Goede Vrijdag

 photo 03GebedenboekMariaVanGelreDeKruisiging.jpg

Het gebedenboek van Maria van Gelre: de kruisiging.


Op het negende uur, de none (volgens onze huidige tijdrekening valt dat rond drie uur in de middag)
wordt de kruisiging overdacht.
De evangelist Mattheus schrijft: Rond het middaguur vier er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.

Aan het einde daarvan, in het negende uur,
gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli. Eli, lama sabachtani?
Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Kort daarna stierf hij.
Op de miniatuur zien we dat moment, met aan weerszijden van het kruis Maria en de apostel Johannes.
De wanhoop is van hun gezichten af te lezen.

De vesper, aan het einde van de middag, is het uur waarop het dode lichaam van het kruis wordt genomen:
de depositio. Zoals in veel van de miniaturen zijn de gewaden in prachtige kleuren geschilderd en vangt de miniaturist, die de Passiemeester van Maria van Gelre genoemd wordt, het drama van het lijdensverhaal op een indrukwekkende manier.

Het laatste uur van de dag, de completen, biedt een meditatie over de graflegging.
Het wrede afscheid door de dood wordt overdacht.
Een miniatuur ontbreekt, al moet die er oorspronkelijk wel zijn geweest.
Ergens in de afgelopen eeuwen is deze weggesneden uit het gebedenboek.

 photo 03GebedenboekMariaVanGelreDeKruisigingInZijnGeheel.jpg


Palmzondag

Dit weekend is het Palmzondag, het begin van de Goede week.
De week begint met de geslaagde intocht van Christus in Jeruzalem
en eindigd met het lijden op Goede Vrijdag en de opstanding op Pasen.
Toevallig (?) kwam ik twee kunstwerken vanochtend tegen tijdens mijn zoektocht)
die op genoemde thema’s betrekking hebben:

De Intocht in Jeruzalem, Entry into Jerusalem, circa 1400, gold and tempera on gesso on wood panel.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, called Caravaggio, Ecce Homo (Behold the man), circa 1605, oil on canvas.