“Mijnheer, mag ik u alstublieft nog om een weinigje verzoeken?”

DSC01345CharlesDickensDeLotgevallenVanOliverTwistMetDePrentenVanGeorgeCruikshankPrismaBoeken

Charles Dickens, De lotgevallen van Oliver Twist, met de prenten van George Cruikshank. Prisma Boeken. Ik ben bezig met mijn Dickens boek dan kom ik automatisch ook bij deze pocket uit. Verschenen in de serie De Werken van Charles Dickens. Zonder jaar. Nederlands van C.J. Kelk.


Op de website De boekenplank vond ik de volgende informatie:

Op 22 februari 1952 kwam het eerste deel uit van de 34-delige Dickens-serie die eind 1953 kompleet was. Al onmiddellijk was deze een groot succes. Bij de herdruk van de Pickwickclub bereikte men al vlug een oplage van 50.000 exemplaren. Eind 1952 behaalde de Dickens-serie een kwart miljoen exemplaren. De deeltjes waren eerst ongenummerd; in latere herdrukken werd de nummering soms wel aangegeven.

DICKENS, Charles : DE LOTGEVALLEN VAN OLIVER TWIST
1952, Prisma 5, 336pag., 18cm
Reeks: De werken van Charles Dickens
vert.van: Oliver Twist, vert.uit het Engels: C.J. Kelk
met de oorspr. prenten van George Cruikshank

George Cruikshank

Tijdens zijn carriere heeft Cruikshank zich onder andere
verzet tegen het gebruik van alcohol.
Dat is in de prenten goed terug te zien.

 photo DSC_5940TheDrunkardsChildren01.jpg

The Drunkard’s Children (De kinderen van de dronkaard).


Dit zijn tekeningen die heel goed passen bij de boeken
van Charles dickens en zijn strijd tegen armoede en onrecht.
Niet toevallig dat Criukshank de tekeningen maakte voor Oliver Twist.
Een detail van deze chaos in een kroeg.

 photo DSC_5940TheDrunkardsChildren02.jpg

George Cruikshank, The Drunkard’s Children.


Op de volgende prent zie je een enorm voertuig waar de ‘geest’
wordt vereerd. ‘Spirit’ in het Engels staat voor geest maar ook
voor sterke drank.
Het enorme voertuig wordt door een uitzinnige menigte voortgetrokken
terwijl tegelijkertijd mensen vermorzeld worden onder de wielen (vaten)
van het voertuig.

 photo DSC_5941TheGinJuggarnath01TheWorshipOfTheGreatSpirit.jpg

George Cruikshank, The Gin Juggarnath, met als ondertitel The worship of the great spirit (de aanbidding van de grote geest’. Een juggarnath of juggernaut verwijst naar de processiewagen die door Hindoes in India wordt gebruikt om Hindoegoden te vervoeren zoals in de Jagannath Temple in Puri.

Detail.

 photo DSC_5941TheGinJuggarnath02.jpg

Onder de bar met de barvrouwen, rollen de wielen, soms over de mensen die net de kar nog trokken.


De heksen op de volgende details van een afbeelding doen dan
weer heel sprookjesachtig aan.

 photo DSC_5942HeksenVermaak01.jpg

Witches frolic.

 photo DSC_5942HeksenVermaak02.jpg

 photo DSC_5942HeksenVermaak03.jpg


In de volgende prent, die ik in stukken laat zien
ligt de nadruk op neuzen.

 photo DSC_5943AChapterOfNoses01.jpg

A chapter of noses (een hoodstuk over neuzen).

 photo DSC_5943AChapterOfNoses02.jpg

 photo DSC_5943AChapterOfNoses04DeVerzoekingVanStAntonius.jpg

St. Antonius die de duivel bij de neus neemt (?).

 photo DSC_5943AChapterOfNoses05.jpg

 photo DSC_5943AChapterOfNoses06.jpg

 photo DSC_5943AChapterOfNoses03.jpg


This country / George Cruikshank

Dat het boek een eerbetoon aan George Cruikshank is
had ik al verteld.
De volgende tekst, het begin van het boek, aangevuld
met stukken van Wikipedia, geven een beeld van de toon van het boek
en van de plaats die Cruikshank inneemt tussen de
caronisten van rond 1800.

