This country / George Cruikshank

Dat het boek een eerbetoon aan George Cruikshank is
had ik al verteld.
De volgende tekst, het begin van het boek, aangevuld
met stukken van Wikipedia, geven een beeld van de toon van het boek
en van de plaats die Cruikshank inneemt tussen de
caronisten van rond 1800.

THIS country in her comparatively brief art-life has already produced four great typical masters of Pictorial Satire.
Purely national in genius; uninfluenced by school tradition or foreign example;
devoting themselves to the honest exposition of the manners and doings of their time, them ridicule of its follies, and the castigation of its vices; each, in his special walk, seems to have reached the culminating point of graphic perfection;
nor is it likely, so far as I can see, that even as time speeds on and judgment expands, other men will appear to surpass, or even equal these, as long as their own branch of art continues to be practised.

Vertaling/samenvatting:
DIT land, in haar relatieve korte kunstgeschiedenis,
heeft al vier grote, uitgesproken, meesters van de Getekende Satire voortgebracht.
Puur nationale genialiteit, zonder beinvloeding door een
schoolse traditie of buitenlandse voorbeelden;
ze hebben zich toegewijd aan het eerlijk ten toon stellen
van manieren en gebruiken van hun tijd,
ze maakten de heersende dwaasheden belachelijk en
tuchtigden de ondeugden,
ieder, op eigen manier, lijken het hoogtepunt van grafische perfectie
te hebben bereikt;
het is onwaarschijnlijk, zo ver als ik kan zien, dat zelfs
als de tijd vordert en het oordeel zich verbreedt,
dat andere mannen zullen opstaan die hen zullen voorbijgaan of evenaren
zolang hun eigen kunstvorm uitgeoefend zal blijven.

The earliest in point of time, William Hogarth, (1697-1764),

De eerste in tijd gezien, William Hogarth.

Wikipedia:

William Hogarth (Londen, 10 november 1697 – aldaar, 26 oktober 1764) was een Engels kunstschilder en prentkunstenaar in de periode van de barok. Hij werd opgeleid als goudsmid en graveur, maar vervaardigde later ook paneel- en muurschilderingen, genrestukken en portretten, historiestukken en Bijbelse taferelen.
William Hogarth wordt gerekend tot de eerste kunstenaars die verhalende werken in serie produceerde, als een soort voorloper van het beeldverhaal of het latere stripverhaal. Deze series waren moraliserend en satirisch van aard en verwierven grote populariteit.

The next in order of birth is Thomas Rowlandson, (1756-1827).

De volgende, in volgorde van geboortedatum, is Thomas Rowlandson

Wikipedia:

Thomas Rowlandson (City of London, juli 1756 – aldaar, 22 april 1827) was een Engelse kunstschilder en karikaturist.

De minst bekende van het viertal.
Ook op internet is niet zo veel over hem te vinden.

The third, James Gillray, (1757-1815), was a genius of another order.

De derde, James Gillray is een genie van een andere orde.

Vermoedelijk staat hij wat los van de andere drie
omdat zijn prenten zo duidelijk politieke prenten zijn.
De andere drie maakten ook veel spotprenten over gewoontes
van de tijd en maakten ook vaak illustraties voor boeken.

Wikipedia:

James Gillray (13 augustus 1757 – 1 juni 1815) was een Engels schilder, cartoonist en etser. Samen met de satirische kunstenaars William Hogarth, Thomas Rowlandson en George Cruikshank maakte Gillray het achttiende-eeuwse Engeland tot het centrum van de karikatuurkunst. Berucht waren vooral zijn kritische prenten tegen het Frankrijk van Napoleon Bonaparte. De bijnaam ‘Little Boney’ waarmee de Engelsen destijds de Franse keizer betitelden, was van Gillray afkomstig. James Gillray introduceerde ook het personage John Bull in de Engelse spotprenten. Tot vandaag is de benaming John Bull een spotnaam voor de Engelsen.

We now come to George Cruikshank, (1792-1878), the last of our quaternion, — if not of the line of purely comic artists, — the omega, as Hogarth was the alpha, of satirical designers.

