Murray’s hand book India, Burma & Ceylon

Kort geleden kocht ik deze reisgids:

 photo DSC_7797MurraysHandBookIndiaBurmaCeylon12thEdition1926.jpg

Murray’s Hand book India, Burma & Ceylon. A hand book for travellers in India, Burma and Ceylon including all British India, the Portuguese and French possessions, and the Indian States. Twelfth edition with eighty-six maps and plans.


London, John Murray, Albemarle Street.
Calcutta Thacker, Spink, &Co.
1926

Als je op zoek bent naar een goede reisgids voor bijvoorbeeld Suriname of
Indonesie, dan ga je niet eerst een Nederlandse uitgever raadplegen.
Maar voor landen van het Britse koloniale rijk is dat dus anders.

Murray was een literaire uitgeverij.
Schrijvers als Jane Austen, Lord Byron, Walter Scott, Charles Darwin,
Herman Melville, David Livingstone, Sir Arthur Conan Doyle
en vele andere lieten Murray hun boeken uitgeven.

Dit handboek en andere gidsen werden in nauwe samenwerking
met Thomas Cook uitgebracht.

 photo DSC_7798MurraysHandBookIndiaBurmaCeylonAdvertentieThomasCook.jpg

Ook deze advertenties geven aan dat de firma Thomas Cook betrokken was bij deze gids. Een van de familieleden werkte zelfs voor de uitgeverij.


Murray begon met gidsen over gebieden in het Verenigd Koninkrijk
en na zelf reizen te hebben gemaakt buiten Engeland
kwam gidsen over Europa en gebieden zoals India daarbij.

In 1859 verscheen de gids: The Bombay, Madras and Bengal presidencies, 3 volumes.
In 1892 verscheen deze gids als een (1) boek.
Het boek is geschreven en geredigeerd door verschillende auteurs.
Precies zoals de Lonely Planet vandaag de dag.

 photo DSC_7799MurraysAHandBookForTravellersInIndiaBurmaAndCeylonIncludingAllBritishIndiaThePortugueseAndFrenchPossessionsAndTheIndianStates.jpg

Titelblad: Murray’s Hand book India, Burma & Ceylon. A hand book for travellers in India, Burma and Ceylon including all British India, the Portuguese and French possessions, and the Indian States. Twelfth edition with eighty-six maps and plans. Murray’s handboek voor India, Birma en Ceylon inclusief heel Brits India, de Portugese en Franse bezittingen en de Indiase staten. Twaalfde editie met 86 kaarten en plattegronden. 1926.


Het boek bevat naast algemene inleidingen en beschrijvingen van religies, klimaat, gewoontes enz, 51 routes waarvan 36 routes voor op het Indiase subcontinent.
De gidsen werden later onderdeel van het bedrijf dat de Blue Guides uitgeeft.
Die algemene inleiding wordt in het boek ‘General hints’ genoemd.
Daar zitten een paar mooie stukjes tussen.

Zoals bijvoorbeeld in het hoofdstukje over Motoring:

The customs duty is 30 per cent. ad valorum: if the car is re-exported within two years, a refund of 7/8ths of the amount deposited is returnable.

De kosten van de douane zijn bij het invoeren van een auto
30% van de waarde.
Exporteer je de auto binnen 2 jaar weer uit India dan kun je
zeven-achtste van het betaalde bedrag terugvragen.
En zo gaan de adviezen maar door voor die toeristen die
hun eigen vervoer meebrengen uit Engeland.

For landing and getting ready for the road, Rs. 100 should be allowed. Bombay is the best place to land for a tour through Northern India, as the roads are good, and arrangements for petrol etc., are easily made.

Om de auto aan land te brengen en gereed te maken om te rijden in Insia
moet rekening worden gehouden met een kost van 100 Roepies.
Bombay is de beste plaats om Noord-India te bezoeken.
De wegen zijn er goed en benzine kan er eenvoudig geregeld worden.

 photo DSC_7800MurraysHandBookIndiaBurmaCeylonAverageRainfall.jpg

Murray’s Hand book India, Burma & Ceylon: kaart met gemiddelde hoeveelheden regen.


Dan is er een hoofdstuk over Travelling servants, reizende bedienden.

