India 2012 – 2013: Omkareshwar

 photo 20121225BasJacobsAkiemHelmlingSamiKortemaumlkiFakirBlack.jpg


Deel 55.

De eerste verkenning van Omkareshwar is heel bijzonder.
De komende dagen zal dat iedere keer weer blijken.
Omkareshwar is een klein plaatsje met een (1) hele grote tempel
ter ere van Shiva. Die tempel ligt op een eiland in de rivier.

 photo DSC_1157RivierNarmadeMetAanDeOverkantHetEilandMandhataOfShivapuri.jpg

De rivier Narmada met aan de overkant het eiland Mandhata of Shivapuri.


 photo DSC_1158HindoeTempelVoorShiveEenVanDe12Jyotirlinga.jpg

De Hindoetempel ter ere van Shiva. Een van de 12 Jyotirlinga, zeg maar bijzonder heilige plaatsen.


 photo DSC_1159InDeRivierLigtEenDam.jpg

Niet ver van Omkareshwar ligt een dam in de rivier.


 photo DSC_1160OpDeHeuvelEenEnormBeeldVanSivaOpDeRugGezien.jpg

Op de heuvel op Mandhata staat een groot beeld van Shive. Hier zie je dat beeld aan de rugzijde.


 photo DSC_1161EenVanDeAanlegplaatsenVoorBotenDieMensenDeRivierOverzetten.jpg

Aan alle kanten zijn aanlegplaatsen van boten. Je steekt de rivier over met de boot of je loopt over een van de twee smalle bruggen.


 photo DSC_1163DeDrukteOpEenVanDeBruggen.jpg

Hier zie je de drukte op de een van de twee bruggen.


 photo DSC_1165HetIsErDruk.jpg

Het is druk in de tempel.


 photo DSC_1166OverDeRivierZijnInOmkareshwarTweeSmalleVoetgangersbruggen.jpg

Er zijn twee bruggen voor voetgangers.


 photo DSC_1167ErIsAltijdWerkaanDeWeg.jpg

Er is altijd werk aan de weg.


 photo DSC_1168OffergaveVerkopers.jpg

Onderweg naar de tempel overal verkopers van offergaven.


 photo DSC_1169OpDeRouteNaarDeTempelDePelgrimsTrap.jpg

De route naar de tempel.


 photo DSC_1170JeKomtTeVoetOfMetDeBoot.jpg

Je komt te voet of met de boot.


 photo DSC_1171OpDeRouteNaarDeTempel.jpg


 photo DSC_1172BijDeIngangVanDeTempel.jpg

Vlak voor de ingang van de tempel is het er erg druk. We gaan maar even bij de boten kijken.


 photo DSC_1173KramenEnBoten.jpg

De weg naar de boten is onder de doeken van de kramen.


 photo DSC_1174NetVoorDeIngangVeelDakenVoorSchaduw.jpg


 photo DSC_1175DeWegNaarDeBotenLooptTussenKraampjesOnderDeDoekenDoor.jpg


 photo DSC_1176NogeenKraampje.jpg

Nog maar een kraampje.


 photo DSC_1178WassenGewassenWordenEnAltijdMetKoeienInDeBuurt.jpg

Wassen of gewassen worden, maar altijd met een koe erbij.


 photo DSC_1179EvenBijHetWaterMetDeVoetgangersbrugOpDeAchtergrond.jpg

Even bij het water bijkomen. op de achtergrond een van de bruggen.


 photo DSC_1181HetPadTegenDeHeuvelNaarHetShivaBeeld.jpg

Het pad op de heuvel van Mandhata naar Shiva.


 photo DSC_1183DeLoopbrug.jpg

Weer terug over de loopbrug.


 photo DSC_1184Markt.jpg

Ook op het ‘vaste land’ is een markt.


 photo DSC_1185EtenVoorDePelgrim.jpg

Met eten voor de pelgrim.


Het lettertype in de titel van 25 december 2012 is van Bas Jacobs, Akiem Helmling, Sami Kortemaki en heet Fakir Black.

Kunstroute Ginneken

 photo DSC_7627KunstrouteGinneken.jpg

Gisteren bezocht ik de Kunstroute Ginneken.


Eigemlijk was ik niet zo onder de indruk.
De overzichtstentoonstelling in Gemeenschapshuis Vianden
gaf niet gelijk dat warme gevoel dat je verwacht.
Bij het meeste werk vooral een gevoel van ‘alweer’.

 photo DSC_7625KermisGinneken.jpg

Het meest kleurrijke was toch wel de kermis in het Ginneken.


 photo DSC_7623BepBrancaWildstrom-Knoop.jpg

Werken van Bep Branca Wildstrom-Knoop.


