Dickens and his illustrators van Frederic G. Kitton

 photo DSC_6676DickensAndHisIllustratorsFredericGKittonUnchangedReprintOfTheOriginalEditionLondon1899SEmmering1972.jpg

Al kort na het overlijden van Charles Dickens
werd erkend dat de illustraties van zijn publicaties,
belangrijk hebben bijgedragen aan het succes van zijn schrijversschap.
Dickens had zelf ook een groot aandeel
in het proces dat leidde tot de illustraties.

In 1899 verscheen er een boek dat een overzicht geeft van alle
illustratoren die met Dickens hebben samengewerkt:
Charles Dickens and his illustrators.
Dat kan dan gaan om zijn belangrijke werken (de romans)
maar ook om illustraties bij goedkope edities, verhalen,
artikelen, satirische bladen, speciale uitgaven enz.

Van dat boek verscheen in 1972 in Amsterdam een herdruk.
Daar heb ik nu een exemplaar gekocht.

 photo DSC_6678DickensAndHisIllustratorsFredericGKittonUnchangedReprintOfTheOriginalEditionLondon1899SEmmering1972CharlesDickensFromAScarceLithographBySEytingeJr.jpg

Charles Dickens from a scarce lithograph by S. Eytinge Jr. / Charles Dickens op een zeldzame steendruk door S. Eytinge Jr, 1867 – 1868.

De opmerking over de zeldzaamheid van de steendruk is voor rekening
van Frederic G. Kitton.


 photo DSC_6678DickensAndHisIllustratorsFredericGKittonUnchangedReprintOfTheOriginalEditionLondon1899SEmmering1972TweePaginas.jpg

Uitgegeven door S. Emmering in 1972.


 photo DSC_6679DickensAndHisIllustratorsFredericGKittonUnchangedReprintOfTheOriginalEditionLondon1899SEmmering1972.jpg

De illustratoren die de meeste aandacht krijgen zijn: Cruikshank, Seymour, Buss, Phiz, Cattermole, Leech, Doyle, Stanfield, Maclise, Tenniel, Frank Stone, Landseer, Palmer, Topham, Marcus Stone, Luke Fildes.


 photo DSC_6680DickensAndHisIllustratorsFredericGKittonUnchangedReprintOfTheOriginalEditionLondon1899.jpg

Bij het boek ontving ik ook 21 kaarten met afbeeldingen
van bekende personen uit de boeken van Dickens.
Vandaag een eerste serie:

 photo DSC_6675Serie21GelithografeerdeKaartenEersteHelft20eEeuw16.5x10.5cmInGoedeStaatMetRoestvlekjesDombeyAndSonMrCarker.jpg

Dombey and Son, Mr Carker.

Dit is de hele kaart.
Van de volgende figuren toon ik alleen de afbeelding.
De kaarten zijn nogal vuil.
Volgens de boekverkoper gaat het hier om:
een serie van 21 gelithografeerde kaarten
uit de eerste helft van de 20e eeuw, 16.5 x 10.5 cm.
In goede staat met roestvlekjes.

 photo DSC_6675Serie21GelithografeerdeKaartenEersteHelft20eEeuw16.5x10.5cmInGoedeStaatMetRoestvlekjesDombeyAndSonMrsPipchin.jpg

Dombey and Son, Mrs Pipchin.


 photo DSC_6674Serie21GelithografeerdeKaartenEersteHelft20eEeuw16.5x10.5cmInGoedeStaatMetRoestvlekjesNicholasNicklebyMrLenville.jpg

Nicholas Nickleby, Mr Lenville.


 photo DSC_6674Serie21GelithografeerdeKaartenEersteHelft20eEeuw16.5x10.5cmInGoedeStaatMetRoestvlekjesNicholasNicklebyMrRalphNickleby.jpg

Nicholas Nickleby, Mr Ralph Nickleby.


 photo DSC_6674Serie21GelithografeerdeKaartenEersteHelft20eEeuw16.5x10.5cmInGoedeStaatMetRoestvlekjesNicholasNicklebyMrSqueers.jpg

Nicholas Nickleby, Mr Squeers.


This country / George Cruikshank

Dat het boek een eerbetoon aan George Cruikshank is
had ik al verteld.
De volgende tekst, het begin van het boek, aangevuld
met stukken van Wikipedia, geven een beeld van de toon van het boek
en van de plaats die Cruikshank inneemt tussen de
caronisten van rond 1800.

