Grote Optocht in Kielegat

Gelukkig heb ik mijn foto’s kunnen maken
voordat de regen er met bakken uit de hemel kwam.

 photo DSC_1970.jpg


 photo DSC_1971.jpg


 photo DSC_1972.jpg


 photo DSC_1973.jpg


 photo DSC_1974.jpg


 photo DSC_1975.jpg


 photo DSC_1977.jpg


 photo DSC_1978.jpg


 photo DSC_1979.jpg


 photo DSC_1980.jpg


 photo DSC_1981CafeBiljartMeehMaote.jpg

Cafe Biljart Meej Maote.


 photo DSC_1983.jpg


 photo DSC_1984.jpg


 photo DSC_1985.jpg


 photo DSC_1986.jpg


 photo DSC_1987.jpg


 photo DSC_1988.jpg


 photo DSC_1989.jpg


 photo DSC_1990.jpg


 photo DSC_1993Sjassee.jpg

Sjassee.


 photo DSC_1994.jpg

Pijler van de Hoge Brug.


 photo DSC_1995GroteToren.jpg

Grote Toren.


 photo DSC_1996.jpg


 photo DSC_1997.jpg

Een paar wagens in zijn totaal.


 photo DSC_1998.jpg


 photo DSC_2000.jpg

Deze stonden dit jaar opgesteld op de Nieuwe Haagdijk.


 photo DSC_2001.jpg


 photo DSC_2002.jpg


 photo DSC_2003.jpg


 photo DSC_2004.jpg


 photo DSC_2005.jpg


 photo DSC_2006.jpg


 photo DSC_2007.jpg


 photo DSC_2008GroteToren.jpg

Grote Toren.


 photo DSC_2009HoepelOp.jpg

Hoepel op.


 photo DSC_2010HoepelOp.jpg

Hoepel op.


 photo DSC_2011.jpg


 photo DSC_2012.jpg


 photo DSC_2015.jpg


 photo DSC_2016RidderRust.jpg

Rustende ridder.


 photo DSC_2017Draak.jpg


 photo DSC_2018Prei.jpg

Prei.


 photo DSC_2020.jpg


 photo DSC_2021.jpg

Na 63 jaor lope in de maot z’n we nu aan winnetou.


 photo DSC_2022Na63JaorInDeMaotZijnWeaanwinnetou.jpg

Na 63 jaor lope in de maot z’n we nu aan winnetou.


 photo DSC_2023DeTentVanWinnetou.jpg

De tent van Winnetou


 photo DSC_2024.jpg

Na 63 jaor lope in de maot z’n we nu aan winnetou.


 photo DSC_2025VenetieInBrabant.jpg

Venetie in Brabant.


 photo DSC_2027OkDeVromsteVrouweKunneDeMaotNieHouwe.jpg

Ok de vromste vrouwe kunne de maot nie ‘ouwe.


 photo DSC_2028.jpg


 photo DSC_2029.jpg


 photo DSC_2030DeBegijnenBereidenZichVoor.jpg

De begijnen bereiden zich voor op de optocht.


 photo DSC_2031BegijnhofInDeVerkoopVanwegeMaotjeTeKlein.jpg

Het begijnhof moet in de verkoop vanwege maotje te klein.


 photo DSC_2032.jpg

Hier wordt een heel begijnhof afgeladen.


 photo DSC_2033GevelVanBegijnhof.jpg

Zomaar een gevel van het begijnhof.


 photo DSC_2034GevelVanBegijnhof.jpg

En hier een kopse kant.


 photo DSC_2035.jpg


 photo DSC_2036Begijnen.jpg


 photo DSC_2037VirtjoelRiejelletie.jpg

Virtjoel riejelletie. Ik zie, ik zie wadde gij nie ziet.


 photo DSC_2039PrisonEscape.jpg

Prison escape.


 photo DSC_2040PrinsCarnaval.jpg

Prins Carnaval.


 photo DSC_2041BegijnseCarnavalsViering.jpg

BCV: Begijnse Carnavals Viering.


 photo DSC_2042BegijnseCarnavalsViering.jpg


 photo DSC_2043Haas.jpg


 photo DSC_2044Neushoorn.jpg


 photo DSC_2046Dakkapel.jpg

Dakkapel.