Nu komen we aan bij George Cruikshank (1792 – 1878),
de laatste van het viertal, een puur komisch kunstenaar,
de omega als Hogarth de alfa was van de satirische ontwerpers.

 photo DSC_5934PortraitOfGeorgeCruikshankToFaceTitlePage.jpg

Portret van George Cruikshank.


 photo DSC_5935GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901Detail.jpg

Detail van de titelpagina van ‘George Cruikshank, the artist, the humorist, and the man’ door William Bates.


De boekjes zijn binnen!

Ik heb vier boekjes gekocht bij het bedrijf
SpiaBooks: Little Book Kits.
Zeg maar bouwdoosjes voor kleine boekjes.
Ik had er 1 meegebracht uit Malaga.
Het bedrijf zit in Barcalona maar heeft een
site op Etsy (een site voor veel hobbyproducten).

De boekjes waren dus wel even onderweg:

 photo DSC_5963SpiaBooksPoststempel.jpg

Poststempel, 16 januari 2015. Dus 11 dagen onderweg.


Hier zie je de vier boekjes.
Wat Infinit voorstelt is me nu nog niet duidelijk
terwijl ik het al wel eens uit de verpakking heb gehaald.
We zullen zien.

 photo DSC_5961SpiaBooksFiveInfinitSerpentSignum.jpg

De namen van de boekjes zijn: Five, Infinit, Serpent en Signum. De komende weken ga ik ze maken. Vertaald is dit Vijf, Oneindig, Slang en Richtingaanwijzer.


Huisdieren

De volgende lijst bevat alle diersoorten
(behalve de hond en kat) die je zonder enige
beperking in Nederland mag houden als huisdier.

Okay paard, ezel, rat, muis heb ik ook uit de
rij weggelaten.

Nou wil ik niet rot doen maar het gros
van die dieren ken ik helemaal niet.
Waarom zou je die in huis willen houden?

Zonder restricties
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Atelerix albiventris Witbuikegel
Capra aegragus Bezoargeit
Capra caucasica Kaukasische toer
Capra cylindricornis Dagestaanse toer
Capra falconeri Schroefhoorngeit
Capra ibex Steenbok
Capra nubiana Nubische steenbok
Capra pyrenaica Spaanse steenbok
Capra sibirica Siberische steenbok
Capra walie Waliasteenbok
Gerbillus amoenus Swarthy gerbil
Gerbillus aquilus Dwergrenmuis
Gerbillus cheesmani Cheesman’s gerbil
Gerbillus garamantis Noordafrikaanse renmuis
Gerbillus gerbillus Kleine Egyptische renmuis
Gerbillus nanus Algerijnse gerbil
Gerbillus perpallidus Pallid gerbil
Gerbillus pyramidum Grote Egyptische renmuis
Lemniscomys barbarus Zebragrasmuis
Lemniscomys bellieri Bellier’s grasmuis
Lemniscomys griselda Aalstreepgrasmuis
Lemniscomys hoogstraali Hoogstraal’s grasmuis
Lemniscomys linulus Senegal grasmuis
Lemniscomys macculus Buffoon grasmuis
Lemniscomys mittendorfi Mittendorf’s grasmuis
Lemniscomys rosalia Enkelstreepgrasmuis
Lemniscomys roseveari Rosevear’s grasmuis
Lemniscomys striatus Gestreepte grasmuis
Lemniscomys zebra Heuglin’s grasmuis
Macropus (Macropus) giganteus Oostelijke grijze reuzenkangoeroe
Macropus (Notamacropus) parma Parmawallabie
Macropus (Osphranter) robustus Bergkangoeroe
Macropus (Notamacropus) rufogriseus Bennettwallabie
Meriones (Pallasiomys) unguiculatus Gerbil
Neovision vision Nerts
Bubalus bubalis (domestic form) waterbuffel

Die wil je toch niet in huis hebben (of op je erf)?

George Cruikshank

 photo DSC_5938TheMulberryTreeMarch1st1808Page8-9Moerbei.jpg

Het blad tussen pagina 8 en 9 is een tekening bij een lied. De tekening is al uit 1808. The Mulberry Tree oftewel de moerbei boom.


William Bates is een echte fan.
Het boek is een ode aan Cruikshank.
De inhoud kan ik niet goed inschatten.

Maar de tekst begint bijvoorbeeld

ACROSTIC.

