Rode boekje

Mijn voormalige collega heeft nog een aantal pagina’s
van het Rode boekje voor me vertaald.
De pagina’s met Chinese tekst en de Engelse vertaling volgt hier.

 photo DSC_5458Introduction.jpg

Dit lijkt me een introductie en dat blijkt ook het geval te zijn:

Introduction
Comrade Mao Zedong is the greatest contemporary Marxist. Comrade Mao Zedong has ingeniously, creatively, completely inherited, guarded and developed Marxism – Leninism, and enhanced Marxism – Leninism to a new phase. Mao Zedong Thought is the Marxism – Leninism of the time when the imperialism completely collapses, and the socialism wins the victory all over the world. Mao Zedong Thought is the guideline of all the jobs within the party and within the country.

Comrade Lin Biao has pointed out: Chairman Mao’s great works, we must study harder, make it more practicable; new situation must emerge; and enhance it to a new level. All comrades must try our best to learn Mao Zedong Thought, understand it and master it.

We firmly respond to Comrade Lin Biao’s great call. In order to push the mass movement of studying Chairman Mao’s great works flexibly to a new stage, the Culture Revolutionary Committee of our college has printed this book “Sailing the Seas Depends on the Helmsman”. Let all comrades study Chairman Mao’s great works hard and seriously, really understand Mao Zedong Thought, and make our college a big school of Mao Zedong Thought really and quickly.

Xian Shiyou College the Culture Revolutionary Committee the Propaganda Department
1st May 1967

Dan volgt de inhoudsopgave:

 photo DSC_5459Content01withMyThumb.jpg

Table of Contents
1. The Communist Party
2. The principle stand of the party is: apply the theory of Marxism with the China’s revolution practices
3. Policies and strategies are the life of the party
4. Class and Class Struggles
5. the people’s democratic dictatorship
6. Against revisionism and dogmatism
7. correct handling of contradictions among the people
8. socialism and communism
9. The problem of the farmers is the basic problem of China’s revolution
10. united front
11. self-reliance and building country thriftily
12. The people’s army
13. people’s war
14. War and Peace
15. Imperialism and all the reactionaries are paper tigers
16. Dare to struggle and dare to win
17. The leaders of the party committees
18. political work
19. Culture
20. democratic centralism
21. rectification campaign
22. youth
23. Women
24. Intellectuals
25. Communist
26. cadre
27. Serve the people
28. Internationalist and patriotism
29. plain living and hard work, overcome difficulties
30. criticism and self – criticism
31. unity
32. Way of Thinking
33. Research
34. the mass line
35. The method of work
36. Study
37. Always follow the communist party and firmly take the socialist
38. Never forget the class struggle
39. Carry on the socialist education movement and the Great Proletarian Cultural Revolution to the end
40. Carry on the two lines’ struggles to the end
41. The world revolution
42. Focus on Politics
43. Foster and train millions of successors to the revolutionary cause of the proletariat.
44. Other parts

Dan volgt pagina 1:

 photo DSC_5460Page1.jpg

One — The communist party
Our party is a great party, an honoured party, and a correct party. “《the speech in the meeting of the Chinese Communist Party National Conference on propaganda》 (12-Mar-1957), 《Selected Readings From the Works of Mao Zedong》the second part, page 509”
If there is to be revolution, there must be a revolution party.
Without a revolution party, without a revolution party established according to the revolution theory and the revolution style of Marxism – Leninism,
it is impossible to lead the working class people
and the mass to beat the imperialism and their stooges.
“《REVOLUTIONARY FORCES OF THE WORLD UNITE , FIGHT AGAINST IMPERIALIST AGGRESSION》
(11-Aug-1948) 《Selected Works of Mao Zedong》Volume Four, Page 1360”

Deze teksten zijn verschrikkelijk om te lezen.
Maar goed, na pagina 1 volgt pagina 2:

 photo DSC_5461Page2And301.jpg

The society has developed to today, the responsibility of correctly knowing the world and reforming the world has historically fallen on the shoulder of the proletariat and its party. This practical process of reforming the world according to the scientific cognition has reached a historical time in the world and in China, unparalleled important time from the beginning of the history, that is to thoroughly overthrow the darkness of the world and China, and turn them to a world of light that has never been seen before. The fight to reform the world by the proletariat and the revolution people include the following tasks: change the objective world,

