Russia 2005 index // Inhoudsopgave Rusland 2005

ENGLISH
In 2005 we made a trip from Amsterdam to St. Petersburg,from there via Petrozavodsk
to Solovetski (Karelia) and then via St. Peterburg to Moscow.
The text of the logs is in Dutch,
hopefully the pictures tell you more than a 1000 words each.
You can find my web logs on this trip via the following links:


NEDERLANDS
In 2005 zijn we op vakantie geweest van Amsterdam naar St. Petersburg,
van daar via Petrozavodsk naar Solovetski (Karelie)
en dan via St. Petersburg naar Moskou.
U kunt mijn web logs over deze vakantie vinden via de volgende links:


English/Engels Dutch/Nederlands
Karelie (1): Results of a first investigation on the Internet Karelie (1) Resultaten van een eerste onderzoek op internet.
Karelie (2): According to Wikipedia. Karelie (2): Volgens Wikipedia.
Karelie (3): Stamps as search engine http://paverpol.web-log.nl/log/2876432 Karelie (3): Postzegels als zoekmachine.
Karelie (4): New banner. http://paverpol.web-log.nl/log/2884966 Karelie (4): Nieuwe banner.
Karelie (5): Pictures of our Russia trip in 1992 http://paverpol.web-log.nl/log/2902211 Karelie (5): Foto’s Ruslandreis 1992.
Karelie (6): Pictures of Karelie on the internet. http://paverpol.web-log.nl/log/2965225 Karelie (6): Foto’s Karelie op het internet.
Karelie (7): Preparations. http://paverpol.web-log.nl/log/3044684 Karelie (7): Voorbereidingen.
Karelie/Karelia (8): Petrozavorsk (log from Karelie). http://paverpol.web-log.nl/log/3101173 Karelie/Karelia (8): Petrozavorsk (log vanuit Karelie).
Karelie/Karelia (9): Travel schedule. http://paverpol.web-log.nl/log/3175127 Karelie/Karelia (9): Reisschema.
Karelie/Karelia (10): Rubels and kopeken. http://paverpol.web-log.nl/log/3183213 Karelie/Karelia (10): Roebels en kopeken.
Karelie/Karelia (11): Little secret. http://paverpol.web-log.nl/log/3183327 Karelie/Karelia (11): Klein geheim.
Karelie/Karelia (12) http://paverpol.web-log.nl/log/3223583 Karelie/Karelia (12)
Karelie/Karelia (13) http://paverpol.web-log.nl/log/3223700 Karelie/Karelia (13)
Karelie/Karelia (14) http://paverpol.web-log.nl/log/3330613 Karelie/Karelia (14)
Karelie/Karelia (15) http://paverpol.web-log.nl/log/3371123 Karelie/Karelia (15)
Karelie/Karelia (16) http://paverpol.web-log.nl/log/3395251 Karelie/Karelia (16)
Karelie/Karelia (17) http://paverpol.web-log.nl/log/3420292 Karelie/Karelia (17)
Karelie/Karelia (18): Moscow Times http://paverpol.web-log.nl/log/3449580 Karelie/Karelia (18): Moscow Times
Karelie/Karelia (19): Moscow Times http://paverpol.web-log.nl/log/3449774 Karelie/Karelia (19): Moscow Times
Karelie/Karelia (20): World Heritage no 12 (1) http://paverpol.web-log.nl/log/3450698 Karelie/Karelia (20): World Heritage no 12 (1)
Karelie/Karelia (21): Solovetski http://paverpol.web-log.nl/log/3493033 Karelie/Karelia (21): Solovetski
Karelie/Karelia (22): World Heritage no 12 (2) http://paverpol.web-log.nl/log/3522544 Karelie/Karelia (22): World Heritage no 12 (2)
Karelie/Karelia (23): Our hotel in Moskow http://paverpol.web-log.nl/log/3552953 Karelie/Karelia (23): Ons hotel in Moskou
Karelie/Karelia (24): Visa http://paverpol.web-log.nl/log/3577732 Karelie/Karelia (24): Visa
Karelie/Karelia (25): Nordic Travel http://paverpol.web-log.nl/log/3577816 Karelie/Karelia (25): Nordic Travel
Karelie/Karelia (26): Dag 00 http://paverpol.web-log.nl/log/3580442 Karelie/Karelia (26): Dag 00
Karelie/Karelia (27): Goelag Archipel http://paverpol.web-log.nl/log/3590181 Karelie/Karelia (27): Goelag Archipel