George Cruikshank — every heart, both young and old —
Even the middle, most uncertain, aged,
Owns satisfaction as thy name is told ;
Renown’d for long successful battle waged
Gainst devils blue, that so in thraldom hold
English hearts, ever by themselves encaged.

CRUIKSHANK ! I do rejoice to see thy name
Reckon’d with Ainsworth’s in the roll of fame !
Union most pregnant ! that with grace doth bind
In faithful bonds such pencil and such pen —
Kith bound to kin, and neither less than kind;
So shall young graces bless us now and then.
Heaven marries truly such a mind and mind,
A»d shall command for both the hopes of men.
Now, trustful, let us forth with thee and Ainsworth,
Knowing full well it will be worth the pain’s worth.

V. V., D.D.
— Ainsworth’s Magazine,
June, 1842.

Dit acrostichon of naamdicht is afkomstig van een tijdschrift waarin
de schrijven William Harrison Ainsworth centraal stond.
Cruikshank heeft zelf aan dit blad meegewerkt.

De eerste letter van iedere regel vormen samen de naam George Cruikshank.
De taal is opgezwollen:

‘Bekend van de lang gevoerde, succesvolle strijd
tegen de blauwe duivel, die de Engelse harten
in slavernij hield, nadat ze er ooit zelf voor kozen.’

De blauwe duivel is het alcoholgebruik.

‘Cruikshank! Ik ben verblijd uw naam te zien.’

Het boek komt dus niet uit de hoek
met de grootste criticasters.

De tweede tekening waar ik even plaats voor maak is:
the Knacker’s Yard.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshankTheKnackersYacuteard.jpg

George Cruikshank, The Knacker’s Yard or the Horses last home!

Deze tekening is een aanklacht tegen de manier waarop dieren,
en in dit voorbeeld: paarden,
behandeld werden in die tijd.
Knacker’s Yard zouden wij vertalen met Knokenerf.

 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome01Page30-31.jpg

Pagina 30 -31. The Knacker’s Yard or the Horses last home!


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome02.jpg

Tegen een van de muren hangt dit bord. De tekst (Licensed for slaughtering horses) geeft aan dat de zakenman hier, een vergunning heeft om paarden te slachten.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome03.jpg

Op de voorgrond wroeten varkens tussen het ‘slachtafval’.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome04.jpg

Even verderop liggen botten en schedels van paarden.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome05.jpg

De koetsier en zijn medewerker zetten de toon. Terwijl het paard voor de kar wordt geslagen, rookt de medewerker rustig een pijp.

Maar ik heb een probleem met deze prent.
De afbeelding vermeldt een andere naam dan Cruikshank.
Kijk maar naar de afbeelding met de varkens.
Je kunt er lezen: F. Wentworth.
Ik heb naar die naam gezocht maar kan het niet plaatsen.
Uiteindelijk kwam ik bij het Britisch Museum (online)
een versie van deze prent tegen. Maar dan van Cruikshank.
Er zitten kleine verschillen tussen de prenten.
Maar die kunnen verklaard worden door de staat van de ets.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshank.jpg

British Museum, George Cruikshank, The Knacker’s Yard.


De beschrijving van de prent op de website:

A dilapidated knacker’s yard; with stables in which skeletally thin horses are confined; some lying in the yard, one slumped up against the wall of one of the sheds and another to the foreground; a horse lying in the centre of the courtyard as another, desperate with starvation, chews on its mane; to the foreground, pigs scavenging the carcass of a horse with bones and poultry cluttering the yard; to the left, a cart driving through the open arch, loaded with a dead horse and driven by two men, one of whom savagely whips the draught-horse; to the right, another man leaning against a wall and smoking a pipe, accompanied by his bulldog; second state Etching

In het Nederlands:
Een verlopen knokenerf; stallen met paarden zo mager als een skelet,
andere paarden liggen op het erf, een tegen een muur, een op de voorgrond.
midden op het erf ligt een uitgehongerd paard dat op zijn manen kauwt
om de honger tegen te gaan.
Op de voorgrond wroeten varkens in een karkas terwijl het pluimvee samengroept.
Aan de linkerzijde komt een kar onder een boog door het erf op.
Twee mannen op de bok van de kar met een dood paard achterin.
Het paard voor de kar wordt geslagen met een zweep.
Rechts leunt een man tegen de muur terwijl hij een pijp rookt.
Hij is vergezeld van zijn buldog.
Tweede staat. Ets.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshankTheVoice.jpg

De prent is verschenen in een uitgave met de naam
The Voice of Humanity (1831).

