Op zijn kop met de verkiezingen

Vandaag ging er bij mij meer op zijn kop dan ik graag zou willen.
Landelijke kopstukken in de politiek hebben hun mond vol
over klimaat en duurzaamheid.
In 1995 waren wij in India (Rajasthan).
Op de treinen kon je thee bestellen.
Dat ging niet in een plastic bekertje.
Men had kommetjes van rood aardewerk.
Na gebruik werden die weggegooid. Vaak tussen de rails.
Toen heb ik mijn best gedaan om een hele te pakken te krijgen en mee
te nemen naar Nederland.
Tot ik vandaag tegen de souvenirplank aanstootte, was de kom altijd
te zien bij ons. Nu is hij kapot gevallen.

IMG_0194IndiaSouvenir1995TheekopOpTrein

We zullen maar zeggen: ‘Scherven brengen geluk’.


IMG_0195Stembureau

Maar ook bij het stembureau stonden dingen op zijn kop.


Waterschapsverkiezingen

Deze week is het zover.
We mogen weer kiezen.
De politici vallen over elkaar op het Binnenhof
maar lokaal (waar het hier om gaat: provinciale staten) blijft het
oorverdovend stil.

Naast de provinciale staten gaat het ook om het Waterschap,
in mijn geval het Waterschap Brabantse Delta.
Ik heb eens naar de kandidatenlijst gekeken.
Maar in eerste instantie niet eens naar de kandidaten maar
naar de partijen op die lijst.
Wie of wat zijn Ons water, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en
AWP niet politiek wel deskundig?

IMG_0146KandidatenlijstWaterschapBrabantseDelta

Natuurlijk mag van een keizer een actieve houding worden gevraagd maar van deze partijen heb ik nog nooit gehoord.


Op de website Ons water vind ik het volgende:

De waterschapsbesturen maken beslissingen over zaken als dijkonderhoud, schoon water en de aanleg van begroeiing bij oevers en slootkanten.

In Nederland zijn er 21 waterschappen. Elk waterschap heeft een eigen bestuur. De dijkgraaf staat, net zoals een burgemeester bij de gemeenten, aan het hoofd van het bestuur. De waterschapsbesturen zijn niet overal even groot, maar gemiddeld hebben ze zo’n dertig leden. Een deel van het bestuur (7-9 leden) is vertegenwoordiging van boeren, bedrijfsleven en natuurorganisaties. Het grootste deel van het bestuur is verkiesbaar, dit zijn zetels voor politieke partijen waar iedereen die in Nederland woont op kan stemmen. Dat doen we tijdens de waterschapsverkiezingen.

Maar dat is niet de site van de partij Ons water op het stembiljet.
Dit is een site van de Nederlandse overheid
om ons uit te leggen wat waterschappen zoal doen.
Dit is de site van de politieke organisatie Ons Water.
Daar staat:

…Ons Water, de bundeling van mensen die inzien dat ‘water’ geen politieke kleur kent. Ons Water heeft geen binding met een landelijke partij en kent kandidaten van links tot rechts en uit alle geledingen van de samenleving. Ons Water barst van de kandidaten met ervaring in het waterschapsbestuur en de nodige ervaring in het openbaar bestuur op gemeentelijk en provinciaal niveau, de andere overheden waar waterschappen mee samenwerken om de (klimaat)opgaven en dijkverbeteringen efficiënt op te pakken. We hebben ook ingenieurs en juristen en gemeentelijke beleidsambtenaren water en oud medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat op de lijst staan. Kortom de deskundigheden en ervaringen, bestuurlijk en technisch, zijn ruim aanwezig. Als raadsleden of Statenleden, van welke politieke kleur ook, ons om advies vragen dan zijn we beschikbaar om met iedere partij over waterzaken mee te denken.

De lijsttrekker heeft een verleden bij DS70 en D’66.

OnsWaterGemeenschappelijkePunten

De gemeenschappelijke onderwerpen van Ons Water.


West-Brabant Waterbreed, de website werkt maar half.
De kandidaten kun je er niet zien en hun programma is
een beetje hoog over:

West-Brabant WaterbreedSpeerpunten

De speerpunten van West-Brabant Waterbreed.


