154 Shakespeare sonnetten gezet in 6pt Garamond op de Intertype

Via het Nederlands Drukkerij Museum uit Etten-Leur heb ik
een exemplaar gekregen van de 154 sonnetten van Shakespeare
die door Letter-kunde Press in Antwerpen is gezet en gedrukt.

Ze zijn op 1 vel papier gedrukt.
De tekst is machinaal gezet op een machine met de naam Linotype.
Probleem is dat je niet loden regels tekst kunt maken
op de breedte van zo’n vel papier.
Bovendien zijn de matrijzen (de mallen voor de letters) van 6 punts
letters (=kleine letters) eigenlijk wat erg klein voor
een Linotype machine die al heel wat jaren meegaat.

 photo WP_20160825_004ShakespeareAlleSonnettenOp1PaginaAntwerpen2016.jpg

154 Shakespeare sonnetten gezet in 6pt Garamond op de Intertype. Letter-kunde Press. Antwerpen 2016.


De 154 sonnetten passen precies op de pagina.
Internationaal zijn zetters en drukkers bezig om de sonnetten van
Shakespeare op allerlei mooie en interessante manieren uit
te brengen. Allemaal om te gedenken dat in september 2016
het 500 jaar geleden is dat Shakespeare overleed.
Een sonnet is er uitgelicht: sonnet 55:
‘Not marble, nor the gilded monuments’ in het Engels,
‘Geen marmerbeeld, geen vorst’lijk grafgesteent’ in een
Nederlandse vertaling (Dr. L. A. J. Burgersdijk).

 photo WP_20160825_005ShakespeareSonnettenAntwerpenSonnet55InTekst.jpg


Vervolgens is dit sonnet 55 groot en in rood, afgedrukt over
de complete set van sonnetten.

 photo WP_20160825_006ShakespeareAlleSonnettenOp1PaginaAntwerpen2016Sonnet55.jpg


Shakespeare sonnet 55

Vorige week liet ik al wat weten over de actie om
in dit Shakespeare jaar alle sonnetten door handdrukkers
gedrukt te krijgen.
Zo roept de Bodleian Library drukkers op om mee te werken.
Dit wereldwijde initiatief heeft ook in de Benelux volgers.
Deze week kreeg ik een nog beter beeld van wat
het Benelux eindresultaat gaat worden.

Over de 154 sonnetten (die in 6 punts letters gezet zijn= heel klein)
wordt met een groter lettertype en
in een andere kleur sonnet 55 geprint.
In hedendaags Nederlands is dit de tekst van sonnet 55:

Noch marmer, noch vergulde monumenten van prinsen
Zullen dit machtig rijm overleven;
Maar jou doe ik meer eer in dit gedicht
Dan een door tijd verweerde steen.
Als beelden vernietigd door de oorlog zijn
En twisten bouwsels hebben gesloopt
Brandt zelfs ’t zwaard van Mars of oorlogsvuur
Geen herinnering aan jou weg
De dood trotserend en alles uitroeiende vijandigheid
Zal jij verder leven, geprezen
In de ogen van hen die na je komen
Tot de Dag des Oordeels

Tot je zelf weer zal verrijzen
Zal je door dit gedicht in minnaarsogen verder leven.

Natuurlijk heb ik de eerste pre-view op foto vastgelegd:

 photo WP_20160706_002Sonnet55.jpg

Sonnet 55, hier nog op een apart vel papier, ligt over de 154 sonnetten in heel fijne druk.