Binnenkort meer.

Club Solo

De naam heeft iets van een gelegenheid met rode lichten
of een nieuwe horecagelegenheid met DJ’s.
Maar het is een nieuw kunstinitiatief in Breda.
Een soort opvolger van Lokaal01.

Wat zeggen ze zelf:

Club Solo breekt een lans voor de autonomie en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal met het organiseren van solotentoonstellingen.
Curatoren van het Van Abbemuseum, Eindhoven en het MhKA, Antwerpen reageren op het werk van de kunstenaar door een specifieke bijdrage uit hun collectie in de tentoonstelling te plaatsen zodat er een unieke dialoog ontstaat.

 photo DSC_5957Poster.jpg

Club Solo, Kloosterlaan, Breda.


 photo DSC_5951TomClaasen.jpg

Tom Claassen heeft 1 groot werk. Het vult de hele ruimte van de benedenverdieping.

 photo DSC_5952tomClaasen.jpg

 photo DSC_5953TomClaasen.jpg


 photo DSC_5956JanVanMunsterToelichting.jpg

Jan van Munster, het werk wat ik hieronder laat zien is: Studie voor een clone, 2013.


 photo DSC_5955JanVanMunsterStudyForAClone.jpg

Jan van Munster, Studie voor een clone, 2013.

George Cruikshank

George Cruikshank is een Engels tekenaar.
Het bekendst is hij geworden met zijn tekeningen voor
Sketches by Bozz (1836) en Oliver Twist (1838).
Twee boeken van Charles Dickens.

Maar Cruikshank was een kunstenaar die ook bekend was
zonder zijn werk voor Dickens.
Hij leefde van 1792 tot 1878.

Vorige week heb ik een boek gekocht over zijn leven.
Het boek is geschreven door William Bates en heet:
George Cruikshank: the artist, the humorist, and the man.
het boek dat ik heb gekocht is de tweede editie (op
internet zie ik een versie van de eerste editie, 350 US$)
en verscheen in 1879.

 photo DSC_5927GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg

George Cruikshank: the artist, the humorist, and the man. Second edition. 1879.


 photo DSC_5927GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187902.jpg

Het boek heeft een mooie linnen omslag die helaas aan de rug nogal beschadigd is. Zowel de voor- als achterkant van het boek heeft een kader met kleine versiering in de hoeken.


 photo DSC_5929GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg
 photo DSC_5929GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187902.jpg

De beschadiging aan de rug. De tekst, in gouddruk, op de rug is voor het grootste deel verdwenen.


 photo DSC_5933GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg

Het portret van Cruikshank en zijn handtekening op de voorkant.


 photo DSC_5934PortraitOfGeorgeCruikshankToFaceTitlePage.jpg

In het boek staat nog een portret van de tekenaar. De maker van dit portret heb ik nog niet kunnen vinden in het boek maar zelf heeft Cruikshank een aantal maelen zijn eigen portret (in opdracht van de uitgever) gemaakt.


Op het titelblad staat de volgende tekst:

GEORGE CRUIKSHANK:

The artist, the humorist, and the man,
with some account of his brother Robert.

A critico-bibliographical essay.
by William Bates, B.A., M.R.C.S.E., etc.,
Professor of classics in Queens College, Birmingham;
Surgeon to the Borough Hospital, etc.

With numerous illustrations by G. Cruikshank
including several from original drawings
in the possession of the author.

Second edition,
Revised; and augmented by a copiously annotated bibliographical appendix, and
additional plates on India paper.

London:
Houlston and Sons, Paternoster Square.
Birmingham:
Houghton and Hammond, Scotland Passage.

1879.

 photo DSC_5935GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg

In het Nederlands:

GEORGE CRUIKSHANK:

De kunstenaar, de humorist en het leven van de man
met informatie over zijn broer Robert.