A travelling servant who can speak English is almost indispensable, but should not be engaged except through friends resident in India or on the recommendation of a trustworthy Agent. Such a servant is almost necessary to wait on his master at hotels, where, without him, he may be but poorly served; and will be found very useful in a hundred different ways when travelling by rail or otherwise, and as an interpreter.

Een reizende bediende die Engels spreekt is bijna onmisbaar
maar moet alleen aangenomen worden via vrienden die in India wonen
of op aanraden van een betrouwbare agent.
Zo’n bediende is bijna noodzakelijk om zijn meester te bedienen in hotels,
waar zonder hem, je wel eens slecht bediend kunt worden; en is daarnaast
voor honderd andere dingen heel handig als je met de trein reist
of anderszins, en als vertaler.

 photo DSC_7804MurraysHandBookIndiaBurmaCeylonLucknow.jpg

Murray’s Hand book India, Burma & Ceylon: Lucknow.


Over hotels wordt het volgende gezegd:

Outside the Presidency towns, the chief hill stations and certain exceptional places, there are hardly any hotels in India really up to the European standard of excellence. At all the chief places fairley large airy rooms will be found in the hotels, but the traveller will hardly be well waited upon unless he brings a servant with him.

Buiten de Engelse koloniale hoofdsteden, de zomerresidenties
en enkele uitzonderlijke plaatsen zijn er in India geen hotels
die werkelijk voldoen aan de hoge Europese standaarden.
In alle grote plaatsen zijn er hotels met ruime kamers die
goed gelucht kunnen worden maar
de reiziger zal bijna nergens correct bediend worden behalve als
je zelf een bediende meeneemt.

Gelukkig is er in 100 jaar veel veranderd.

 photo DSC_7802MurraysHandBookIndiaBurmaCeylonVegetableProducts.jpg

Murray’s Hand book India, Burma & Ceylon: kaart die aangeeft waar de belangrijkste gewassen overwegend geteeld worden (rijst, graan ed.).


Over het eten staat er bijvoorbeeld:

The traveller will, of course, realise that he must not expect the quality of meat, fowls and eggs to be always up to the standard of a more temperate climate.

De reiziger zal zich natuurlijk dienen te realiseren dat je niet
de kwaliteit van vlees, wild en eieren kunt verwachten
die standaard is in een meer gematigd klimaat.

 photo DSC_7803MurraysHandBookIndiaBurmaCeylonBenaresVaranasi.jpg

Murray’s Hand book India, Burma & Ceylon: Varanasi of Benares zoals het genoemd werd.

Heel leerzaam vond ik het hoofdstuk over sport. De tekst gaat er
namelijk automatisch vanuit dat met sport niet zo zeer lichaamsbeweging
wordt bedoeld maar de jacht.

The equipment for these pursuits varies from day to day, and each man must best know his own wants. Firearms are subject to a heavy duty when brought into the country…. Large-game shooting is expensive and takes time; it should not be attempted except in company with a really good shikari and with the assistance of persons of local authority,….Small-game shooting- i.e., wild fowl, hare, etc., with an occasional shot at an antelope- is an easier matter, and will afford excellent sport.

De uitrusting voor deze uitdagingen varieeren van dag tot dag
en iedere man weet het best wat hij wil.
Vuurwapens zijn onderworpen aan hoge douanetarieven wanneer
je die het land invoert.
Jacht op groot wild is duur en kost tijd.
Onderneem geen poging hiertoe berhalve als men in het gezelschap is
van een groot-wildgids en dan met de hulp van lokale autoriteiten.
Jacht op klein wild (bijvoorbeeld gevogelte of haas) met af en toe een schot
op een antiloop, is een eenvoudigere aangelegenheid, en levert
prima sport op.

 photo DSC_7801MurraysHandBookIndiaBurmaCeylonListOfRoutes.jpg

Murray’s Hand book India, Burma & Ceylon: het overzicht met de routes die in het boek besproken worden.