Naast het werk hierboven vond ik het werk van De Houtbroeders,
Sil Krol en Jan&Jan Designteam. het leukst.

Gezien: Theeb

 photo DSC_7626Theeb.jpg

Theeb.


De afgelopen tijd waren er heel wat films te zien die
zich afspeelden in de woestijn.
Het levert iedere keer weer prachtige beelden op.
Maar in het geval van Theeb is dat het enige positieve
dat ik over de film kan zeggen.
Het verhaal loopt niet, is niet spannend.
Deze film hoeft van mij niet.

Mooie tekst op de muur bij De Geus

 photo DSC_7621BredaUitgeverijDeGeus.jpg

Dit is het gebouw waar uitgeverij De Geus gevestigd is in Breda. De gevel heeft een leuk kunstige grap en je kunt er een gedicht lezen.


 photo DSC_7622BredaUitgeverijDeGeusWistlawaSzymborska.jpg

Dit is het gedicht van Wistlawa Szymborska, winnares Nobelprijs 1996.


Het gedicht gaat als volgt:

Aan mijn eigen gedicht

In het beste geval
word je, gedicht van me, aandachtig gelezen,
becommentarieerd en onthouden.

Tref je het minder,
dan alleen gelezen.

De derde mogelijkheid is dat
je weliswaar wordt geschreven
maar even later in de prullenmand gegooid.

Je hebt nog een vierde uitweg tot je beschikking:
je verdwijnt ongeschreven,
tevreden mompelend in jezelf.

Wistlawa Szymborska
winnares Nobelprijs 1996

Gelezen: Het Spookklooster Rechter Tie van Robert van Gulik

Het verhaal had ik natuurlijk al eens gelezen.
Maar ik lees de mysteries van Rechter Tie niet iedere week.
Dan is het iedere keer toch weer een groot plezier.
The house of Books heeft besloten de serie (?) nogmaals
uit te geven. Dat juich ik toe.
Daarom heb ik dit deel ook gelijk gekocht.

De overeenkomst met ‘De naam van de roos’ die in de inleiding
wordt genoemd is niet helemaal terecht.
De plattegrond van het klooster speelt zeker een rol in
deze heel goede detective maar is niet zoals bij
Umberto Eco een van de hoofdrolspelers.
In Eco staat het doolhof, dat het gebouw is, model voor de
opstelling van de kerk tegen de wetenschap.
Het gebouw is bij Eco een metafoor.
Dat is niet het geval bij Rechter Tie.
Hier is het Spookklooster vooral een hindernis die het Rechter Tie
moeilijk maakt om de verschillende zaken in het boek op te lossen.

 photo DSC_7619RobertVanGulikRechterTieHetSpookklooster.jpg

Dat het boek hier in een ‘benneke meej stekke’ ligt (een afwasteiltje
met wasknijpers) daar moet je niets achter zoeken.
Het teiltje stond op het balkon en de mat was nog nat.
Je gaat een boek niet in het water leggen.
Dus geen diepere betekenis in dit geval.

Dat er in het boek diepe gedachten staan is waar.
Maar laat ik eerst zeggen dat de volgende tekst geen beeld geeft
van het boek. Ik vond het gewoon mooi:

Rechter Tie kon de woorden volgen van het refrein dat met indringende eentonigheid terugkwam:

 

Sterven is als naar huis terugkeren,
Terug naar het vaderhuis, na de moeizame reis,
Als de druppel die zich weer bij de stroom voegt,
De brede stroom die eeuwig voortvloeit.

Volgens Robert van Gulik werd dit voorgelezen
door de Taoistische monniken in het Klooster der Morgenwolken,
de locatie van het Spookklooster.

India 2012 – 2013: Maheshwar

 photo 20121224BrianWillsonAntiquarianScribe.jpg


Deel 54.

Mijn reisnotities:
Tegelijk bij onze terugkomst in ons hotel zien we ineens
beveiligingsmensen, veel grote auto’s, mensen die als
knipmessen buigen op de parkeerplaats.
Blijkbaar is er een Indiase bobo gearriveerd.
We gaan al om 19:00 uur eten.
We hopen dat er dan nog geen tafels bezet zijn. Zeker zo
rond de feestdagen is het in de hotels erg druk.
Een eetkamer is helemaal uitgeruimd. Alle stoelen staan aan de kant.
Er staat een grote tafel met rechauds.
Na wat schermutselingen komt de bobo binnen:
blauwe blazer, witte broek,
als een zonnekoning schrijdt hij door de zaal.
De andere gasten kennen hem duidelijk.