THIS country in her comparatively brief art-life has already produced four great typical masters of Pictorial Satire.
Purely national in genius; uninfluenced by school tradition or foreign example;
devoting themselves to the honest exposition of the manners and doings of their time, them ridicule of its follies, and the castigation of its vices; each, in his special walk, seems to have reached the culminating point of graphic perfection;
nor is it likely, so far as I can see, that even as time speeds on and judgment expands, other men will appear to surpass, or even equal these, as long as their own branch of art continues to be practised.

Vertaling/samenvatting:
DIT land, in haar relatieve korte kunstgeschiedenis,
heeft al vier grote, uitgesproken, meesters van de Getekende Satire voortgebracht.
Puur nationale genialiteit, zonder beinvloeding door een
schoolse traditie of buitenlandse voorbeelden;
ze hebben zich toegewijd aan het eerlijk ten toon stellen
van manieren en gebruiken van hun tijd,
ze maakten de heersende dwaasheden belachelijk en
tuchtigden de ondeugden,
ieder, op eigen manier, lijken het hoogtepunt van grafische perfectie
te hebben bereikt;
het is onwaarschijnlijk, zo ver als ik kan zien, dat zelfs
als de tijd vordert en het oordeel zich verbreedt,
dat andere mannen zullen opstaan die hen zullen voorbijgaan of evenaren
zolang hun eigen kunstvorm uitgeoefend zal blijven.

The earliest in point of time, William Hogarth, (1697-1764),

De eerste in tijd gezien, William Hogarth.

Wikipedia:

William Hogarth (Londen, 10 november 1697 – aldaar, 26 oktober 1764) was een Engels kunstschilder en prentkunstenaar in de periode van de barok. Hij werd opgeleid als goudsmid en graveur, maar vervaardigde later ook paneel- en muurschilderingen, genrestukken en portretten, historiestukken en Bijbelse taferelen.
William Hogarth wordt gerekend tot de eerste kunstenaars die verhalende werken in serie produceerde, als een soort voorloper van het beeldverhaal of het latere stripverhaal. Deze series waren moraliserend en satirisch van aard en verwierven grote populariteit.

The next in order of birth is Thomas Rowlandson, (1756-1827).

De volgende, in volgorde van geboortedatum, is Thomas Rowlandson

Wikipedia:

Thomas Rowlandson (City of London, juli 1756 – aldaar, 22 april 1827) was een Engelse kunstschilder en karikaturist.

De minst bekende van het viertal.
Ook op internet is niet zo veel over hem te vinden.

The third, James Gillray, (1757-1815), was a genius of another order.

De derde, James Gillray is een genie van een andere orde.

Vermoedelijk staat hij wat los van de andere drie
omdat zijn prenten zo duidelijk politieke prenten zijn.
De andere drie maakten ook veel spotprenten over gewoontes
van de tijd en maakten ook vaak illustraties voor boeken.

Wikipedia:

James Gillray (13 augustus 1757 – 1 juni 1815) was een Engels schilder, cartoonist en etser. Samen met de satirische kunstenaars William Hogarth, Thomas Rowlandson en George Cruikshank maakte Gillray het achttiende-eeuwse Engeland tot het centrum van de karikatuurkunst. Berucht waren vooral zijn kritische prenten tegen het Frankrijk van Napoleon Bonaparte. De bijnaam ‘Little Boney’ waarmee de Engelsen destijds de Franse keizer betitelden, was van Gillray afkomstig. James Gillray introduceerde ook het personage John Bull in de Engelse spotprenten. Tot vandaag is de benaming John Bull een spotnaam voor de Engelsen.

We now come to George Cruikshank, (1792-1878), the last of our quaternion, — if not of the line of purely comic artists, — the omega, as Hogarth was the alpha, of satirical designers.

Nu komen we aan bij George Cruikshank (1792 – 1878),
de laatste van het viertal, een puur komisch kunstenaar,
de omega als Hogarth de alfa was van de satirische ontwerpers.

 photo DSC_5934PortraitOfGeorgeCruikshankToFaceTitlePage.jpg

Portret van George Cruikshank.


 photo DSC_5935GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901Detail.jpg

Detail van de titelpagina van ‘George Cruikshank, the artist, the humorist, and the man’ door William Bates.


George Cruikshank

 photo DSC_5938TheMulberryTreeMarch1st1808Page8-9Moerbei.jpg

Het blad tussen pagina 8 en 9 is een tekening bij een lied. De tekening is al uit 1808. The Mulberry Tree oftewel de moerbei boom.


William Bates is een echte fan.
Het boek is een ode aan Cruikshank.
De inhoud kan ik niet goed inschatten.

Maar de tekst begint bijvoorbeeld

ACROSTIC.

