The Met – New York: Sahel – Art and Empires on the Shores of the Sahara

The Met, of The Metropolitan, is een van de grootste en
belangrijkste musea. Één keer heb ik het museum bezocht.
De kans dat dit snel nog eens gebeurt is klein.
Maar daarom kun je nog wel volgen wat voor tentoonstellingen
men er organiseert.

‘Sahel – Art and Empires on the Shores of the Sahara’ viel meteen op.
De Sahel is een gebied in Afrika waarbij ik meteen aan een woestijn
moet denken. En Live Aid.
Dan denk ik niet meteen aan oude beschavingen.
Maar die waren er wel.
Deze tentoonstelling laat dat zien.
De afbeeldingen komen van de website.
Dus wil je meer zien, ga kijken.

Mijn afbeeldingen staan in een willekeurige volgorde.
Kenner van deze culturen ben ik niet.
Maar je hoeft geen kenner te zijn om te kunnen zien hoe bijzonder
deze voorwerpen zijn.

RecliningFigure12th–14thCenturyMiddleNigerCivilizationMaliJenne-jenoTerracotta

Reclining figure, 12th – 14th century, Middle Niger Civilization, Mali, Jenne-jeno of Djenné-Djenno, terracotta.


From the first millennium, the western Sahel—a vast region in Africa just south of the Sahara Desert that spans what is today Senegal, Mali, Mauritania, and Niger—was the birthplace of a succession of influential polities. Fueled by a network of global trade routes extending across the region, the empires of Ghana (300–1200), Mali (1230–1600), Songhay (1464–1591), and Segu (1640–1861) cultivated an enormously rich material culture.

 

Samenvatting:
Het westen van de Sahel, een regio ten zuiden van de Sahara,
waar nu de landen Senegal, Mali, Mauritanië en Nigeria zijn,
was de geboorteplaats van een reeks opeenvolgende staten.
Gevoed door een netwerk van handelsroutes waren daar de rijken van
Ghana (200 – 1200), Mali (1230 – 1600), Songhay (1464 – 1591)
en Segu (1640 – 1861) die een enorm rijke cultuur ontwikkelde.

TheImportantStarsAmongTheMultitudeOfTheHeavens1733MaliTimbuktuPaper-DocumentsManuscripts

The important stars among the multitude of the heavens, 1733, Mali, Timbuktu, paper documents, manuscripts.


The science of astronomy has deep roots in Islamic scholarship.
As early as the ninth century thinkers such as Ahmad ibn Mohammad ibn Kathir al-Farghani’ (d. 861) enhanced mathematical models of the cosmos, using improved instruments, and also revised the Ptolemaic system.
This astronomical instructional text features a diagram that illustrates the rotation of the heavens.
It was used as a guide for tracking the movement of the stars in order to determine the beginning of the seasons as well as decipher horoscopes.

SeatedMaleFigure12th–14thCenturyMiddleNigerCivilizationTerracotta

Seated male figure, 12th – 14th century, Middle Niger Civilization, terracotta.


KneelingFigure12th–14thCenturyMiddleNigerCivilizationMaliInnerNigerDeltaTerracotta

Kneeling figure, 12th – 14th century, Middle Niger Civilization, Mali, Inner Niger Delta, terracotta.


Head3rd–11thCenturyNigerBura-Asinda-SikkaTerracotta

Head, 3rd – 11th century, Niger, Bura-Asinda-Sikka, terracotta.


Veel van de voorwerpen die je in dit bericht ziet zijn grafgiften.

Iedere keer dat een Nederlands politicus over de Islam spreekt
als een minderwaardige/achtelijke cultuur, dan verdraait hij bewust
de werkelijkheid hij is of zijn minst niet goed geïnformeerd.
Als het dat laatste is dan kan hij in het vervolg beter zijn mond houden.

HorseOrChariotOrnament9th–12thCenturyBronzeSenegalMatamRegion

Horse or chariot ornament, 9th – 12th century, bronze, Senegal, Matam Region.


BalaPlayers15th–16thCenturyDogonPeoplesMaliNorthCentralBandiagaraPlateauHardwoodWithOrganicMaterialsIron

Bala players, 15th – 16th century, Dogon peoples, Mali, North Central Bandiagara plateau, hardwood with organic materials, iron.


Bura-Asinda-SikkaTorsoOfAnEquestrian(RuiterGrafgift)3rd–11thCenturyExcavated1985Terracotta

Bura-Asinda-Sikka, torso of an equestrian (ruiter), 3rd – 11th century, excavated 1985, terracotta.


Bracelet3rd–11thCenturyBuraPeoplesNigerBronze

Bracelet, 3rd – 11th century, Bura peoples, Niger, bronze.