Dinsdag 25 december 2012

De dag begonnen met een tweede bezoek aan Maheshwar.

 photo DSC_1140Kleedhokje.jpg

Ik speel een beetje vals. De foto’s zijn gemaakt op 25 december 2012 maar dat is niet wat de kop van deze blog zegt. De afstand tussen Maheshwar en Omkareshwar is klein. Dus in de middag rijden we daar naar toe. Maar ik begin nu met een kleedhokje op de gaths van Maheshwar.


 photo DSC_1141.jpg

Waar een kleedhokje is, daar zijn baders.


 photo DSC_1142.jpg

En in India, waar een rivier is en ghats daar zijn tempels. Allerlei soorten, groottes en kleuren.


 photo DSC_1146.jpg


 photo DSC_1147OoitEenPrachtigHuisMaarNogSteedsHeerlijkInDeZon.jpg

Ooit was dit een klein stukje van een prachtige gevel maar gelukkig is het er nog altijd goed toeven in de zon.


 photo DSC_1148BovenkantPoort.jpg

De top van een poort.


 photo DSC_1150Wasdag.jpg

Wasdag als elke dag.


 photo DSC_1151EenSerieVerkleedhokjes.jpg

Bedevaartgangers, kleedhokjes, baders en was.


 photo DSC_1152BinnenversieringBijeenFeesttent.jpg

De binnenversiering van een feesttent.


 photo DSC_1153DeCameraEvenOpDeGrondGezet.jpg

Even mijn camera weggezet op de grond.


 photo DSC_1154.jpg


 photo DSC_1155.jpg


 photo DSC_1156MooieVogelsInHetWild.jpg

Wat een prachtige afsluiting van deze serie (al zeg ik het zelf).


Het lettertype in de titel van 24 december 2012 is van Brian Willson en heet Antiquarian Scribe.

Even iets grappigs: het boekwiel van Capitano Agostino Ramelli

Net als de iPod is de e-reader een geweldige uitvinding.
Beide een groot commercieel succes en erg handig.
Het idee van de e-reader, ontdekte ik vandaag,
is echter al heel oud.

Een apparaat waarmee je in meerdere boeken tegelijk kunt lezen,
zonder dat je vergeet waar je gebleven bent,
eenvoudig vanuit een stoel.

Dat kon al in 1588 met het boekwiel of leeswiel.
Een uitvinding van de Italiaan Agostino Ramelli.
Het bestaat zoals hieronder is te zien, uit een groot wiel met
daarin, beweegbare, boekplanken waarop opengeslagen boeken
rustig konden blijven liggen. Met de open kant naar boven.
Lichte boeken, zware boeken, dat maakte niet uit.

1588!

 photo LeDiverseEtArtificioseMachineDelCapitanoAgostinoRamelliBookWheel.jpg

Dit is een afbeelding uit het boek ‘Le diverse et artificiose machine del Capitano Agostino Ramelli’.


Ik ga even een boek lezen.

Gul geïllustreerde en handgebonden schetsboek: Getemde hemel van Miek Zwamborn

 photo DSC_7618MiekZwambornTamedSkiesGetemdeHemel.jpg

Miek Zwamborn, Tamed skies / Getemde hemel.


Pas geleden kocht ik een prachtig boek.
Dat doe ik wel vaker maar nu gaat het om een hedendaags werk:
Tamed Skies / Getemde hemel van Miek Zwamborn.

Het boek is ontstaan vanuit de mogelijkheid die Miek Zwamborn kreeg
om een half jaar lang in de depot’s van het Haags Gemeentemuseum te snuffelen.

Arjan Peters beschreef het op 1 augustus zo in De Volkskrant:
Een halfjaar mocht Miek Zwamborn als gastschrijver
vrij rondlopen in het Haags Gemeentemuseum.
Voorzien van witte handschoentjes kon zij wél de depots in.
Daar trof ze opgesloten natuur aan, schilderijen met wolkenluchten,
schetsboeken die ooit door de schilder mee naar buiten zijn genomen.
Zwamborns onderzoekingen hebben geleid tot Getemde hemel,
tegelijk een catalogus, essay, dagboek en dichtbundel;
men kan het haar eigen gul geïllustreerde en handgebonden schetsboek noemen.