Karelie/Karelia (28): St. Petersburg, day 01 http://paverpol.web-log.nl/log/3603037 Karelie/Karelia (28): St. Petersburg, dag 01
Karelie/Karelia (29): St. Petersburg, day 02 http://paverpol.web-log.nl/log/3603970 Karelie/Karelia (29): St. Petersburg, dag 02
Karelie/Karelia (30): St. Petersburg, Hermitage http://paverpol.web-log.nl/log/3604029 Karelie/Karelia (30): St. Petersburg, Hermitage
Karelie/Karelia (31): St. Petersburg, Peter & Paul Fortress http://paverpol.web-log.nl/log/3604483 Karelie/Karelia (31): St. Petersburg, P&P-vesting
Karelie/Karelia (32): St. Petersburg, On spilled… http://paverpol.web-log.nl/log/3634860 Karelie/Karelia (32): St. Petersburg, On spilled…
Karelie/Karelia (33): St. Petersburg, day 03 http://paverpol.web-log.nl/log/3727273 Karelie/Karelia (33): St. Petersburg, dag 03
Karelie/Karelia (34): St. Petersburg, day 04 http://paverpol.web-log.nl/log/3728022 Karelie/Karelia (34): St. Petersburg, dag 04
Karelie/Karelia (35): St. Petersburg, day 04 http://paverpol.web-log.nl/log/3768086 Karelie/Karelia (35): St. Petersburg, dag 04
Karelie/Karelia (36): St. Petersburg, day 04 http://paverpol.web-log.nl/log/3768160 Karelie/Karelia (36): St. Petersburg, dag 04
Karelie/Karelia (37): St. Petersburg, M-pub http://paverpol.web-log.nl/log/3808869 Karelie/Karelia (37): St. Petersburg, M-pub
Karelie/Karelia (38): St. Petersburg, Lonely Planet http://paverpol.web-log.nl/log/3808901 Karelie/Karelia (38): St. Petersburg, LP
Karelie/Karelia (39): Petrozavodsk http://paverpol.web-log.nl/log/4283878 Karelie/Karelia (39): Petrozavodsk
Karelie/Karelia (40): Petrozavodsk/Kizhi http://paverpol.web-log.nl/log/4283940 Karelie/Karelia (40): Petrozavodsk/Kizhi
Karelie/Karelia (41): Kizhi http://paverpol.web-log.nl/log/4283963 Karelie/Karelia (41): Kizhi
Karelie/Karelia (42): From Petrozavodsk to Belamorsk http://paverpol.web-log.nl/log/4366797 Karelie/Karelia (42): Petrozavodsk naar Belamorsk
Karelie/Karelia (43): Petroglyphs, rock carvings http://paverpol.web-log.nl/log/4374322 Karelie/Karelia (43): Petroglyphs, rotstekeningen
Karelie/Karelia (44): Solovetsky http://paverpol.web-log.nl/log/4405730 Karelie/Karelia (44): Solovetsky
Karelie/Karelia (47): Berries in Belomorsk http://paverpol.web-log.nl/log/4586571 Karelie/Karelia (47): Veenbraam in Belomorsk
Karelie/Karelia (48): Train to Moscow http://paverpol.web-log.nl/log/4587636 Karelie/Karelia (48): Trein naar Moskou
Karelie/Karelia (49): Moscow first day http://paverpol.web-log.nl/log/4600238 Karelie/Karelia (49): Moskou eerste dag
Karelie/Karelia (50): Moscow first day (continued) http://paverpol.web-log.nl/log/4610034 Karelie/Karelia (50): Moskou eerste dag (vervolg)
Karelie/Karelia (51): Sculptures parc http://paverpol.web-log.nl/log/4610160 Karelie/Karelia (51): Sculptures parc
Karelie/Karelia (52): Moskou 31 juli 2005 http://paverpol.web-log.nl/log/4677960 Karelie/Karelia (52): Moskou 31 juli 2005
Karelie/Karelia (53): Sculpture Park http://paverpol.web-log.nl/log/4678287 Karelie/Karelia (53): Sculpture Park
Karelie/Karelia (54): The Moscow kremlin http://paverpol.web-log.nl/log/4678324 Karelie/Karelia (54): De Moskouse kremlin
Karelie/Karelia (55): Moskou 31 juli 05 (continued) http://paverpol.web-log.nl/log/4678797 Karelie/Karelia (55): Moskou 31 juli 05 (vervolg)
Karelie/Karelia (56): To register http://paverpol.web-log.nl/log/4793987 Karelie/Karelia (56): Registreren
Karelie/Karelia (57): Moskou August 1st http://paverpol.web-log.nl/log/4794330 Karelie/Karelia (57): Moskou 1 augustus

