Veel Gupta

De collectie in het National Museum in New Delhi is werkelijk
schitterend.
Vandaag nog een serie beelden, veel Gupta.

Wikipedia:

De Gupta’s (Sanskriet: gupta) waren een dynastie in het noorden van zuidelijk Azië (“India”) tussen de laat 3e en 6e eeuw. In de 4e en 5e eeuw heersten ze over een rijk dat vrijwel het hele noorden van India besloeg. Hoewel hun rijk nooit zo groot was als het eerdere Mauryarijk of het latere Mogolrijk, worden de Gupta’s als een van de belangrijkste dynastieën in de Indische geschiedenis beschouwd. Dat is vooral vanwege de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen onder hun heerschappij. In de periode voor de Gupta’s hadden invallen van volkeren uit het noordwesten politieke instabiliteit, maar ook culturele uitwisseling gebracht. Onder de Gupta’s beleefde India een stabiele periode, waarin de handel met het Middellandse Zeegebied, China en Centraal- en Zuidoost-Azië grotere welvaart bracht. De wetenschap, nijverheid, literatuur en kunsten bloeiden op. De Gupta’s stimuleerden een groeiende interesse in oude Vedische teksten en brahmanistische rituelen. Tegelijkertijd ontstonden nieuwe cultusvormen gebaseerd op persoonlijke devotie. Beide ontwikkelingen stonden aan de basis van het ontstaan van het moderne hindoeïsme. In de Guptaperiode had India een grote culturele invloed op andere delen van de wereld, met name Centraal-Azië, Zuidoost-Azië en China. De kunst en architectuur uit de Guptatijd zetten ook de standaard voor latere ontwikkelingen in India zelf. De politieke en religieuze instituten van de Indische maatschappij zouden vanaf de Gupta’s tot de 13e eeuw ongewijzigd blijven.

DSC_2792NewDelhiNationalMuseumBustOfBuddha4904JN113

Bust of Buddha.


DSC_2797NewDelhiNationalMuseumTympanumMathuraCirca100BCERedsandstone

New Delhi, National Museum, Tympanum, Mathura, circa 100 BCE. Red sandstone. De tekst bij het beeld had ik wel gefotografeerd maar bewogen. Gelukkig heeft iemand op het internet een hele studie gepubliceerd over dit werk. Daarbij wordt heel nauwkeurig uitgelegd welke verhalen hier afgebeeld staan. Ik vond het gewoon prachtig.

DSC_2800NewDelhiNationalMuseumTympanumMathuraCirca100BCERedsandstone


DSC_2801NewDelhiNationalMuseumGangaTerracottaGupta5thCentADAhichchhatraUttarPradeshL2

Ganga, Gupta, 5th century AD, Ahichchhatra, UttarPradesh. Terracotta.


DSC_2803NewDelhiNationalMuseumDrummerAhichchhatraUttarPradeshGuptaTerracotta4th6thCentAD62243

Drummer, Ahichchhatra, Uttar Pradesh. Gupta. Terracotta, 4th – 6th century AD.


DSC_2805NewDelhiNationalMuseumBodhisattvaAkhnoorJammuGuptaTerracotta4th6thCentAD512082

Bodhisattva, Akhnoor, Jammu, Gupta. Terracotta, 4th – 6th century AD.


DSC_2808NewDelhiNationalMuseum


DSC_2809NewDelhiNationalMuseumFriezeWithMakaraAndGanaFiguresGupta5thCentADSarnathUttarPradeshStone595277

Frieze with Makara (watermonster) and Gana figures. Gupta, 5th century AD, Sarnath, Uttar Pradesh. Stone.


DSC_2811NewDelhiNationalMuseumVishnuGupta5thCentADMathuraUttarPradeshStoneE6

New Delhi, National Museum, Vishnu, Gupta, 5th century AD. Mathura in Uttar Pradesh. Stone.


DSC_2814NewDelhiNationalMuseumSuryaSunGodEasternGanga13thCentADKonarakOrisaStone50178

Een sprong in de tijd. Surya (Sun God), Eastern-Ganga, 13th century AD. Konarak, Orisa. Stone.

DSC_2815NewDelhiNationalMuseumSuryaSunGodEasternGanga13thCentADKonarakOrisaStone50178

DSC_2817NewDelhiNationalMuseumSuryaSunGodEasternGanga13thCentADKonarakOrisaStone50178


DSC_2819NewDelhiNationalMuseumKingPrathividevaAndQueenKelachchhadevoGahadavala12thCentADAlwarRajasthanStoneL200

King Prathivideva and Queen Kelachchhadevo, Gahadavala, 12th century AD. Alwar, Rajasthan. Stone.


