Flora Batava

FloraBatavaHeader03

De geillustreerde serie Flora Batava was niet het eerste
boek in het Nederlands taalgebied met de wilde natuur als
onderwerp. Maar dan betroffen het vaak werken zonder
die prachtige illustraties.

DSC06864FloraBatavaOngeillustreerdeNederlandseFlorasJohannesCommelinCatalogusPlantarumIndigenarumHollandiaeLeidenSLuchtmans1709

Dit is een boek van Johannes Commelin, Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae, Leiden, gedrukt door S. Luchtmans in 1709.


Het maken van geillustreerde boeken had de firma Sepp al
eerder gedaan.
Kijk maar eens naar dit prachtige werk.

DSC06866FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1 01DSC06866FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1 02DSC06866FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1 03

Christiaan en Jan Christiaan Sepp en anderen, Beschouwing der wonderen Gods in de minstgeachte schepselen of Nederlandsche Insecten, Amsterdam, JC Sepp, 1762 – 1929, Deel1. Het jaartal 1929 kan ik niet helemaal plaatsen. De originele serie was veel eerder gereed. Althans dat suggereren de websites die ik er over raadpleegde.

DSC06867FloraBatavaChristiaanEnJanChristiaanSeppEABeschouwingDerWonderenGodsInDeMinstgeachteschepselenOfNederlandscheInsectenAmsterdamJCSepp1762-1929Deel1TXT

Maar zoals kunt ziet staat er echt als jaartal 1929.


FloraBatavaHeader01