Het geïllustreerde boekbindersboek

Nu ik tevreden ben over het schutblad (goede marge,
goede kleur, goede grootte) wordt het tijd de
schutbladen te verwerken.

IMG_7458HetGeïllustreerdeBoekbindersboekSchutbladMetBetereMarge

De twee dubbelgevouwen schutbladen met foto’s van Uitgeverij Boekblok. De foto’s zijn onderdeel van de tekst en illustraties van ‘Het geïllustreerde boekbindersboek’.


IMG_7459HetGeïllustreerdeBoekbindersboekGelijmdSchutblad

De achterkant.


IMG_7460HetGeïllustreerdeBoekbindersboekGelijmdSchutblad

De voorkant van het boekblok. Op het schutblad zijn de markeringen overgenomen die moeten helpen om het boekblok op de juiste maat te snijden. Enige uitdaging na het vouwen van de twee A3 bladen was het een identieke plaats bevestigen van de bladen.


IMG_7461HetGeïllustreerdeBoekbindersboekGelijmdSchutblad

Straks bij het schoonsnijden worden de schutbladen één met de rest van het boekblok. Ik denk dat ik de eerste (en laatste) pagina straks ga verlijmen met de platten. Dan zie je dus de afbeelding niet meer. Maar omdat voor- en achterschutblad identiek zijn, zullen alle afbeeldingen die ik heb opgenomen te zien zijn.


IMG_7462BasismateriaalVoorEenVolgendBoek

Een paar oude nummers van De Boekenwereld gebruik ik als basis voor een nieuw boek. Ik snij de rug van het blad af en bekijk welke afbeeldingen ik zou willen bewaren. Hoe die in een boek (of meerdere boeken) gaan belanden weet ik nog niet.


Rozen drogen

De vorige keer ben ik geëindigd met het lijmen
van de papieren mal in de drager.
Om er voor te zorgen dat het papier mooi glad opdroogt
heb ik een paar nummers van De Boekenwereld
gebruikt als presse papier.

IMG_7307RozenDrogen

De Boekenwereld.


IMG_7308RozenDrogen

Het papier heb ik er ingelijmd als extra versteviging van de drager. Daarop heb ik de blouse gelijmd. Hier ligt de drager op één kant. De blouse is van een heel elastisch materiaal en liet zich eenvoudig vastzetten. Het voorpand van de blouse bestaat uit twee lagen. In de bovenste laag zijn de gaten uitgespaard in een soort van ritmische baan.


IMG_7309RozenDrogen

De stelen van de rozen heb ik ingekort zodat ze passen in de drager. De tweede roos rust op de eerste. De eerste roos heb ik aan een kant met een speld vastgezet waardoor hij niet naar het diepste punt rolt. Daardoor ontstaat er een meer ruimtelijk beeld. De rozen liggen los. Toen ik deze foto maakte was ik nog niet gereed. Maar ook in de toekomst, is mijn plan, blijven de rozen los liggen.


IMG_7310RozenDrogen

Zo ziet het er dan van opzij uit. Erg veel aandacht heb ik tot nu toe nog niet aan de onderkant besteed. Dat komt vooral omdat ik eerst wilde ervaren hoe het bekleden van de bovenkant zou gaan verlopen. Ik heb voldoende stof over van de blouse als ik dat in de onderkant zou willen verwerken. Bijvoorbeeld door ook de onderkant en de staanders te bekleden. Maar dat is niet mijn plan.


IMG_7314RozenDrogen

Dit moet je natuurlijk nooit laten zien. Dit is de onderkant, de kant die je straks niet of nauwelijks ziet. De drager met rozen ga ik op de vloer zetten dus het zal vooral van bovenaf bekeken worden. Maar je kunt nu wel zien dat ik op sommige plaatsen stof weggeknipt heb omdat anders er te veel lagen van stof zouden ontstaan.


Plan is om het vanmiddag af te hebben en
om het in de woonkamer weg te zetten.

Als u bij toeval mijn boek Boekenjacht zelve ergens hebt kunnen kopen en u bent er tevreden mee, och…doe mij dan een plezier….en hou het stil

Dat doe ik dus niet.
De afgelopen dagen heb ik het boek ‘Boekenjacht’ van
Cornelis Jan Aarts gelezen. Verhalen uit de boekenwereld.

IMG_5287CornelisJanAartsBoekenjacht

Deze keer een smal strookje blauw papier als boekenlegger in Cornelis Jan Aarts, Boekenjacht – Verhalen uit de boekenwereld.


De Boekenwereld is een soort van kwartaalblad dat helemaal
over boeken gaat. Blijkbaar heeft Cornelis Jan Aarts daar
een serie artikelen geschreven die verzameld zijn in dit boek.
Aangevuld met een paar stukken en toespraken.
Veel verhalen gaan over Bruna en overleden collega’s maar
als je daar een beetje doorheen kijkt, lees je een serie leuke
verhalen over boeken, boekverzamelaars en bibliofielen.

IMG_5288CornelisJanAartsBoekenjacht

Het laatste hoofdstuk (dat afsluit met de tekst die ik als titel gebruik) legt de tot stand koming van het boek uit. Veel Havank, Bruna, Komrij en Elsschot. Voor de één een aanprijzing, voor de ander niet.