DSC_2821NewDelhiNationalMuseumWheel20thCentADLadakhiTribeLadakhCopperGoldGilded90844

Nog een grote sprong in de tijd. Het is misschien ook niet echt een beeld maar wel heel mooi. Wheel, 20th century AD, Ladakhi tribe, Ladakh. Copper and gold gilded.


Wees gerust, het einde is in zicht.

Harappa – Maurya Dynasty

Terug in het National Museum in New Delhi
vervolgen we onze weg door de fantastische collectie.

DSC_2772NewDelhiNationalMuseumHarappa


DSC_2773NewDelhiNationalMuseumHarappa


DSC_2774NewDelhiNationalMuseumHarappaMandiJewlleryHoard

Er is een schat te zien. Juwelen uit een plaats met de naam Mandi. Het is de moeite waard om het verhaal op Wikipedia er eens op na te slaan.


DSC_2775NewDelhiNationalMuseumHarappaMandiJewlleryHoard

De vitrine met een groot aantal voorwerpen.


DSC_2776NewDelhiNationalMuseumHarappaMandiJewlleryHoard

DSC_2778NewDelhiNationalMuseumHarappaMandiJewlleryHoardTXT

Jewellery Hoard from Mandi

The chance discovery of gold jewellery from the ancient site of Mandi, district Muzzaffarnagar (western Uttar Pradesh),
in association with other materials of the Harappan genre, shot the site into prominence on the Harappan archaeological map of India.
The discovery was in form of a large treasure of gold and silver ornaments besides ornaments od semi-precious stones.
Thew villagers found the treasure in course or agricultural operations.
Yhe gold jewellery, kept in the copper containers, consisted of big and small “heart shaped” Kara-S (bangles), spacers, terminals, conical beads, etc.
This jewellery collection is comparable to those of Mohenjodaro, Quetta and Allahadino.
The treasure of the gold jewellery recovered from Mandi is the largest so far found in the Bronze Age Harappan civilization of South Asia.

DSC_2780NewDelhiNationalMuseumHarappaMandiJewlleryHoard


DSC_2781NewDelhiNationalMuseumMauryaDynasty

Een flinke stap in de tijd. De Harappan-periode laten we achter ons. We stappen in de tijd van de Maurya Dynasty. Dit beeld van een man met een snor is een voorbeeld van het beeldhouwwerk uit deze tijd.


DSC_2782NewDelhiNationalMuseumMauryaDynasty

Ook deze kop van een man met tulband is uit die tijd.


Er viel een hele tekst over dit tijdperk te lezen:

Maurya Dynasty
4th – 3rd century BC

The decline of the urban Harappan culture in 2000 BC was succeeded essentially by rural cultures which were followed by another phase of urbanization.
4th Century BC witnessed the rise of Magadha Empire (present day Bihar) under the rule of Chandragupta Maurya in 323 BV.
The empire later expanded and for the first time was politically unified under Ashoka (circa BC 272 – 231), the most illustrious of the Mauryan Kings.
During his rule the Mauryan Empire extended from Afghanistan in the Northwest, to Orissa and Nepal in the east and Andgra Pradesh and Karnataka in the south.

The first organized art activity in India on a bigger scale and durable material like stone belong to this period.
The Mauryan sculptures and art motifs have two distinct sources of inspiration: indigeous and West Asian.
The influence of Perso-Hellenistic art can be traced back to the time of Chandragupta Maurya, who, it seems, patronized the craftsmen from Achaemenid empire (present day Persia).
The famous stone peristylar assembly hall (commonly called the “Chandragupta Sabha”) following a Persopolitan model built by him at Kumrahar near Patna, is especially noteworthy.
Fall of Achaemenid Empire, resulting from the campaign led by Alexander the Great, caused an influx of unemployed craftsmen to the Mauryan court, thus instituting dramatic changes in both technique of sculpting and art styles, essentially in the development of stone working methods.
The important art centers of the Mauryan Empire were Pataliputra, Buxor, Mathura, Kaushambi.

Stone came to ve associated permanently with Indian art from the times of Ashoka.
The cultural interaction with West Asian countries may have inspired him to go for monumental art and architecture in stone.
During this period different manifestations of art such as Rock cut caves, Monolithic pillars, Ring stones, Disc stones and Terracotta objects were popular.
Representations of these manifestations van be viewed in the translite.