Karelie/Karelia (46): Goelag, Anne Applebaum


Anne Applebaum, Gulag. A history of the Soviet Camps
(Allen Lane/Penguin, London/Amsterdam, 2003, XII + 610 blz., ISBN 0-713-99322-7, xa3 25)

Over de concentratiekampen van de nazi’s zijn hele bibliotheken vol geschreven,
op de Russische (en Chinese) rustte schijnbaar een taboe.
We werden verondersteld te denken dat het heropvoedingskampen waren
en ook dat ze pas na Lenin ontstonden.
En tijdens de Koude Oorlog hoorden velen liever bij de revisionisten
dan bij de conformisten of traditionalisten.
De vele boeken die toch verschenen, oogstten niet altijd het verhoopte succes.
Een voorbeeld: in 1963 vertaalde de Nederlandse communist Theun de Vries
‘Een dag uit het leven van Ivan Denisovtsj’,
het eerste boek van Alexander Solzjenitsyn over de sovjetkampen.
De CPN vond het een lasterlijk pamflet en liet de hele oplage vernietigen.
Wellicht oogst Anne Applebaum met Gulag meer succes.
De tijdsgeest is veranderd en haar boek zal in de herfst van 2003
ook in het Nederlands verschijnen.

Deze Amerikaanse historica was correspondente van ‘The Economist’
in Oost- Europa.
Na de val van de Sovjet-Unie mocht ze de kampen bezoeken,
de archieven inkijken, memoires van goelag-gevangenen lezen
en overlevenden interviewen.
Het resultaat is een degelijk werk, waar je een weekje lectuur aan hebt.


Archipel

In deel I beschrijft ze de eerste Russische kampen;
deze dateerden al van de 16de eeuw.
Ze lagen in de noordelijke Witte Zee, op de ijskoude en
barre Solovetsky archipel, ten westen van Archangelsk.
Het waren strafkampen voor politieke tegenstanders van de tsaar.
Solzjenitsyn ontleende hieraan zijn metafoor ‘archipel’.
De eerste kampen van de bolsjewieken ontstonden al in 1920,
als uitvloeisel van de Rode Terreur,
op dezelfde plek waar de tsaren begonnen waren (blz. 42).
In 1926 begon men daar met het systeem van ‘dwangarbeid
als methode van heropvoeding’ (blz. 42, 75).
Vanaf 1929 werden de kampen uitgebreid over de Oeral, in heel Siberie,
naar de verste uithoeken in alle windrichtingen,
omdat men geen vrijwillige arbeiders vond om daar steenkool, gas, olie
en bossen te ontginnen.
Een krachtprestatie van dwangarbeiders was het handmatig graven
van het ‘Belomorskanal’ of Belomorskanal,
dat St. Petersburg verbond met de Witte Zee.
Andere kanalen, steden (o.a. Magnitogorsk), fabrieken volgden.
vooral in de jaren 1937-1942 en 1945-1953.
In de praktijk bleven de meeste gevangenen ook na hun ‘vrijlating’
in Siberixc3xab; het aspect heropvoeding ging verloren (blz. 66).
Opmerkelijk is dat al in 1926 een ontsnapte officier, Malsagov,
in Londen ‘Island Hell’ publiceerde
en dat in 1927 de Fransman Raymond Duguet een gedetailleerd boek
(‘Un bagne en Russie rouge’/’Een gevangenis in Rood Rusland’)
kon schrijven over de verschrikkelijke ‘heropvoedingstechnieken’
in Solovetsky (blz. 73).
Ook de Westerse kranten publiceerden geregeld artikelen over de dwangarbeid.

