Waterschapsverkiezingen

Deze week is het zover.
We mogen weer kiezen.
De politici vallen over elkaar op het Binnenhof
maar lokaal (waar het hier om gaat: provinciale staten) blijft het
oorverdovend stil.

Naast de provinciale staten gaat het ook om het Waterschap,
in mijn geval het Waterschap Brabantse Delta.
Ik heb eens naar de kandidatenlijst gekeken.
Maar in eerste instantie niet eens naar de kandidaten maar
naar de partijen op die lijst.
Wie of wat zijn Ons water, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en
AWP niet politiek wel deskundig?

IMG_0146KandidatenlijstWaterschapBrabantseDelta

Natuurlijk mag van een keizer een actieve houding worden gevraagd maar van deze partijen heb ik nog nooit gehoord.


Op de website Ons water vind ik het volgende:

De waterschapsbesturen maken beslissingen over zaken als dijkonderhoud, schoon water en de aanleg van begroeiing bij oevers en slootkanten.

In Nederland zijn er 21 waterschappen. Elk waterschap heeft een eigen bestuur. De dijkgraaf staat, net zoals een burgemeester bij de gemeenten, aan het hoofd van het bestuur. De waterschapsbesturen zijn niet overal even groot, maar gemiddeld hebben ze zo’n dertig leden. Een deel van het bestuur (7-9 leden) is vertegenwoordiging van boeren, bedrijfsleven en natuurorganisaties. Het grootste deel van het bestuur is verkiesbaar, dit zijn zetels voor politieke partijen waar iedereen die in Nederland woont op kan stemmen. Dat doen we tijdens de waterschapsverkiezingen.

Maar dat is niet de site van de partij Ons water op het stembiljet.
Dit is een site van de Nederlandse overheid
om ons uit te leggen wat waterschappen zoal doen.
Dit is de site van de politieke organisatie Ons Water.
Daar staat:

…Ons Water, de bundeling van mensen die inzien dat ‘water’ geen politieke kleur kent. Ons Water heeft geen binding met een landelijke partij en kent kandidaten van links tot rechts en uit alle geledingen van de samenleving. Ons Water barst van de kandidaten met ervaring in het waterschapsbestuur en de nodige ervaring in het openbaar bestuur op gemeentelijk en provinciaal niveau, de andere overheden waar waterschappen mee samenwerken om de (klimaat)opgaven en dijkverbeteringen efficiënt op te pakken. We hebben ook ingenieurs en juristen en gemeentelijke beleidsambtenaren water en oud medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat op de lijst staan. Kortom de deskundigheden en ervaringen, bestuurlijk en technisch, zijn ruim aanwezig. Als raadsleden of Statenleden, van welke politieke kleur ook, ons om advies vragen dan zijn we beschikbaar om met iedere partij over waterzaken mee te denken.

De lijsttrekker heeft een verleden bij DS70 en D’66.

OnsWaterGemeenschappelijkePunten

De gemeenschappelijke onderwerpen van Ons Water.


West-Brabant Waterbreed, de website werkt maar half.
De kandidaten kun je er niet zien en hun programma is
een beetje hoog over:

West-Brabant WaterbreedSpeerpunten

De speerpunten van West-Brabant Waterbreed.


Dan de volgende partij: Water Natuurlijk. De site begint met een open deur:

Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

 

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Een van de kandidaten in Brabant is Patricia Brunklaus.
Ze is in het dagelijks leven onder andere fractievoorzitter
van GroenLinks Brabant in Provinciale Staten.
Ool deze partij heeft een programma en de hoofdpunten zijn:

WaterNatuurlijkProgramma

Programma Water Natuurlijk.


Dan als laatste in mijn opsomming: AWP niet politiek wel deskundig

Algemene Waterschapspartij
AWP niet politiek wel deskundig

 

Wij zijn een landelijke, niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezingsslogan ‘AWP niet politiek wel deskundig’ geeft precies weer waar de AWP voor staat!

AWPSpeerpunten

De speerpunten van het AWP. Kijkend naar de website is mijn indruk dat dit een groep mensen is met een agrarische achtergrond of daar voor door wil gaan.


Samenvattend (mijn indruk) zijn de onbekende groepen op de lijst
vooral ‘niet politiek’. Wat vermoedelijk een manier is om je
te distantiëren van de bekende partijen.
Dat de ‘onbekend’ zijn lijkt me een feit. Misschien werken ze daar
heel hard aan maar geen van de partijen vindt het probleem
groot genoeg om er een speerpunt van te maken.
Voor het opschrijven van de speerpunten hebben ze allemaal iemand gekozen
met gevoel voor marketing.
Maar het gevolg is wel dat veel van de punten bij iedere partij
voorkomen (veilig, schoon, betaalbaar).
Misschien zijn deze partijen vooral een vehicle om een positie te bereiken?