Een kritisch-bibliografisch essay geschreven door
William Bates, B.A. (Academische titel), M.R.C.S.E
(Member of the Royal College of Surgeons of England,
Lid van het koninklijk college van chirurgen van Engeland))
Professor in de klassieke talen aan Queens College in Birmingham
(dit onderwijsinstituut bestaat nog steeds);
Chirurg aan het Borough Hospital, etc.
Over Bates is weinig te vinden. Hij leefde van 1821 – 1884.

Met vele illustraties door G. Cruikshank
waarvan velen, van de originele tekeningen
in het bezit van de schrijver.

Tweede editie,
Herzien; en aangevuld met een uitgebreide bibliografische appendix
voorzien van toelichting, en
aanvullende afbeeldingen op India papier.

London:
Houlston and Sons, Paternoster Square.
Birmingham:
Houghton and Hammond, Scotland Passage.

1879.

 photo DSC_5935GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901Detail.jpg


Binnenkort meer.

Vogels voeren?

Ik heb wat gemengde gevoelens bij een soort voerkrans
die ik vorige week (afgeprijsd) gekocht had bij een
bloemen- en groentenzaak in Breda.
De krans was behangen met netjes met zaden en noten:
pelpinda’s, zonnepitten en mais.
De vogels vinden de pelpinda’s geweldig.
De schil wordt vakkundig doorboort en de pinda’s worden
uit de schil gehaald.
De schillen worden in dat proces lustig in het rond gestrooid.
Het hele balkon lag vol.

Gisteren heb ik het balkon opgeruimd.
De krans weggegooid en de overgebleven zaden
in een platte schaal gelegd.
Ik geloof dat het effect een even grote zooi is.
Zeker met de sneeuw.

 photo DSC_5945GemengdeGevoelensBijVogelVoer.jpg

Wel heb ik gisteren er twee koolmezen mee gezien.

Sneeuw!….smeltende sneeuw

Als het sneeuwt ziet alles er anders uit, mooier.
Een witte sluier werkt oneffenheden weg.
Het lijkt wel of iedere foto gelijk een mooie foto is.
Dat is natuurlijk niet waar.
Maar ik vind mijn foto’s van vanochtend,
de meeste vanuit de kamer, door het raam met druppels
smeltwater, toch aardig geslaagd.

 photo DSC_5946PlantenKleurenSneeuw.jpg

Planten, kleuren, sneeuw.


 photo DSC_5947SmeltendeSneeuw.jpg

Smeltende sneeuw.


 photo DSC_5948DeCarnavaleskeSneeuwCycloop.jpg

De carnavaleske sneeuwcycloop.


 photo DSC_5949SneeuwInDeTopVanDeDen.jpg

Sneeuw in de top van de den.


 photo DSC_5950Voetstappen.jpg

Voetstappen.


 photo WP_20150124_001ValkenbergInSmeltendeSneeuw.jpg

Valkenberg in smeltende sneeuw.


Dit weekend: Kielegat en Cultuurnacht

Het is weer een druk weekend.
Vanavond veel activiteiten in het kader van de Cultuurnacht.
Zondag verandert Breda in het Kielegat waar het goed klunen is.
De voorbereidingen zijn in volle gang.

 photo WP_20150123_001KielegatEnDeNachtVanDeCultuur01.jpg

Stadhuis is al voorziet van de Kielegat-vaandels tegen de wand en tussen het stadhuis en de VVV staat het vaandel van de Cultuurnacht.


 photo WP_20150123_001KielegatEnDeNachtVanDeCultuur02.jpg

Het Kielegat van de cultuur? of een cultureel Kielegat?


Blogboekje is af!

Alles bij elkaar heeft het wat tijd gekost,
maar mijn Blogboekje is af.
Het is een boek in A4-formaat.
Een katern met 20 pgina’s.
‘Ingebonden’ met een lint.

Het boekje gaat over de fresco’s in de kloosterkerk;
Monastero Di S. Antonio in Polesine,
te Ferrara.

De fresco’s zijn gemaakt door volgelingen van Giotto.
Afgelopen zomer was ik zeer onder de indruk
van het werk van Giotto dat ik in Padua zag:
Cappella degli Scrovegni.