Rock cut caves
The magnificent rock cut caves of Barabar and Nagarjuni hills near Gaya in Bihar are vivid examples of the monumental work undertaken during this erz.

Monolithic pillars
Ashoka’s reign was marked by meticulously carved monolithic pillars with magnificent animal capitals and inscribed edicts, of which the lion capital of Sarnath, adopted as the National emblem of India (displayed at Archaeological Museum at Sarnath near Varanasi) and the bull capital from Rampurva (now displayed in the Rashtrapathi Bhawan) are well -known.
Stome art of this period was characterized by a high polish achieved by probably rubbing the surface with fine grained sand and buffing it with cloth of animal skin.

Stone sculptures
The stone sculptures of the Mauryan period are also reminiscent of the high polish, such as the famous Yakshi or female figure with flywhisk, in chunar sandstone found in Didarganj (in Patna) now in Patna Museum.
Displayed in this gallery are few significant fragments of stone sculptures displaying high technical skills, discovered in Sarnath.
The West Asian influence is notable in the two male heads displayed, characterized by a mustache and turban respectively.

Ringstones and discstones
Ringstones and discstones, though small, depict some of the finest carvings in earlt lithic art and can be regarded as cult objects.
The discstones appear to be related to ring stones in evolution, iconography, size and general shape but have no central void and usually undecorated.
They represent an extraordinary miniature world in itself with intricately carved mythical and ritualistic motifs.

Terracotta objects
Terracotta figures moulded in lively poses form an important group of art objects during the Mauryan period.
Due to the agrarian nature of the Indian society, earth was symbolised in the popular cult of Mother Goddess (the source and sustainer of life) which appear to be the popular cult of the period.
One of the most outstanding examples from Mathura, on display, is a seated Mother Goddess with a child on her lap.
Moulding techniques were used for the face, whereas the body was hand modeled and the elaborated headdress, decorated with rosette disc, ornaments like sarpa-kundalas (coiled rings) were applied, hence the technique is referred as “appliqué”.

The dawn of monumental and imperialistic sculptural art and architecture, patronized by the state for the first time, was the noteworthy contribution of the Mauryas.

DSC_2784NewDelhiNationalMuseumPillarShowingJatakaStoriesSunga2ndCentBCAccNo68161

Pillar showing Jataka stories, Sunga 2nd century BC. Bharhut, Madhya Pradesh.


DSC_2785NewDelhiNationalMuseumPillarShowingJatakaStoriesSunga2ndCentBCAccNo68161


DSC_2787 NewDelhiNationalMuseumAsitasVisitToSuddhadhanaSatavahana1st2ndCentADAmaravatiAndhraPradeshAccNo70L4

Asitas visit to Suddhadhana, Satavahana, 1st – 2nd century AD, Amaravati, Andhra Pradesh.


DSC_2788NewDelhiNationalMuseumAsitasVisitToSuddhadhanaSatavahana1st2ndCentADAmaravatiAndhraPradeshAccNo70L4


DSC_2790NewDelhiNationalMuseumKingOnAnElephantRailingCrossBarSunga2ndCentBCMathuraUttarPradeshAccNo50167

King on an elephant (Railing cross-bar), Sunga, 2nd century BC, Mathura, Uttar Pradesh.


Ajanta in 2012 – 2013

 photo 20121220GoumlranSoumlderstroumlmShabashProLight.jpg


Ajanta is iets bijzonders.
Ajanta is een plaats in India, in de deelstaat Maharashtra.
In een bijzondere natuurlijke situatie liggen er een groot aantal (30)
Boeddhistische rotskloosters en tempels.

Tussen twee, dicht bij elkaar liggende heuvelwanden,
met tussen hen in op zo’n kleine 80 meter onder de toppen
van de heuvels, stroomt een rivier. De Waghora.

Van de grotten zijn er 5 van het zogenaamde chaitya-grihas type.
Eerder noemde ik dat bij gebrek aan een beter woord
een Boeddhistische kathadraal.
De andere zijn of sangharamas (heiligdom)
of viharas (klooster).

De grotten zijn qua datering in twee groepen te verdelen:
= de oudste groep zijn van voor onze jaartelling vanaf
200 jaar voor Christus;
= de jongste groep is van 200 jaar na Christus met als meest actieve
periode 550 – 600 jaar na Christus.

Het meest bijzonder aan de grotten zijn naast de ligging en
het beeldhouwwerk, de schilderingen.