THIS country in her comparatively brief art-life has already produced four great typical masters of Pictorial Satire.
Purely national in genius; uninfluenced by school tradition or foreign example;
devoting themselves to the honest exposition of the manners and doings of their time, them ridicule of its follies, and the castigation of its vices; each, in his special walk, seems to have reached the culminating point of graphic perfection;
nor is it likely, so far as I can see, that even as time speeds on and judgment expands, other men will appear to surpass, or even equal these, as long as their own branch of art continues to be practised.

Vertaling/samenvatting:
DIT land, in haar relatieve korte kunstgeschiedenis,
heeft al vier grote, uitgesproken, meesters van de Getekende Satire voortgebracht.
Puur nationale genialiteit, zonder beinvloeding door een
schoolse traditie of buitenlandse voorbeelden;
ze hebben zich toegewijd aan het eerlijk ten toon stellen
van manieren en gebruiken van hun tijd,
ze maakten de heersende dwaasheden belachelijk en
tuchtigden de ondeugden,
ieder, op eigen manier, lijken het hoogtepunt van grafische perfectie
te hebben bereikt;
het is onwaarschijnlijk, zo ver als ik kan zien, dat zelfs
als de tijd vordert en het oordeel zich verbreedt,
dat andere mannen zullen opstaan die hen zullen voorbijgaan of evenaren
zolang hun eigen kunstvorm uitgeoefend zal blijven.

The earliest in point of time, William Hogarth, (1697-1764),

De eerste in tijd gezien, William Hogarth.

Wikipedia:

William Hogarth (Londen, 10 november 1697 – aldaar, 26 oktober 1764) was een Engels kunstschilder en prentkunstenaar in de periode van de barok. Hij werd opgeleid als goudsmid en graveur, maar vervaardigde later ook paneel- en muurschilderingen, genrestukken en portretten, historiestukken en Bijbelse taferelen.
William Hogarth wordt gerekend tot de eerste kunstenaars die verhalende werken in serie produceerde, als een soort voorloper van het beeldverhaal of het latere stripverhaal. Deze series waren moraliserend en satirisch van aard en verwierven grote populariteit.

The next in order of birth is Thomas Rowlandson, (1756-1827).

De volgende, in volgorde van geboortedatum, is Thomas Rowlandson

Wikipedia:

Thomas Rowlandson (City of London, juli 1756 – aldaar, 22 april 1827) was een Engelse kunstschilder en karikaturist.

De minst bekende van het viertal.
Ook op internet is niet zo veel over hem te vinden.

The third, James Gillray, (1757-1815), was a genius of another order.

De derde, James Gillray is een genie van een andere orde.

Vermoedelijk staat hij wat los van de andere drie
omdat zijn prenten zo duidelijk politieke prenten zijn.
De andere drie maakten ook veel spotprenten over gewoontes
van de tijd en maakten ook vaak illustraties voor boeken.

Wikipedia:

James Gillray (13 augustus 1757 – 1 juni 1815) was een Engels schilder, cartoonist en etser. Samen met de satirische kunstenaars William Hogarth, Thomas Rowlandson en George Cruikshank maakte Gillray het achttiende-eeuwse Engeland tot het centrum van de karikatuurkunst. Berucht waren vooral zijn kritische prenten tegen het Frankrijk van Napoleon Bonaparte. De bijnaam ‘Little Boney’ waarmee de Engelsen destijds de Franse keizer betitelden, was van Gillray afkomstig. James Gillray introduceerde ook het personage John Bull in de Engelse spotprenten. Tot vandaag is de benaming John Bull een spotnaam voor de Engelsen.

We now come to George Cruikshank, (1792-1878), the last of our quaternion, — if not of the line of purely comic artists, — the omega, as Hogarth was the alpha, of satirical designers.

Nu komen we aan bij George Cruikshank (1792 – 1878),
de laatste van het viertal, een puur komisch kunstenaar,
de omega als Hogarth de alfa was van de satirische ontwerpers.

 photo DSC_5934PortraitOfGeorgeCruikshankToFaceTitlePage.jpg

Portret van George Cruikshank.


 photo DSC_5935GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901Detail.jpg

Detail van de titelpagina van ‘George Cruikshank, the artist, the humorist, and the man’ door William Bates.


