Dodenherdenking op Bevrijdingsdag

 photo WP_20150504_003.jpg

Het was druk in het Valkenberg bij de herdenking.


 photo WP_20150505_001Allen die zich in Nederland bevinden.jpg

Dit monument zie je makkelijk over het hoofd maar het is er niet minder belangrijk om. Steeds weer actueel.


 photo Artikel1VanDeGrondwet.jpg

De tekst.


Artikel 1 van de Nederlandse grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


 photo WP_20150505_002.jpg

Dit was hoe de bloemen er vanochtend bij lagen. Het was erg rustig.

 photo WP_20150505_004.jpg


Hervormde Kerk Ginneken

Toen ik zaterdag in het Ginneken was om foto’s te maken
bleek de Hervormde Kerk open te zijn.
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt.

 photo DSC_6495HardstenenGedenktekenTerEreVanDeIn1832InDeAntwerpseCitadelGesneuveldeNederlandseMilitairenMetGrafGeneraalChasseacute.jpg

Hardstenen gedenkteken ter ere van de in 1832 in de Antwerpse Citadel gesneuvelde Nederlandse militairen methet graf van Generaal Chasse.


 photo DSC_6498DetailGrafBaronDHChasse.jpg


 photo DSC_6499.jpg


 photo DSC_6500HervormdeKerkGinnekenMetKerkhof.jpg

Hervormde Kerk Ginneken met kerkhof.


 photo DSC_6501.jpg


 photo DSC_6502.jpg


 photo DSC_6503LuitendantGeneraalHendrikGerardSeelig.jpg

Grafmonument van Luitendant Generaal Hendrik Gerard Seelig.


 photo DSC_6503LuitendantGeneraalHendrikGerardSeelig02.jpg


 photo DSC_6504CarlesEyckScheppingsraam1966.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966.


 photo DSC_6505CarlesEyckDoopraam1965.jpg

Ik ben niet zeker van de naam van de kunstenaar maar de spelling heb ik overgtenomen van de folder van de Protestante Gemeente Ginneken. Carles Eyck, Doopraam, 1965.


 photo DSC_6506CarlesEyckDoopraam1965VissenInDeJordaan.jpg

Vissen in de Jordaan, onderdeel van het Doopraam.


 photo DSC_6507CarlesEyckDoopraam1965JohannesDeDoper.jpg

Carles Eyck, Doopraam, 1965, Johannes de Doper. De interpretatie van de verschillende details van de ramen is geheel voor mijn rekening.


 photo DSC_6508CarlesEyckDoopraam1965JezusInDeJordaan.jpg

Carles Eyck, Doopraam, 1965,Jezus in de Jordaan.


 photo DSC_6509CarlesEyckDoopraam1965HeiligeGeest.jpg

Carles Eyck, Doopraam, 1965, de Heilige Geest.


 photo DSC_6511CarlesEyckScheppingsraam1966DetailAdamEnEva.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966, detail met Adam en Eva.


 photo DSC_6513CarlesEyckScheppingsraam1966DetailBavianen.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966, dieren.


 photo DSC_6514CarlesEyckScheppingsraam1966DetailDeZon.jpg

Carles Eyck, Scheppingsraam, 1966, de zon.


 photo DSC_6515CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailAvondmaal01.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met een avondmaal.


 photo DSC_6515CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailAvondmaal02.jpg


 photo DSC_6516CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailVuurwerk.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met vuurwerk (?).


 photo DSC_6517CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailHuizenMetNamen.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met huizen en namen van Bijbelse figuren.


 photo DSC_6518CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967DetailKoningDavid.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967, detail met Koning David.


 photo DSC_6519CarlesEyckHetHemelsJeruzalem1967.jpg

Carles Eyck, Het Hemels Jeruzalem, 1967.


 photo DSC_6520CarlesEyckOverwinningOpDeDood1964.jpg

Carles Eyck, Overwinning op de dood, 1964.


 photo DSC_6521CarlesEyckOverwinningOpDeDood1964OpstandingJezus.jpg

Carles Eyck, Overwinning op de dood, 1964, detail met de opstanding van Jezus.


 photo DSC_6522CarlesEyckOverwinningOpDeDood1964Noah.jpg

Carles Eyck, Overwinning op de dood, Noah (?).


 photo DSC_6523Statenbijbel.jpg

Statenbijbel ?