 photo DSC_2047BrouwerijDeDrieBegijnen.jpg

Brouwerij de drie begijntjes.


 photo DSC_2048BrouwerijDeDrieBegijnen.jpg

Brouwerij de drie begijntjes.


 photo DSC_2049BrouwerijDeDrieBegijnen.jpg

Brouwerij de drie begijntjes.


 photo DSC_2050BGeinBier.jpg

B-gein bier.


 photo DSC_2051NACteltNogSteedsMee.jpg

NAC telt nog steeds mee.


 photo DSC_2053Dun20Pastoor.jpg

Dun 2.0 pastor.


 photo DSC_2054ZelopenNogSteedsWarmVoorCarnaval.jpg

Ze lopen nog steeds warm voor de optocht. Dat soort optimisme was vandaag hard nodig. Volhouden!


 photo DSC_2055DeKoopjesjagersKunnenGinMaotOuwe.jpg

De Coopjesjagers kunne gin maot ‘ouwe.


 photo DSC_2056WekunneGinMaotOuweObesitas.jpg

We kunne gin maot ‘ouwe: obesitas.


 photo DSC_2058BredaKleurtZen.jpg

Breda kleurt Zen.


 photo DSC_2060UnGeveBosHoutIllegaalInDunoptocht.jpg

Geve bos hout loopt illegaal mee met de optocht.


 photo DSC_2061UnGeveBosHout.jpg


 photo DSC_2062VerkeerdeMaot.jpg

Verkeerde maot.


 photo DSC_2063.jpg


 photo DSC_2064FlowerPower.jpg

Flower Power.


 photo DSC_2065.jpg


Heel mooi!
Geen Trump te zien.

Op vakantie in Bavel

In het boek: Breda, stad van borderlords en baronnen
van Leo Nierse, las ik een verhaal over het Begijnhof in Breda.
Het verhaal heet “Het eerste Begijnhof” en uit directe kring
kan ik een korte aanvulling op het verhaal geven.

Zo wilde de traditie.
Diezelfde traditie stond de begijnen toe te leven
zonder strenge kloosterregels;
ze vormden immers een vrij orde.
Eventuele bezittingen hoefden ze niet af te staan
ze bleven financieel onafhankelijk.
En ze mochten zich vrijelijk buiten hun hoven begeven,
zelfs voor langere tijd.
Een gelofte van zuiverheid (kuisheid) en gehoorzaamheid
aan hun meesteres (dus niet: “overste”) volstond.
Met eenvoudige textielarbeid voorzagen de niet-belastingplichtige zusters
in hun eigen onderhoud.
Ze verzorgden zieken, waakten bij de doden,
baden en zongen bij de altaren in de Grote- of Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Kortom, ze verrichtten “goede werken”.

Op Goede Vrijdag 13 mei 1990 overleed Cornelia Frijters,
de laatste Begijn van het Bredase begijnhof.
Vrijwel zeker bestond er in Breda al een begijnengemeenschap
toen Breda in 1252 zijn stadsrechten kreeg.

Uit eigen informatie kan ik over de werkzaamheden
van de begijnen, het volgende toevoegen.

Mijn moeder vertelde me onlangs het volgende verhaal.
Toen ze nog een klein kind was (11 of 12 jaar)
mocht ze eens op vakantie bij een tante in Bavel.
Mijn oma kwam uit Bavel.
Haar zussen en broer woonden daar en hadden boerderijen.
Mijn oma woonden met haar gezin aan de rand van Breda
op de Blauwe Kei. Aan de Poolseweg.
Het zal dus in 1944 of 1945 geweest zijn.
De tante waar ze op bezoek ging had zelf geen kinderen
en mijn moeder speelde in Bavel dan ook met haar nichtjes
die vlakbij woonden.
De tante en oom waren wel in goeden doen.
Ze konden zich veroorloven om een maal in de veertien dagen
een begijntje te laten langskomen voor verstelwerk.
Er was altijd wel wat te doen aan de kleding
of het andere textiel dat in huis was.
Zo ook die vrijdag.
Het begijntje was ook die vrijdag bij tante aan de slag geweest
en zou aan het eind van de werkdag naar huis gaan.
Te voet.
Mijn moeder greep die kans met beide handen aan
want ze vond dat ze al te lang bij tante op visite was.
Samen met het begijntje liep ze die avond terug naar Breda.