Daarom de blauwe kaft, de blauwe titel, de speciale
pagina met de uitgesneden letter G en al de postkaarten
die ik in het klooster gekocht heb.

 photo DSC_5925MetTitel.jpg

Omslag van het blogboek met de titel van hout.


 photo DSC_5926Lintsluiting.jpg

De centrale pagina met voorbeelden van de kaarten en de lintsluiting.


Op naar de volgende inbind-klus.

Boekkit

Vier katernen waren al te zien.
Voorzien van afbeeldingen over het Kasteelplein in Breda.
Nu is katern 5 ook af.

Hiervan even een foto.
Inmiddels is het boekje ook al ingebonden maar
nog niet helemaal af.
De laatste activiteiten volgen nog, later deze week.

 photo DSC_5924VijfdeKatern.jpg

Spiabooks: Finestra, katern 5. De omslag is een soort colofon. Dit wordt het middelste katern van het boekje.

India 2012 – 2013: Darya Khan in Mandu

 photo 20121223NickCurtisSkittlesNBeerNF.jpg


Deel 45.

 photo DSC_0971DaryaKhanGroupOfMonuments.jpg

Darya Khan group of monuments.


 photo DSC_0972DaryaKhanMosque.jpg

Verlaten langs de weg liggen een paar monumenten. De moskee en het graf zijn mooi gerestaureerd. De andere gebouwen zijn minder fraai. Dit is het zicht op de moskee.


 photo DSC_0973.jpg

Een van de koepels.


 photo DSC_0975DaryaKhanMosque.jpg

De voorkant van de moskee.


 photo DSC_0976.jpg


 photo DSC_0977DaryaKhansTombText.jpg
 photo DSC_0978DaryaKhanGraf.jpg

Het graf.


 photo DSC_0979DaryaKhanGraf.jpg

Een klein maar fantastisch mooi gebouwtje.


 photo DSC_0980DaryaKhanGraf.jpg

Gebouwd op een verhoog.


 photo DSC_0981.jpg

Vlak bij een tank, een kunstmatig meer of vijver.


 photo DSC_0982.jpg

 photo DSC_0983.jpg


 photo DSC_0984DaryaKhanBinnenkantGraf.jpg

Binnenkant van het grafmonument.


 photo DSC_0985RestantenVanTegels.jpg

Restanten van de tegels.


 photo DSC_0986VersieringenInDeMuur.jpg

De versieringen in de muur.


 photo DSC_0987DaryaKhanMosqueAndTank.jpg

Het was er warm en heel rustig.


Het lettertype in de titel van 23 december 2012 is van Nick Curtis en heet Skittles N Beer NF.

Kasteelplein Breda

Iemand liet mij een oude kaart zien met daarop
het Kasteelplein in Breda.

 photo DSC_5898Kasteelplein.jpg

Kasteelplein, Breda.


 photo DSC_5899AmsterdamseVeerkade.jpg

De kaart werd gestuurd vanuit Breda naar Den Haag.


 photo DSC_589919500414.jpg

Dat gebeurde al in 1950, op 14 april 1950 werd de kaart door de PTT verwerkt.


 photo DSC_5899JeKaartOntvangen.jpg

De kaart was een reactie op een eerder verzonden kaart.


 photo DSC_5900Kasteelplein.jpg

Nog eens inzoemen op de foto. Zo’n afbeelding doet de vraag rijzen: hoe ziet er dat vandaag nu uit?


 photo DSC_5917KasteelpleinBreda20150118.jpg

Ik heb vanmiddag op ongeveer dezelfde plaats als waar de fotograaf stond die de kaart maakte, een foto van het Kasteelplein gemaakt. De fotograaf van de kaart stond misschien wat dichter bij het standbeeld van Stadhouder Willem III.


Een idee begon te broeien.
Dus nog twee foto’s gemaakt van de Stadhouder.

 photo DSC_5918StadhouderWillemIII.jpg

Stadhouder Willem III

 photo DSC_5919StadhouderWillemIII.jpg


Het idee is om aan het boekje wat ik aan het maken ben
vijf pagina’s toe te voegen.
Pagina’s met afbeeldingen van het Kasteelplein in Breda.
Hieronder de eerste vier pagina’s.

 photo DSC_5920ViermaalKasteelpleinBreda.jpg

Viermaal Kasteelplein in Breda. Met de klok mee, te beginnen linksboven: Koninginnenacht 2013, projecties op de muren van het blokhuis, Kasteelplein 2015, Kasteelplein van de ansichtkaart uit 1950, Stadhouder Willem III in 2015.