 photo DSC_6524.jpg


 photo DSC_6525.jpg


 photo DSC_6526Aankondigingsbord1700-1725Eikenhout.jpg

Aankondigingsbord, 1700 – 1725, eikenhout.


 photo DSC_6527.jpg


 photo DSC_6528.jpg


 photo DSC_6529.jpg


 photo DSC_6530.jpg


Kunstvaria

 photo AntonyGormleyConnect2014CarbonAndCaseinOnPaper.jpg

Antony Gormley, Connect, 2014, carbon and casein on paper.


 photo HendrickGoltziusThreeStudiesOfAMansHeadRecto1587SilverpointAndPossiblyLeadpointOnCreamPreparedVellum.jpg

Hendrick Goltzius, Three studies of a man’s head (Recto), 1587, silverpoint and possibly leadpoint on cream prepared vellum.


 photo HenriMatisseOdalisqueAuFauteuilNoir1942Detail.jpg

Detail of Henri Matisse, Odalisque au fauteuil noir, 1942.


 photo HiromuKiraTheThinkerCirca1930VintagePrint.jpg

Hiromu Kira, The thinker, circa 1930, vintage print.


 photo LordLeightonFlamingJune1895PencilAndWhiteChalkDrawing.jpg

Lord Leighton (Frederic Leighton), Flaming June, 1895, pencil and white chalk drawing.


 photo MarcelDuchampRoueDeBicycletteBicycleWheel1913-1960-1976.jpg

Marcel Duchamp, Roue de bicyclette (Bicycle wheel), 1913 – 1960 – 1976.


 photo MarkGrotjahnUntitledIndian4Face45-49 2014OilOnCardboardMountedOnLinen.jpg

Mark Grotjahn, Untitled (Indian #4 face 45,49, 2014, oil on cardboard mounted on linen.


 photo PeterDoigUntitled2014OilOnPaper.jpg

Peter Doig, Untitled, 2014, oil on paper.


 photo SigmarPolkeUntitled1990FromTheSilverPaintingSeries.jpg

Sigmar Polke, Untitled, 1990, from the Silver Painting-series.


De World Run kan beginnen

 photo DSC_6536Worldrun.jpg

World Run podium op de Grote Markt.


Iedere zich zelf respecterende ziekte heeft een eigen sportevenement.
Vandaag is het de beurt aan de World Run.
Georganiseerd door een producent van een ongezond drankje.
Het bobo-plateau is gevestigd op het evenemententerrein
(De Grote Markt in Breda)
Daar staat ook een podium waar al vanaf 10:30 iemand staat te praten
tegen zichzelf en een microfoon.
De horeca in Breda zal er beter van worden.

 photo DSC_6537DeIngangVanHetStartdorp.jpg

Ingang naar het startdorp.


 photo DSC_6539ParcoursAanDeHaven.jpg

Het parcours langs de Haven.


 photo DSC_6540DeelnemersOpDeKMA.jpg

Een paar deelnemers op het terrein van de KMA.


Im Labyrinth de Schweigens

Ik ga niet snel naar een Duitse film. Die vervelende taal.
Maakt alles zo hard.
Een Duitse film over Auschwitz maakt alles nog moeilijker.

Maar ‘Im Labyrinth des Schweigens’ is een goede film.
Heel genuanceerd. Echt van deze tijd: grijs.
Het geeft een beeld van de Holocaust niet als een duidelijk
goed of fout maar als een labyrint waarin een van de hoofdrolspelers
tijdelijk verdwaald raakt.
Het is die hoofdrolspeler waarmee een argeloze filmbezoeker
van na de oorlog zich het meest kan vereenzelvigen.

 photo DSC_6475ImLabyrinthDesSchweigens.jpg

De vier hoofdrolspelers van de film maken dat duidelijk:
= een Duitse journalist die in tegenstelling tot zijn landgenoten
goed geinformeerd is over Auschwitz;
= een Duitse jood die verscheurd wordt door verdriet. Niet het verdriet
van het verlies maar ook van schuld;
= een Duitse advocaat die begint als groentje en langzaam aan
op zoek gaat naar het antwoord op de vraag ‘waarom na zoveel tijd nog vervolgen’.

De vierde hoofdpersoon zijn de mensen die niet meer terug gekomen zijn
van Auschwitz. Zij zijn van het eerste tot het laatse beeld
van de film onzichtbaar aanwezig.