Het roept bij mij vragen op over collecties.
Natuurlijk weet je van een collectie dat de daarin
opgenomen voorwerpen zo goed mogelijk bewaard worden.
Met zorg en aandacht.
Maar tegelijk heeft ieder museum maar een beperkt beeld
van wat je wil verzamelen. Ook al is je doelstelling nog zo beperkt.
Dan kun je de spullen goed bewaren, maar meestal ziet niemand ze,
permanent op zaal kunnen de meeste voorwerpen wel vergeten.
Onderzoek, ja voor onderzoek zijn ze misschien beschikbaar
maar dan zit je weer met de beperktheid van een collectie.
Moeilijk.

Miek Zwamborn is schrijver, vertaler en beeldend kunstenaar.
In haar werk spelen landschap en geschiedenis een belangrijke rol.
Aan de hand van historisch beeldmateriaal, reisverslagen en wetenschappelijke rapporten
pluist zij bestaande verhalen na om met deze fragmenten
via verschillende media een koppeling naar het heden te maken.
(tekst van haar website)

Mooie verhalen allemaal.

Maar waar het mij om gaat is dat het zo’n prachtig boek is.
Verschillende groottes papier, allerlei kleuren, een heel originele
inhoudsopgave, ingebonden met boekschroeven, uitklapplaten,
een poster, een essay, ……
Niet alleen veel verschillende dingen, maar een boek
met heel veel doorleefde samenhang.

Het boek is in een beperkte oplage verschenen: 75 stuks.
Ik kocht nummer 47.
Om de kaft zat een smalle papieren strook met het nummer en mijn naam.
Die heb ik hier even onleesbaar gemaakt.

 photo DSC_7617MiekZwambornTamedSkiesNummer47.jpg

Was de smalle strook om de kaft verticaal uitgevoerd,
in het boek, zat nog een horizontale omslag gemaakt van
hetzelfde smalle papier. Dit maal met de naam van de auteur
en een datering: zonnewende 2015.
Om de strook papier er in zijn geheel uit te halen
moest wel een van de boekschroeven los.
Enig probleem met het boek tot nu toe is dat de stroken papier
eenmaal van het boek afgehaald, helemaal krullen.

 photo DSC_7616MiekZwambornTamedSkiesZonnewende2015 01.jpg

Het lezen en doorbladeren van het boek is een avontuur.
Wat moet het onderzoek en het maken van het boek
een genot zijn geweest.

Dat kunnen lezen en alleen al daarover kunnen nadenken,
wat een feest!

Bibliografische gegevens:
Talen: EN-NL
Grootte: 22 cm x 33 cm, oblong
Soort kaft: hardcover (linen)
Aantal pagina’s: 100 pages full color
Gebruikte technieken: risoprint / silkscreen / bookprint / inktjet
Aantal exemplaren: 75
Drukkerij: Charles Nypels Lab, Jan van Eyck Academy, Maastricht

 photo DSC_7616MiekZwambornTamedSkiesZonnewende2015 02.jpg


Fietstocht Meersel-Dreef

 photo DSC_7590DeDuivelsbrug.jpg

De fietstocht begon bij de Duivelsbrug. Niet toevallig. Onlangs besprak ik een serie (toekomstige?) boektitels van Eline Krus en John van Ierland: ‘De Duivelsbrug in het Ginneken’. Nou hier is die brug. De naam is opwindender dan de brug.


 photo DSC_7591DeDuivelsbrug.jpg

Dezelfde brug maar dan vanuit het zuiden gezien.


 photo DSC_7592.jpg

De Aa of Weerijs, die na de singels rond het centrum van de stad doorgaat als de Mark.


 photo DSC_7593DeMarkAlsBredaseVecht.jpg

De Aa als een soort Bredase Vecht.


 photo DSC_7594.jpg

Een prachtig gebied om door te wandelen of fietsen. De afstanden zijn niet te groot.


 photo DSC_7595DeKlokkenberg.jpg

Onderweg laten we de Klokkenberg rechts liggen.


 photo DSC_7596DeGrensGepasseerd.jpg

Even later passeer ik de grens. Meersel-Dreef is dan niet ver meer.


 photo DSC_7597.jpg

Dit is het doel van mijn fietstocht: het Kapucijner-klooster en -kerk met speeltuin en Mariapark. Hier de kerk.


 photo DSC_7598.jpg

Hier het klooster en de kerk (achter de bomen).


 photo DSC_7601.jpg

Zo ziet de kerk er van binnen uit. Typisch Kapucijns.


 photo DSC_7603IoannisDeWyseEtIdaeVanRucphen.jpg

Hier was het om te doen. Er zou een eerbetoon aan Jan de Wijse zijn. Dat is hier in het middenpad.


