Modernism in print

Dit is de laatste tentoonstelling die ik pas zag
en waarover nog niets te lezen was op mijn blog.
De ‘Bijzondere Collecties’ van de Universiteit van Amsterdam
hebben een enorme collectie boeken en alles wat daar mee samen hangt.
Zo ook voldoende drukwerk in allerlei vormen om een tentoonstelling
te maken en de ontwikkelingen te tonen van het grafisch ontwerp
van 1917 tot nu.

DSC_2475ModernismInPrintHandouts

Van deze folder bestaan drie versies. De voorkant is in alle gevallen hetzelfde maar de rest van de afbeeldingen in de vorm van ansichtkaarten, verschilt van versie tot versie.


DSC_2472ModernismInPrintHandOutInDrieVersies

Daarom nam ik drie versies mee maar helaas twee folders waren hetzelfde.


DSC_2473ModernismInPrintCatalogusEnLeaflet

Naast de folder was er een korte beschrijving van ieder lot (stuk drukwerk) en een catalogus. Dus het was allemaal prima verzorgd!


WP_20170819_13_46_14_ProHanVanToornDeBeyerdMensEnOmgeving02

Dit stuk, een affiche van Jan van Toorn, vond ik het interessantst. Natuurlijk omdat dit een poster is van het voormalige cultureel centrum De Beyerd in Breda. Een poster van de tentoonstelling Mens en Omgeving (2). Met een citaat van werk van Rodchenko.


DSC_2474ModernismInPrintCatalogusOpenOpDePaginaMetPosterVanDeBeyerd

De pagina in de catalogus met de poster van Han van Toorn.


Tentoonstellingen van de Bijzondere Collecties zijn altijd
goed verzorgd. Het is bovendien een feest om de boekhandel, die
grenst aan de tentoonstellingsruimte, te bezoeken.

Modernismen

Modernism: in print
Nederlandse grafische vormgeving in volle glorie

 

Van 16 juni t/m 1 oktober 2017 is de tentoonstelling ‘Modernism: in print’ te zien. Het is de eerste overzichtstentoonstelling over het modernisme in de Nederlandse grafische vormgeving.

Deze tentoonstelling vind plaats bij de Bijzondere Collecties van
de Universiteit van Amsterdam.

De Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto’s en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.

 

Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.

Onlangs kocht ik bij de boekhandel die bij hen hoort
een boek. Toen dat door een foutje wat langer duurde kreeg
ik bij het boek een serie briefkaarten.
een soort boekvondst dus.

Die kaarten geven een beeld van een paar grafische verschijningen
over de eeuwen heen.
Een goede reden om hier de kaarten en de tentoonstelling voor te stellen.

 photo WP_20170621_001CornelisDeBruijnVoyageAuLevantDelft1700GravureBijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Cornelis de Bruijn, Voyage au Levant, Delft, 1700, gravure. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_002MakerGravureOnbekendDrukkerGheraertLeeuDialogusCreaturarumMoralisatusGouda1480.jpg

De maker van de gravure is onbekend. De drukker was Gheraert Leeu, Dialogus Creaturarum Moralisatus, Gouda, 1480.


 photo WP_20170621_003GottliebHaaseSohneAfficheZierschriftenPraagCa1842BijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Gottlieb Haase Söhne, Affiche Zierschriften, Praag, circa 1842. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_004CharlesPlumierVarensInKoperGegraveerddoorPrentmakerEnBotanicus1705BijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Charles Plumier, Varens in koper gegraveerd door deze prentmaker en botanicus, 1705. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_005BijzondereCollectiesVladimirMajakovskiDliaGolosaBerlijn1923BoekontwerpElLissitzky.jpg

Vladimir Majakovski schreef het boek Dlia golosa, Berlijn, 1923. Het boekontwerp is van El Lissitzky. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_006JeanMidolleSpecimenDesEcrituresModernesStraatburg1834-1835BijzondereCollectiesVanDeUniversiteitVanAmsterdam.jpg

Jean Midolle, Specimen des ecritures modernes, Straatburg, 1834 – 1835. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_007JFVanRoyenEnPNVanEyckOverBoekkunstEnDeZilverdistelDenHaag1916.jpg

J. F. van Royen en P. N. van Eyck, Over boekkunst en de Zilverdistel, Den Haag, 1916. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.


 photo WP_20170621_008CornelisBelleartABCQuotariumForHisChildrenAndGrandchildrenHaarlem1970.jpg

Cornelis Belleart, ABC Quotarium for his children and grandchildren, Haarlem, 1970. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.