geen bezoekers. Beveiligers, toiletpersoneel, basista’s, frietbakkers, ja allemaal. Maar nog geen bezoekers op dat moment.


IMG_0169BredaValkenbergKoningsdag

In het Valkenberg was de Vrijmarkt al begonnen. Eens kijken of er iets voor mij tussen zit.


IMG_0170BredaValkenbergVrijmarktKoningsdag

Behalve de temperatuur was het weer prima.


IMG_0171BredaKoningsdagIMG_0172BredaKoningsdag

Met aandacht voor de etalage! Leuke titels: The priory of the orange tree, A court of silver flames, I was born for this, John Green turtles all the way down.


IMG_0173KoningsdagWillemFrederikHermansDeRaadselachtigeMultatuliHellaSHaasseTransit

Er was een mevrouw die 40 euro voor een paar oude boeken wilde. Die heb ik laten liggen. Het boek ‘Transit’ van Hella S. Haasse kreeg ik omdat de verkoopster bijna tegen mij aan botste. Thuisgekomen bleek dat ik al een exemplaar heb en mijn exemplaar is in betere conditie. ‘De raadselachtige Multatuli’, kende ik niet (mei 1976). Een biografie door Willem Frederik Hermans van Eduard Douwes Dekker. Voor twee euro. Prima koopje. De Karl May’s staan tegenwoordig in een donkerder daglicht. Ik heb ze nog niet in detail bekeken.


Open dag, Stadsarchief Breda

DSC06794BredaStadsarchiefJanIngenhouszExpériencesSurLesVégétaux

Een belangrijk wetenschapper uit Breda: Dr. Jan Ingenhousz, Expériences sur les végétaux. Het boek gaat over experimenten waarmee Dr. Jan Ingenhousz aantoonde dat fotosynthese (het omzettingsproces van planten onder invloed van zonlicht waarbij koolstof omgezet wordt naar zuurstof).


DSC06795BredaStadsarchiefJanIngenhouszExpériencesSurLesVégétaux

Het boek bevat illustraties van de instrumenten die Dr. Jan Ingenhousz gebruikte bij de onderzoeken.


DSC06796BredaStadsarchiefJanIngenhouszExpériencesSurLesVégétaux

Dit boek werd getoond in het bovengrondse archief. Het archief waar ook kranten worden bewaard. Daarover een volgende keer meer. Het boek van Dr. Jan Ingenhousz heeft een moderne band. Het papier heeft betere tijden gekend.


DSC06797BredaStadsarchiefRomeinsMissaal

Een kerkboek met zilverwerk: een Romeins Missaal. Dit is een boek dat in de katholieke kerk werd gebruikt in de kerkdiensten. Het bevat de lezingen, gebeden en gezangen.


DSC06798BredaStadsarchiefRomeinsMissaalDSC06800BredaStadsarchiefDSC06802BredaStadsarchiefFotoarchiefJonkersHotelDeKroon

(Deel van?) het fotoarchief Jonkers en een doos met de naam van Hotel de Kroon.


DSC06809BredaStadsarchiefJeanBergé

De modeboeken van Jean Bergé.


DSC06810BredaStadsarchief

Een deel van de boekcollectie over Breda en door Bredase schrijvers.