Ginneken – Mastbosch

Vandaag ben ik niet naar mijn boekbindwerkplaats
gegaan maar ben ik een stukje gaan fietsen.
Niet heel ver. Het was weer erg warm vandaag.
Het was lang geleden dat ik in het Ginneken was
geweest en de Ginnekenmarkt is altijd een leuk pleintje
om langs te fietsen.

IMG_3531BredaGinnekenSintLaurentiuskerkVooraanzicht

Vanuit Breda over de Ginnekenweg kom je dan vanzelf langs de Sint-Laurentiuskerk en die was open.


IMG_3532BredaGinnekenSintLaurentiuskerkReliefBovenHoofdingang

Reliƫf boven de hoofdingang.


IMG_3533BredaGinnekenSintLaurentiuskerkVierkanteKoepel

De vierkante koepel of toren van de binnenkant.


IMG_3534BredaGinnekenSintLaurentiuskerkUitzichtVanuitGroteDeur

Dit zie je als je de kerk uitloopt. Te veel schaduw voor de foto maar ik kon er moeilijk gaan wachten.


IMG_3535BredaMastboschFietstocht

Hier was het om begonnen: het Mastbosch.


IMG_3536BredaMastboschFietstochtBankjeGelezen

Nog preciezer: de bank waarop ik rustig ben gaan zitten lezen. Heerlijke middag.


St Joost: Eline Krus (en John van Ierland)

 photo DSC_7413ElineKrusJohnVanIerlandMastbosVerhalenDoortjeEnMiekeVolksverhaal1.jpg

Eline Krus tekende het verhaal met tekst van John van Ierland. Het boekje heet Mastbos Verhalen. Doortje en Mieke is Volksverhaal 1. Ik ben benieuwd naar het vervolg van de serie.


 photo DSC_7414MooieVerhoudingTekstEnTekening.jpg

Het boekje heeft een hele rustige verhouding tussen de tekst en de illustraties. dat levert een heel mooi beeld op. Centraal in het volksverhaal staat een gezin dat in het Mastbos bij Breda woont.


 photo DSC_7416PrachtigeGroteTekeningen.jpg

Zoals het hoort is het volksverhaal eigenlijk een heel gruwelijk verhaal dat uiteindelijk tot een heel lief sprookje zou kunnen uitgroeien. Maar hier is het nog is zijn basisvorm.


 photo DSC_7417KaartVanHetMastbos01.jpg

In het boekje zit ook een kaart van het Mastbos. Als ik het werk van Eline Krus op internet bekijk zie ik dat ze al eerder een kaart gemaakt heeft ter illustratie en ondersteuning van het verhaal.

 photo DSC_7417KaartVanHetMastbos02.jpg


 photo DSC_7418MastbosVerhalenElineKrusJohnVanIerland01RechtsDeKaart.jpg

Op deze pagina’s zie je rechts de kaart ingeklemd tussen 4 hoekjes. Links staan de titels van alle verhalen van de serie.


 photo DSC_7418MastbosVerhalenElineKrusJohnVanIerland02.jpg

Of de verhalen al bestaan of er ooit komen, weet ik niet maar deel 05: ‘Ontstaan van de Heksenbeek’, deel 07 ‘De Zeven Heuveltjes’ en deel 10 ‘De Duivelsbrug in het Ginneken’ maken me erg niewsgierig.


Paspoort voor het Ginneken

Voor een Bredanaar blijft het Ginneken, net als
Princenhage en Teteringen, toch altijd iets aparts.
In verband met het Ginneken bestaat dan ook nog dat idee
van de snobistische bewoners van het voormalige dorp bij Breda.

Maar het komt in de beste kringen voor dat er een kennis verhuist
naar het Ginneken. Ook in mijn kenissenkring.
Voor de betreffende persoon heb ik als grapje
een paspoort gemaakt voor het Ginneken.