Blogboekje

Ook het blogboekje maakt vorderingen.
Het is in laatste fase.
Gisteren heb ik nog eens schetsen gemaakt voor de maniculae.
Toen ik een goede schets had ging het als volgt.

 photo DSC_5909RodeBolusOpAchterkantVanDeSchets.jpg

De strook papier had ik gesneden op de maat die ik wil hebben. De achterzijde ingewreven met rode bolus poeder. Werken met rode bolus is een heel oud trukje. Rode bolus is een soort vette klei (ik ben geen geoloog). Als je het op papier wrijft blijft het zitten.


 photo DSC_5910SchetsOpStrook.jpg

Op de andere kant staat de schets. Leg de strook op de plaats waar de tekening moet komen en trek met een potlood de schets over.


 photo DSC_5911HandjeVanRodeBolus.jpg

Als je het papier dan weghaalt staat er een rood handje. Die schets kun je compleet maken. De rode bolus laat zich met een gum makkelijk verwijderen.


 photo DSC_5912AfwerkenMetZwarteInkt.jpg

Dan is het nog een kwestie van afwerken met een zwarte pen.


 photo DSC_5914Maniculae.jpg

Dit is het eindresultaat: maniculae.


Dan is mijn boekje blaar om ingebonden te worden.
In dit geval gebruik ik daarvoor een blauw lint.

 photo DSC_5913HoekjesUitKaftEnBlok.jpg

Eerst uit de kaft en daarna uit het blok, hoekjes gesneden waar het lint straks doorheen gaat.


 photo DSC_5915GeknooptGeplakt.jpg

Om de gaatjes in de kaft en het blok op elkaar af te stemmen heb ik een mal gemaakt die ik gebruik om te snijden. De mal is een eenvoudig A4-tje waar ik een rand van heb omgeslagen en op de juiste plaatsen de gaten heb gesneden. De mal heb ik ook gebruikt om eerder het lint te testen. De uiteinden van het lint heb ik gelijmd tegen de lange stukken lint aan de binnenzijde.


 photo DSC_5916Gelint.jpg

Wat nu nog rest is het opplakken van de titel. Maar nu ligt het boek open om het lint goed te laten drogen.


Boekkit

Onlangs heb ik al even het boekje voorgesteld
dat ik ga maken en waarvoor ik de materialen
in Malaga gekocht had.
De boekjes van SpiaBooks zijn overigens via het internet te kopen.
In dit geval gaat het om het boekje ‘Finestra’.

De kaft zit in de kit, precies op maat en al voorgevouwen.
Dus is het een kwaestie van dichtplakken.
Dat heb ik gisteren dan ook gedaan.

 photo DSC_5901KaftUitDeKit.jpg

Dit is de kaft uit de kit. Deze manier van werken is denk ik gekozen omdat je op deze manier twee vliegen in klap slaat. Door de kaft dubbel te vouwen krijg je extra stevigheid maar behoud je het gemak van dunnere rug. Die is zo eenvoudig te vouwen.


 photo DSC_5902LijmAanbrengen.jpg

Lijm aanbrengen.


 photo DSC_5903LijmUitsmeren.jpg

Lijm uitsmeren.


 photo DSC_5904KaftGeplakt.jpg

Dicht plakken. De opening, zeg maar het raampje, past precies


 photo DSC_5905decoratiepapierAanbrengen.jpg

Het decoratiepapier er in vouwen en plakken.


 photo DSC_5907DeKaftIsGereed.jpg

De kaft van het boekje is gereed.


 photo DSC_5908OnderBezwaar.jpg

Die kan zo een nachtje onder bezwaar.


Gezien: Love is strange

 photo WP_20150116_001LoveIsStrangeIraSachsJohnLithgowAlfredMolinaMarisaTomeiCharlieTahan.jpg

Love is strange, regisseur Ira Sachs, met in de hoofdrollen John Lithgow, Alfred Molina, Marisa Tomei, Charlie Tahan.