Myanmar: Kyat

 photo DSC_3019DrakenDetail.jpg

Kyat is de geldeenheid in Myanmar, het vroegere Birma.
Een kennis van mij was er onlangs op vakantie en
bracht een paar biljetten voor me mee.
1 Euro is ongeveer 1200 kyat.

 photo DSC_3008MyanmarKyats.jpg

 photo DSC_3009MyanmarKyats.jpg

 photo DSC_3010Myanmar200Kyats.jpg

Myanmar, 200 Kyats.

 photo DSC_3011Myanmar200Kyats.jpg

Myanmar, 200 Kyats.

 photo DSC_3012Myanmar50Kyats.jpg

Myanmar, 50 Kyats.

 photo DSC_3012Myanmar50KyatsDetail.jpg

Myanmar, 50 Kyats. Detail.

 photo DSC_3013MyanmarKyats.jpg

 photo DSC_3014Myanmar50Kyats.jpg

Myanmar, 50 Kyats.

 photo DSC_3016Myanmar200Kyats.jpg

Myanmar, 200 Kyats.

 photo DSC_3017Myanmar200Kyats.jpg

Myanmar, 200 Kyats.

 photo DSC_3019DrakenDetail.jpg

Detail van een 200 kyats biljet.

Gelezen: Guy Delisle, Shenzhen en Birma

Guy Delisle, Shenzhen.


Guy Delisle, Birma.


Van de boeken die ik van Guy Delisle heb gelezen:
Shenzhen (2000), Birma (2007) en Jeruzalem (2011) is Shenzhen de oudste.
Het is ook te zien aan de stijl van zijn tekeningen.

De fotox92s hieronder zijn vanochtend (te) vroeg gemaakt.
Daarom wat donker.
Maar wil je de tekeningen goed zien
Dan raad ik aan de boeken te kopen.
De zachtere beginstijl spreekt me meer aan dan de
Hardere, meer heldere tekeningen die hij later maakt.


Dit is een voorbeeld van een paginagrote tekening met de ‘zachtere’ stijl. Het lijkt wel met houtskool getekend.


Het komt ook terug is de reguliere tekeningen.


Nog een goed voorbeeld.


In Shenzhen is hij alleen op reis.
Hij verblijft in China om een groep tekenaars aan te sturen.
In Birma is hij met vrouw en kind.
Zijn vrouw werkt bij x91Artsen zonder grenzenx92.
Dat werk stelt hem in staat meer te zien van Birma
En komt dan ook uitvoerig aan bod.


Dit is een voorbeeld van de ‘hardere’ stijl. In de vorm van een gesprek wordt de positie van Artsen Zonder Grenzen besproken. Op deze afbeelding heb ik geprobeerd de donkere vlakken wat op te lichten.


Een voorbeeld van een pagina waarop de absoluut minimalistische stijl van Guy Delisle tot zijn recht komt. een bezoek aan een meer. Dit stuk begint met het bezoek aan een tempel, een verblijf op het water, het vervoer vanaf het verblijf naar de luchthaven en de reis terug.


In de Westerse pers in Aung San Suu Kyi een soort heilige.
Een vrouw, Nobelprijswinnaar, al jaren in huisarrest.
Onlangs vrij gekomen.
Het lijkt beter te gaan met Birma maar het is nog vroeg.
Dat er veel meer politiek in de familie van Aung San Suu Kyi zit,
zal veel mensen onbekend zijn.
Het was haar vader die de onafhankelijkheidsonderhandelingen voerde
die Birma uit het Britse empire bevrijdde.
Hij werd in 1947 vermoord door politieke tegenstanders.
Een soort Birmese Ghandi-familie dus.


Guy Delisle vertelt het dit verhaal hierboven.


Een tekening zou later nog, indirect, uitgebreid in het nieuws komen.
De tekening toont een situatieschets met het huis van Aung San Suu Kyi.
In 2009 zwom een Amerikaan het meer dat achter haar huis ligt over
om haar te ontmoeten.
Aung San Suu Kyi werd daardoor opnieuw gearresteerd.

Op Wikipedia staat het als volgt beschreven:

Suu Kyi trespasser incidents
On 4 May 2009, the American citizen John Yettaw trespassed upon the residence of Burmese political prisoner Aung San Suu Kyi,x85
On the evening of May 3, 2009, Yettaw swam a 2-kilometer (1.2 mi) distance across Lake Inya in Yangon to the house where Aung San Suu Kyi was held under house arrest by Burmese authoritiesx85


Guy Delisle, Birma, De Amerikaanse Club en de Dame (Aung San Suu Kyi), 2007.