Het Mukden Incident volgens Herge: Kuifje, De Blauwe Lotus

Het verhaal ‘De Blauwe Lotus’ is een stripverhaal van Herge.
Het verscheen in 1936 in een zwart-wit uitgave en later,
in 1946, in kleurendruk.
Het Mukden Incident wordt niet met naam genoemd maar
een deel van de verhaallijn vertoont erg veel overeenkomsten
met de werkelijke gebeurtenissen.


De omslag van De Blauwe Lotus door Herge.


De tekenstijl van Herge wordt ‘de klare lijn’ genoemd. De stijlkenmerken zijn goed af te leiden van de tekeningen in bijvoorbeeld dit album.


De ‘Mukden’-verhaallijn begint met een telefoontje van een Japanse minister (excellentie) met een Japanse spion/drugsdealer in China. Eerst gaat het over Kuifje.


In hetzelfde geprek krijgt de spion vervolgens zijn opdracht en worden de propagandamogelijkheden besproken.


Kuifje is een vreemde zaak op het spoor en weet dat samenzweerders zullen samenkomen in een opiumkit met de naam De Blauwe Lotus. Kuifje mengt zich tussen de bezoekers.


Als de samenzweerders binnen zijn stelt Kuifje zich strategisch op zodat hij het gesprek kan afluisteren.


Kuifje volgt de samenzweerders en ziet hen aan het werk gaan.


Wat de samenzweerders precies uitvoeren is onduidelijk.


Plots doet er zich een explosie voor.


De samenzweerders zijn tevreden met hun resultaat.


De Japanse spion brengt het gezag op de hoogte van het opblazen van de spoorlijn en legt de schuld bij ‘de Chinese bandieten’.


De ‘social media’ van die tijd: telefoon, telegrafie en radio, doen hun werk.


De politici grijpen hun kans.


Japan ‘reageert’ door heel Noordoost China te bezetten…


…en melken het incident zo goed uit als ze kunnen.


Geen middel of platform blijft onbenut.


Het is niet moeilijk parallellen te zien naar de berichtgeving
van onze socal media: televisie, twitter en facebook.