Antigua: Catedral de Santiago

De grote kathedraal van Antigua is eigenlijk niet veel meer
dan een prachtige gevel, een paar muren en kolommen en een kelder.
Men is in 1545 begonnen met de bouw van een kathedraal.
In 1669 is die gesloopt om een nieuwe te bouwen.
Op 29 september 1717 en opnieuw op 4 maart 1751, werd schade
toegebracht door aardbevingen. In beide gevallen heeft
men de schade hersteld. De aardbeving van 29 juli 1773 deed
de bewoners van Antigua besluiten te verhuizen naar New Guatemala.
In de 19e eeuw zijn de restanten gebracht naar de huidige status
en wordt een klein deel weer gebruikt voor religieuze doeleinden.

Het einde van de wandeling brengt ons bij het koloniale centrum
van het Spaanse wereldrijk. Niet alleen de kathedraal, ook het
Palacio de los Capitanes Generales (het koloniale bestuurscentrum)
en het Palacio del Ayuntamiento (het gemeentehuis) bevinden zich
aan het centrale plein/park van Antigua.

DSC00674AntiguaCatedralDeSantiagoVanafDeBovensteGallerijVanPalacioDelAyuntamiento

Het Palacio del Ayuntamiento beslaat de hele breedte van het park en daardoor ontstaat er een mooi evenwicht met het Palacio de los Capitanes Generales dat er tegenover ligt. Beide gebouwen hebben twee verdiepingen, beide aan de kant van het park hebben een galerij. Hier zie je het zicht vanaf de bovenste galerij van het Palacio del Ayuntamiento op de gevel van de Catedral de Santiago.


DSC00675AntiguaPalacioDelAyuntamientoBovenGallerij

De galerij van het Palacio del Ayuntamiento.


DSC00676Antigua

Antigua is druk met toeristen.


DSC00677OpDeTrappenVanAntiguaCatedralDeSantiago

Op de trappen van de Catedral de Santiago.


DSC00678AntiguaPalacioDeLosCapitanesGeneralesVanuitHetCentraleParkGezien

Het Palacio de los Capitanes Generales vanuit het park.


DSC00679AntiguaPalacioDeLosCapitanesGenerales

Het Palacio de los Capitanes Generales, het bestuurlijke hart van het Spaanse wereldrijk.


DSC00680AntiguaHeladosAlexander

Helados Alexander.


DSC00681AntiguaCatedralDeSantiago

Zo ziet de Catedral de Santiago er aan de binnenkant uit. Op een aantal plaatsen zijn na de aardbevingen de barokke elementen gereproduceerd. Daarvan zie je in dit bericht een aantal voorbeelden.


DSC00682AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00683AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00684AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00685AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00686AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00687AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00688AntiguaCatedralDeSantiago

Maar waar de reproducties beginnen of eindigen is niet zo duidelijk.


DSC00689AntiguaCatedralDeSantiagoDeVluchtNaarEgypte

Met levensgrootte poppen werd ‘De vlucht naar Egypte’ uitgebeeld.

DSC00690AntiguaCatedralDeSantiagoDeVluchtNaarEgypte
DSC00691AntiguaCatedralDeSantiagoJozefOpDeVluchtNaarEgypte


DSC00692AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00693AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00694AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00695AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00696AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00697AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00698AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00699AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00700AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00701AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00702AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00703AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00704AntiguaCatedralDeSantiagoElProgresoDelHombreYLaTeoriaDelEstadioFinito

El progreso del Hombre y la teoria del estado finito naast een aantal delen van een encyclopedie voor zelfstudie.


DSC00705AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00706AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00707AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00708AntiguaCatedralDeSantiago
DSC00709AntiguaCatedralDeSantiagoBasisGebouwdVanaf1545VernieldIn1773Reproductions
DSC00710AntiguaCatedralDeSantiago


DSC00713AntiguaCatedralDeSantiagoKerststal

De kerststal.


DSC00714AntiguaCatedralDeSantiagoLaBibliaCat├│lica

De Bijbel als het Periodiek systeem der elementen.


Scan028CatedralLaAntiguaGuatemalaNacimiento

De toegangskaarten of “Donacion: Turista”