With my voice I am calling you

You’re an African doctor harvesting tear ducts

Zomaar een paar zinnen uit de eerste song die deze week
gereleased is van het nieuwe album van Nick Cave.
Het nummer heet ‘Jesus Alone’, het album ‘Skeleton Tree’.

‘Je bent een Afrikaanse dokter die traanbuisjes oogst’
is de verttaling van bovenstaande zin.

You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now

‘Je gelooft in God maar voor dat geloof krijg je nu geen speciale vrijstelling’

You’re a drug addict lying on your back In a Tijuana hotel room

‘Je bent een drugverslaafde die op zijn rug ligt
in een hotelkamer in Tijuana’

Aanleiding voor het album of misschien beter,
de omstandigheden waaronder het album
(en de film ‘One More Time With Feeling’) gemaakt zijn,
worden overschaduwd door de dood van zijn zoon.
Een jaar geleden viel die van een klif in Engeland.

Vrij Nederland beschrijft dit als volgt in een artikel
met de naam ‘Het schitterende verdriet van Nick Cave’.
Het artikel is geschreven door David Kleijwegt

Het is de eerste muziek die hij uitbrengt nadat zijn vijftienjarige zoon Arthur een tragische dood stierf. Onder invloed van LSD viel hij van een twintig meter hoge klif aan de kust van Brighton.

Het refrein van het nummer ls ‘With my voice I am calling you’
(met mijn stem roep ik jou).
Echt Nick Cave.
Luister maar eens naar ‘No more shall we part’ uit 2001.