A journey, Ryszard Kapuscinski, een reis.

He was occupied with his travels, with the preparations for them and then with the selection and organization of the materials he brought home. A journey, after all, neither begins in the instant we set out, nor ends when we have reached our doorstep once again. It starts much earlier and is really never over, because the film of memory continues running on inside of us long after we have come to a physical standstill.

Ryszard Kapuscinski in Travels with Herodotus. First published in Warsaw in 2004, here, from the 2012 edition from the Folio Society Ltd. Translation by Klara Glowczewska.

Verkorte vertaling:
Hij (Herodotus) was bezig met zijn reizen, met de voorbereiding en met het
uitzoeken en organiseren van al het materiaal dat hij meebracht naar huis.
Een reis begint immers begint niet op het moment dat we vertrekken,
en eindigt niet als we weer thuiskomen.
Het start veel eerder en is eigenlijk nooit voorbij, want de film van
herinneringen bijft in ons draaien, lang nadat we fysiek tot stilstand
zijn gekomen.

Dat is toch een prachtige tekst voor het 4700-ste stukje op mijn blog.

 photo DSC_7841RyszardKapuscinskiTravelsWithHerodotusFolioSociety.jpg

Mijn exemplaar van Ryszard Kapuscinski ’s Travels with Herodotus, uitgegeven door de Folio Society.