Dan de volgende partij: Water Natuurlijk. De site begint met een open deur:

Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

 

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Een van de kandidaten in Brabant is Patricia Brunklaus.
Ze is in het dagelijks leven onder andere fractievoorzitter
van GroenLinks Brabant in Provinciale Staten.
Ool deze partij heeft een programma en de hoofdpunten zijn:

WaterNatuurlijkProgramma

Programma Water Natuurlijk.


Dan als laatste in mijn opsomming: AWP niet politiek wel deskundig

Algemene Waterschapspartij
AWP niet politiek wel deskundig

 

Wij zijn een landelijke, niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezingsslogan ‘AWP niet politiek wel deskundig’ geeft precies weer waar de AWP voor staat!

AWPSpeerpunten

De speerpunten van het AWP. Kijkend naar de website is mijn indruk dat dit een groep mensen is met een agrarische achtergrond of daar voor door wil gaan.


Samenvattend (mijn indruk) zijn de onbekende groepen op de lijst
vooral ‘niet politiek’. Wat vermoedelijk een manier is om je
te distantiëren van de bekende partijen.
Dat de ‘onbekend’ zijn lijkt me een feit. Misschien werken ze daar
heel hard aan maar geen van de partijen vindt het probleem
groot genoeg om er een speerpunt van te maken.
Voor het opschrijven van de speerpunten hebben ze allemaal iemand gekozen
met gevoel voor marketing.
Maar het gevolg is wel dat veel van de punten bij iedere partij
voorkomen (veilig, schoon, betaalbaar).
Misschien zijn deze partijen vooral een vehicle om een positie te bereiken?

Het gesprek: De toekomst van de kunst in Noord-Brabant

HetGesprek


Gisteravond was er in de aula van ‘de St. Joost’ in Breda een “gesprek”
over de de toekomst van de kunst in onze provincie.

In de terminologie van het kunst-milieu heet het dan:

In antwoord op de politieke werkelijkheid formuleert het kunstenveld een reactie door het gesprek aan te gaan.
Tegen de achtergrond van de Statenverkiezingen wordt het discours gevoerd over de kansen en keerzijden die de landelijke politiek nu in beraad heeft voor de regio’s:
de Regionale Infrastructuur (RIS).
Wat is het? Wat zijn de gevolgen, maar vooral hoe denken wij als beoefenaars van de kunsten in Brabant dat de juiste beslissingen worden genomen?
Het moment om te handelen en zelf invloed uit te oefenen op het beleid.
Met moderator Arno van Roosmalen (STROOM Den Haag) blikken we terug op het voorafgaande ‘Cultuurdebat in verkiezingstijd’
vanuit het perspectief van beleid versus praktijk, om vooral de verdiepende dialoog aan te gaan.

IMG_0154GetGesprek

Met als deelnemers
Henri Swinkels (gedeputeerde cultuur Provincie Noord-Brabant),
Ap de Vries (voorzitter, de Kunst van Brabant),
Marianne de Bie (wethouder cultuur Gemeente Breda),
Rebecca Nelemans (regiomakelaar Zuid-Nederland Mondriaanfonds) en
Femke den Boer (directeur AKV|St. Joost).
Joram Kraaijeveld (inhoudelijk directeur bij Platform BK)
verzorgt voor ‘Het gesprek’ de inleiding.

(Bron: http://clubsolo.nl/het-gesprek-de-toekomst-van-de-kunst-in-noord-brabant/)

IMG_0156WeGaanBeginnen

Naar deze avond ben ik geweest. Een column.

ik liep het schoolgebouw binnen en meteen viel me het op:
Iedereen kent iedereen.
Terwijl ik in de rij sta voor wat thee ontmoet ik een oude bekende,
uit een situatie die niets met kunst te maken heeft.
Maar binnen no-time heb ik de hand gedrukt van meerdere politici
(waarvan ik er niet 1 kende).

Als de avond even op gang is vraagt de (overigens heel goede) gespreksleider
wie kunstenaar is, wie bij de overheid werkt
en wie niet beroepsmatig bij kunst betrokken is.
Er waren 4 mensen in de zaal die niet hun boterham met kunst en cultuur verdienen.
Of de ernst van dat gegeven bij de aanwezigen is doorgedrongen, weet ik niet.

