Kunstvaria

 photo AbelGrimmerca1570Antwerp1620FiveAllegoriesOfTheMonthsOfFebruaryMarchAprilOctoberAndDecemberdetailOilOnPanel.jpg

Abel Grimmer (Circa 1570 – Antwerp 1620), Five allegories of the months of February, March, April, October and December (detail), oil on panel. Volgens mij stelt het Christus voor die de vissers vraagt hem te volgen.


 photo DavidTeniersIIDavidTeniersTheYoungerTheArtistWithAFortuneTellerInALandscape.jpg

David Teniers II (ook wel David Teniers the younger, of de jongere), The artist with a fortune teller in a landscape.


 photo FirstFolioTitlePagePortraitOfShakespeareMartinDroeshoutShakespeare1623Engraving.jpg

First folio title page, portrait of Shakespeare, Martin Droeshout Shakespeare 1623 engraving.


 photo FransPostCapybaraWatercolorAndGouacheWithPenAndBlackInkC16381639InscriptionCAPYBARAAWaterPigAsLargeAsASmallPigLivesInWaterAsWellAsOnLandEatsFishAndGrassNoord-HollandsArchiefHaarlemInvn.jpg

Frans Post, Capybara, watercolor and gouache with pen and black ink, circa 1638 – 1639. Inscription: CAPYBARA a water pig as large as a small pig, lives in water as well as on land, eats fish and grass, Noord-Hollands Archief Haarlem.


 photo GeorgeOsodiTheMarketersFromTheSeriesLagosUncelebrated2006ChromogenicPrint.jpg

George Osodi, The Marketers, from the series Lagos Uncelebrated, 2006, chromogenic print.


 photo GerdDollhopfHabitantsOfTheTownOfNovyIkhsan14MiraStreet2006.jpg

Gerd Dollhopf, Habitants of the town of Novy Ikhsan, 14 Mira Street, 2006.


 photo JamesEnsorLrsquoEntreacuteeDuChristagraveBruxellesEtchingAndDrypoint1899TheThirdfinalState.jpg

James Ensor, L’entre du Christ a Bruxelles, etching and dry point, 1899, the third (final) state.


 photo LariPittman12VerifiedOccurrencesDuringAFullMoon2015AcrylicAndLacquerSprayOverGessoedHeavyWeightPaperBoard.jpg

Lari Pittman, 12 verified occurrences during a full moon, 2015, acrylic and lacquer spray over gessoed heavy weight paper board.


 photo ManRayLaFemmePortativePenAndInk1937.jpg

Man Ray, La femme portative, pen and ink, 1937.


 photo VikMunizTwoNails1987-2016GelatinSilverPrintAndNail.jpg

Vik Muniz, Two nails, 1987/2016, gelatin silver print and nail.


Shakespeare: 154 sonetten op een vel papier

Dit jaar staat onder andere in het teken van Shakespeare.
Vanuit Oxford wordt speciaal aandacht gevraagd voor de sonetten.
Wereldwijd worden drukkers gevraagd een van de sonetten te adopteren
en er een moie uitgave van te verzorgen.
In de Benelux wordt daar ook aan mee gewerkt.
Daar staat sonnet 55 centraal op een uitgave waarbij op 1 vel papier
alle 154 sonetten zijn afgedrukt en 1 speciaal in het rood.

 photo WP_20161114_002 02 NoestDrukwerk.jpg

BN/De Stem heeft daar vorige week vrijdag een artikel aan gewijd.
Ik maak daar dankbaar gebruik van.
Het artikel is geschreven door Herbert Kats en hij benadrukt vooral
de Nederlandse ambachtelijke inbreng en het Belgische initiatief.

 photo WP_20161114_002 01 TweeDrukkersUitEttenLeur.jpg

Eerder was op mijn site al mijn exemplaar van het drukwerk te zien.
Dat is niet een laatste versie.

 photo WP_20161114_006BNDeStem20161111CloseUpVanDeRuimEenMeterGrotePosterMet154SonettenVanDeBritseBardShakespeareBijna100000PiepkleineLettertjesOpHandgescheptPapierFotoHerbertKats.jpg

