Opening Koning Willem-Alexanderbrug in Breda

Vanochtend is op Nassaudag de nieuwe brug
aan het centrum van de stad geopend.
Hieronder volgt mijn fotoreportage.

 photo DSC_3914VoorbereidingStadspicknick.jpg

De voorbgereiding van de stadspicknick is in volle gang.


 photo DSC_3915HerculesInHetWater.jpg

Hercules in het water. Vannacht heeft het flink geregend.


 photo DSC_3916HerculesMetOpDeAchtergrondDeKMA.jpg

Hercules met op de achtegrond de KMA.


 photo DSC_3917KoningWillemAlexanderBrug.jpg

De Koning Willem-Alexanderbrug uit de verte.


 photo DSC_3918.jpg

Vanaf de Academiesingel.


 photo DSC_3919VanafDeAcademieSingel.jpg


 photo DSC_3920.jpg


 photo DSC_3921KoningWillemAlexanderBrug.jpg

Koning Willem-Alexanderbrug vanaf de Markkade.


 photo DSC_3922BoBoRuimteBijDeKMA.jpg

De boboruimte staat al gereed bij de KMA.


 photo DSC_3923DrijvendeDiva.jpg

De Drijvende Diva (nog zonder Diva, die staat nog aan de kant).


 photo DSC_3925Voorbereidingen.jpg


 photo DSC_3927DeVoorbereidingen.jpg


 photo DSC_3930DrijvendeDivaSopraanLauraStavinoha.jpg

Drijvende Diva Laura Stavinoha.


 photo DSC_3934.jpg


 photo DSC_3935SchepenInAantocht.jpg

Schepen in aantocht.


 photo DSC_3936BehoorlijkeDrukte.jpg

Drukte langs het water.


 photo DSC_3937HetBoboFeestje.jpg

Het bobofeestje.


 photo DSC_3938.jpg


 photo DSC_3939LaraStavinoha.jpg

Laura Stavinoha.


 photo DSC_3944FairestIslePurcell.jpg

Gezongen werd ‘Fairest Isle’, een compositie van Purcell.


 photo DSC_3946.jpg


 photo DSC_3948.jpg


 photo DSC_3949.jpg


 photo DSC_3950.jpg


 photo DSC_3951DeVlootschouw.jpg

De vlootschouw.


 photo DSC_3952DeHogeBrug.jpg

De Hoge Brug.


De brug van 300 miljoen……

 photo DSC_2908DeBrugVan300MiljoenEnVerkeersellende.jpg

Breda, Markkade/Academiesingel/Tramsingel: de brug van 300 miljoen Euro en heel veel verkeersellende.


Nee mevrouw, u krijgt geen thuiszorg meer.
Het budget is op.
We hebben 300 miljoen uitgegeven aan een nieuwe brug,
een halve meter hoger dan de vorige brug
die nog in goede staat was.
Een typisch geval van regentenhoogmoed.

Is de verkeerssituatie veiliger?
Nou nee.

Is er meer ruimte voor het verkeer?
Nou nee, alleen voor die 10 jachten per jaar
die 100 meter dichter bij het centrum willen komen.

Combate Sxfaper Mural (CSM) – de details

Ik heb afgelopen zondag eerst een serie forto’s gemaakt
zodat het hele werk in beeld kon komen.
Daarna ben ik nog een keer langs het werk gelopen
om details de mij opvielen vast te leggen.
Gisteren stond er een artikel in BN/De Stem dat
een aantal van de details verklaart.
Vragen en onduidelijkheden die ik gesteld had
werden duidelijk.
Nieuwe vragen werden weer opgeroepen.

Vandaag Combate Sxfaper Mural (CSM) – de details.

Ik gaf al aan dat de muurschildering uit twee delen bestand:
deel 1 is het deel waar de muur bijna volledig met verf is bedenkt,
dit is het Spaanse deel van het werk;
deel 2 is het deel waar de muur vaak onbedekt blijft,
dit is het Nederlandse deel.

De foto’s van mijn eerste log over dit onderwerp zijn gemaakt
vanuit het stadscentrum.
De foto’s van de details zijn in omgekeerde richting gemaakt.
Ik loop naar het stadscentrum toe, eerst langs het Nederlandse deel
om uit te komen op het Spaanse deel.

A Dutch pig, een Nederlands varken. Er blijken varkens op voor te komen die worsten eten (van varkensvlees). Maar hier is het gewoon een Nederlands varken, opgejaard door het Nederlandse paard met ridder maakt het zich uit de voeten.


Een moderne lans (?).


De Nederlandse held, afkomstig uit Breda, die met zijn paard aanstormt naar de sleutel. Blijkbaar laten de kunstenaars zich niet leiden tot de (verloren) historische werkelijkheid maar wordt de situatie opengegooid. Alsof de strijd nog gestreden moet worden.


Een soort Armageddon-tafereel, het einde der tijden. Stijl Jeroen Bosch.


Banana Mouth. De eerste van twee figuren die ik niet kan verklaren, maar mooi en mysterieus zijn ze wel. De donkere persoonlijkheid.


Sausage Mouth. De lichtere persoonlijkheid van de twee. Ook met een worst.


In BN/De Stem wordt de Smurf niet opgepikt. De smurf met het rode kostuum is de aanvoerder van de smurfen. Vader Abraham werd wereldberoemd (In Nederland) met zijn smurfenlied. Dat KING ook staat voor ‘Kwaliteit In Niets Geevenaard’ wist ik niet. Steek onder water naar de Spaanse kant van het werk.


