Art Rendez Vous

Zondag bezocht ik ‘Art Rendez Vous’ in Breda.
Een serie van tentoonstellingen/evenementen rond vooral grafiek.
Zeker het deel waar ik ben gaan kijken.

IMG_1685GraphiMatters2019InformationPath600mOfInformationGraphicsHistoryResearchSandraRendgenIllustrationJanHamstra

Eerst ging ik via het ‘Information Path’ (je mag het niet zeggen maar waarom dat dit allemaal in het Engels moet?). Langs 600 meter wordt de voormalige spoorbaan in de Speelhuislaan gevolgd met steeds mooie informatieborden over allerlei aspecten van het gebruiken van grafisch werk om ideeën, feiten, theorieën, enz te presenteren. Het onderzoek werd uitgevoerd door Sandra Rendgen en de illustraties waren van Jan Hamstra. Hele bijzondere feiten met goede informatie en prachtige beelden leiden op deze wandeling.


IMG_1684GraphicMattersLangsDeSpporlijnSpeelhuislaanBreda


IMG_1682GraphiMatters2019InformationPath600mOfInformationGraphicsHistoryResearchSandraRendgenIllustrationJanHamstra


IMG_1683GraphiMatters2019InformationPath600mOfInformationGraphicsHistoryResearchSandraRendgenIllustrationJanHamstra


IMG_1701FollowYourFirstImpression

In de haven stonden een serie grote borden met aanbevelingen hoe om te gaan met gegevens op het Internet: volg je eerste indruk.


IMG_1688CheckTheSources

Persoonlijk vind ik dit de belangrijkste. Controleer de bronnen. Maar ook in grafisch opzicht is dit een knappe vondst: de neus van Pinokkio, die groeit als hij liegt, die onderdeel van een grafiek wordt. Maar als je niet goed kijkt naar de bron van de grafiek, dan zie je niet dat er gelogen wordt.


IMG_1703SigitasGuzauskasLivingMap2018 InformationSuperpower

Er was ook een tentoonstelling onder de titel ‘Information Superpower’. Daar waren vele vormen van grafiek te zien die allemaal iets met informatie te maken hadden. Wel heel knap experimenteel vond ik dit werk van Sigitas Guzauskas, Living Map, 2018.


IMG_1704SigitasGuzauskasLivingMap2018 InformationSuperpower

Sigitas Guzauskas, Living Map, 2018.


IMG_1705IndrukVanDeOpstelling InformationSuperpower

Overzicht van de op-stelling van ‘Information Superpower’.


IMG_1706WimCrouwelTelefoonboek1983 InformationSuperpower

Het telefoonboek van Wim Crouwel was ook te zien.


IMG_1707WimCrouwelTelefoonboek1983 01 InformationSuperpower


IMG_1707WimCrouwelTelefoonboek1983 02 InformationSuperpower

Detail.


Piet Schreuders: Lay in, lay out

Nou, het oordeel is dus: out.
Je leest maar heel zelden een recensie van een boek
op deze blog waarbij het eindoordeel is: slecht.
Vandaag dus wel.

 photo WP_20170727_18_56_43_Pro 2PietScgreudersLayInLayOut.jpg

Piet Schreuders, Lay in, lay out. Een zelfingenomen, slecht boek. Gericht op een kleine groep grafisch ontwerpers die 40 jaar geleden al ruzie hadden met elkaar. Ze konden het niet eens worden over wat nu mooi was.


Veertig jaar geleden voerde Piet Schreuders de aanval aan op Wim Crouwel.
We moeten er in dit boekje nog steeds over lezen.
Waarom? Het werk van Crouwel vindt Schreuders niet mooi.
En hij vindt dat de tijd hem gelijk gegeven heeft.

Jammeer dat Schreuders geen objectieve maatstaven weet aan te dragen
voor wat nu een goed ontwerp is. Ook 40 jaar later kan hij dat niet.

De ruzie was een verlaat jaren ’60-relletje, tegen de heersende
klasse. Tegen boegbeelden.
Daar is niets mis mee, maar na zoveel tijd mag je dan wel wat
meer onderbouwing verwachten dan

‘ik had bij nader inzien mijn afkeer van Crouwels ‘lelijkheid’ misschien ook anders kunnen illustreren – maar ik had dat in het boekje al gedaan en wilde tijdens de presentatie toch ook eens een daad stellen.’

Piet Scgreuders, Lay in, lay out; pagina 93.

Volgens mij had Piet Schreuders in deze versie van het boekje alle kans
het eens goed aan te pakken. Die kans heeft hij niet genomen.

De lezer van nu,
die niet bij het relletje betrokken was,
heeft niets aan het boek.

Nobel: lettertype met iets extra’s

Als je voorvrouw Marianne Thieme van de Partij van de Dieren
gaat opvoeren als expert dan wordt het oppassen.
Weer iemand die voor zich zelf zonodig in de Tweede Kamer moet.

 photo WP_20161203_001GroeneBijbelBartRouwhorstStudioRonVanRoon01.jpg

De Groene Bijbel. Een van de zogenaamde doelgroep bijbels. Deze bijbel wil de groene elementen uit de bijbel extra onder de aandacht brengen. Het woord BIJBEL is gezet in het lettertype Nobel.


Wikipedia zegt het volgende over dit lettertype:

Nobel is een schreefloos geometrisch lettertype ontworpen door Sjoerd Hendrik de Roos en Dick Dooijes in de periode 1929-1935 voor de Lettergieterij Amsterdam, nu beter bekend als Tetterode.

Toen Lettergieterij Amsterdam een aandeel had in de Berlijnse lettergieterij H. Berthold AG, profiteerde De Roos daarvan om een revival-lettertype voor de Grotesk te maken. Nobel is een experimenteel ontwerp, slechts twee jaar na soortgelijke lettertype Futura uitgekomen, en doet wat geometrisch aan, maar bevat meer amorfe rondingen en variaties.

Nobel light vertoont veel gelijkenis met de essenties van Futura, maar in normale en vette stijl heeft het zijn eigenaardigheden en doet het minder strak aan. De ‘a’ heeft twee verdiepingen, de ‘g’ een geopende staart en de ‘t’ een kenmerkende geronde stam.

De Roos noch Dooijes beschouwden Nobel als een groot succes, maar het werd desondanks een van de bestsellers van Lettergieterij Amsterdam, en was populair tot in de zestiger jaren. Sommige naoorlogse vakgenoten, onder wie Wim Crouwel, bekritiseerden Nobel als een parodie op de negentiende-eeuwse grotesken.

 photo WP_20161203_001GroeneBijbelBartRouwhorstStudioRonVanRoon02.jpg

Het extra’s bestaat er uit dat je in de witruimte in de letter ‘ij’ een kruis kunt herkennen. Dit is een vondst van Bart Rouwhorst van Studio Ron van Roon. Met dank aan de Volkskrant.