Dit is de laatste versie van het drukwerk: Close up van de ruim een meter grote poster met 154 sonetten van de Britse bard Shakespeare, bijna 100.000 piepkleine lettertjes op handgeschept papier. Foto Herbert Kats.


 photo WP_20161114_002 03 Totaal.jpg

Dit is een overzicht van het volledige artikel.


 photo WP_20161114_004BNDeStem20161111DeAntwerpseInitiatiefnemerVoorHetShakespeareprojectPatrickGoossensLinksMetOpDeAchtergrondZijnTrouweHelpersUitHetDrukkerijmuseumInEttenLeurRienVanEckRecht.jpg

BN/De Stem, 11 november 2016. De Antwerpse initiatiefnemer voor het Shakespeareproject Patrick Goossens (links) met op de achtergrond zijn trouwe helpers uit het Drukkerijmuseum in Etten-Leur: Rien van Eck (rechts) en Wim Görtemöller (midden).


 photo WP_20161114_005BNDeStem20161111RienVanEckFotoHerbertKats.jpg

Rien van Eck inspecteert een deel van de enorme collectie loden letters in de loods aan de Antwerpse Letterkundestraat.


 photo WP_20161114_003BNDeStem20161111OppersteConcentratieBijVrijwilligerWimGortemollerAlsHijZetselUitEenVanDeOudeMachinesVanGoossensProbeertTeToverenFotoChrisVanKlinken.jpg

Opperste concentratie bij vrijwilliger Wim Görtemöller als hij zetsel uit een van de oude machines van Goossens probeert te toveren. Foto Chris van Klinken.


Shanghai en Shakespeare

Op 16 september 2016 was ik in Shanghai en bezocht ik
People’s Square. Het Shanghai Museum is daar de grootste
attractie (voor mij dan toch) maar aan het plein
liggen ook nog andere gebouwen van de hoge en lage kunsten.
De lage kunsten liggen ook letterlijk het laagst:
een grote speelhal in een winkelcentrum onder de grond.
De hoge kunsten zijn vertegenwoordigd door het
Shanghai Grand Theatre, een opera- en theatergebouw.
Ik zocht een plaats om even uit te rusten en iets te drinken
en het theater leek me een goede plaats. Dat was ook zo.
Ik zag toen dat men er festiviteiten organiseert in het kader
van Shakespeare 400 jaar.

 photo DSC_0608Buitenpodium.jpg

Er was een klein buitenpodium met deze afbeelding van Shakespeare.


 photo DSC_0615ShakespeareHenryIV.jpg

Maar ook op dit groot multimedia-scherm buiten het theater is te zien dat er activiteiten zijn zoals de opvoering van Henry IV. Een van de koningsdrama’s van Shakespeare.


 photo DSC_0619WilliamShakespeare.jpg

Er was een hele serie met beelden rond Shakespeare onder andere deze met zijn naam.


 photo DSC_0620Shakespear400.jpg

Dit was de poster die binnen hing.


 photo DSC_0624ShanghaiGrandTheatre.jpg

Het is niet zo dat ik er erg laat was maar de avond viel al vroeg in. Dit geeft wel een goed beeld van het gebouw. Heel mooi vind ik het niet maar het valt wel op tussen al die skyscrapers.


 photo DSC_0624ShanghaiGrandTheatreDetail.jpg

Shanghai Grand Theatre, detail.


 photo WP_20160916_006ShanghaiGrandTheatreShakespeare400Years.jpg


154 Shakespeare sonnetten gezet in 6pt Garamond op de Intertype

Via het Nederlands Drukkerij Museum uit Etten-Leur heb ik
een exemplaar gekregen van de 154 sonnetten van Shakespeare
die door Letter-kunde Press in Antwerpen is gezet en gedrukt.

