Rusland in 1992

Het heette toen nog de Sovjet-Unie. Maar het verval van de
communisme was al in volle gang.
Terwijl we van St. Petersburg naar Jalta reisden veranderde
de Oekraine al van staatsvorm.

 photo 006LeninInDeMetro.jpg

Maar Lenin keek nog vermanend toe op de reizigers in de Metro in St. Petersburg.


 photo 007StPetersburgKerkVanDeVerlosserOpHetBloed.jpg

St. Petersburg (toen nog Leningrad), Kerk van de Verlosser op het Bloed.


 photo 008StPetersburgRussianCruiserAurora.jpg

St. Petersburg. De kruiser Aurora, speelde nog een rol in de revolutie. Nu een museumschip.


 photo 010StPetersburgTsaarPeterDeGrote.jpg

St. Petersburg. Tsaar Peter de Grote, zijn standbeeld dan toch, overleefde het communisme.


 photo 011BijDeHermitage.jpg

St. Petersburg. Plein in de buurt van de Hermitage.


 photo 012DeHermitage.jpg

De Hermitage.


 photo 013StPetersburgPeterEnPaulusVestiging.jpg

St. Petersburg. Peter en Paulus-vesting.


 photo 014StPetersburg1992PeterEnPaulusVestiging.jpg

St. Petersburg. Peter en Paulus-vesting. Begraafplaats van de tsaren.


 photo 015StPetersburgTsjarkoSeloe.jpg

Tsarskoe Selo.


 photo 016StPetersburgTsarskoeSeloCentraleVerwarming.jpg

Tsarskoe Selo, centrale verwarming.


 photo 017MoskouHetRodePlein.jpg

Moskou, het Rode Plein.


 photo 018MoskouStBasilius-kathedraal.jpg

St. Basilius-kathedraal.


 photo 019MoskouRodePleinMetKremlin.jpg

Het kremlin in Moskou met het Rode Plein en het mausoleum van Lenin.


 photo 020Moskou1992StBasiliusKathedraal.jpg


 photo 021MoskouVeraMoechinaArbeiderEnKolchozboerin.jpg

Moskou, Vera Moechina, Arbeider en kolchozboerin.


 photo 022MoskouRodePleinInDeAvond1992.jpg

Het Rode Plein in Moskou in de avond, 1992.


 photo 023MoskouRussischOrthodoxeKerk.jpg

Orthodoxe kerk in het Kremlin van Moskou.


 photo 024InterieurRussischOrthodoxeKerk.jpg

Interieur.


 photo 025JasnajaPoljanaGrafVanTolstoj1992.jpg

Misschien een beetje een vreemde foto: een bergje zand tussen de bomen. Dit is het graf van Lev Tolstoj op het landgoed Jasnaja Poljana.


 photo 026JasnajaPoljana.jpg

Het landgoed Jasnaja Poljana


 photo 029RevolutionaireKunstInEenSovchoseInOekraine.jpg

Revolutionaire kunst in een Sovchose in de Oekraine.


Een Sovchose was een vorm van een collectieve onderneming.
We bezochten in de Oekraine een enorm boerenbedrijf.
De boeren waren in dienst van de overheid.

 photo 030LeninInDeSovchoz.jpg

Lenin kijkt toe in een vergaderzaal van de Sovchose. Daar krijgen we een introductie op de manier waarop het bedrijf georganiseerd is.


 photo 031Jalta.jpg

We zijn op de Krim, bij de Zwarte Zee.


 photo 032TerugVanJaltaNaarMoskou.jpg

Vanaf de Krim vliegen we met Aeroflot naar Moskou terug om vandaar weer terug naar Amsterdam te vliegen.


 photo 033RevolutionaireKunst.jpg

Nog meer revolutionaire kunst.


Karelie/Karelia (51): Sculptures park

Zaterdag 30 juli 2005 (vervolg).

Via Rode Plein, GUM, buitenmuur van het Kremlin,
de kathedraal ‘Christus de Redder’, het standbeeld van Peter de Grote
en Sculptures Park naar de ingang van Gorki Park gelopen.

(Sculptures Park is een park waar na de val van de Muur
beelden verzameld zijn van voormalige Sovjet kopstukken
en beelden uitgevoerd in de stijl die toen in de mode was.
Nu wordt er door beeldhouwers ook nieuw werk gemaakt.
Het is een park waar het rustig is en goed toeven.
Als je een bezoek brengt aan Moskou
kun je dit maar beter niet overslaan.)

(Gandhi)

(Inkijkje in het cafe/restaurant)

(Shakespeare met duif)(Sovjet stijl)
(Sovjet-leiders/inspirator: Lenin, Marx, Breznjev en Stalin)


(Een beeld van een inktvis is wel heel bijzonder)

(Albert Einstein en Niels Bohr)(Monet)

(Modern model)

(Resultaat in wording)

(Onderdeel van een monument voor de slachtoffers van de Sovjet-terreur)

(Feliks Edmoendovitsj Dzerzjinski(Kojdanau, 11 september 1877 – Moskou 20 juli 1926),
ook wel “Bloedige Felix” genaamd, was een Russisch revolutionair
van Poolse afkomst.
Hij was oprichter van de Tsjeka, de eerste bolsjewistische geheime dienst.

Feliks Dzierjinski werd geboren op 11 september 1877
of 30 augustus oude stijl in het Poolse Kojdanau (thans Dzjarzjynsk) bij Minsk.
Hij werd van school gestuurd wegens zijn revolutionaire activiteiten.
In 1900 was hij, tezamen met Rosa Luxemburg
een van de oprichters van de revolutionaire Sociaal-democratische Partij
van het Koninkrijk Polen en Litouwen.
Twee maal werd hij naar Siberie gezonden, maar beide malen ontsnapte hij.

Zijn standbeeld stond voor de “Lubjanka”,
het hoofdkwartier van de KGB in Moskou,
genoemd naar het plein waar het aan stond.
Na het mislukken van de staatsgreep tegen Gorbatsjov,
in augustus 1991, werd dit standbeeld
door een woedende menigte omver gehaald.
Reeds in 1989 was zijn standbeeld
op het Plac Bankowy in Warschau omver gehaald.
Zijn standbeelden in Wit-Rusland staan nog overeind.
Wikipedia)

(Dit is een foto van de Lubjanka
met het standbeeld nog op het plein.
Nu is er een monument (niet zo indrukwekkend, maar toch)
voor de slachtoffers van de terreur)

(Een beeld van een voetbalkeeper had ik eerder nog nooit gezien)