Dagger. Dit korte zwaard is in de geschiedenis steeds een symbool van verraad, list, ongelijke strijd. Denk aan de dolksteek in de rug.


The Hand. Het Nederlandse deel blijft dicht tegen de strijd. Typisch voor de verliezer die verongelijkt blijft hangen in het uitleggen waarom het allemaal niet gelukt is. De hand (ook een stripfiguur en een horror figuur) neemt deel aan de strijd vanuit een moderne strijdwagen.


Het uiteinde van de hals van de champagnefles die gebruikt werd om het werk ‘te openen’.


De sleutel. Het centrale voorwerp op het werk van Velazques. Ook hier letterlijk centraal tussen de twee delen van het werk. Hier uitgevoerd door Rutger Termohlen.


Aangeland op het Spaanse deel van het werk. Meer poetisch zou ik zegen. Deze prototypes van negertjes komen uit oude Kwatta reclames. Ze vallen de Nederlandse kaasschaaf aan. Het zijn de Kaaskoppensnellers.


Deze foto van de Spaanse aap is bewerkt.


Het denneboombeest.


De Spaanse matador steekt zijn bandarilla’s (lansjes) in de kaas.


De Paddokaas.


Deze Smart Mouse (netjes gekleede muis) is volgens BN/De Stem een wegwankelende muis als gevolg van het eten van de paddokaas.


Opvallend figuurtje. Volgens BN/De Stem is dit een klok en een krokodil. Blijkbaar een figuur uit Peter Pan. Leuk met horloge aan de pols. De cultuur van Manana tegen de cultuur van de klok.


volgens mij is deze hond een stripfiguur.


Het begin van de voorstelling: New Now. Terug bij het begin.


Breda Crusader CSM

Breda Crusader (Kruisvaarder). Te zien aan de Markkade in Breda.


Er is natuurlijk wel een klein probleempje.
Ik noem deze ridder een kruisvaarder,
maar die komen niet voor op het schilderij van Velazques.
Het schilderij van Velazques is van veel latere tijd
en bovendien waren er heel andere godsdiensten betrokken bij kruisvaarders.

De kruisvaarders waren Europese Christenen
(uit de tijd dat er nog 1 Christelijke kerk was in Europa)
die de slag aangingen met de Moslims.
Dit is de tijd van voetvolk en ridders.

Justinus van Nassau die de sleutel aan de Spanjaarden overhandigt
op het schilderij ‘De overgave van Breda’ ofwel ‘La rendicixf3n de Breda’
is een vertegenwoordiger van de protestantse familie van Oranje
die wat we nu Nederland noemen claimen.
De veroveraars zijn Spaanse katholieken.
De tijd van ridders ligt dan al lang achter ons.

Maar goed het plaatje is zo mooi.

Combate Sxfaper Mural (CSM)

De CSM is de voormalige suikerfabriek in Breda.
Alle fabrieksgebouwen zijn de afgelopen jaren verdwenen.
Na een tijd leeg te hebben gestaan is alles gesloopt.
Alles, nee niet alles.
Er is een lange en hoge muur blijven staan.
Achter die muur werden de suikerbieten opgeslagen voordat ze werden verwerkt.
In het seizoen lagen er bergen bieten die hoog boven
de 6 meter hoge muur uitkwamen.
Nu is het terrein achter de muur leeg.
De muur is op zich zelf geen bezienswaardigheid.
Daar is nu verandering in gekomen.
Een groep van 5 grafitti-artiesten uit Spanje en 6 uit Nederland
hebben zich laten inspireren door ‘De Overgave van Breda’ (Las Lanzas).
Een schilderij van de Spaanse kunstenaar Diego Velxe1zquez uit 1634.
De Spaanse naam voor het werk is Combate Sxfaper Mural (CSM).
Vrij vertaald iets als ‘Gevecht Super Muurschildering’.
Ik ben zondagmiddag gaan kijken.

Uit de verte zie je de muur al. Ik wilde een foto gaan maken vanuit de Belcrum. Dat lukt echter niet omdat je aan de Belcrumkant niet dicht genoeg bij de Mark kunt komen.


Je ziet aan de foto’s dat het zondagmiddag al vochtig was.


Onder de spoorbrug bij de Markkade zie je plots een eng spookje.


Het werk is zo’n 100 meter lang. Ik heb per 6 – 7 meter een foto gemaakt. Dit is dus het begin.


Als iemand zich wil wagen aan een interpretatie dan hoor ik het graag..


Paddokaas.


Een soort grote kat?.


De eerste helft van de muurschildering is op eenzelfde manier gemaakt. Heel de muur, of in ieder geval het meeste van de muur, is met verf bedekt. Veel kleuren van de Spaanse en Nederlandse vlaggen.


Kaaskoppensnellers.


Net als in ‘Las Lanzas’ staat de sleutel van de stad centraal.


Er was ook tijd voor een grapje. Een van de bolders die schepen gebruiken om aan af te meren door er hun schip aan vast te leggen, is omgetoverd in een voetbal.


Het tweede deel van de muurschildering probeert niet de hele muur met verf te bedekken. Wie zijn die twee heren vanwie je hier hun hoofden ziet?


Industrieel erfgoed (Faam) en Cultureel Erfgoed (Smurf van Vader Abraham) versieren de muur.


Dit moet ik nog eens verder onderzoeken.


Paard en schild: twee elementen die te zien zijn op het originele werk.


Een varken?


En als laatste voorwerp geen parel maar een diamant.