Er wordt ook niet uitgelegd, zoals in de tekst van Club Solo staat,
wat de ‘Regionale Infrastructuur’is.
Er wordt in jargon en meta-taal met elkaar gesproken,
om het toch vooral eens te zijn met elkaar, is mijn idee.
Het gaat er immers om zoveel mogelijk geld vanuit Den Haag
naar Brabant te krijgen.

Maar het is juist de groepsvorming en het taalgebruik waar het mis gaat.
Er is niemand die zegt: “ik vind bloemkool lekker”.
De aanwezigen zeggen: “Van al het voedsel zijn het de kool-achtigen die
bij mijn smaakpapillen een toch lichte preferentie hebben.”
Zo is er altijd een uitweg in de discussie
en ben je het al snel met elkaar eens, ook al lust je geen bloemkool.

Tussen neus en lippen wordt de bezorgdheid uitgesproken over
het geringe belang dat ‘bepaalde politieke partijen’ hechten aan kunst.
Er zijn verwijzingen naar het standpunt van de PVV van de avond ervoor.
Zie ‘Verkiezingstijd: Cultuurdebat in de LOC-Hal’ hieronder.
Men is ongerust (understatement).

Wanneer we te spreken komen over waarom kunst dan zo belangrijk is,
luidt de analyse dat kunst het onzichtbare zichtbaar kan maken,
dat het dus mensen kan leren zich te verplaatsen in een ander,
en dat het inclusief en democratisch is (dus voor iedereen).

En daar zitten we dan, woensdagavond 13 maart 2019.
Een paar honderd hoog opgeleide mensen, allemaal blank,
die zich afvragen hoe het toch kan
dat sommige groepen het belang van onze kunst niet inzien.

Wat denk je?

IMG_0161

Het gesprek is afgelopen.


Bron: Brabants Dagblad (https://www.bd.nl/)

Verkiezingstijd: Cultuurdebat in de LOC-Hal

 

TILBURG – In de LOC-Hal is dinsdag 12 maart een debat over cultuur in Brabant.

Politieke partijen praten daar over de provinciale ambitie op gebied van cultuur.

Jan Post (oud-voorzitter hoofddirectie Philips),
Manon Bell (adjunct-directeur basisschool
Westwijzer Helmond) en
Mark van Beers (sectormanager GGD West Brabant)
belichten vanuit hun sectoren
de kracht van kunst en cultuur.
Daarna gaan vertegenwoordigers van de politieke partijen met elkaar in debat.

 

Deelnemers zijn onder anderen:
Martijn van Gruijthuijsen (VVD),
Henri Swinkels (SP),
Patricia Brunklaus (GroenLinks),
Bart Pauwels (PvdA),
Marcel Deryckere (CDA),
Hermen Vreugdenhil (SGP),
Chris Spooren (50 Plus) en vertegenwoordigers van
Lokaal Brabant, PVV en D66.

 

Prikkelend
Michel Jehae (Tilburg DebatStad) leidt het gesprek en legt
prikkelende stellingen voor aan de aanwezigen.
Piet Menu, artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel,
sluit het programma af met een column.

Aanvang: 19.30 uur.

Collateral damage of vuilnis

Terwijl ik naar de plaats liep waar de optocht
zich gaat opstellen, kwam ik zo wat tegen dat je
collateral damage zou kunnen noemen.
Fietsen en ander meubilair dat carnaval niet gaat overleven.

DSC01475


DSC01476

Deze fiets staat er al drie dagen. Benieuwd wat dat de komende dagen wordt.


DSC01477

Ik denk dat je deze wel als verloren kunt beschouwen.


DSC01478

Of is deze van IKEA?


Mijn eerste foto met een iPhone

Nou dan treed je eindelijk binnen in de hoogste ICT-regionen:
een iPhone.
Blijkt de camera al net zo slecht te zijn als op andere telefoons.
Maar goed, die zijn dan ook om te bellen, zullen we maar zeggen.

Ik liep door het Valkenberg in Breda.
Het was koud.
Rond half zes en het werd al donker.
Dan zie je ineens van de grote donkere vlekken in de bomen.
Blijken het kippen en een haan te zijn die al ‘op stok’ zijn gegaan.
Op bijna twee meter hoogte zitten ze in een kale struik.

IMG_0002MijnEersteiPhonePhoto

Dit is de haan.