George Cruikshank

 photo DSC_5938TheMulberryTreeMarch1st1808Page8-9Moerbei.jpg

Het blad tussen pagina 8 en 9 is een tekening bij een lied. De tekening is al uit 1808. The Mulberry Tree oftewel de moerbei boom.


William Bates is een echte fan.
Het boek is een ode aan Cruikshank.
De inhoud kan ik niet goed inschatten.

Maar de tekst begint bijvoorbeeld

ACROSTIC.

George Cruikshank — every heart, both young and old —
Even the middle, most uncertain, aged,
Owns satisfaction as thy name is told ;
Renown’d for long successful battle waged
Gainst devils blue, that so in thraldom hold
English hearts, ever by themselves encaged.

CRUIKSHANK ! I do rejoice to see thy name
Reckon’d with Ainsworth’s in the roll of fame !
Union most pregnant ! that with grace doth bind
In faithful bonds such pencil and such pen —
Kith bound to kin, and neither less than kind;
So shall young graces bless us now and then.
Heaven marries truly such a mind and mind,
A»d shall command for both the hopes of men.
Now, trustful, let us forth with thee and Ainsworth,
Knowing full well it will be worth the pain’s worth.

V. V., D.D.
— Ainsworth’s Magazine,
June, 1842.

Dit acrostichon of naamdicht is afkomstig van een tijdschrift waarin
de schrijven William Harrison Ainsworth centraal stond.
Cruikshank heeft zelf aan dit blad meegewerkt.

De eerste letter van iedere regel vormen samen de naam George Cruikshank.
De taal is opgezwollen:

‘Bekend van de lang gevoerde, succesvolle strijd
tegen de blauwe duivel, die de Engelse harten
in slavernij hield, nadat ze er ooit zelf voor kozen.’

De blauwe duivel is het alcoholgebruik.

‘Cruikshank! Ik ben verblijd uw naam te zien.’

Het boek komt dus niet uit de hoek
met de grootste criticasters.

De tweede tekening waar ik even plaats voor maak is:
the Knacker’s Yard.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshankTheKnackersYacuteard.jpg

George Cruikshank, The Knacker’s Yard or the Horses last home!

Deze tekening is een aanklacht tegen de manier waarop dieren,
en in dit voorbeeld: paarden,
behandeld werden in die tijd.
Knacker’s Yard zouden wij vertalen met Knokenerf.

 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome01Page30-31.jpg

Pagina 30 -31. The Knacker’s Yard or the Horses last home!


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome02.jpg

Tegen een van de muren hangt dit bord. De tekst (Licensed for slaughtering horses) geeft aan dat de zakenman hier, een vergunning heeft om paarden te slachten.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome03.jpg

Op de voorgrond wroeten varkens tussen het ‘slachtafval’.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome04.jpg

Even verderop liggen botten en schedels van paarden.


 photo DSC_5939TheKnackerrsquosYardOrHorsersquosLastHome05.jpg

De koetsier en zijn medewerker zetten de toon. Terwijl het paard voor de kar wordt geslagen, rookt de medewerker rustig een pijp.

Maar ik heb een probleem met deze prent.
De afbeelding vermeldt een andere naam dan Cruikshank.
Kijk maar naar de afbeelding met de varkens.
Je kunt er lezen: F. Wentworth.
Ik heb naar die naam gezocht maar kan het niet plaatsen.
Uiteindelijk kwam ik bij het Britisch Museum (online)
een versie van deze prent tegen. Maar dan van Cruikshank.
Er zitten kleine verschillen tussen de prenten.
Maar die kunnen verklaard worden door de staat van de ets.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshank.jpg

British Museum, George Cruikshank, The Knacker’s Yard.