Ze zijn op 1 vel papier gedrukt.
De tekst is machinaal gezet op een machine met de naam Linotype.
Probleem is dat je niet loden regels tekst kunt maken
op de breedte van zo’n vel papier.
Bovendien zijn de matrijzen (de mallen voor de letters) van 6 punts
letters (=kleine letters) eigenlijk wat erg klein voor
een Linotype machine die al heel wat jaren meegaat.

 photo WP_20160825_004ShakespeareAlleSonnettenOp1PaginaAntwerpen2016.jpg

154 Shakespeare sonnetten gezet in 6pt Garamond op de Intertype. Letter-kunde Press. Antwerpen 2016.


De 154 sonnetten passen precies op de pagina.
Internationaal zijn zetters en drukkers bezig om de sonnetten van
Shakespeare op allerlei mooie en interessante manieren uit
te brengen. Allemaal om te gedenken dat in september 2016
het 500 jaar geleden is dat Shakespeare overleed.
Een sonnet is er uitgelicht: sonnet 55:
‘Not marble, nor the gilded monuments’ in het Engels,
‘Geen marmerbeeld, geen vorst’lijk grafgesteent’ in een
Nederlandse vertaling (Dr. L. A. J. Burgersdijk).

 photo WP_20160825_005ShakespeareSonnettenAntwerpenSonnet55InTekst.jpg


Vervolgens is dit sonnet 55 groot en in rood, afgedrukt over
de complete set van sonnetten.

 photo WP_20160825_006ShakespeareAlleSonnettenOp1PaginaAntwerpen2016Sonnet55.jpg


Soms gun ik mezelf een cadeautje

Dus kocht ik vorige week twee boeken die nog
ingebonden moeten worden bij een Engelse drukker: Incline Press.
Ik weet niets van de drukker dan wat ik op de website
zag maar deze drukker doet mee met het project om
de sonnetten van Shakespeare in 2016 uit te brengen.
De boektitels spraken me aan.

Een van de twee boekjes waren reeds uitgekocht.
Of hij ander moois mocht sturen.
Ik was akkoord.
Hieronder een indruk van wat ik ontving
in een grote bruine envelop.

 photo WP_20160718_002Envelop.jpg

Dit was de envelop van karton om het drukwerk te beschermen.


 photo WP_20160718_001FinePressBookFair.jpg

Vervolgens zaten de boekjes in een envelop van een boekenbeurs in 1999 in Oxford. Daarop staat de volgende tekst: Someone once wrote that with 26 pieces of lead he would rule the world. As a rule my back yard is big enough for me. A Keepsake printed bij Graham Moss & Kathy Whalen at Incline Press.


 photo WP_20160718_003BusinessCard.jpg

In het pakket zat de business card van de drukkerij. Graham Moss. Incline Press.


 photo WP_20160718_004ShepherdsToast.jpg

Met twee boekenleggers. Dit is de A Shepherd’s Toast (toast van een schaapsherder).


 photo WP_20160718_005BoekenleggerHalfVol.jpg

Bij de tweede boekenlegger is de spreuk minder literair: Vind je je glas half vol of half leeg? Wat maakt het uit, vul het maar tot de rand!


 photo WP_20160718_007JoReedMakingHayByMoonlight.jpg

Dit is een boekje van Jo Reed met als titel: Making hay by moonlight. De afbeelding staat zowel op de omslag als op het blad waar de tekst op staat.


 photo WP_20160718_011JoReedMakingHay.jpg

In ‘Making hay by moonlight’ staan de vele aspecten van jazz centraal. De tekst is zo gezet dat het ritme en de muzikale effecten van jazz tot zijn recht komen.


 photo WP_20160718_006JoReedMakingHay.jpg

Het boekje bevat 1 bedrukt blad dat uitgeklapt de hele afbeelding toont en goed te lezen is.


 photo WP_20160718_009HandFallada.jpg

Er zat een Engelse vertaling van Hans Fallada tussen: Hoppelpoppel where are you?


 photo WP_20160718_008ToadPoems.jpg

Misschien wel het mooiste boekje: Toad poems (Gedichten van de pad) van Kenneth Grahame, hier geillustreerd door Alice Smith.