Nu het resultaat inmiddels is uitgereikt
kan ik het resultaat delen op internet.

 photo DSC_7296PaspoortHetGinneken.jpg

Het paspoort voor het Ginneken. Uitgevoerd met linnen omslag.


 photo DSC_7297Geannonimiseerd.jpg

Het deel van een paspoort dat dient ter identificatie heb ik natuurlijk voor deze foto’s geanonimiseerd.


 photo DSC_7298VisaEnInentingen01.jpg

Het deel voor de visa-stempels en de inentingen is op de achtergrond geillustreerd met foto’s van het Ginneken. Die waren een tijd terug al te zien in de volgende blog post: Ginneken.


 photo DSC_7298VisaEnInentingen02DetailStempelVanBreda.jpg

Detail met het visum van Breda, gedateerd 1 april van dit jaar.


 photo DSC_7299HetDeelOmZelfInTeKleuren.jpg

Het deel om zelf in te kleuren.


 photo DSC_7300PaspoortHetGinneken.jpg

Ingebonden als een klein boekje.


Hervormde Kerk Ginneken

Toen ik zaterdag in het Ginneken was om foto’s te maken
bleek de Hervormde Kerk open te zijn.
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt.

 photo DSC_6495HardstenenGedenktekenTerEreVanDeIn1832InDeAntwerpseCitadelGesneuveldeNederlandseMilitairenMetGrafGeneraalChasseacute.jpg

Hardstenen gedenkteken ter ere van de in 1832 in de Antwerpse Citadel gesneuvelde Nederlandse militairen methet graf van Generaal Chasse.


 photo DSC_6498DetailGrafBaronDHChasse.jpg


 photo DSC_6499.jpg


 photo DSC_6500HervormdeKerkGinnekenMetKerkhof.jpg

Hervormde Kerk Ginneken met kerkhof.


 photo DSC_6501.jpg


 photo DSC_6502.jpg


 photo DSC_6503LuitendantGeneraalHendrikGerardSeelig.jpg

Grafmonument van Luitendant Generaal Hendrik Gerard Seelig.


 photo DSC_6503LuitendantGeneraalHendrikGerardSeelig02.jpg


 photo DSC_6504CarlesEyckScheppingsraam1966.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966.


 photo DSC_6505CarlesEyckDoopraam1965.jpg

Ik ben niet zeker van de naam van de kunstenaar maar de spelling heb ik overgtenomen van de folder van de Protestante Gemeente Ginneken. Carles Eyck, Doopraam, 1965.


 photo DSC_6506CarlesEyckDoopraam1965VissenInDeJordaan.jpg

Vissen in de Jordaan, onderdeel van het Doopraam.


 photo DSC_6507CarlesEyckDoopraam1965JohannesDeDoper.jpg

Carles Eyck, Doopraam, 1965, Johannes de Doper. De interpretatie van de verschillende details van de ramen is geheel voor mijn rekening.


 photo DSC_6508CarlesEyckDoopraam1965JezusInDeJordaan.jpg

Carles Eyck, Doopraam, 1965,Jezus in de Jordaan.


 photo DSC_6509CarlesEyckDoopraam1965HeiligeGeest.jpg

Carles Eyck, Doopraam, 1965, de Heilige Geest.


 photo DSC_6511CarlesEyckScheppingsraam1966DetailAdamEnEva.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966, detail met Adam en Eva.


 photo DSC_6513CarlesEyckScheppingsraam1966DetailBavianen.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966, dieren.


 photo DSC_6514CarlesEyckScheppingsraam1966DetailDeZon.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966, de zon.


 photo DSC_6515CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailAvondmaal01.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met een avondmaal.


 photo DSC_6515CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailAvondmaal02.jpg


 photo DSC_6516CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailVuurwerk.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met vuurwerk (?).


 photo DSC_6517CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailHuizenMetNamen.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met huizen en namen van Bijbelse figuren.


 photo DSC_6518CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailKoningDavid.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met Koning David.


 photo DSC_6519CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967.


 photo DSC_6520CarlesEyckOverwinningOpDeDood1964.jpg

Carles Eyck, Overwinning op de dood, 1964.


