Pegida in Breda: een fotorapportage

Gisteren was er plotseling een demonstratie van Pegida in Breda.
Vier groepen betogers waren er:
= de organisatie
= een grote groep Belgen. Wat die hier komen doen?
= een groep bange burgers
= de ordedienst. Een groep zeer agressieve mannen, type voetbalhooligans.

Alle stereotypes blijken maar weer eens waar te zijn.

 photo DSC_0286OpDeFiets.jpg

Er was veel politie. Alle mogelijke soorten: op de fiets…


 photo DSC_0287TeVoet.jpg

…te voet…


 photo DSC_0288MetMEBusjes.jpg

…in ME-busjes…


 photo DSC_0289OpDeMotor.jpg

…op de motor…


 photo DSC_0290MetPaarden.jpg

…te paard, met een helikopter en met terreinwagen.


 photo DSC_0291DatIsHetDan.jpg

Dit was het dan. Veel Belgen, veel fotograven en een paar demonstranten.


 photo DSC_0292MetVlaamseLeeuw.jpg

Met de Vlaamse Leeuw.


 photo DSC_0295MetVlaggen.jpg

Met vlaggen.


 photo DSC_0298DeAgressieveOrdedienst.jpg

De ordedienst.


 photo DSC_0299HetPodiumWordtGereedGemaakt.jpg

Het podium werd gereed gemaakt.


 photo DSC_0302OpGepasteAfstand.jpg

Op gepaste afstand.


 photo DSC_0303DeelIIBangeBurgersWordenToegesprokenDoorDeOrganisator.jpg

De bange burgers met borden worden door de organisator nog even toegesproken.


 photo DSC_0304DePolitieOnderzoekt.jpg

De politie onderzoekt.


 photo DSC_0305HetKasteelPleinWordtRegelmatigAfgesloten.jpg

Het Kasteelplein wordt regelmatig afgesloten en ontruimd. Hier houdt de politie de groepen uit elkaar.


 photo DSC_0306DeVrijgezellenFeestjesGaanGewoonDoor.jpg

De vrijgezellenfeestjes gaan gewoon door.


 photo DSC_0307NogEenBangeBurger.jpg

Nog een bange burger. Ik heb besloten zowel de gezichten onherkenbaar te maken als de boodschappen van deze groep.


 photo DSC_0308.jpg


 photo DSC_0310TegenDemonstratie.jpg

Kleine tegendemonstratie.


 photo DSC_0311AlsofZeElkaarGoedKenden.jpg

Alsof men elkaar goed kent.


 photo DSC_0312WatKomenDieMensenUitBelgieHierDoen.jpg

De Belgische vertegenwoordigers.


 photo DSC_0313Protest.jpg


 photo DSC_0316DeOrganisatorSpreekt.jpg

De organisator spreekt. Hij en twee andere sprekers zeggen steeds bij het standbeeld van koning Willem III te staan. Geeft maar aan. Het standbeeld is van Stadhouder Willem III. Die leefde 100 jaar eerder.


Stadhouder Willem III, die van het ruiterstandbeeld in Breda:
Willem Hendrik van Oranje (Binnenhof (Den Haag), 14 november 1650 – Kensington Palace, 19 maart 1702 was een soevereine prins van Oranje van het Huis Oranje-Nassau sinds zijn geboorte.
Vanaf 1672 bestuurde hij als stadhouder Willem III van Oranje Holland, Zeeland en Utrecht, sinds 1675 ook Gelre en Zutphen en Overijssel, en ten slotte sinds 1696 ook Drenthe, in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Vanaf 1689 regeerde hij als Willem III over Engeland en Ierland.

Koning Willem III, die van de toespraken:
Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (Brussel, 19 februari 1817 – Apeldoorn, 23 november 1890), Prins van Oranje-Nassau, was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 1849 tot zijn dood in 1890.

 photo DSC_0317NogEenTegengeluid.jpg

Nog een tegengeluid.


 photo DSC_0318.jpg

Het was allemaal heel gespannen.


 photo DSC_0321BlackIsTheNewBlack.jpg

Black is the new black.


 photo DSC_0327NogEenBangmaker.jpg

Nog een bangmaker.


 photo DSC_0328KasteelpleinWordtWeerOntruimd.jpg

Weer een ontruiming.


 photo DSC_0329DeSprekerUitBelgie.jpg

De spreker uit Belgie.


 photo DSC_0332AlDieZonnebrillenZonderZon.jpg

Al die zonnebrillen terwijl er geen zon is.


 photo DSC_0333.jpg


 photo DSC_0334TePaard.jpg


 photo DSC_0337DeOptochtBegint.jpg

De optocht begint.


 photo DSC_0342.jpg

Bij terugkomst van de optocht weer een ander spandoek.


 photo DSC_0346StilProtest.jpg

Een stil protest op een vuilnisbak…


 photo DSC_0352DezeBelgenVerwijderenHetStilProtest.jpg

…dat door deze Belgen wordt verwijderd.


 photo DSC_0357NaAfloopPraatDeHardeKernNogEvenNa.jpg

Na afloop praat de harde kern nog even na.


 photo LoesjeStillWaitingForlThePopulistToSayWellItsComplicated.jpg