De beschrijving van de prent op de website:

A dilapidated knacker’s yard; with stables in which skeletally thin horses are confined; some lying in the yard, one slumped up against the wall of one of the sheds and another to the foreground; a horse lying in the centre of the courtyard as another, desperate with starvation, chews on its mane; to the foreground, pigs scavenging the carcass of a horse with bones and poultry cluttering the yard; to the left, a cart driving through the open arch, loaded with a dead horse and driven by two men, one of whom savagely whips the draught-horse; to the right, another man leaning against a wall and smoking a pipe, accompanied by his bulldog; second state Etching

In het Nederlands:
Een verlopen knokenerf; stallen met paarden zo mager als een skelet,
andere paarden liggen op het erf, een tegen een muur, een op de voorgrond.
midden op het erf ligt een uitgehongerd paard dat op zijn manen kauwt
om de honger tegen te gaan.
Op de voorgrond wroeten varkens in een karkas terwijl het pluimvee samengroept.
Aan de linkerzijde komt een kar onder een boog door het erf op.
Twee mannen op de bok van de kar met een dood paard achterin.
Het paard voor de kar wordt geslagen met een zweep.
Rechts leunt een man tegen de muur terwijl hij een pijp rookt.
Hij is vergezeld van zijn buldog.
Tweede staat. Ets.

 photo AN01442119_001BritischMuseumKnackersYardGeorgeCruikshankTheVoice.jpg

De prent is verschenen in een uitgave met de naam
The Voice of Humanity (1831).

Binnenkort meer.

George Cruikshank

George Cruikshank is een Engels tekenaar.
Het bekendst is hij geworden met zijn tekeningen voor
Sketches by Bozz (1836) en Oliver Twist (1838).
Twee boeken van Charles Dickens.

Maar Cruikshank was een kunstenaar die ook bekend was
zonder zijn werk voor Dickens.
Hij leefde van 1792 tot 1878.

Vorige week heb ik een boek gekocht over zijn leven.
Het boek is geschreven door William Bates en heet:
George Cruikshank: the artist, the humorist, and the man.
het boek dat ik heb gekocht is de tweede editie (op
internet zie ik een versie van de eerste editie, 350 US$)
en verscheen in 1879.

 photo DSC_5927GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg

George Cruikshank: the artist, the humorist, and the man. Second edition. 1879.


 photo DSC_5927GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187902.jpg

Het boek heeft een mooie linnen omslag die helaas aan de rug nogal beschadigd is. Zowel de voor- als achterkant van het boek heeft een kader met kleine versiering in de hoeken.


 photo DSC_5929GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg
 photo DSC_5929GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187902.jpg

De beschadiging aan de rug. De tekst, in gouddruk, op de rug is voor het grootste deel verdwenen.


 photo DSC_5933GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg

Het portret van Cruikshank en zijn handtekening op de voorkant.


 photo DSC_5934PortraitOfGeorgeCruikshankToFaceTitlePage.jpg

In het boek staat nog een portret van de tekenaar. De maker van dit portret heb ik nog niet kunnen vinden in het boek maar zelf heeft Cruikshank een aantal maelen zijn eigen portret (in opdracht van de uitgever) gemaakt.


Op het titelblad staat de volgende tekst:

GEORGE CRUIKSHANK:

The artist, the humorist, and the man,
with some account of his brother Robert.

A critico-bibliographical essay.
by William Bates, B.A., M.R.C.S.E., etc.,
Professor of classics in Queens College, Birmingham;
Surgeon to the Borough Hospital, etc.

With numerous illustrations by G. Cruikshank
including several from original drawings
in the possession of the author.

Second edition,
Revised; and augmented by a copiously annotated bibliographical appendix, and
additional plates on India paper.

London:
Houlston and Sons, Paternoster Square.
Birmingham:
Houghton and Hammond, Scotland Passage.

1879.

 photo DSC_5935GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901.jpg

In het Nederlands:

GEORGE CRUIKSHANK:

De kunstenaar, de humorist en het leven van de man
met informatie over zijn broer Robert.

Een kritisch-bibliografisch essay geschreven door
William Bates, B.A. (Academische titel), M.R.C.S.E
(Member of the Royal College of Surgeons of England,
Lid van het koninklijk college van chirurgen van Engeland))
Professor in de klassieke talen aan Queens College in Birmingham
(dit onderwijsinstituut bestaat nog steeds);
Chirurg aan het Borough Hospital, etc.
Over Bates is weinig te vinden. Hij leefde van 1821 – 1884.

