Ook de neushoorn komt er maar bekaaid af (Boekenzoo 8)

DSC04267HuisVanHetBoekBoekenzooDialoguCreaturarumMoralisatusGerardLeeuGouda6Juni1481NeushoornRinoceron

In de tekst lijkt het te gaan over de ‘Rinoceron’. Dit boek is gedrukt door Gerard Leeu en heet ‘Dialogus Creaturarum Moralisatus’. Er waren eerder al afbeeldingen uit deze publicatie hier te zien. Gouda, 6 juni 1481. Maar een vreemd dier op de afbeelding.


DSC04268HuisVanHetBoekBoekenzooDialoguCreaturarumMoralisatusGerardLeeuGouda6Juni1481NeushoornRinoceron


DSC04270HuisVanHetBoekBoekenzooThomasBartholinusDeUnicornuObservationesNovaeHenricusWetsteinAmsterdam1678

In deze versie van Thomas Bartholinus maakt het dier op mij wel een heel vermoeide indruk. Thomas Bartholinus, De unicornu observationes novae, Henricus Wetstein is de drukker in Amsterdam in 1678. De naam van het boek is ook een beetje verdacht want het gaat over de ‘nieuwe waarnemingen van de eenhoorn’.


Hoe ontstond dit wat vreemde beeld?

DSC04271HuisVanHetBoekBoekenzooNeushoornClara


DSC04272HuisVanHetBoekBoekenzooCPliniusSecundusVijfBoekenHandelendeVanDeNatuurJMorterreAmsterdam1770Neushoorn

C. Plinius Secundus (Plinius de Oudere): Vijf boeken handelende van de natuur. J. Morterre, Amsterdam, 1770, Neushoorn.


DSC04273HuisVanHetBoekBoekenzooCPliniusSecundusVijfBoekenHandelendeVanDeNatuurJMorterreAmsterdam1770Neushoorn

De afbeelding wordt langzaam beter maar de vele uitsteeksels horen er toch echt niet bij. De hoorn op de neus is in het echt niet gedraaid zoals op deze afbeelding. C. Plinius Secundus: Vijf boeken handelende van de natuur.


Modernismen

Modernism: in print
Nederlandse grafische vormgeving in volle glorie

 

Van 16 juni t/m 1 oktober 2017 is de tentoonstelling ‘Modernism: in print’ te zien. Het is de eerste overzichtstentoonstelling over het modernisme in de Nederlandse grafische vormgeving.

Deze tentoonstelling vind plaats bij de Bijzondere Collecties van
de Universiteit van Amsterdam.

De Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto’s en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.

 

Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.

Onlangs kocht ik bij de boekhandel die bij hen hoort
een boek. Toen dat door een foutje wat langer duurde kreeg
ik bij het boek een serie briefkaarten.
een soort boekvondst dus.

Die kaarten geven een beeld van een paar grafische verschijningen
over de eeuwen heen.
Een goede reden om hier de kaarten en de tentoonstelling voor te stellen.

 photo WP_20170621_001CornelisDeBruijnVoyageAuLevantDelft1700GravureBijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Cornelis de Bruijn, Voyage au Levant, Delft, 1700, gravure. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_002MakerGravureOnbekendDrukkerGheraertLeeuDialogusCreaturarumMoralisatusGouda1480.jpg

De maker van de gravure is onbekend. De drukker was Gheraert Leeu, Dialogus Creaturarum Moralisatus, Gouda, 1480.


 photo WP_20170621_003GottliebHaaseSohneAfficheZierschriftenPraagCa1842BijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Gottlieb Haase Söhne, Affiche Zierschriften, Praag, circa 1842. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_004CharlesPlumierVarensInKoperGegraveerddoorPrentmakerEnBotanicus1705BijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Charles Plumier, Varens in koper gegraveerd door deze prentmaker en botanicus, 1705. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_005BijzondereCollectiesVladimirMajakovskiDliaGolosaBerlijn1923BoekontwerpElLissitzky.jpg

Vladimir Majakovski schreef het boek Dlia golosa, Berlijn, 1923. Het boekontwerp is van El Lissitzky. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_006JeanMidolleSpecimenDesEcrituresModernesStraatburg1834-1835BijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Jean Midolle, Specimen des ecritures modernes, Straatburg, 1834 – 1835. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_007JFVanRoyenEnPNVanEyckOverBoekkunstEnDeZilverdistelDenHaag1916.jpg

J. F. van Royen en P. N. van Eyck, Over boekkunst en de Zilverdistel, Den Haag, 1916. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_008CornelisBelleartABCQuotariumForHisChildrenAndGrandchildrenHaarlem1970.jpg

Cornelis Belleart, ABC Quotarium for his children and grandchildren, Haarlem, 1970. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.