Wikipedia:

Kenneth Grahame (8 March 1859 – 6 July 1932) was a British writer, most famous for The Wind in the Willows (1908), one of the classics of children’s literature. He also wrote The Reluctant Dragon; both books were later adapted into Disney films, which are The Adventures of Ichabod and Mr. Toad and The Reluctant Dragon.

Shakespeare sonnet 55

Vorige week liet ik al wat weten over de actie om
in dit Shakespeare jaar alle sonnetten door handdrukkers
gedrukt te krijgen.
Zo roept de Bodleian Library drukkers op om mee te werken.
Dit wereldwijde initiatief heeft ook in de Benelux volgers.
Deze week kreeg ik een nog beter beeld van wat
het Benelux eindresultaat gaat worden.

Over de 154 sonnetten (die in 6 punts letters gezet zijn= heel klein)
wordt met een groter lettertype en
in een andere kleur sonnet 55 geprint.
In hedendaags Nederlands is dit de tekst van sonnet 55:

Noch marmer, noch vergulde monumenten van prinsen
Zullen dit machtig rijm overleven;
Maar jou doe ik meer eer in dit gedicht
Dan een door tijd verweerde steen.
Als beelden vernietigd door de oorlog zijn
En twisten bouwsels hebben gesloopt
Brandt zelfs ’t zwaard van Mars of oorlogsvuur
Geen herinnering aan jou weg
De dood trotserend en alles uitroeiende vijandigheid
Zal jij verder leven, geprezen
In de ogen van hen die na je komen
Tot de Dag des Oordeels

Tot je zelf weer zal verrijzen
Zal je door dit gedicht in minnaarsogen verder leven.

Natuurlijk heb ik de eerste pre-view op foto vastgelegd:

 photo WP_20160706_002Sonnet55.jpg

Sonnet 55, hier nog op een apart vel papier, ligt over de 154 sonnetten in heel fijne druk.


Shakespeare: herdenking 400ste sterfdag

In 1616 stierf Shakespeare en dat feit wordt dit jaar herdacht.
Dat doen mensen wereldwijd.
Kort zoeken op het internet levert bijvoorbeeld
een festival in Chicago op en speciale sites in Engeland.

Deze week kreeg ik daar zijdelings ook mee te maken.
Er is dit jaar namelijk speciaal aandacht voor de sonnetten
van Shakespeare.

NRC, Sandra Kooke − 23/04/16:

400 jaar Shakespeare: ode aan een taalvirtuoos

Wat is er zo bijzonder aan Shakespeare’s sonnetten?
“Ja, leg dat maar eens uit in één zin. Om te beginnen is er in de hele literaire geschiedenis bijna niemand bedeeld met zo’n taalrijkdom als Shakespeare.
“Die gigantische woordenschat komt optimaal naar voren in zijn gedichten. In ieder woord resoneert iets, elk woord is iets bijzonders: in betekenis, sfeer, klank, ritme, rijm.

“Het bijzonderste is toch wel dat de sonnetten zowel helder en toegankelijk als diepzinnig en gelaagd zijn. Dat is eigenlijk een onmogelijke combinatie, maar niet bij Shakespeare.”

 photo BodleianLibrariesCentreForTheStudyOfTheBookUniversityOfOxforD.jpgHet Centre for the study of the book van de Bodleian Libraries
van de University of Oxford heeft zelfs alle private press organisaties
opgeroepen een bijzondere uitgave te maken van de sonetten.
Op de webpagina waar een verdeling van de sonetten te zien is
zie je ook dat er erg veel response is op de oproep.
De website: http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/sonnets2016

Een recente update van de actie vond ik op hun blog:

The Bodleian Library invited hand-press printers to send examples of Shakespeare’s Sonnets (printed by any form of relief printing in 2016) and the collection of 154 is taking shape. Sonnets arrive daily and reports of printing successes (and disasters) are also circulating. Juan Pascoe’s Sonnet 54 has arrived from Mexico, Ivan Gulkov has set Sonnet 85 in Russian at the Pillowface Press, California https://thebeautyofletterpress.com/printer/pillowface-press/,
Gordon Chesterman has sent Sonnet 128 with an ornate linocut border, Annette Disslin has shown an elegant design on grey, and, as an ‘extra,’ University College students printed a sonnet in college colours, under the supervision of expert letterpress printer and University College librarian, Liz Adams.

