Bibliofiele drukkers: redders van het boek

Deze week kwam het dan, de langverwachte uitgave van
Stichting Desiderata: ‘Gerrit Komrij: de crisis in de bibliofilie’.
Een mooi verzorgde uitgave van een toespraak van Gerrit Komrij met
een analyse van Paul van Capelleveen.

IMG_8289StichtingDesiderataGerritKomrijDeCrisisInDeBibliofilieCover

Het boekje is mooie leesstof. Niet hoogdravend mar een goede analyse van de stand van het boek. Eerlijk gezegd, ik las nog niet eerder een tekst van Komrij. Deze tekst houdt me in ieder geval niet tegen om dat alsnog te gaan doen.


IMG_8290StichtingDesiderataGerritKomrijDeCrisisInDeBibliofilie


Bij de zending zaten twee afdrukken van een lino in
de vorm van briefkaarten.

IvoVanLeeuwenPortretVanGerritKomrijLinosnede

Ivo van Leeuwen, Portret van Gerrit Komrij, linosnede.


De aanleiding van de toespraak van Gerrit Komrij was een tentoonstelling
in het Huis van het Boek, is samenwerking met de KB ontwikkeld.
Daarbij kwam een publicatie uit.
Een prachtig boek. Sterker nog…

IMG_8291MijnVersieHetIdealeBoek

Mijn versie van ‘Het Ideale Boek’.


Wat een prachtig boek!

Pas geleden kocht ik dit hele mooie boek.
Ik wil graag de kaft en een aantal pagina’s met je delen.
Het gaat om het boek van R van der Meulen,
Over de liefhebberij voor boeken.
Het boek is gedrukt door A. W. Sijthof in 1896.

Het boek heeft platten (kaften) die van hout gemaakt lijken.

 photo DSC_6732RVanDerMeulenOverDeLiefhebberijVoorBoeken.jpg

R. van der Meulen, Over de liefhebberij voor boeken, 1896.


De kaft is niet van hout maar is wel heel mooi uitgevoerd.
Binnen in het boek zijn meer dan 200 afbeeldingen in de tekst verwerkt
en zijn ook nog 18 zogenaamde ‘kunstbijlagen’ toegevoegd.

 photo DSC_6733StillevenMetZonsopgangEnBoeken.jpg

Op de kaft, een zonsopkomst, gezien door een venster met op de vensterbank wat boeken.


 photo DSC_6735PrachtigeSchutbladeren.jpg

De schutbladeren zijn prachtig.


 photo DSC_6734Schutblad.jpg


 photo DSC_6736RVanDerMeulenOverDeLiefhebberijVoorBoekenTitelblad1896.jpg

De titelpagina: Over de Liefhebberij voor boeken voornamelijk met het oog op Het boek voor onze dagen beschreven en afgebeeld door R van der Meulen. Schrijver van “Het boek in onze dagen”. Met ruim 200 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 18 tusschengevoegde kunstbijlagen. Leiden. A. W. Sijthoff. 1896.


 photo DSC_6738AlgBoekhGebrSchroderRokin50Amsterdam.jpg

Mijn uitvoering heeft een heel kleine stempel: Alg. Boekh. Schroder, Rokin 50, Amsterdam. Eigenlijk is de naam van de boekhandel Schröder.


Het boek is ouderwets prachtig verzorgd.
Ieder hoofdstuk begint steeds met een illustratie, vignetten genaamd
of in het Frans en-tetes.
Vignetten aan het eind van een hoofdstuk heten dan weer culs de lampe.
Zo ook bij het Voorbericht:

 photo DSC_6739MooiVerzorgdeVoorbericht.jpg

En natuurlijk op het einde van het Voorbericht.

 photo DSC_6740MooiVerzorgdeInleiding.jpg


Het boek behandelt in zeven hoofdstukken:
De boeken en hun stoffelijke waarde
De belangrijkst pleegvaders van de boeken (zeg maar de boekgeschiedenis)
Bibliofilie
Bibliomanie
Engelse boeken (en in het bijzonder de kaften)
Franse boeken
Duitse en Nederlandse boeken.

In al die hoofdstukken prachtige illustraties van de besproken
onderwerpen:

 photo DSC_6742Gutenberg.jpg

 photo DSC_6743GutenbergsLatijnseBijbel1455LukasVers1-11.jpg

Gutenbergs latijnse bijbel uit 1455. Een pagina van Lukas, vers 1-11.


 photo DSC_6744ChristophePlantijn.jpg

Een portret en het wapen van Christophe Plantijn.


 photo DSC_6745KopergravureJanEvertsenKloppenburch1624.jpg

Een kopergravure waarin boekhandelaar Jan Evertsen Kloppenburch wordt genoemd uit 1624.


 photo DSC_6746AfbeeldingenOmEenHoofdstukTeBeginnenOfEindigen01.jpg

 photo DSC_6746AfbeeldingenOmEenHoofdstukTeBeginnenOfEindigen02.jpg

Voorbeelden van vignetten.


 photo DSC_6747ProeveVanChromolithographieEcksteinampStahleTeStuttgart.jpg

Proeve van chromolithographie, Eckstein & Stahle te Stuttgart.


 photo DSC_6749ProeveVanDeBandVoorVondelsWerkenJHWUnger.jpg

Proeve van de band voor Vondels werken, J. H. W. Unger.


 photo DSC_6750BandOmHetFeestalbumMrMouthaan1893RoodLevantijnschMarokijnUitDeHandGekolfdEnVerguldJanMensingFirmaCJMensing.jpg

Band om het feestalbum Mr. Mouthaan, 1893, rood Levantijnsch marokijn uit de hand gekolfd en verguld door Jan Mensing van de Firma C. J. Mensing.


 photo DSC_6751ProeveDerInktfabriekVanHermannGaugerTeUlm.jpg

Proeve der inktfabriek van Hermann Gauger te Ulm.


 photo DSC_6752RVanDerMeulenOverDeLiefhebberijVoorBoeken.jpg

R. van der Meulen: Over de liefhebberij voor boeken. Een schat.