Kunstvaria

 photo AdriaenCoorteWildStrawberries OnALedgeOilOnPaperLaidDownOnPanelSignedAndDatedLowerLeftOnTheLedgeACoorte1704.jpg

Adriaen Coorte, Wild strawberries on a ledge (wilde aardbeien op een richel), 1704, oil on paper laid down on panel (Signed and dated lower left, on the ledge: A Coorte / 1704).


 photo AntonioAllegriCalledCorreggioSeatedProphetWithABookFacingRightC1523BrushAndPenQMAndBrownInkBrownWashOverRedChalkOnRedTintedPaper.jpg

Antonio Allegri, called Correggio, Seated prophet with a book facing right (zittende profeet met een boek die naar rechts kijkt. Wie ziet hier een boek?), circa 1523, brush and pen (?) and brown ink, brown wash over, red chalk on red tinted paper.


 photo EgbertVanPanderenAfterBartholomeusSprangerJunoCa1590Engraving.jpg

Egbert van Panderen (after Bartholomeus Spranger), Juno, circa 1590, engraving.


 photo JoanMiroacuteLrsquoOiseauEncerclantDelrsquoorEntincelantLaPenseacuteeDuPoegravete1951OilOnCanvas.jpg

Joan Miro, L’oiseau encerclant de l’or éntincelant la pensée du poète, 1951, oil on canvas.


 photo PabloPicassoBullCannesC1958PlywoodTreeBranchNailsAndScrews.jpg

Pablo Picasso, Bull, Cannes circa 1958, plywood, tree branch, nails and screws.


 photo PeterPaulRubensSelf-portraitInACircleOfFriendsFromMantuaApprox1602-1604OilOnCanvas.jpg

Peter Paul Rubens, Self-portrait in a circle of friends from Mantua, circa 1602 – 1604, oil on canvas.


 photo RobertRauschenbergLosAngeles1981FromPhotosInOutCityLimits.jpg

Robert Rauschenberg, Los Angeles, 1981, from photos In + Out city limits.


 photo TaddeoCrivelliInitialBTheTrinityAbout1460-1470TemperaAndGoldOnParchment.jpg

Taddeo Crivelli, Initial B, The Trinity (Drie-eenheid), about 1460 – 1470, tempera and gold on parchment.


 photo VincentVanGoghVaseWithCarnationsSummer1886OilOnCanvas.jpg

Vincent van Gogh, Vase with carnations, summer 1886, oil on canvas.


Rembrandt in California

Ik kwam een web site tegen die alle werken (lees schilderijen) toont
die van de schilder Rembrandt van Rijn in Californië te zien zijn
in openbare collecties.
En dat zijn er heel wat.
14 om precies te zijn.
Dat is een mooie gelegenheid om die 14 eens op een rijtje te zetten.
Zijn ze allemaal van Rembrandt?
Dat weet ik niet, de laatste jaren is daar nogal wat over te doen geweest.
In het algemeen, niet specifiek over deze 14.
Er is een web site die van deze onenigheid
een heel goed beeld geeft:
Rembrandt site van de Universiteit van Amsterdam
Maar laat maar eens weten welke je niet van Rembrandt vindt
en waarom dan wel niet.


1630: Rembrandt, The raising of Lazarus.

Jezus wekt Lazarus op uit de doden.1630-1631: Rembrandt, An old man in military costume.

Een oude man in militair uniform.1632: Rembrandt, Portrait af a girl wearing a gold-trimmed cloak.

Portret van een vrouw in een met goud afgezette mantel.1632: Rembrandt, Portrait of Marten Looten.

Portret van Marten Looten.
Wie is dat eigenlijk?
Hij moet wel belangrijk zijn geweest.
Vondel schreef een gedicht voor zijn huwelijk:


Hij schijnt een rijke koopman te zijn geweest die aan de Keizersgracht zijn huis had.
Hoe kom je er nou achter dat dit Marten Looten is?
Goed kijken naar de details van dit portret:
want wat staat er op de brief?1632: Rembrandt, The abduction of Europe.

De ontvoering van Europa.1633: Rembrandt, Daniel and Cyrus before the idol Bel.

Daniel en Cyrus voor het afgodsbeeld Baal.1633: Rembrandt, Portrait of a bearded man in a wide-brimmed hat, possibly Pieter Sijen.

Portret van een man met baard en een hoed met brede rand,
misschien Pieter Sijen.
En wie is dat dan wel, zou je haast denken.
Er is een web site: kroniek van het Rembrandthuis waaronder andere het volgende stukje in voor komt:

In 1703 stelde de lakenkoopman en ondernemer Pieter Sijen te Gouda een inventaris op van de goederen die hij op dat moment bezat. De rijke boedel bevatte ongeveer 25 schilderijen waaronder worden genoemd ‘twee portretten van voorouders van Sijen geschilderd door Rembrandt’.

De web site kan men hier vinden: Kroniek van het Rembrandthuis1634: Rembrandt, Portrait of Dirck Jansz. Presser.

Dirck Jansz. Presser schijnt de zoon te zijn geweest van een Rotterdamse brouwer.
Die brouwer heette Jan Dammaszn. Pesser
(informatie van The National Gallery, London)
Zijn vrouw en zijn moeder zijn ook door Rembrandt geschilderd.1638-1639: Rembrandt, Self portrait.1639: Rembrandt, Portait of a man holding a black hat.

xa0Portret van een man die een zwarte hoed vast houdt.1645-1650: Rembrandt, Portrait of a boy.

xa0Portret van een jongen.1657: Rembrandt, Saint Bartholomew.1661: Rembrandt, Saint Bartholomew.1662-1665: Rembrandt, Juno.