Wat staat er allemaal op deze steen:

D. O. M.

Deo Optimo Maximo.
Letterlijk: Naar God, de Beste, de Grootste.
Dit betekent dat de gestorvene nu (hopelijk) bij God is.


 photo DSC_7604.jpg

Het karakteristieke bruine interieur van de bruine paters.


 photo DSC_7605HAntoniusBemiddelaarDerArmen.jpg

De kerk is eenvoudig. De enige versiering naast het altaart zijn de kruiswegstaties, de ramen, een paar beelden en de entree. Hier een van de ramen met de Heilige Antonius, bemiddelaar der armen.


 photo DSC_7606AardbeienAutomaat.jpg

Iets minder typisch. In de poort van het klooster staat een echte fruitautomaat. Hier kun je verse aardbeien kopen. Gekoeld en al.


 photo DSC_7607KapelEnKloosterMeerlse-Dreef.jpg

Door een volksverhaal dat ik pas las ben ik geinteresseerd geraakt in de ontstaansgeschiedenis van dit klooster. Wat je nu van het klooster ziet is later gebouwd. Alleen een schuur schijnt nog origineel te zijn.


 photo DSC_7608.jpg

In het Mariapark staat tussen allerlei andere heiligenbeelden, kapellen en kruiswegen een Lourdesgrot.


 photo DSC_7611MGeyselsRotswerkenWestmeerbeek.jpg

Dhr. M. Geysels, rotseerder uit Westmeerbeek is de maken van de in nepstammen uitgevoerde tekst Ave Maria Ave.


 photo DSC_7612.jpg

Via de naam Geysels heb ik gisteren nogal wat tijd doorgebracht op websites van de overheid (inventarisatie van monumenten) en van de stichting Donderberg Groep. Deze werd op 7 mei 1993 opgericht te Utrecht. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de studie naar en het behoud van architectuurelementen als follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur in Nederland en België.


 photo DSC_7614Mastbosch.jpg

Zo zal het Mastbosch er uit gezien hebben op een zonnige dag ten tijde van het ontstaan van de volksverhalen. Daarover later meer.


MAS private press: de lino

Om mijn boek compleet te maken wil ik er ook een logo
in hebben van de maker: MAS Private Press.
Dus ben ik begonnen met een ontwerp:

 photo DSC_7584MASPrivatePressEersteOntwerp.jpg

MAS Private Press.


 photo DSC_7585MetRodeBolus.jpg

Ik ga proberen om de lijnen over te zetten op het ‘linoleum’ met rode bolus, een soort carbonpapier-techniek. Ik veeg de rode bolus over de achterkant van het ontwerp.


 photo DSC_7587MASPrivatePress.jpg

De restjes rode bolus zijn verwijderd. Voor de volgende keer.


 photo DSC_7588DeLijnenOvergebracht.jpg

Door de lijnen over te trekken zet de rode klei zich af op het ‘linoleum’. De linoleum die ik gebruik is een soort moderne kunststof. Ik ga hem voor het eerst gebruiken.


 photo DSC_7589InDeZonLijktDeRodeBolusWelTeSmelten.jpg

In de zon gaan zitten werken met de gutsen is niet zo’n succes. Het lijkt wel of de tekening wegsmelt. Daar moet ik iets anders op verzinnen.


Gezien: Irrational Man

 photo DSC_7615IrrationalManWoodyAllen.jpg

Irrational Man. Geschreven en geregiseerd door Woody Allen met hoofdrollen voor Joaquin Phoenix en Emma Stone.


De films van Woody Allen gaan altijd ergens over.
Het zijn nooit niemendalletjes.
De ene keer ligt het er wat duidelijker op dan de andere keer.
Kon de vorige film ook gezien worden als een liefdesaffaire
deze film staat bol met Kierkegaard en andere filosofen.

De thema’s die aan de orde komen leigen er dan ook niet om maar
om daar dan een film over te maken.
Gelukkig heeft Allen dat wel gedaan en heb ik me vrijdagavond
goed vermaakt maar het is denk ik niet aan iedereen besteed.