 photo DSC_6521CarlesEyckOverwinningOpDeDood1964OpstandingJezus.jpg

Carles Eyck, Overwinning op de dood, 1964, detail met de opstanding van Jezus.


 photo DSC_6522CarlesEyckOverwinningOpDeDood1964Noah.jpg

Carles Eyck, Overwinning op de dood, Noah (?).


 photo DSC_6523Statenbijbel.jpg

Statenbijbel ?


 photo DSC_6524.jpg


 photo DSC_6525.jpg


 photo DSC_6526Aankondigingsbord1700-1725Eikenhout.jpg

Aankondigingsbord, 1700 – 1725, eikenhout.


 photo DSC_6527.jpg


 photo DSC_6528.jpg


 photo DSC_6529.jpg


 photo DSC_6530.jpg


Breda vanuit een ballon

Gisteravond, hebben we een ballonvaart gemaakt
met de firma Ad Ballon.
De vaart ging van Terheijden naar Ulicoten en recht over
het centrum van Breda waar het Jazz festival in volle gang was.
Natuurlijk heb ik wat foto’s gemaakt.

 photo DSC_3745TrailerMetMandEnBallonVoorVertrek.jpg

Trailer met de mand, ventilator en ballon, voor vertrek.


 photo DSC_3746AdBallonOpBestemmingInTerheyden.jpg

Ad Ballon op bestemming in Terheijden. Bergen/Poolse Dreef.


 photo DSC_3747DeMandVanDeTrailerTillen.jpg

Met een aantal mensen de mand van de trailer tillen.


 photo DSC_3749BranderframeInElkaarZetten.jpg

Het frame met de branders wordt in elkaar gezet.


 photo DSC_3750BrandersOpDeMandPlaatsen.jpg

Vervolgens wordt het frame op de mand geplaatst.


 photo DSC_3751DeZakMetDeBallon.jpg

In deze zak zit de ballon.


 photo DSC_3753BallonUitrollen.jpg

Die ballon moet eerst uitgerold worden.


 photo DSC_3754BrandersControleren.jpg

De piloot controleert intussen de branders.


 photo DSC_3755LaatsteInstructie.jpg

Vanuit de mand geeft de piloot de laatste instructies aan de passagiers.


 photo DSC_3756DeMandKantellen.jpg

De mand moet nu gekanteld worden.


 photo DSC_3757BallonAanDeMandBevestigen.jpg

Dan kan de ballon makkelijker aan de mand bevestigd worden.


 photo DSC_3758DeJongeCrew.jpg

De jongste leden van de crew.


 photo DSC_3759DeMondVanDeBallon.jpg

De mond van de ballon. Vandaar uit moet de ballon ‘opgeblazen’ worden.


 photo DSC_3760DatIsEenEind.jpg

De ballon is enorm.


 photo DSC_3761.jpg


 photo DSC_3762NogVerderUitrollen.jpg

En nog een stukje verder.


 photo DSC_3763NoNogOpblazen.jpg

Nu nog opblazen. Eerst met koude lucht en die wordt vervolgens verwarmd.


 photo DSC_3764.jpg


 photo DSC_3766BallonOpblazen.jpg

Dat opblazen gebeurt met een ventilator.


 photo DSC_3769.jpg


 photo DSC_3770MetDeVentilator.jpg

Een ventilator met verschillende standen.


 photo DSC_3771BallonOpblazenMetKoudeLucht.jpg

Eerst de koude lucht.


 photo DSC_3774.jpg


 photo DSC_3775DeBinnenkant.jpg

Dit is dan de binnenkant van de ballon.


 photo DSC_3777IedereenZit.jpg

De passagiers kunnen instappen.


 photo DSC_3779NogEvenTegenhouden.jpg

Nog even tegenhouden. Het opwarmen van de lucht is begonnen.


 photo DSC_3782DeBallonIsAlBijnaLos.jpg

Al snel is de ballon al bijna los. Ik ben nog gauw ingestapt.