FemaleBody(VenusOfThiaroye)Before2000BC(Vraagteken)SenegalSandstone

Female body (Venus of Thiaroye), before 2000 BC(?), Senegal, sandstone.


Equestrian(Ruiter)Ca1400SoninkePeoplesMaliWood

Equestrian (ruiter), circa 1400, Soninke peoples, Mali, wood.


FemaleFigure18th–19thCenturySoninkePeoplesMaliWood

Female figure, 18th – 19th century, Soninke peoples, Mali, wood.


Kunstvaria

 photo BettyParsonsPullingThatWay1982AcrylicOnWood.jpg

Betty Parsons, Pulling that way, 1982, acrylic on wood.


 photo BLUEANDWHITEMEIPINGVASEKANGXIMARK.jpg

Blue and white meiping vase, Kangxi mark.


 photo ElGrecoDomeacutenikosTheotokoacutepoulosAndWorkshopTheDisrobingOfChristBet1580And1595OilOnCanvas.jpg

El Greco (Domenikos Theotokopoulos) and workshop, The disrobing of Christ, between 1580 and 1595, oil on canvas.


 photo FelixVallottonSoleilCouchantDansLaBrume1911OilOnCanvas.jpg

Felix Vallotton, Soleil couchant dans la brume, 1911, oil on canvas.


 photo JacquesEmileBlancheOperaSingerMaryaFreundWithHerChildrenStefanFreundAndTheFutureDodaConrad1913OilOnCanvas.jpg

Jacques Emile Blanche, Opera singer Marya Freund with her children Stefan Freund and the future Doda Conrad, 1913, oil on canvas.


 photo MarcChagallEacutelieacutezerEliezerEtReacutebeccaRebecca1931HuileEtGouacheSurPapier.jpg

Marc Chagall, Eliezer et Rebecca, 1931, huile et gouache sur papier.


 photo MarcChagallLesFianceacutesAuCirque1982HuileEtPastelSurToile.jpg

Marc Chagall, Les fiances au cirque, 1982, huile et pastel sur toile.


 photo PaulGauguinLeSorcierDHivaOa1902.jpg

Paul Gauguin, Le sorcier d’Hiva Oa, 1902.


 photo SeatedFigureMbembePeoplesEwayonRiverRegionCrossRiverProvinceNigeria17thndash18thCentWoodAfzelia.jpg

Seated figure, Mbembe Peoples, Ewayon River region, cross river province, Nigeria, 17th & 18th century, wood (afzelia).


 photo TudorFatFaceSovereignOfHenryVIIIThirdCoinage.jpg

Tudor, ‘Fat face’ sovereign of Henry VIII, third coinage.


 photo VincentVanGoghLosDescargadoresEnArleacutes1888OilOnCanvas.jpg

Vincent van Gogh, Los descargadores en Arles, 1888, oil on canvas.


Kunstvaria

Een kleine maar bijzondere kunstvaria vandaag.
Ik volg al een tijdje een serie filmpjes die het
Metropolitan Museum of Art in New York maakt en publiceert
om werken in de collectie in het spotlicht te zetten.
De serie met 100 filmpjes is onlangs afgesloten.
De serie heet 82nd&fifth. Dat zijn de straatnamen waaraan
het museumgebouw gelegen is.
In 100 afleveringen worden 100 kunstvoorwerpen geintroduceerd
door 100 curatoren.
Het is een fantastische reis langs werken die bij het grote publiek,
of laat ik voor mezelf spreken, voor mij, onbekend zijn.
De volgende url brengt je bij de museumsite
met de 100 filmpjes van 2 minuten: http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/

Maar als gevolg daarvan ontving ik een nieuwsbrief met een overzicht
van hun tentoonstellingen.
Daar komen de werken van vandaag vandaan:

 photo BurhanDo11F0anccedilayRibbonMania1982AcrylicOnCanvas.jpg

Burhan Dogançay, Ribbon Mania, 1982, acrylic on canvas.

Deze Turkse kunstenaar laat zich inspireren door taal
en dat trekt me altijd erg aan.
In de serie van vandaag staat dit werk op zichzelf.

Burhan Dogançay is one of Turkey’s most acclaimed
contemporary artists.
His works are included in the permanent collections
of almost one hundred museums around the world.
In the 1960’s, he started exploring the social, cultural,
and political transformation of modern
and contemporary urban culture
through the lens of urban walls.
The artist traveled to countless cities around the world
with the particular intention of studying their walls,
which he saw as a mirror of society.
Dogançay was drawn to the ways in which walls depict
personal narratives and messages that shape
public spaces and transform urban life.