Zelf noemt de schrijver ‘Berenjacht op Lepelenburg’
een melig stukje (pagina 226) maar dat is een leuk stuk om
te lezen. Ook ‘De ontdekking van de hemel’ is grappig.
Langzaam kom je in een wereld met bedachte namen en
leuke teksten als:

Frans werd nu ook geïnfecteerd door het virus van de bibliophilie. Frans kwam uit de boekenkast. ‘Ik ben nu bibliophiel,’ verklaarde hij plechtig. ‘Biblio….wat, Frans?’ vroegen wij dan. ‘Phiel,’ zei Frans. Het hield in dat Frans niet langer viel op onbegrijpelijke boeken, maar op onbetaalbare boeken.

Boekenjacht, pagina 187.

Leuk om te lezen als afwisseling.

Boekrestauratie

Afgelopen week heb ik een boek laten restaureren.
Met het restaureren van boeken heb ik weinig of geen ervaring
dus dat durf ik zelf niet aan (als dat niet onder
begeleiding kan gebeuren).
Het boek ‘De Boekenwereld’, geschreven door R. van der Meulen,
heb ik gekocht een tijd terug bij Catawiki.
Je weet als je daar boeken koopt dat veel verkopers
hun boeken veel beter voorstellen, dan hun status
in werkelijkheid is.

 photo DSC_8057DeBoekenwereldRVanDerMeulen.jpg

De boekenwereld door R. van der Meulen, Theorie en praktijk van den Boekhandel benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante zaken. Met circa 200 platen, portretten en vignetten. 2e en herziene druk, Leiden, A.W. Sijthof. Het voorbericht is gedateerd als: Rotterdam, September 1897.


In dit geval was het geen heel duur boek maar de kaft aan de rugzijde
lag er bijna af, de hoeken van de kaft waren beschdigd, er was
een pagina gescheurd en de verbinding tussen het boekblok
en de kaft was verzwakt door de schade aan de rug.

 photo DSC_8058DeBoekenWereldRVanDerMeulenExLibrisALJRoscher.jpg

Het Ex Libris van A.L.J. Roscher. Op internet gevonden met als maker J.C. (Jan Christiaan) Maas en jaartal 1946.


 photo DSC_8059DeBoekenwereldRVanDerMeulenOverzichtBelangrijksteLettertypes.jpg

Het boek concentreert zich vooral op de boekhandel, dus de uitgeverijen, groothandels, binders. Aspecten als lettertypes en het drukken worden wel aangestipt maar staan niet centraal. Hier een stukje van het overzicht van de belangrijkste lettertypes.


De restauratie is zeer geslaagd.
Het is geen nieuw boek geworden. Het is nog steeds een oud boek.
Niet zonder beschadegingen maar goed leesbaar. Je kunt het zonder
problemen openslaan en lezen. Dat was een week geleden wel anders.
Als je toen het boek oppakte bleef er altijd wel iets van de rug
in de kast of op tafel achter.
Nu kun je weer van het boek genieten.

 photo DSC_8060DeBoekenwereldRVanDerMeulenGroteBoekbinderij.jpg

De boekenwereld door R. van der Meulen: een grote boekbinderij.


Op zoek naar Van Santen

Afgelopen zondag was ik ook op zoek naar Van Santen
in Amsterdam. Dirk Jansz. van Santen (1637–1708) om precies te zijn.
Bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
is er een tentoonstelling over const- en caertafsetters.

 photo DSC_7889AfsettersEnMeester-afsettersDeKunstVanHetKleurenTruusjeGoedings.jpg

Afsetters en meester-afsetters. De kunst van het kleuren door Truusje Goedings.


Afsetters zijn mensen die boeken nadat ze gedrukt en samengebonden waren,
net als boekbinders, de boeken nog een bijzondere behandeling
konden geven. Om je boek nog meer tot een statussymbool te maken
of gewoon voor het genot van een mooi boek.

Kon een boekbinder je boek van een mooie leren kaft voorzien,
misschien wel met je naam in goud op de voorkant van het boek,
de afsetter kleurde voor je het frontispiece, of al de houtdruk
afbeeldingen in je boek tot het toevoegen van kaarten
en afbeeldingen aan het boek aan toe.

 photo DSC_7890DeBoekenwereldDeKunstVanHetInkleuren.jpg

De boekenwereld een uitgave van Vantitlt en Bijzondere Collecties van de UvA.


Deze ambachtslieden werkten meestal anoniem maar Van Santen
werkte voor lange tijd voor de rijke katholieke advocaat Laurens van der Hem.
Voor deze advocaat gaf Van Santen kleur aan de uitgave die we
vandaag de dag ‘Atlas Blaeu – Van der Hem’ noemen.
Een atlas in 46 delen die in 2004 werd opgenomen op de
Werelderfgoedlijst.
De atlas is te zien in de Österreichische Nationalbibliothek te Wenen.
Ook de koopman Dirk van der Hagen en bijvoorbeeld Burgemeester
van Amsterdam Nicolaes Witsen waren klanten van Van Santen.

Voor mij zijn er afgelopen zondag weer meerdere werelden open gegaan.
Het was een geweldige ervaring om zoveel, meer dan prachtige boeken
in allerlei formaten bij elkaar te kunnen zien.
Als afsluiting een deel van een atlas. De kaart van Peking.

 photo WP_20151122_019JoanBlaeuKaartVanDeProvinciePekingAfgezetEnMetGoudGehoogdDoorDirkJanszVanSantenAtlasVanDerHagenDeel4KBDenHaagC1690.jpg

Joan Blaeu, Kaart van de provincie Peking. Afgezet en met goud gehoogd door Dirk Jansz. van Santen, Atlas van der Hagen, deel 4, KB Den Haag, circa 1690.