Arie Koelewyn, from The Paper Airplane Press, delivered sonnets 18 and 43 in person, from East Lansing, Michigan, and also visited the wooden common press in the Weston Library.

Een vrijwilliger van het Nederlands Drukkerij Museum is betrokken bij een
initiatief hier in de Benelux. Afgelopen woensdag bracht hij een
eerste drukproef mee van de machinaal gezette 154 sonetten van
Shakespeare op 1 blad papier.

 photo WP_20160629_007Bewondering.jpg

Bewondering.


 photo WP_20160629_008UitlegEnBewondering.jpg

Uitleg en bewondering. Het zetten met een zetmachine heeft ook weer zo zijn beperkingen. Die moeten overwonnen worden om al deze sonnetten op 1 blad papier te krijgen.


 photo WP_20160629_009ZichTeVermeerderen.jpg

In de vertaling van L.A.J.Burgersdijk begint het eerste sonnet met: ‘Zich te vermeerderen is der schoonste plicht, Van de schoonste schepselen wensen wij een toename’.


 photo WP_20160629_011DeSonettenVanShakespeareOp1Vel.jpg

Het hele document met alle sonetten van Shakespeare. Activiteiten rond de actie van de Bodleian Libraries zijn op Twitter te volgen met de volgende hashtag: #154sonnets


Lokaal01: Once more, unto the breach, dear friends, once more

Gisteren was het dan de laatste dag van Lokaal01 in Breda.
Met een grootse tentoonstelling werd er een punt
gezet achter dit unieke kunstproject.

Al eerder was hier een reeks foto’s van die tentoonstelling te zien
en vanaf vandaag kan ik in de catalogus ontdekken van wie al
die zeer uiteenlopende werken zijn.
Uiteenlopend van materiaal, visie, beleving enz.

Vandaag zijn de meeste foto’s van de performance van BMB Con.

 photo DSC_0922BMBConBereidtZichVoorDoorDePapierenKokersAanTeTrekkenZWFotoWiesjePeelsOnceMore1.jpg

BMB Con bereidt zich voor door de papieren kokers aan te trekken.
De zwartwit foto op de achtergrond is van Wiesje Peels, Once More #1, 2013.

‘Once more unto the breach’ is een zin uit de speech van
Shakespeare’s Henry V, Act III, 1598,
en betekent zoveel als laten we het nog een keer proberen.

 photo DSC_0925BMBConDeProjectiesOpDePapierenKokersZijnMoeilijkVastTeLeggen.jpg

Op de kokers van BMB Con worden beelden geprojecteerd die zich wat moeilijk laten vastleggen.

 photo DSC_0926BMBConChineseKaraktersGeprojecteerd.jpg

Bij deze Chinese karakters lukt het een beetje.

 photo DSC_0927BMBCon.jpg

 photo DSC_0929BMBCon.jpg

 photo DSC_0930BMBConEindeVanDePerformanceNadert.jpg

Het einde van de performance nadert.

 photo DSC_0934BMBConNeemtApplausInOntvangst.jpg

BMB Con neemt het applaus in ontvangst.

 photo DSC_0935PresentatieVanCatalogus.jpg

Presentatie van de catalogus.

 photo DSC_0938HelmutSmitsYourAdHere2013.jpg

Nog twee foto’s van werken: Helmut Smits, Your ad here, 2013.

 photo DSC_0940PaulHendrikseAllThoughtsArePreyToSomeBeast2011.jpg

Paul Hendrikse, All thoughts are prey to some beast, 2011.