Neem een kijkje met me in grot 1.

 photo DSC_0651.jpg


 photo DSC_0652Cave01.jpg

Cave NO. 1

This is one of the finest monasteries (35,7 x 26,6 m) of its kind and no other monastery at Ajanta has been so handsomely ornamented. The Mahayana monastery consists of an open courtyard, verandah, a hypostylar hall, santum with an antechamber and cells. The sanctum houses Lord Buddha in preaching posture with Bodhisattvas on either side and five disciples and a wheel flanked by deers at the base of the pedestal suggests symbolically Buddha’s first sermon at Sarnath.

The doorframe and pillars were beautifully carved. Every inch of this cave was originally painted, even the pillars and the sculptures being no exception,. The ceiling painted with geometrical, floral and faunal depictions, creates an impression of a decorative shamiyana held above. The walls painted mostly with the Jataka tales and scenes related to Lord Buddha’s life.
The cave contains some of the masterpieces of the world of painting namely Padmapani and Vajrapani.

Nog wat leeshulp:

Shamiyana

Indiase tent die gebruikt wordt bij officiele gelegengheden zoals bruiloften en andere feestelijhkheden. Vaak kleurrijk.

Wikipedia:

Mahayana

Mahāyāna is een van de hoofdstromingen in het boeddhisme.

Jatakaverhalen

De Jatakaverhalen zijn verhalen over de vorige levens van de Boeddha, toen hij een bodhisatta was, strevend naar het perfectioneren van de paramitas (karaktereigenschappen). In deze verhalen was de bodhisatta soms een dier, soms een mens en soms een god.


 photo DSC_0654Padmapani.jpg

Dit is meteen een van de mooiste en meest complete schilderingen: Padmapani. Ajanta is een feest om te zien. Maar de meeste ruimtes die beschilderd zijn, hebben maar een beperkte belichting. Dat is natuurlijk prima, heel goed voor het behoud van de schilderingen, maar minder gemakkelijk voor mij als amateur fotograaf die uit de hand wat foto’s wil maken. Bovendien was het in de eerste grotten erg druk en kon je in convooi naar binnen. Na een korte tijd mochten de volgende bezoekers naar binnen.


 photo DSC_0655.jpg

Voorbeeld van een plafond.


 photo DSC_0664SomsEenZoekplaatje.jpg

Soms is het een zoekplaatje maar als je goed kijkt ontdek je verschillende figuren op deze wand.

Hier een aantal details:

 photo DSC_0664SomsEenZoekplaatje01CentraleFiguur.jpg

De centrale figuur op de wand. Ik ben te weinig thuis in de iconografie van het Boeddhisme om al deze figuren te kunnen duiden.

 photo DSC_0664SomsEenZoekplaatje02GroeneFiguurMetBloemenInHetHaar.jpg

Een groene figuur met bloemen in het haar.

 photo DSC_0664SomsEenZoekplaatje03WatHeeftHetInZijnHand.jpg

Wat heeft deze sierlijke hand vast?


 photo DSC_0665FloraleMotievenHopelijkNietOpZijnKop.jpg

Florale motieven van het plafond (hopelijk zie je hier de afbeelding niet op zijn kop).


 photo DSC_0666.jpg


 photo DSC_0667Plafond.jpg

Nog een (deel van het) plafond. Hierna enkele details.

 photo DSC_0667PlafondFloraleMotieven.jpg

Florale motieven en vruchten.

 photo DSC_0667PlafondRand.jpg

Een stukje van de rand van het plafond.


 photo DSC_0670AllerleiConventies.jpg

Je ziet allerlei conventies, allerlei gebruiken in de architectuur, het schilderen en in het beeldhouwwerk.


 photo DSC_0672FigurenEnGeometischeFiguren.jpg

Menselijke figuren en geometrische afbeeldingen.


 photo DSC_0672FigurenEnGeometischeFigurenKleuren.jpg

Let op de kleuren die zijn gebruikt!

 photo DSC_0672FigurenEnGeometischeFigurenMuzikant.jpg

Zou dit een muzikant zijn?


 photo DSC_0673RestenVanMuurschildering.jpg

Resten van een muurschildering.

 photo DSC_0673RestenVanMuurschilderingDetailMetEenFiguur.jpg


Het lettertype in de titel van 20 december 2012 is van Göran Söderström/Goran Soderstrom (Amerikanen kunnen niet omgaan met dingen die ze niet begrijpen. Allerlei leestekens horen daar helaas bij) en heet Shabash Pro Light.