Het geheim van de laatste der begijnen

Afgelopen zondag zag ik in de etalage van de stripwinkel
De Stripspecialist een groot schilderij van René van der Heijden:

WP_20180812_15_13_07_ProReneVanDerHeijdenHetGeheimVanDelaatsteDerBegijnen

Het fictieve stripverhaal van Kuifje: Het geheim van de laatste der begijnen.


Op deze omslag zijn naast Kuifje natuurlijk
Kapitein Haddock te zien en in de verte Jansen en Jansen.
Verder zie je dat uit de ingang van het Begijnhof in Breda,
Naast de ingang van het Valkenberg, met grote snelheid
een begijn in een auto de Catharinastraat inscheuren.
Richting Reigerstraat.
De eeuwig jonge journalist en de kapitein springen
net op tijd opzij.
Natuurlijk lopen de detectives Jansen en Jansen letterlijk
en figuurlijk weer achter de feiten aan.

WP_20180812_15_13_07_ProReneVanDerHeijdenHetGeheimVanDelaatsteDerBegijnenDetail

Naast de ingang van het Valkenberg is ook de Waalse Kerk goed te zien. Bobbie is aan de voeten van Kuifje en in de lucht een klein vliegtuigje. Is de begijn daar voor op de vlucht?


Het Mukden Incident volgens Herge: Kuifje, De Blauwe Lotus

Het verhaal ‘De Blauwe Lotus’ is een stripverhaal van Herge.
Het verscheen in 1936 in een zwart-wit uitgave en later,
in 1946, in kleurendruk.
Het Mukden Incident wordt niet met naam genoemd maar
een deel van de verhaallijn vertoont erg veel overeenkomsten
met de werkelijke gebeurtenissen.


De omslag van De Blauwe Lotus door Herge.


De tekenstijl van Herge wordt ‘de klare lijn’ genoemd. De stijlkenmerken zijn goed af te leiden van de tekeningen in bijvoorbeeld dit album.


De ‘Mukden’-verhaallijn begint met een telefoontje van een Japanse minister (excellentie) met een Japanse spion/drugsdealer in China. Eerst gaat het over Kuifje.


In hetzelfde geprek krijgt de spion vervolgens zijn opdracht en worden de propagandamogelijkheden besproken.


Kuifje is een vreemde zaak op het spoor en weet dat samenzweerders zullen samenkomen in een opiumkit met de naam De Blauwe Lotus. Kuifje mengt zich tussen de bezoekers.


Als de samenzweerders binnen zijn stelt Kuifje zich strategisch op zodat hij het gesprek kan afluisteren.


Kuifje volgt de samenzweerders en ziet hen aan het werk gaan.


Wat de samenzweerders precies uitvoeren is onduidelijk.


Plots doet er zich een explosie voor.


De samenzweerders zijn tevreden met hun resultaat.


De Japanse spion brengt het gezag op de hoogte van het opblazen van de spoorlijn en legt de schuld bij ‘de Chinese bandieten’.


De ‘social media’ van die tijd: telefoon, telegrafie en radio, doen hun werk.


De politici grijpen hun kans.


Japan ‘reageert’ door heel Noordoost China te bezetten…


…en melken het incident zo goed uit als ze kunnen.


Geen middel of platform blijft onbenut.


Het is niet moeilijk parallellen te zien naar de berichtgeving
van onze socal media: televisie, twitter en facebook.