Cathedral Menorca

De twee posts hebben niet echt iets met de kathedraal van
Menorca te maken, zo die al bestaat.
Het is een variant op een titel van een folder die ik op Menorca kreeg.
Hier is het een verzameling willekeurige foto’s van het eiland Menorca.

DSC_2534MaoMenorca

De hoofdstad Mahon of Mao zoals de lokale bevolking zegt in het Catalaans. Dag na festiviteiten in de stad.


DSC_2543ChristusValOnderHetKruisProcessieDraagbaarMaoMenorca

Dit is een draagbaar die men ion processies meevoert. Prachtig in Spaanse stijl. Uit de Paastijd.


DSC_2549MaoMenorcaDitBeeldKijktWatAngstigNaarNr13

Beeld in een gevel in Mao. Het beeld kijkt wat angstig.


DSC_2550MaoMenorca


DSC_2554ClaustreDeSantFrancesc


DSC_2558ClaustreDeSantFrancesc

Het voormalige klooster van de Franciscanen, Claustre de Sant Francesc.


DSC_2559ClaustreDeSantFrancesc


DSC_2679


DSC_2680


DSC_2682Alaior

Alaior.


DSC_2683Alaior

Deze kat woont in Alaior, Menorca.


DSC_2684AlaiorJaumeII

Alaior, Jaume II. Op wikipedia vind ik 2 koningen die deze naam hebben. Voor de lokale bevolking zal wel duidelijk zijn wie dit precies is.


Ik hou het op deze koning op Wikipedia:

Jacobus II, Catalaans: Jaume (Montpellier, 1243 – op Majorca, 1311) was koning van Majorca en heer van Montpellier van 1243 tot aan zijn dood. Hij was de tweede zoon van Jacobus I van Aragón en diens vrouw Jolanda van Hongarije. In 1279 volgens het verdrag van Perpignan werd hij een vazal van het koninkrijk Aragón.


DSC_2685AlaiorSantaEulaliaChurch

Alaior, Santa Eulàlia church.


DSC_2689Alaior

De binnenkant.


DSC_2694Alaior


DSC_2695Alayor

Alaior of Alayor?


DSC_2696Alaior


DSC_2708

Terug in Ciutadella.


DSC_2711

Fruit is goed!


Rode boekje

Mijn voormalige collega heeft nog een aantal pagina’s
van het Rode boekje voor me vertaald.
De pagina’s met Chinese tekst en de Engelse vertaling volgt hier.

 photo DSC_5458Introduction.jpg

Dit lijkt me een introductie en dat blijkt ook het geval te zijn:

Introduction
Comrade Mao Zedong is the greatest contemporary Marxist. Comrade Mao Zedong has ingeniously, creatively, completely inherited, guarded and developed Marxism – Leninism, and enhanced Marxism – Leninism to a new phase. Mao Zedong Thought is the Marxism – Leninism of the time when the imperialism completely collapses, and the socialism wins the victory all over the world. Mao Zedong Thought is the guideline of all the jobs within the party and within the country.

Comrade Lin Biao has pointed out: Chairman Mao’s great works, we must study harder, make it more practicable; new situation must emerge; and enhance it to a new level. All comrades must try our best to learn Mao Zedong Thought, understand it and master it.

We firmly respond to Comrade Lin Biao’s great call. In order to push the mass movement of studying Chairman Mao’s great works flexibly to a new stage, the Culture Revolutionary Committee of our college has printed this book “Sailing the Seas Depends on the Helmsman”. Let all comrades study Chairman Mao’s great works hard and seriously, really understand Mao Zedong Thought, and make our college a big school of Mao Zedong Thought really and quickly.