Deel II behandelt omstandig het leven van de gevangenen: hun arrestatie,
vervoer, soorten straf en werk, bewakers, vrouwen, kinderen, overlijden,
overlevingsmethodes, ontsnappingen.

De gevangenen bestonden uit zeer verschillende categorieen:

1)

vijanden van de staat of ‘niet-mensen’: bourgeois, aristocraten,
geestelijken, handelaars, koelakken, socialisten en vele andere personen
met afwijkende meningen;

2)

willekeurige slachtoffers van de terreur: ook getrouwe medewerkers van Stalin;

3)

volkeren uit veroverde gebieden (Polen, Balten, Oekrainers, Roemenen),
Russen die krijgsgevangene van de Duitsers waren geweest,
volkeren die ‘gecollaboreerd’ hadden (Tsjetsjenen, Volgaduitsers, Tataren);

4)

joden

De kampen hadden meerdere functies:
1) straffen;
2) economisch: de Sovjet-Unie moderniseren en aan meer grondstoffen helpen
door dwangarbeid;
3) heropvoeden; zie hierboven.
Deel III beschrijft de Tweede Wereldoorlog, het massagraf van Katyn,
het ontstaan van kampen in de Oostbloklanden,
de groei van de kampen als industriele complexen, de acties tegen de joden,
de dood van Stalin, de dooi (meer vrijlatingen en afbouw van sommige kampen),
de dissidenten, de publicaties van Solzjenitsyn, Medvedev e.a.,
de komst van Gorbatsjov, zijn amnestie voor alle politieke gevangenen (1986, blz. 498).

Die amnestie was begrijpelijk: een grootvader van Gorbatsjov belandde in 1933
in een werkkamp, bij de andere werden in 1938 beide armen gebroken
tijdens het folteren in de gevangenis.
Een leuk gevolg van dit algemeen pardon was dat het latere Armenie,
Litouwen en Oekraine geleid werden door voormalige politieke gevangenen (blz. 500).
Ander saillant detail: in Siberie verblijven nog altijd Balten e.a.,
hoewel ze mogen terugkeren: ze weten niet waarheen,
want hun vroegere bezittingen krijgen ze niet meer terug.


Gratis buskaartjes als genoegdoening

In haar epiloog betreurt Applebaum dat het huidige Rusland, vijftig jaar na Stalin,
nog geen begin maakt met een schuldbekentenis
of monument voor de slachtoffers (blz. 507).
Vier en een half miljoen politieke gevangenen zijn inmiddels wel gerehabiliteerd,
ze kregen een paar extra roebels en gratis tickets voor de bus (blz. 507),
maar een ernstig onderzoek naar de wandaden van het verleden
is niet aan de orde.
De Russen voelen dat ze na het uiteenvallen van de USSR geen grootmacht meer zijn
en ze hebben geen behoefte aan een onderzoek naar de periode
toen ze nog wel veel aanzien hadden (blz. 508).
In de appendix peilt Applebaum naar het aantal gevangenen
(200.000 rond 1930, 2.5 miljoen rond 1950-1953)
en het officieel aantal doden per jaar (tussen 8.000 en 352.000).
Ze verklaart ook de uitschieters van 1933, 1938, 1942.
Ze wijst er ook op dat er buiten de kampen nog meer doden vielen:
als de geheime politie mensen wilde doden,
voerden ze massa-executies uit in de bossen.
Volgens de archieven waren er 786.098 politieke executies
tussen 1934 en 1953 (blz. 520).
Applebaum raamt het totale aantal gevangenen op 18 miljoen,
van wie er 2.75 miljoen stierven.
Robert Conquest (The great terror, 1968), het Franse ‘Livre noir du communisme’
(door Nicolas Werth e.a.) en zelfs de Russische rehabilitatiecommissie
o.l.v. Alexander Jakovlev spreken over meer dan 20 miljoen.
Applebaum legt niet uit waarom ze daarvan afwijkt.
Ze beweert dat ontsnappen wel mogelijk was (355-357).
Ja en nee: de meesten werden verklikt (250 roebel voor de verklikker)
of bevroren, stierven van honger, werden tijdens hun vlucht doodgeschoten.
De bewakers en de kampcommandanten kregen zelf vijf tot tien dagen gevangenis
en loonverlies: ze pasten dus wel op.
Applebaum – zelf misschien een joodse? – is bijzonder goed op de hoogte
van het lot van de joden in de Sovjet-Unie.