Anna Karenina

Vanmiddag naar de film geweest.
Anna Karenina.
Daarmee loop je de kans een klassiek kostuumdrama te zien.
Maar dat is in deze film beslist niet het geval.

Indachting Shakespeare:
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players:

As You Like It, 1600

(De wereld is een toneel
en alle mannen en vrouwen zijn slechts toneelspelers)

…begint de film op een toneel, een toneel zonder grenzen.
Soms zijn de acteurs publiek, dan weer de hoofdrolspelers.
de gebeurtenissen spelen zich dan weer af op het platteland
als het toneel zich naar buiten opent.
Dan raast er weer een (speelgoed)trein of een groep paarden over het toneel.
Heel verrassend, nooit vervelend.
Natuurlijk prachtig aangekleed, kostuums zowel als decors.
Het eigenlijke dramasneeuwt volgens sommige recensenten wat onder
maar ik had daar niet zo veel last van.
De film was prachtig.

Een van de locaties die worden gebruikt heb ik een keer bezocht:
Kizhi, een openluchtmuseum bij Petrozavodsk in Karelie, Rusland.

Dit gebouwencomplex, in de sneeuw, vormt een klein deel van het decor op locatie: Kizhi, bij Petrozavodsk in Karelie, Rusland.

Karelie/Karelia (51): Sculptures park

Zaterdag 30 juli 2005 (vervolg).

Via Rode Plein, GUM, buitenmuur van het Kremlin,
de kathedraal ‘Christus de Redder’, het standbeeld van Peter de Grote
en Sculptures Park naar de ingang van Gorki Park gelopen.

(Sculptures Park is een park waar na de val van de Muur
beelden verzameld zijn van voormalige Sovjet kopstukken
en beelden uitgevoerd in de stijl die toen in de mode was.
Nu wordt er door beeldhouwers ook nieuw werk gemaakt.
Het is een park waar het rustig is en goed toeven.
Als je een bezoek brengt aan Moskou
kun je dit maar beter niet overslaan.)

(Gandhi)

(Inkijkje in het cafe/restaurant)

(Shakespeare met duif)(Sovjet stijl)
(Sovjet-leiders/inspirator: Lenin, Marx, Breznjev en Stalin)


(Een beeld van een inktvis is wel heel bijzonder)

(Albert Einstein en Niels Bohr)(Monet)

(Modern model)

(Resultaat in wording)

(Onderdeel van een monument voor de slachtoffers van de Sovjet-terreur)

(Feliks Edmoendovitsj Dzerzjinski(Kojdanau, 11 september 1877 – Moskou 20 juli 1926),
ook wel “Bloedige Felix” genaamd, was een Russisch revolutionair
van Poolse afkomst.
Hij was oprichter van de Tsjeka, de eerste bolsjewistische geheime dienst.

Feliks Dzierjinski werd geboren op 11 september 1877
of 30 augustus oude stijl in het Poolse Kojdanau (thans Dzjarzjynsk) bij Minsk.
Hij werd van school gestuurd wegens zijn revolutionaire activiteiten.
In 1900 was hij, tezamen met Rosa Luxemburg
een van de oprichters van de revolutionaire Sociaal-democratische Partij
van het Koninkrijk Polen en Litouwen.
Twee maal werd hij naar Siberie gezonden, maar beide malen ontsnapte hij.

Zijn standbeeld stond voor de “Lubjanka”,
het hoofdkwartier van de KGB in Moskou,
genoemd naar het plein waar het aan stond.
Na het mislukken van de staatsgreep tegen Gorbatsjov,
in augustus 1991, werd dit standbeeld
door een woedende menigte omver gehaald.
Reeds in 1989 was zijn standbeeld
op het Plac Bankowy in Warschau omver gehaald.
Zijn standbeelden in Wit-Rusland staan nog overeind.
Wikipedia)

(Dit is een foto van de Lubjanka
met het standbeeld nog op het plein.
Nu is er een monument (niet zo indrukwekkend, maar toch)
voor de slachtoffers van de terreur)

(Een beeld van een voetbalkeeper had ik eerder nog nooit gezien)