Xian Shiyou College the Culture Revolutionary Committee the Propaganda Department
1st May 1967

Dan volgt de inhoudsopgave:

 photo DSC_5459Content01withMyThumb.jpg

Table of Contents
1. The Communist Party
2. The principle stand of the party is: apply the theory of Marxism with the China’s revolution practices
3. Policies and strategies are the life of the party
4. Class and Class Struggles
5. the people’s democratic dictatorship
6. Against revisionism and dogmatism
7. correct handling of contradictions among the people
8. socialism and communism
9. The problem of the farmers is the basic problem of China’s revolution
10. united front
11. self-reliance and building country thriftily
12. The people’s army
13. people’s war
14. War and Peace
15. Imperialism and all the reactionaries are paper tigers
16. Dare to struggle and dare to win
17. The leaders of the party committees
18. political work
19. Culture
20. democratic centralism
21. rectification campaign
22. youth
23. Women
24. Intellectuals
25. Communist
26. cadre
27. Serve the people
28. Internationalist and patriotism
29. plain living and hard work, overcome difficulties
30. criticism and self – criticism
31. unity
32. Way of Thinking
33. Research
34. the mass line
35. The method of work
36. Study
37. Always follow the communist party and firmly take the socialist
38. Never forget the class struggle
39. Carry on the socialist education movement and the Great Proletarian Cultural Revolution to the end
40. Carry on the two lines’ struggles to the end
41. The world revolution
42. Focus on Politics
43. Foster and train millions of successors to the revolutionary cause of the proletariat.
44. Other parts

Dan volgt pagina 1:

 photo DSC_5460Page1.jpg

One — The communist party
Our party is a great party, an honoured party, and a correct party. “《the speech in the meeting of the Chinese Communist Party National Conference on propaganda》 (12-Mar-1957), 《Selected Readings From the Works of Mao Zedong》the second part, page 509”
If there is to be revolution, there must be a revolution party.
Without a revolution party, without a revolution party established according to the revolution theory and the revolution style of Marxism – Leninism,
it is impossible to lead the working class people
and the mass to beat the imperialism and their stooges.
“《REVOLUTIONARY FORCES OF THE WORLD UNITE , FIGHT AGAINST IMPERIALIST AGGRESSION》
(11-Aug-1948) 《Selected Works of Mao Zedong》Volume Four, Page 1360”

Deze teksten zijn verschrikkelijk om te lezen.
Maar goed, na pagina 1 volgt pagina 2:

 photo DSC_5461Page2And301.jpg

The society has developed to today, the responsibility of correctly knowing the world and reforming the world has historically fallen on the shoulder of the proletariat and its party. This practical process of reforming the world according to the scientific cognition has reached a historical time in the world and in China, unparalleled important time from the beginning of the history, that is to thoroughly overthrow the darkness of the world and China, and turn them to a world of light that has never been seen before. The fight to reform the world by the proletariat and the revolution people include the following tasks: change the objective world,

Dan volgt pagina 3:

 photo DSC_5461Page2And302.jpg

and change the self-subjective world – change the relationship between the objective world and the subjective world. “《On Practice》(1937 July), 《Selected Works of Mao Zedong》Volume One, Page 284 – 285”

Only the proletariat and the communist party are the least narrow minded and the least selfish, have the greatest political vision, are the best organized, and are the humblest to adopt the advanced experience of the proletariat and its party in the world to its own business. Therefore, only the proletariat and the communist party can lead the peasantry, the urban petty bourgeoisie, and bourgeoisie, to overcome the narrow mind of the peasantry and the urban petty bourgeoisie, the destructiveness of the unemployed, and the uncertainty and incompleteness of the bourgeoisie (if the policy of the communist party is not wrong), and point the way for the revolution and the war to victory.
“《The Strategic Issues of the China’s Revolutionary Wars》(1936 December) 《Selected Works of Mao Zedong》Volume One, Page 177”

Ik heb mijn collega ook gevraagd pagina’s aan het eind
van het boek te vertalen, zoals pagina 527:

 photo DSC_5462Page527.jpg

“Sailing the Seas Depends on the Helmsman”
Xian Shiyou College the Culture Revolutionary Temporary Committee Edited
Xian the First Printing Factory
Internally Distributed
1967 May

De conclusie van mij is dat dit inderdaad een zogenaamd ‘Rode boekje’ is.
Ik ga nog eens navragen wat mijn collega er van denkt.