Dan volgt pagina 3:

 photo DSC_5461Page2And302.jpg

and change the self-subjective world – change the relationship between the objective world and the subjective world. “《On Practice》(1937 July), 《Selected Works of Mao Zedong》Volume One, Page 284 – 285”

Only the proletariat and the communist party are the least narrow minded and the least selfish, have the greatest political vision, are the best organized, and are the humblest to adopt the advanced experience of the proletariat and its party in the world to its own business. Therefore, only the proletariat and the communist party can lead the peasantry, the urban petty bourgeoisie, and bourgeoisie, to overcome the narrow mind of the peasantry and the urban petty bourgeoisie, the destructiveness of the unemployed, and the uncertainty and incompleteness of the bourgeoisie (if the policy of the communist party is not wrong), and point the way for the revolution and the war to victory.
“《The Strategic Issues of the China’s Revolutionary Wars》(1936 December) 《Selected Works of Mao Zedong》Volume One, Page 177”

Ik heb mijn collega ook gevraagd pagina’s aan het eind
van het boek te vertalen, zoals pagina 527:

 photo DSC_5462Page527.jpg

“Sailing the Seas Depends on the Helmsman”
Xian Shiyou College the Culture Revolutionary Temporary Committee Edited
Xian the First Printing Factory
Internally Distributed
1967 May

De conclusie van mij is dat dit inderdaad een zogenaamd ‘Rode boekje’ is.
Ik ga nog eens navragen wat mijn collega er van denkt.

ING: what’s in a name

Vandaag verscheen er een bericht over ING
dat bij heel veel mensen hard zal zijn aangekomen.
Op Nu.nl was de kop van het artikel:

‘ING schrapt 1.700 banen en 1.075 externe functies’

In het artikel werd een meneer aangehaald die een naam heeft
die in dit verband wel bijzonder was: ‘Klus’.
Zeker als even later de man plots ‘Kluis’ heet.

‘Klussen’is de term die gebruikt wordt door externe krachten
en een kluis en een bank hoef ik niet uit te leggen denk ik.

 photo INGWhatsInANameNuNL20141125.jpg

Cor Klus of Kluis, bij de ING is het niet pluis.

Blogboekje

 photo WP_20141123_001BlogBoekje.jpg

Ik ben gisteren druk in de weer geweest.
Eerst alle tekst uitgewerkt waar ik ‘problemen’ mee verwacht.
Allemaal om het aantal bladen in te schatten.
Mijn idee is namelijk om het boekje te maken op A3-fromaat.
Maar ik ga de A3 niet printen. Dat kan denk ik mijn printer niet eens aan.
Los daarvan moet je dan gaan testen of je tekst wel op de goede plaats komt.
De manier die ik nu volg is voor mij even eenvoudiger.
Ik had berekend met 5 vellen A3 uit te komen.
Maar naar nu blijkt kan ik uit de voeten met 4 vellen.

 photo DSC_5532BlogBoekjeNogHierEnDaarZonderTekst.jpg

Eerst de tekst op de grond van de woonkamer uitgestald. De ‘gemakkelijke’ pagina’s zijn nog leeg maar de kaarten zijn er al wel op bevestigd.


 photo DSC_5532BlogBoekjeNogHierEnDaarZonderTekstDetail.jpg

Dit is zo’n voorbeeld van een nog leeg blad met alleen de kaarten.


Maar tijdens de dag heb ik alle tekst uitgewerkt.
Bovendien is de tekst nog eens gelezen door iemand
die de tekst niet geschreven heeft.
Kijken of er nog fouten in de tekst staan.

 photo DSC_5533MetTekstGecorrigeerd.jpg

Alle bladen (op de laatste na) hebben nu tekst.


 photo DSC_5533MetTekstGecorrigeerdDetail.jpg

Zo ook het voorbeeld dat ik eerder liet zien. 4 vellen A3 zijn er nodig.


De titel op de kaft wordt eenvoudig weg: ‘blogboekje’.
Hiervoor heb ik houten lettertjes gekocht.
Die hoef ik alleen nog maar er op te lijmen.