 photo DSC_3784NogWatBijwarmen.jpg

Nog wat bijwarmen. Er staat dan nog wat wind en we moeten snel omhoog.


 photo DSC_3785WeZijnLos.jpg

We zijn los.


 photo DSC_3786DeBrugBijTerheijden.jpg

De brug bij Terheijden.


 photo DSC_3788IJsbaan.jpg

De schaatsbaan aan de Terheijdenseweg.


 photo DSC_3789OndergaandeZon.jpg

De ondergaande zon.


 photo DSC_3791DeKoepelGevangenis.jpg

In de verte ligt de Koepel gevangenis.


 photo DSC_3792HetStationInAanbouw.jpg

Het station dat nog volop in aanbouw is.


 photo DSC_3793BredaInDeVerte.jpg

Breda in de verte.


 photo DSC_3794NACStadion.jpg

Het NAC-stadion.


 photo DSC_3795Weiland.jpg

Zomaar wat stukken weiland.


 photo DSC_3796ZomaarEenWijk.jpg

En een wijk in Breda Noord.


 photo DSC_3797DeKMAEnDeSpiegeltentOpHetKasteelplein.jpg

De KMA en de Spiegeltent op het Kasteelplein. De spiegeltent staat er ter gelegenheid van het jazzfestival.


 photo DSC_3799DeNieuweHaven.jpg

De Nieuwe Haven.


 photo DSC_3802DeGroteKerkVanBreda.jpg

De Grote Kerk van Breda.


 photo DSC_3804HetNieuweNSStation.jpg

Recht boven het nieuwe NS station van Breda.


 photo DSC_3807DeGroteMarkt.jpg

De Grote Markt met mensen en muziek.


 photo DSC_3808GroteKerkEnDeHavermarkt.jpg

De Grote Kerk en de Havermarkt. Ook daar optredens van jazzmuzikanten.


 photo DSC_3809HetKasteelPleinMetDeSpiegeltent.jpg

Het Kasteelplein met de Spiegeltent.


 photo DSC_3810HetChasseeEnChasseepark.jpg

Het Chassetheater en het Chassepark.


 photo DSC_3811DeWatertorenVanHetWilhelminapark.jpg

De Watertoren in het Wilhelminapark.


 photo DSC_3812DeKoepelgevangenis.jpg

De Koepelgevangenis.


 photo DSC_3813DePoortVanBreda.jpg

De Poort van Breda.


 photo DSC_3814FonteinValkenberg.jpg

De fontein in het Valkenberg.


 photo DSC_3815Kasteelplein.jpg

Het Kasteelplein.


 photo DSC_3816KwartVoorNegen.jpg

Kwart voor negen.


 photo DSC_3817HetBegijnhof.jpg

Het Begijnhof.


 photo DSC_3818Chasseetheater.jpg

Chassetheater.


 photo DSC_3819Chasseepark.jpg

Chassepark.


 photo DSC_3822DeSacramentskerk.jpg

De Sacramentskerk.


 photo DSC_3823LaurentiuskerkGinneken.jpg

De Laurentiuskerk in het Ginneken.


 photo DSC_3824HetMarkdal.jpg

Het Markdal.


 photo DSC_3826RestaurantWolfslaar.jpg

Restaurant Wolfslaar.


 photo DSC_3827MaarDeBoerHijPloegdeVoort.jpg

Maar de boer, hij ploegde voort.


 photo DSC_3830Uitstappen.jpg

Uitstappen!


 photo DSC_3833Opvouwen.jpg

De ballon wat organiseren en ‘opvouwen’.


 photo DSC_3834Opruimen.jpg


 photo DSC_3836InpakkenEnWegwezen.jpg

Inpakken en wegwezen.


 photo DSC_3841DeLaatsteLuchtUitDeBallonPersen.jpg

Even nog de laatste lucht uit de ballon persen.


 photo DSC_3842Vaarbewijs.jpg

Mijn vaarbewijs.