George Cruikshank — every heart, both young and old —
Even the middle, most uncertain, aged,
Owns satisfaction as thy name is told ;
Renown’d for long successful battle waged
Gainst devils blue, that so in thraldom hold
English hearts, ever by themselves encaged.

CRUIKSHANK ! I do rejoice to see thy name
Reckon’d with Ainsworth’s in the roll of fame !
Union most pregnant ! that with grace doth bind
In faithful bonds such pencil and such pen —
Kith bound to kin, and neither less than kind;
So shall young graces bless us now and then.
Heaven marries truly such a mind and mind,
A»d shall command for both the hopes of men.
Now, trustful, let us forth with thee and Ainsworth,
Knowing full well it will be worth the pain’s worth.

V. V., D.D.
— Ainsworth’s Magazine,
June, 1842.

Dit acrostichon of naamdicht is afkomstig van een tijdschrift waarin
de schrijven William Harrison Ainsworth centraal stond.
Cruikshank heeft zelf aan dit blad meegewerkt.

De eerste letter van iedere regel vormen samen de naam George Cruikshank.
De taal is opgezwollen:

‘Bekend van de lang gevoerde, succesvolle strijd
tegen de blauwe duivel, die de Engelse harten
in slavernij hield, nadat ze er ooit zelf voor kozen.’

De blauwe duivel is het alcoholgebruik.

‘Cruikshank! Ik ben verblijd uw naam te zien.’

Het boek komt dus niet uit de hoek
met de grootste criticasters.

De tweede tekening waar ik even plaats voor maak is:
the Knacker’s Yard.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshankTheKnackersYacuteard.jpg

George Cruikshank, The Knacker’s Yard or the Horses last home!

Deze tekening is een aanklacht tegen de manier waarop dieren,
en in dit voorbeeld: paarden,
behandeld werden in die tijd.
Knacker’s Yard zouden wij vertalen met Knokenerf.

 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome01Page30-31.jpg

Pagina 30 -31. The Knacker’s Yard or the Horses last home!


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome02.jpg

Tegen een van de muren hangt dit bord. De tekst (Licensed for slaughtering horses) geeft aan dat de zakenman hier, een vergunning heeft om paarden te slachten.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome03.jpg

Op de voorgrond wroeten varkens tussen het ‘slachtafval’.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome04.jpg

Even verderop liggen botten en schedels van paarden.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome05.jpg

De koetsier en zijn medewerker zetten de toon. Terwijl het paard voor de kar wordt geslagen, rookt de medewerker rustig een pijp.

Maar ik heb een probleem met deze prent.
De afbeelding vermeldt een andere naam dan Cruikshank.
Kijk maar naar de afbeelding met de varkens.
Je kunt er lezen: F. Wentworth.
Ik heb naar die naam gezocht maar kan het niet plaatsen.
Uiteindelijk kwam ik bij het Britisch Museum (online)
een versie van deze prent tegen. Maar dan van Cruikshank.
Er zitten kleine verschillen tussen de prenten.
Maar die kunnen verklaard worden door de staat van de ets.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshank.jpg

British Museum, George Cruikshank, The Knacker’s Yard.


De beschrijving van de prent op de website:

A dilapidated knacker’s yard; with stables in which skeletally thin horses are confined; some lying in the yard, one slumped up against the wall of one of the sheds and another to the foreground; a horse lying in the centre of the courtyard as another, desperate with starvation, chews on its mane; to the foreground, pigs scavenging the carcass of a horse with bones and poultry cluttering the yard; to the left, a cart driving through the open arch, loaded with a dead horse and driven by two men, one of whom savagely whips the draught-horse; to the right, another man leaning against a wall and smoking a pipe, accompanied by his bulldog; second state Etching

In het Nederlands:
Een verlopen knokenerf; stallen met paarden zo mager als een skelet,
andere paarden liggen op het erf, een tegen een muur, een op de voorgrond.
midden op het erf ligt een uitgehongerd paard dat op zijn manen kauwt
om de honger tegen te gaan.
Op de voorgrond wroeten varkens in een karkas terwijl het pluimvee samengroept.
Aan de linkerzijde komt een kar onder een boog door het erf op.
Twee mannen op de bok van de kar met een dood paard achterin.
Het paard voor de kar wordt geslagen met een zweep.
Rechts leunt een man tegen de muur terwijl hij een pijp rookt.
Hij is vergezeld van zijn buldog.
Tweede staat. Ets.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshankTheVoice.jpg

De prent is verschenen in een uitgave met de naam
The Voice of Humanity (1831).

Binnenkort meer.