Opmerkingen

Haar schrijfstijl is afstandelijk, zeker niet meeslepend.
De geciteerde teksten en gedichten zijn wel emotioneel en mooi.
Haar Engels is niet altijd eenvoudig.
Nog enkele details: de pagina’s met de foto’s zijn niet genummerd;
hetzelfde geldt voor enkele tientallen gewone bladzijden;
ernaar verwijzen is dus moeilijk.
Die foto’s zijn waardevol en boeiend materiaal, ze komen dikwijls
uit Russische archieven en zijn (dus) mat en grauw.
Voor betere kun je terecht bij Carl De Keyzer,
‘Zona. Siberian Prison Camps’ (Uitgeverij Caermersklooster, Gent
en Trolley/Phaidon, London, 2003, ISBN 0-9542648-4-3, euro; 50).
De foto’s geven ook nooit de ergste toestanden weer.
Op de landkaarten met de kampen
(96, had ze minstens de Trans-Siberische spoorweg
en de huidige namen van de voormalige sovjetrepublieken mogen zetten.
Het boek zelf tenslotte: het zit in een stevige kaft,
het heeft een aangename bladspiegel en mooi papier.
Het is waar voor zijn geld, zowel inhoudelijk als materieel.
Het notenapparaat (523-570) en de bibliografie (571-588) maken indruk;
het woordenlijstje met Russische woorden (589-592) is kort, maar onmisbaar.
Het begrip ‘kremlin’ (omwalde vesting) staat er echter niet bij,
‘mir’ (vrede) evenmin; de woorden ‘pravda’ (waarheid) en
‘isvestia’ (nieuws) vergeet ze te vertalen.
Jammer dat de lijst niet verwijst naar de uitleg in de tekst;
in het register (595-610) worden deze termen namelijk niet hernomen.
Dat register is zeer uitvoerig en een even onmisbaar hulpmiddel.

Globaal gezien is deze studie momenteel de meest omvangrijke
over de sovjetkampen.
Voorgangers zoals Solzjenitsyn (Goelag Archipel, 1972) hadden
geen toegang tot de archieven, de statistieken
of de memoires van gevangenen.

Jef Abbeel

jef.abbeel@skynet.be

jabbeel@olvbreda.nl

Juli 2003

Deze boekrecentie staat op de web site van het Historisch Huis
en kan op de volgende plaats gevonden worden:

http://www.historischhuis.nl/recensies/recensie133.html

Karelie/Karelia (41): Kizhi

Daarna met de hydrofoil naar Kizhi.

(Kaartjes voor de hydrofoil)

(De plaatsen in de hydrofoil)


(De excursie begon met prachtig weer.
De omgeving van Kizhi is prachtig.
Veel water en eilanden in allerlei maten.)

(Kizhi is een openluchtmuseum met houten kerken, huizen enz)

(Eyecatcher is de kerk van de transfiguratie.
Als je niet beter weet lijkt dit een gebouw.
Maar in werkelijkheid gaat het om een ommuurd gebied
met daarin een zomer- en een winterkerk en een kerkhof)

(Alles wat je hier ziet in van hout gemaakt en heeft echt dienst gedaan)

(In de kerk die open is kun je de locale iconen zien.
De foto is wat donker omdat ik er niet wilde flitsen.)(Wat een uitzicht vanaf het kerkhof !)