This artwork is part of Fifty Years of Collecting Islamic Art
of The Metropolitan Museum of Art in New York.

In het Nederlands:
De kunstenaar die in veel musea is terug te vinden,
onderzoekt al vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw,
veranderingen in de stedelijke cultuur (politiek, cultureel en sociaal)
aand de hand van muren in verschillende steden.
Hiervoor is hij vele steden afgereisd.


De volgende werken horen bij elkaar in de zin dat ze
allemaal deel uitmaken van een tentoonstelling die nu loopt:
The Nelson A. Rockefeller Vision
In Pursuit of the Best in the Arts of Africa, Oceania, and the Americas
October 8, 2013–October 5, 2014.


 photo KoparOrAngoramPeopleFigureLate19thndashEarly20thCenturyWoodPaint.jpg

Kopar or Angoram people, figure, late 19th – early 20th century, wood, paint.

The distinctive figures with lithe attenuated bodies
and long beak-like noses created by the Kopar
and Angoram peoples,
who live near the mouth of the Sepik River
in northeastern New Guinea,
are said to portray powerful spirits.

Werk uit Papoea Nieuw Guinea.
Een verbeelding van krachtige geesten.


 photo EdoPeoplesNigeriaCourtOfBeninPlaqueEquestrianObaAndAttendants1550ndash1680Brass.jpg

Edo peoples, Nigeria, Court of Benin, Plaque: Equestrian Oba and Attendants, 1550 – 1680, brass.

Over the course of the sixteenth and seventeenth centuries
a remarkable series of some nine hundred
rectangular brass plaques were cast in relief
at the Court of Benin by a guild of brass casters
for display across at the facade of the royal palace.
A seventeenth-century Dutch visitor to the court
described the sprawling palace complex,
with its many large courtyards and galleries.
In the largest rooms, wooden pillars were covered
from top to bottom with works depicting
the array of officials at the court in great detail.
In this example, the king mounting a horse
is flanked by attendants rendered on a hierarchical scale
that designated their relative rank.

Een koning uit Nigeria te paard, in het midden
van dienaren en ambtenaren.
Een bronzen plaquette, een van de velen
die de wanden van het koninklijk paleis ooit hebben versierd
samen met houtsnijwerk.


 photo BaulePeoplesCocirctedIvoireBandamaRiverRegionMbloTwinMaskNda19thndash20thCenturyWoodMetalPatinaStain.jpg

Baule peoples, Côte d’Ivoire, Bandama River region, Mblo Twin Mask (Nda), 19th–20th century, Wood, metal, patina stain.

In Baule communities, Mblo performances feature
masked dancers who impersonate familiar subjects
that range from animals to human caricatures.
Mblo dances culminate in a performance
that pays tribute to the community’s most admired member.
The individual thus honored is referenced by a mask
that is conceived as his or her artistic “double” or “namesake.”
The highly stylized compositions of double-faced twin masks
are the abstract projection of ideas relating
to complementary opposites.
The right red side of this mask has greater dominance
given its higher placement and taller coiffure.
That subtle formal asymmetry imbues the composition
with dynamism.

Een masker dat gebruikt werd door dansers in Ivoorkust.
De dansers dragen maskers die hen bekende onderwerpen afbeelden.
Vaak dieren maar ook mensen.
De dans leidt tot een hoogtepunt waarin een bewonderde stamgenoot
wordt vereerd.
Voor die persoon werd een dergelijk dubbelmasker gemaakt.
Mooi is hier te zien hoe abstract die maskers zijn.
Het kleine hoogteverschil tussen de twee koppen
geeft dit masker zijn dynamiek.

 photo BaulePeoplesCocirctedIvoireBandamaRiverRegionMbloTwinMaskNda19thndash20thCenturyWoodMetalPatinaStainDetail.jpg

Baule peoples, Mblo Twin Mask, 19th–20th century.


Oba Ademuwagun Adesida II


Power Dress.

Kleding die macht uitstraalt.
Op bovenstaande foto zie je de Deji (koning) van het Yoruba-volk in Nigeria.
Zijn naam is Oba Ademuwagun Adesida II.
De koning zit in de binnenplaats van zijn paleis in Akure,
op een troon, vergezeld van twee bedienden.
De foto is genomen in 1959 door Eliot Elisophon.
Meer weet ik er ook niet van maar de foto is zo indrukwekkend.
Die wilde ik op mijn weblog hebben.
Aanleiding voor de foto is een tentoonstelling die gehouden wordt
in het Memphis Brooks Museum of Art met als titel:
‘Power Dressing: Fashion and Prestige in Africa’
Lees verder