Met vele illustraties door G. Cruikshank
waarvan velen, van de originele tekeningen
in het bezit van de schrijver.

Tweede editie,
Herzien; en aangevuld met een uitgebreide bibliografische appendix
voorzien van toelichting, en
aanvullende afbeeldingen op India papier.

London:
Houlston and Sons, Paternoster Square.
Birmingham:
Houghton and Hammond, Scotland Passage.

1879.

 photo DSC_5935GeorgeCruikshankTheArtistTheHumoristAndTheManByWilliamBatesSecondEdition187901Detail.jpg


Binnenkort meer.

Stereotypes bij Umberto Eco

In de eerste hoofdstukken van De Begraafplaats van Praag
krijg je het er als lezer flink van langs.
Italianen zijn zus, Fransen zijn zo,
om nog maar niet te zwijgen van de Duitsers.
De ene stereotype struikelt over de volgende.
De meeste zijn niet vriendelijk.Deze afbeeldingen gaan te ver. In ‘Kuifje in Congo’ is de witte man slim en zijn de Congolezen… Dat kan dus niet.


Dit is een beetje een uitstapje (of toch niet?).
Via het boek van Will Eisner
“The plot” the secret story of The Protocols of the elders of Zion
kwam ik een ander boek van Eisner tegen: Fagin the Jew.
In het Nederlands: ‘Fagin de Jood’.
Ik heb dit boek gekocht op Amazon.com.
Eisner begint zijn introductie van het boek
met zijn eigen succesverhalen: Spirit.
Een cartoon over een superheld waar een jonge ‘African American’
een rol in speelt.
Een karikatuur van een negroide Amerikaan.
Een geaccepteerd beeld in die tijd.Maar stripboeken hebben nu eenmaal de neiging zaken wat eenvoudig voor te stellen: Sjors en Sjimmie als journalisten.


Bovendien was dit een mooie kans voor mij om een aantal van mijn oude stripboeken te tonen waar ik heel goede herinneringen aan heb. Sjors en Sjimmie bij de baanbrekers.


Sjors en Sjimmie en de tijger.


Sjors en Sjimmie naar de Pintoplaneet. Eat your heart out Mr. George Lucas. ‘Pintoplaneet’, kom er maar eens op.


Ook nu zie je stereotypen in amusementprogramma’s enz.
Nerds zijn relatiegestoord (The big bang theory),
zusters en dokters zijn in voor sex (Grey’s Anatomy),
Mensen met hoofddoekjes zijn verdacht (PVV), enz.
Ze zijn niet waar maar je ziet/hoort ze regelmatig.George Cruikshank, Artful Dodger introducing Oliver to Fagin (1846).


David Lean, Still, Fagin learns Oliver Twist about picking pockets. Bijna hetzelfde beeld als de tekening hierboven. Kort na de eerste onmoeting leert Fagin Oliver Twist hoe hij zakken kan rollen.


Dezelfde scene, Will Eisner, Oliver Twist meets Fagin.


Later stelde Eisner zich zelf (geholpen door anderen)
de vraag of dat nu wel juist en nodig was.
Zo kwam hij uit bij een van de bekendste karikaturen van een jood: Fagin.
Fagin speelt een belangrijke rol in het boek Oliver Twist
van Charles Dickens en werd in de eerste uitgaven
vaak aangeduid met ‘de Jood’.
Dat dit beeld van Charles Dickens, zijn tekenaar George Cruikshank
en alle volgelingen volledig onjuist is,
toont Eisner in zijn graphic novel ‘Fagin The Jew’ aan.Dit is Ben Kingsley in de meest recente versie van Oliver (2005).


Ik ben een liefhebber van de films van David Lean
en zijn bewerking van Oliver Twist met Alec Guinness is prachtig.David Lean, Parish work house, Parochieel werkhuis.George Cruikshank, Fagin in the condemned cell.Sir Alec Guinness in Oliver Twist als Fagin.Will Eisner, Fagin the Jew.