Gekocht op een veiling: rode boekjes

Kort geleden heb ik twee rode boekjes en een horloge
gekocht op een veiling.
De drie voorwerpen werden als 1 lot aangeboden.
Ik heb ze gekocht maar nu wil ik weten wat ik gekocht heb.
De verkoper suggereert wel dat het om het ‘Rode boekje’ van Mao gaat
maar is dat ook zo?

Ik heb gewerkt met een Chinese collega die na een aantal jaren
in Nederland gewoond, gestudeerd en gewerkt te hebben,
terug is gegaan naar China.
Maar we houden nog steeds contact.
Daarom roep ik zijn hulp in.

Ik heb nu wat betere foto’s gemaakt van de voorwerpen
nadat het maken van afdrukken eigenlijk slecht lukte.
Die heb ik samen met wat ik op internet kon vinden
over het ‘Rode boekje’ aan hem gestuurd met het verzoek
wat te vertalen en eventueel zijn op- en aanmerkingen te geven.
Al is het zo dat die voormalige collega pas is geboren op het eind van
of na de Culturele Revolutie.

Ik ben begonnen om met papier en een potlood afdrukken te maken
van de tekst in relief op het boekje dat het meest in aanmerking komt
om werkelijk een ‘Rode boekje’ te zijn.

 photo DSC_5450RicePaperRubing.jpg

Met rijstpapier dat ik uit China heb meegebracht.


 photo DSC_5463RubingWhitePaper.jpg

Op gewoon wit papier.


 photo DSC_5465RubingWhitePaperCover.jpg

Zoals je hier in detail kunt zien, hielp dat niet echt.


Ik stuurde hem ook nog de volgende Engelstalige tekst
van Wikipedia:
Daar wordt gesproken over de ‘Quotations from Chairman Mao Tse-tung’.
De ‘Citaten van Voorzitter Mao Zedong’.
In die tekst staat ook geschreven dat er veel internationale versies
van het boekje zijn.

Foreign distribution
In 1966, the Propaganda Department of the Communist Party of China approved Quotations from Chairman Mao for export. To meet overseas requirements, the editors of the Chinese Foreign Language Press made revisions necessitated by the situation. They added a “second edition preface” endorsement by Lin Biao, dated 16 December 1966 (which was torn-out following Lin Biao’s death and public disgrace in September 1971). On the last page, they listed the names of the publisher (PLA General Political Department) without an ISBN, the printer and distributor (both Xinhua Bookstore), and the publication year.
By May 1967, bookstores in 117 countries and territories around the world – including Great Britain, France, Spain, Japan, Russia, Germany, Italy, Nepal, Indonesia, Burma, Iran, Arab and African nations and others – were distributing Mao’s Quotations. Foreign presses operating in 20 countries contributed to the publication of 20 translations in 35 versions.

Vervolgens had ik wat betere foto’s gemaakt van de plastic omslag:

 photo DSC_5470Cover01.jpg

Dit is duidelijk de beeltenis van Mao Zedong.


 photo DSC_5470Cover02.jpg

Dit is de tekst die op de omslag staat.


Inmiddels is die vertaald door mijn collega:
“Sailing the Seas Depends on the Helmsman”
Mijn collega spreekt Engels maar het is niet zijn moedertaal.
Bovendien heeft het Chinees een heel andere structuur dan onze taal.
Als ik probeer de Engels tekst in het Nederlands te vertalen
dan staat hier: ‘De zeeën bevaren hangt af van de roerganger’.
Roerganger is de titel die wij in het westen vaker gebruiken om Mao aan te duiden.
Overigens is het ook nog eens de titel van een Chinees lied
waarin Mao met de zon wordt vergeleken.

 photo DSC_5451FirstTitlePage.jpg

Eerste titelpagina (althans dat denk ik).