De muziek is deels van het Ramsay Lewis Trio.
Het nummer The “In” Crowd is super!

Sjabloneren

 photo DSC_7579VerschillendeMogelijkhedenTurfschipperWaterBredeAaDeGroteToren.jpg

Met PaintShopPro heb ik een aantal sjablonen gemaakt: Water, De Brede Aa, De Turfschipper en De Grote Toren van Breda. Voorlopig is voor de eerste tests gekozen voor de Grote Toren.


De Grote Kerk met de Toren, is het meest beeldbepalende monument van Breda.
Daarom kies ik ook dat onderwerp om de titelpagina van het boek
De Nieuwe Mark, dat ik aan het maken ben, te versieren.
Waarschijnlijk in combinatie met Water.
De Toren is eigenlijk wat hoog gegrepen voor een eerste poging.
We zullen zien hoe het gaat.
Een foto is het startpunt van het sjabloon. Gemaakt 19 juli 2009 (de foto).
Daarvan heb ik de kleur aangepast zodat er een zwart/wit beeld
overblijft. Printen en dan uitsnijden.

 photo DSC_7580HetTeSnijdenSjabloonGoedVastgeplakt.jpg

Het te snijden sjabloon heb ik goed vastgeplakt op een klein snijmatje.


 photo DSC_7581TijdensHetSnijden.jpg

De ‘eenvoudige’ stukken zijn gesneden. Nu het puntje van de toren nog.


 photo DSC_7582HetSjabloon.jpg

Het sjabloon. Gereed voor een eerste test met verf.


 photo DSC_7583EvenDeMaatOpnemen.jpg

Maar eerst even passen of dit straks mooi op de pagina past. Er zijn nog heel wat uitdagingen. Werkt het papier dadelijk mee of is het niet stevig genoeg voor de verf? Kan ik het sjabloon eenvoudig meerdere keren gebruiken? Laat het zware papier uit Nepal dat niet vlak is, zich eenvoudig sjabloneren? En dan de dingen die ik nog niet weet. Maar het gaat vast lukken! Op de pagina past het.

Kunstvaria

Een klein maar fijne kunstvaria.

 photo EdvardMunchTheSickChildI1896Ets.jpg

Edvard Munch, The sick child I, 1896, print.


 photo JulesOlitskiEternityDomain1989Water-basedAcrylicOnCanvas.jpg

Jules Olitski, Eternity domain, 1989, water-based acrylic on canvas.


 photo MartinKippenbergerBitteNichtNachHauseschicken1983OumllAufLeinwand.jpg

Martin Kippenberger, Bitte nicht nach Hause schicken, 1983, öl auf leinwand.


 photo PabloPicassoToreandoALaVeronicaFromTheBookLaTauromaquia1959.jpg

Pablo Picasso, Toreando a la Veronica, from the book La Tauromaquia, 1959.


India 2012 – 2013: Maheshwar

 photo 20121224BrianWillsonAntiquarianScribe.jpg


Deel 53.

Na het bekijken van de tempels, het paleis en de enorme muren
gaan we terug naar het hotel met een boot.

 photo DSC_1117MooieHoutenAfwerkingVanPanden.jpg

Mooie afwerking met hout op een van de panden in de stad.


 photo DSC_1118.jpg

Nog een paar opvallende gevels.

 photo DSC_1119.jpg

 photo DSC_1120WinkelsOnderEenHoutenGevel.jpg


 photo DSC_1121TempelsMetOpDeAchtergrondDeRivier.jpg

Uitzicht over/langs de tempels naar de rivier.


 photo DSC_1122EenAnderePoortNaarDeRivier.jpg

Een andere poort naar de rivier toe.


 photo DSC_1124.jpg

Nog meer tempels.


 photo DSC_1125Deboot.jpg

De boten en hun eigenaren willen je graag vervoeren.


 photo DSC_1126WeVertrekken.jpg

Het weer is prachtig en het zich spectaculair.


 photo DSC_1128EnormeMuren.jpg

De enorme muren van Maheshwar vanaf de rivier.


 photo DSC_1129.jpg


 photo DSC_1130Maheshwar.jpg


 photo DSC_1131.jpg


 photo DSC_1133TempelInHetMiddenVanDeRivier.jpg

Een tempel, midden op de rivier.


 photo DSC_1134.jpg


 photo DSC_1135MiddenOpDeRivier.jpg


Het lettertype in de titel van 24 december 2012 is van Brian Willson en heet Antiquarian Scribe.