Bij vlaggen komisch liefdesdrama.
Mooi gemaakt. Mooi acteerspel.
Charlie Tahan is wat mij betreft de ontdekking van de film.
Beetje aan de korte kant.

Sloop en her-ver-nieuw/bouw Sociale Dienst aan de Vlaszak is begonnen

Na vele jaren van leegstand, bewoning door kunstenaars,
van plannen maken, nog eens plannen maken, enz,
lijkt het er op dat de veranderingen op de Vlaszak zijn begonnen.
Nu dachten we dat ook over de Nieuwstraat.
Dus ik zou niet al te optimistisch worden.
Maar er is een schutting geplaatst, er lopen mensen met helmen op,
er staan stukken in de krant, wethouders moeten op de foto,
een nieuw prestige project is begonnen.

Gisteren heb ik op de plaats van de voormalige Sociale Dienst
nog snel wat foto´s gemaakt.
Die kun je hier nu zien.

 photo DSC_5870VanuitDeCatharinastraat.jpg

Zicht vanuit de Catharinastraat.


 photo DSC_5871kopVanDeVeemarktstraat.jpg

Kop van de Veemarktstraat.


 photo DSC_5872KopVanDeVeemarktstraat.jpg

Kop van de Veemarktstraat.


 photo DSC_5873Catharinastraat.jpg

Catharinastraat.


 photo DSC_5874CatharinastraatVeemarktstraat.jpg

Catharinastraat met reconstructie van de stadspoort.


 photo DSC_5877HoekVlaszakCatharinastraatVeemarktstraat.jpg

Hoek Vlaszak / Catharinastraat / Veemarktstraat.


 photo DSC_5878MooiIsHetGebouwNooitGeweest.jpg

Mooi is het gebouw nooit geweest.


 photo DSC_5879Vlaszak1600Uur.jpg

Maar het was wel gezichtsbepalend voor de binnenstad. Gisteren rond 16:00 uur was de zon al achter de gebouwen. De bouw paste helemaal qua stijl helemaal niet bij de binnenstad.


 photo DSC_5880VlaszakVeemarktstraatDeLangeRoiute.jpg

Doorgang van de Vlaszak naar de Veemarktstraat, de lange route. Volgens mij moeten daar nieuwe panden komen


 photo DSC_5882GasthuyspoortGaatHetHeten.jpg

De marketingjongens hebben bedacht dat het Gasthuyspoort moet gaan heten.


 photo DSC_5883VlaszakMetZichtOpValkenbergInDeVerte.jpg

Vlaszak met in de verte het Valkenberg.


 photo DSC_5884Busstation.jpg

Het busstation aan de Vlaszak.


 photo DSC_5885VanafDeVlaszakBusstationInActie.jpg

Busstation in actie.


 photo DSC_5886KleineDoorgangVlaszakVeemarktstraat.jpg

Korte doorgang van de Vlaszak naar de Veemarktstraat.


 photo DSC_5887DeTrapBovenDePutBijDaNino.jpg

Binnen zie je nog de trap boven de waterput die onderdeel uitmaakte van de reconstructie van de stadspoort. Voorheen zat hier het restaurant Da Nino.


 photo DSC_5888HoekVeemarktstraatCatharinastraat.jpg

Hoek Veemarktstraat – Catharinastraat.


 photo DSC_5889Veemarktstraat.jpg

Het gebouw aan de kant van de Veemarktstraat. De gemeentelijke diensten zijn hier al jaren weg. Nu is er sinds kort een schutting geplaatst.


 photo DSC_5890VissenInDeVeemarktstraat01.jpg

De schutting is al in gebruik. Hier schilderingen van vissen.


 photo DSC_5890VissenInDeVeemarktstraat02.jpg

Vooraangezicht van een vis.


 photo DSC_5891DeSchuttingWordtAlBeplaktEnBeschilderd.jpg

Nog heel recent. Je suis Charlie.


 photo DSC_5892InDeVeemarktstraat.jpg

Gezicht vanuit de Veemarktstraat.


 photo DSC_5893VanuitDeVeemarktstraat.jpg

En een laatste foto, vanaf weer wat verder in de Veemarktstraat.