De bovenste tekst had ik al ontdekt op internet en de vertaling is:
‘Workers of the world, unite!” 全世界无产者,联合起来!
Mijn collega bevestigt dit:
‘Arbeiders/Proletariers aller landen, verenigt u’.

De tekst aan de onderkant lijkt me gedrukt maar
helemaal zeker ben ik niet.
Volgens mijn collega staat er:
‘Shanxi Normal University, Library, Wu Youwen’

en hij voegt daar aan toe

‘(a person’s name),
so that might be the original owner of the book.’

De naam van een persoon (Wu Youwen)
misschien de originele eigenaar van het boekje.

Shanxi Normal University is een grote universiteit in China
volgens het internet.

 photo DSC_5452TitlePage01.jpg

De volgende titelpagina.

 photo DSC_5452TitlePage02LooksTheSameTitleAsOnTheCover.jpg


De kreet van de omslag wordt hier nogmaals herhaald.
Daaronder staat:

“Xian Shiyou (Oil) College,
the Culture Revolutionary Committee,
printed 1967 at Xian”

Dan volgt een pagina met daarop een soort motto.
Van Lin Biao zo blijkt.

 photo DSC_5453HandwrittenButPrinted.jpg


Volgens mijn collega staat hier:
‘Great Leader, Great Teacher, Great Supreme Commander, and Great Helmsman.
Long live Chairman Mao , Long long live.
Dan volgt de handtekening van Lin Biao en de datum:
‘1967 May 1st’
Lin Biao was op dat moment de tweede man in het Chinese regime.

 photo DSC_5454MaoBehindSpecialPaper.jpg

Een pagina met een foto van Mao. Hier is de foto verstopt achter vloeipapier.


 photo DSC_5455LinBiao.jpg

Nogmaals Lin Biao.


Dit keer staat er:
‘Read Chairman Mao’s books, listen to Chairman Mao’s words,
and follow Chairman Mao’s instructions’.
Deze tekst had ik al herkend van internet.
Op Wikipedia staat als vertaling:
‘To study the works of President Zedong, to follow his teachings
and to behave according to his instructions’.
Dat is ongeveer het zelfde.

Dan lijkt er nog een pagina met een slogan te volgen:

 photo DSC_5456Slogan.jpg

Studying Chairman Mao’s great works………..


What the above picture says is
“Studying Chairman Mao’s great works, we need to study with questions,
study and practise them flexibly, studying as well as practising,
study with priorities, have quick effects, and focus on practising heavily”.
It is again Lin Biao’s words.

Dan komen we voor nu bij de laatste pagina.
Ik gaf mijn collega aan dat ik dacht dat het een lied was, misschien het volkslied.

 photo DSC_5457Music.jpg

‘Sailing the Seas Depends on the Helmsman’


Het is het lied, zo blijkt, waar ik eerder in deze blog al naar verwees:
Mao als zon:

No, it is not our National Anthem.
The name of the song is again “Sailing the Seas Depends on the Helmsman”.
The lyrics:
Sailing the Seas Depends on the Helmsman.
All living things depend on the sun for their growth.
Moistened by rain and dew, young crops grow strong.
Revolution depends on Mao Zedong Thought.
Fish cannot leave the water, nor can melons leave the vine.
The revolutionary masses cannot leave the Communist Party.
Mao Zedong Thought is the sun that never sets.

Mao’s gedachten als een nooit ondergaande zon.
ik moet er niet aan denken.

Gelezen

Ik kende de auteur (P. Otie) en tekenaar (Li Kunwu) niet.
Het onderwerp spreekt me erg aan dus daarom was ik erg nieuwsgierig.
Beide boeken heb ik nu gelezen, met erg veel plezier.
Ze geven een beeld van een tijd in China die voor Westerlingen
altijd vreemd, abstract en onbekend is gebleven, met
de Bende van Vier, de Culturele Revolutie, Mao, Deng Xiaoping,
Taiwan, de Grote Sprong Voorwaards enz.
Mooi getekend.

