Gekregen

Gisteren kreeg ik van mijn moeder een stapel briefkaarten.
Tussen de briefkaarten zaten ook plaatjes van bijvoorbeeld
de Kwatta en een drietal plaatjes die ik gekregen heb
toen ik mijn Eerste Commnuie deed.
Die laatste zie je hier:

 photo DSC_7706HartelijkGefeliciteerdMetJeEersteHKommunieJeffrVDWijngaard1eklas.jpg

Hartelijk gefeliciteerd met je Eerste H. Kommunie. Juffr. v.d. Wijngaard. 1e klas.


 photo DSC_7707WelGefeliciteerdDeKatholiekeActieVanDeTeresiaparochie15-5-66.jpg

Wel Gefeliciteerd ! De Katholieke Actie van de Teresiaparochie. 15-5-66.


 photo DSC_7708DePastoorJCOomenTerHerinneringAanMijnEersteHeiligeCommunieInDeKerkVanDeHTeresiaVanHetKindjeJezusTeBredaop15Mei1966.jpg

Ter herinnering aan mijn Eerste H. Communie in de kerk van de H. Teresia van het Kindje Jezus te Breda op 15 mei 1966. De Pastoor J.C. Oomen.