Zijn pijn zal hem wijs maken, zijn lelijkheid goedhartig, zijn bitterheid mild en zijn ziekte sterk.

Gelezen: Job van Joseph Roth.

 photo DSC_4094JosephRothJob.jpg

Job van Joseph Roth.


Geen melodrama maar een verhaal dat echt had kunnen gebeuren
over een man van vlees en bloed.
Dat in tegenstelling tot het Bijbelverhaal van Job dat een parabel is,
een soort geabstraheerde vertelling met een sterke morele boodschap.

Zo vertelt het Bijbelverhaal Job van een rijk man die alles kwijt raakt
en aan het eind weer terug gebracht wordt in dezelfde staat van welvaart
als aan het begin van het verhaal.
De vraag werpt zich dan op, waarom staat God toe dat Job
met zijn rechtschapen en onberispelijk gedrag, zijn ontzag voor God
en het vermijden van het kwaad, toch alles kwijt raakt.

In de werkelijke wereld zal zo’n verloop van een leven niet zo gemakkelijk voorkomen.
Daarom verloopt het leven van Mendel Singer ook anders.
Maar niet zonder dezelfde vraag aan de orde te stellen als in het bijbelboek.
Soms zelfs in dezelfde vorm.
Ook Mendel raakt alles kwijt: zijn vrouw en zijn vier kinderen.
Geld had hij toch al niet.
Het zijn dan zijn Joodse medebewoners die om hem heen gaan staan (letterlijk)
en met hem de vraag proberen te beantwoorden waarom al dit leed hem overkomt.
In het bijbelboek zijn het de vrienden van Job die hem
de traditionele verklaring voorhouden:
je zult wel zonden begaan hebben in je leven.

Een prachtig verhaal dat vol staat als de titel van dit verhaal.
Als hij over zijn jongste zoon nadenkt, een zoon die niet
als een gezond kind opgroeit, dan denkt hij:

Zijn pijn zal hem wijs maken, zijn lelijkheid goedhartig,
zijn bitterheid mild en zijn ziekte sterk.

Rustig

Het is een beetje rustig op mijn blog.
Dat is niet omdat ik niets doe, maar omdat de dingen
waar ik nu aan werk zoveel tijd in beslag nemen.
Een paar maanden geleden ben ik van baan veranderd
en kreeg bij mijn afscheid van mijn collega’s
een aantal cadeaubonnen.

Daar heb ik 4 boeken voor gekocht:

Els Snick,
Waar het me slecht gaat is mijn vaderland
Joseph Roth in Nederland en Belgie

Joseph Roth,
Job

Margot Dijkgraaf,
Spiegelbeeld en schaduwspel
Het oeuvre van Hella S. Haasse

Kristofer Schipper,
Confusius De gesprekken
Vertaald en toegelicht

Daar ben ik druk mee bezig.
Allereerst om de boeken te lezen.
Ik ben aan alle 4 begonnen maar eigenlijk is het boek
over Confusius het enige waar ik nog niet echt aan begonnen ben.
Dat komt omdat ik iemand ken in China waar ik regelmatig
contact mee heb en met wie ik over dit boek van gedachten wil wisselen.
Maar eerst wil ik hem deelgenoot maken van de publiciteit
rond het boek. Daarvoor moet ik de Nederlandse artikelen
wel eerst in het Engels vertalen.
Zijn Nederlands is niet zo goed.
Dat is een werk waar ik nog niet aan begonnen ben.
Ik wil eerst een van de artikelen leesbaar maken
zodat ik het kan opnemen op mijn blog.
Dat gaat over de boekbespreking/het interview dat in
de Volkskrant verscheen.
Nadeel van een krantenartikel is dat de leesbaarheid soms slecht is
door het slechte drukwerk.

 photo DSC_3991.jpg

Dit is het artikel uit de Volkskrant van 14 juni 2014: ‘Prettiger gesprekken’ door Wilma de Rek.


 photo DSC_3989Kolom02Detail.jpg

Dit is een voorbeeld van het druk werk na mijn bewerking (eerste vier regels) en voor mijn bewerking (rest van de tekst). Detail van kolom 2 van het artikel ‘Prettiger gesprekken’ .


Waarschijnlijk zal er eerst een reactie van me verschijnen op het boek
over het oeuvre van Hella Haasse.