Het volgende project: Charles Dickens, Oliver Twist, Ons Volk

Al een tijd terug kreeg ik van mijn moeder
een bijzondere versie van Oliver Twist van Charles Dickens.
En wel de uitvoering in losbladige katernen van het Belgische
blad Ons Volk. De lektuurbijlage stamt uit 1952 – 1953.
De versie die ik heb is compleet maar het papier waarop
het boek is gedrukt was niet zo best.
Het wordt al jaren bewaard in een plastic zak.

 photo DSC_5534CharlesDickensOliverTwisthetVolk.jpg

Charles Dickens, Oliver Twist, uitgegeven als bijlage bij Ons Volk in 1952 / 1953.


 photo DSC_5535CharlesDickensOliverTwist.jpg

Hier zie je ‘het boek’ uit de zak.


 photo DSC_5536HetBeginVanHetVerhaal.jpg

Het begin van het verhaal.


 photo DSC_5537WaarOliverTwistGeborenWerd14-8-1952.jpg

‘Waar Oliver Twist geboren werd’, gedateerd 14-08-1952.


 photo DSC_5538DeLeeskorfKostelozeLektuurbijlageVanHetGeillustreerdeWeekbladOnsVolkJaargang1952ZevendeBoek.jpg

‘De Leeskorf’ is denk ik de naam van een serie boeken die gratis bij Ons Volk verschenen of zoals deze bladzijde zegt: ‘Kosteloze lektuurbijlage van het geillustreerde weekblad Ons Volk, Jaargang 1952. dit is het zevende boek in de reeks.


 photo DSC_5539VolgendeBoekErnstZahnHetGezinVanLukasHochstraszer.jpg

Het volgende boek in de reeks is van Ernst Zahn, Het gezin van Lukas Hochstraszer. Waarschijnlijk gaat het hier om het boek uit 1907 dat op Wikipedia als volgt genoemd wordt: ‘Lukas Hochstrassers Haus, novel, Frauenfeld 1907’


 photo DSC_5540LectuurbijlageHetVolk22-1-1953InbindInstructies.jpg

Het leuke nu aan deze uitgave is dat het bedoeld is om ingebonden te worden. Bij het boek gaan ook inbindinstructies. De pagina’s moeten ook nog op maat gesneden worden.


 photo DSC_5541HoeInTeBinden.jpg

Details van hoe in te binden. Ik heb besloten het boek niet in te gaan binden. Ik vind het zo, als een set van 360 pagina’s met de aanvullendeĀ  inbindinstructies, al veel te leuk. Ik ga een doos maken, van zuurvrij papier natuurlijk, waar dit ‘boek’ in bewaard kan worden. Dat is mijn volgend project. Al kan het wel volgend jaar worden voor ik er aan kan beginnen.