Shakespeare: 154 sonetten op een vel papier

Dit jaar staat onder andere in het teken van Shakespeare.
Vanuit Oxford wordt speciaal aandacht gevraagd voor de sonetten.
Wereldwijd worden drukkers gevraagd een van de sonetten te adopteren
en er een moie uitgave van te verzorgen.
In de Benelux wordt daar ook aan mee gewerkt.
Daar staat sonnet 55 centraal op een uitgave waarbij op 1 vel papier
alle 154 sonetten zijn afgedrukt en 1 speciaal in het rood.

 photo WP_20161114_002 02 NoestDrukwerk.jpg

BN/De Stem heeft daar vorige week vrijdag een artikel aan gewijd.
Ik maak daar dankbaar gebruik van.
Het artikel is geschreven door Herbert Kats en hij benadrukt vooral
de Nederlandse ambachtelijke inbreng en het Belgische initiatief.

 photo WP_20161114_002 01 TweeDrukkersUitEttenLeur.jpg

Eerder was op mijn site al mijn exemplaar van het drukwerk te zien.
Dat is niet een laatste versie.

 photo WP_20161114_006BNDeStem20161111CloseUpVanDeRuimEenMeterGrotePosterMet154SonettenVanDeBritseBardShakespeareBijna100000PiepkleineLettertjesOpHandgescheptPapierFotoHerbertKats.jpg

Dit is de laatste versie van het drukwerk: Close up van de ruim een meter grote poster met 154 sonetten van de Britse bard Shakespeare, bijna 100.000 piepkleine lettertjes op handgeschept papier. Foto Herbert Kats.


 photo WP_20161114_002 03 Totaal.jpg

Dit is een overzicht van het volledige artikel.


 photo WP_20161114_004BNDeStem20161111DeAntwerpseInitiatiefnemerVoorHetShakespeareprojectPatrickGoossensLinksMetOpDeAchtergrondZijnTrouweHelpersUitHetDrukkerijmuseumInEttenLeurRienVanEckRecht.jpg

BN/De Stem, 11 november 2016. De Antwerpse initiatiefnemer voor het Shakespeareproject Patrick Goossens (links) met op de achtergrond zijn trouwe helpers uit het Drukkerijmuseum in Etten-Leur: Rien van Eck (rechts) en Wim Görtemöller (midden).


 photo WP_20161114_005BNDeStem20161111RienVanEckFotoHerbertKats.jpg

Rien van Eck inspecteert een deel van de enorme collectie loden letters in de loods aan de Antwerpse Letterkundestraat.


 photo WP_20161114_003BNDeStem20161111OppersteConcentratieBijVrijwilligerWimGortemollerAlsHijZetselUitEenVanDeOudeMachinesVanGoossensProbeertTeToverenFotoChrisVanKlinken.jpg

Opperste concentratie bij vrijwilliger Wim Görtemöller als hij zetsel uit een van de oude machines van Goossens probeert te toveren. Foto Chris van Klinken.