(Er staan ook boerderijen, hier houtsnijwerk aan de ramen)

(Het uitzicht is er overal spectaculair.)

(Binnen wordt toelichting gegeven op het leven in dergelijke huizen.
De boerderijen hadden onder een dak zowel de privevertrekken
als de stal en opslagruimtes voor bijvoorbeeld de boten.
Opslagruimtes voor het graan was apart van het huis.)

(Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat ik deze klok al eens gezien had.
Thuis nog eens controleren)


(Oudste nog bestaande houten kerk)

(Deze molen is zo gebouwd dat de hele molen te verdraaien is
in de windrichting.
Hier is goed te zien dat het weer snel verandert)

(Rechts lijkt het dag van de kerk wel van goud.
Maar dat komt omdat het dak daar onlangs is vernieuwd.)
En dan terug met de hydrofoil:


Prachtig.
De bezoekers werden haast on-Russisch door de attractie geloodst.
Het is een omgeving die bijna nog mooier is
dan de houten gebouwen die er staan.
Veel water, eilandjes, veel veldbloemen.
Fantastisch.
Heel efficient leidde onze gids (een jonge Engels sprekende student
die tijdens de vakantiemaanden wat bijverdient)
ons van gebouw naar gebouw.
De toelichting ging soms wel wat erg ver in de
– maar dat kun je van een openluchtmuseum verwachten –
nostalgische feitenkennis.
Terwijl de architectuur van de gebouwen centraal zou moeten staan
wat mij betreft.
Even wat gaan eten.

Kizhi is een World Heritage site.
Dat wil zeggen dat het op een lijst staat met het wereld erfgoed.
Om op deze lijst te kunnen komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen
die om de paar jaar opnieuw gecontroleerd worden.
Het is met name een prestigezaak voor de beheerders om op de lijst te staan.
Op de volgende web site kun je er informatie over vinden:

Een tweede site is die van het museum zelf:

Karelie/Karelia (30): St. Petersburg, Hermitage

Dit is een impressie van de zaken die we in het Hermitage hebben gezien.
We zijn niet speciaal naar voorwerpen op zoek gegaan.
Wel speciaal de Egyptische afdeling bezocht.
Maar daar heb ik geen foto’s gemaakt.

(Toegangskaartje, voorkant)

(Toegangskaartje, achterkant)

(Speciaal camerakaartje)

(Hekwerk van het Hermitage met tweekoppige adelaar)

(In de regen, in de rij)

(Helaas is deze foto erg donker,
het zijn typische Russische sloffen die we in 1992 vaak zagen in musea.
Bezoekers werden toen gevraagd de sloffen te dragen
om de vloeren niet te beschadigen)

(Detail van een prachtig ingelegd, houten tafelblad)

(Leerling schilder)

(Detail van een prachtig ingelegd tafelblad met onder andere ivoor)

(Prachtig Harnas)

(Als je je afvraagt waar George Lucas zijn inspiratie vandaan haalt
voor Star Wars, detail van voorgaand harnas)

(Harnassen voor paarden)

(Detail)

(Rembrandt: Danae)

(Rembrandt: Saskia as Flora)

(Niet alles is er mooi: enorme schaal)

(Binnenhof Hermitage)

(Plein voor het Hermitage, het weer klaarde maar langzaam op)

Karelie/Karelia (25): Nordic Travel


Voordat we op vakantie gingen moesten we natuurlijk ook nog
het precieze reisschema afspreken en vervolgens de betaling regelen.
Ik heb ook geprobeerd uit te zoeken hoe betrouwbaar Nordic Travel is.
Voor een deel maak je dat op uit de web site maar meer nog
uit de manier waarop je emails en je telefoongesprekken verlopen.
Daarnaast ben ik gaan kijken op een web site die Virtual Tourist heet.
Hier vind je die site
Het is een gemeenschap van mensen (meer dan 600.000 wereldwijd)
die graag reizen en die hun belevenissen op het web plaatsen.
Ik vond er een aantal mensen die in Petrozavodsk wonen.
Nordic Travel is daar gevestigd.
Paverpol kun je op die web site ook vinden
(Member name starts with: Paverpol)
Van een van de leden van de Virtual Tourist gemeenschap
kreeg ik de volgende email nadat ik mijn reisschema had opgestuurd:

Ik heb ook nog contact opgezocht met de locale overheid
om te zien of zij me iets konden laten weten.
Van hen kreeg ik de volgende informatie:

Dat zag er goed uit.
Gecombineerd met het feit dat ik een deel van de reissom
pas in Karelia ging betalen en we dus nauwelijks een financieel risico liepen
hebben we geboekt.
Afgesproken was dat wij zelf de vliegtickets zouden boeken.
Ik heb dan ook een KLM-vlucht Amsterdam-St. Petersburgen Moskou-Amsterdam geboekt.
Daarbij kreeg ik voor het eerst een E-ticket.

Een E-tickets is eigenlijk niets meer dan een printje van je vluchtgegevens
om er voor te zorgen dat je altijd weet wanneer je ook al weer gaat.
Je kunt nu op Schiphol en op een aantal buitenlandse luchthavens
zelf inchecken (je plaats kiezen) en je instapticket printen.
Inchecken kan bij KLM ook al via internet !
om in te checken bij KLM via het internet.
Dan het reisschema.
Er zijn een paar emailtjes over heen en weer gegaan
en ook nog een paar belletjes maar toen zijn we met Nordic Travel
(Konstantin Simonov) het volgende overeengekomen:

We zijn prima geholpen door Konstantin.
Voor wat de betaling betreft (hier zijn ongetwijfeld vele varianten mogelijk)
hebben we afgesproken dat Nordic Travel een deel zou afboeken
via mijn credit card en dat we een deel cash zouden betalen:

De hele factuur
Het formulier waarmee Nordic Travel een bedrag kan afboeken
van mijn credit card.

Karelie/Karelia (10)

Nee, een goudschat is dit niet.
Dit zijn Roebels, dat wil zeggen de roebelmunten
die we over gehouden hebben van de vakantie.
Er gaan ongeveer 33 Roebels in een Euro
volgens de huidige koers.
Tussen de munten zijn ook Kopeken te herkennen:
‘de Russische centen’.

Je ziet hier stukken van 5, 2 en 1 Roebel.
Dat zijn zilverkleurige munten.

Dan zie je munten van 10 en 50 Kopeken.
Die zijn koperkleurig.

De kleinste munten zijn de zilverkleurige munten van 1 en 5 Kopeken.
Er staan er in totaal drie van op deze foto.

Karelie/Karelia (8): Petrozavorsk

Een kort logje vanuit Rusland.

St. Petersburg was geweldig.
We zijn nu na een nachtje in de trein in Petrozavorsk.
In het hoge noorden van Karelia.
We hebben net ontbijt gehad en onze gids komt ons zo weer ophalen.
We gaan met een hydrofoil (draagvleugelboot) naar Kizhi:
een Unesco World Heritage site. Het is een openlucht museum
met houten Russische huizen. Foto’s volgen.

Vanmiddag zijn we dan in Kizhi geweest. Fantastisch.
Maar de vermoeidheid gaat een beetje toeslaan
Dus straks even eten en dan gauw gaan slapen om weer energie op te doen voor morgen.

Het toetsenbord van deze PC is uitgevoerd met het Westerse alphabet
maar ook alle Russische letters staan er op.
Dit alfabet heet Cyrrilisch.

Even een testje:
Op een Westers staat bijvoorbeeld: QWERTY

Hier staat ook:

Mislukt dus. Ik weet niet hoe ik de letters te voorschijn kan toveren.
Ik heb een foto gemaakt dus dat komt later.

03/08/2005
Hierbij de beloofde foto. Let op de tekens in rood:

De PC in ons hotel ondersteunt geen Javascript.
Daarom kan ik niet bij de webmail van Planet.
Daar moet ik een andere PC voor zoeken.