Kunstvaria


Toegeschreven aan Andrea Mantegna, Heilige Sebastiaan, rond 1500.


Arshile Gorky, Waterfall, 1943.


Aspen Mays, Einstein rainbow 1, 2009.

Een combinatie van fotografie en wetenschap.
De Einstein rainbow is een regenboog die bestaat
uit wetenschappelijke boeken door Einstein geschreven.


Cy Twombly, Untitled, 2007.


Dionysos torso, plaats van herkomst en datering onbekend bij mij.


Edward W. Quigley, Peas in a pod, rond 1935.

Fotografie en eten.


Fang Jijun, The 39th of Mary, 2006.

Westerse thematiek door oosterse ogen.


Frank Stella, Bam, 1966.

Wat een kleur!


Georges Seurat, The Channel at Gravelines, Petit Fort-Philippe, 1890.


Georgia O’Keeffe, Series I, No 4, 1918.

Wat een kleur!


Gerrit Adriaensz Berckheyde, Gezicht op het stadhuis, Grote markt Haarlem, 1661.


Longbin Chen, Mao, 2009.

Beeldhouwwerk gemaakt van telefoonboeken.


Gemaakt door Jean II Barraband naar een ontwerp van Beauvais, Die audienz beim Kaiser von China, rond 1715.

Er komt maar weinig echt Chinees voor op dit tapijt.
Kijk maar eens naar de Chinese keizer in het midden.
Westerse motieven met een Chinese persoon in het midden.

Jean II Barraband, Beauvais, de keizer van China, detail.

.Jean II Barraband, Beauvais, Chinees aardewerk, detail.

Jean II Barraband, Beauvais, Chinese architectuur, detail.


Onlangs ontdekt: Maya, Seignior glyphs, 708 AD.

Maya taal gebeeldhouwd in een muur.


Michael Thompson, Julianna Moore, photografed as the ‘Grand Odalisque’ a painting from Ingres.

Foto van een reconstructie van het beroemde schilderij van Ingres ‘Grand Odalisque’.


Pablo Picasso, Le baiser (The Kiss), October 26, 1969.


Paul Gauguin, Deux femmes, 1902.


Quentin Massys, Die Steuereintreiber, 1500 – 1525.

De schilder staat ook bekend als Quentin Matsys.
Een prachtig schilderij.
De belastinginners.
Vooral de details zijn fantastisch.
Kijk zelf maar:

Quentin Massys, Die Steuereintreiber.

Quentin Massys, Die Steuereintreiber.


Roman de la rose, 1475.

Populair Middeleeuws verhaal hier verbeeld met miniatuur.


Steve Macleod, The island of the fay, 2009.

‘The island of the fay’ is een Engerlstalig sprookje door Edgar Allan Poe.

Korte samenvatting volgens Boekmeter.nl:

Het verhaal begint met een korte uiteenzetting waarbij de naamloze verteller verklaart dat muziek een van de enige kunsten is die men op zichzelf het beste kan apprecieren. Zij heeft geen nood aan medegetuigen. Hetzelfde kan volgens hem gezegd worden over de natuur. De verteller dwaalt dan in gedachten af naar een denkbeeldig eiland.


The Singh Twins, The killing game, 2002.

Deze afbeelding was eerder hier op mijn blog te zien.
Alleen ging het toen om het originele miniatuur.
Hier de moderne bewerking van The Singh Twins.


Unknown maker, perhaps a pupil of Lysippos, Statue of a victorious youth, 300 – 100 BC.

Een jongeling die een overwinning viert, een soort Olympische held.


Wassily Kandinsky, Holland Strandkorbe, Mai – Juni 1904.

Hollandse strandstoelen door Kandinsky.