Blind walls gallery

IMG_8717BredaKloosterlaanNogZonderInitialen

Deze afbeelding was al eerder te zien op mijn weblog. Vandaag zag ik een bordje hangen met de maker en titel.


IMG_8941BlndWallsGallery

Studio Anti-Held is de maker en de afbeelding toont St. Catharina (van Alexandië) en allerlei archeologische vondsten. De afgelopen weken zag ik deze heilige een aantal malen op middeleeuwse werken.


DSC04970FilippinoLippiCirca1457-1504MadonnaMetKindEnJohannesDeDoperStMaartenEnCatharinaVanAlexndriëEind15eEeuwOpHout

Dit is een voorbeeld: Filippino Lippi, circa 1457 – 1504, Madonna met kind en Johannes de Doper (het kind op de voorgrond), St. Maarten (links) en Catharina van Alexndrië (rechts). Eind 15e eeuw, Op hout geschilderd. De twee personen in het zwart zijn de opdrachtgevers van het schilderij. Het schilderij is te zien in de kerk Santo Spirito, Florence. Dit is een kerk in het Oltrarno quarter, op de ‘andere’ kant van de Arno.


Tanai Nerli en zijn vrouw Nanna di Neri Capponi zijn
de opdrachtgevers van dit schilderij.
Daarom staan ze er ook op.
Op de achtergrond is Palazzo Nerli te zien
dat in de wijk Borgo San Jacopo van Florence lag.

DSC04970FilippinoLippiCirca1457-1504MadonnaMetKindEnJohannesDeDoperStMaartenEnCatharinaVanAlexndriëEind15eEeuwOpHoutDetailCatharinaVanAlexandrië

Op zowel de muurschildering in Breda als op het schilderij in Florence zie je een gebroken wiel. Op het schilderij ligt het aan haar voeten, een beetje naar achter. Op de muurschildering achter haar rechterschouder.


Dat wiel komt uit de verhalen over haar leven.
Op Wikipedia staat daar een en ander van beschreven, onder andere:

Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. In plaats van Catharina brak echter het rad, getroffen door de bliksem