Als meegevoerd door de wind

IShoutButSheDoesNotHear

Vandaag kwam ik dit tegen op Twitter. Ik kan er verder geen onderbouwing van vinden en ik spreek of lees geen Grieks. Maar de regels Engelse tekst zijn mooi. Stele van Sympherousa opgericht door haar echtgenoot, Nikon, 4e eeuw na Christus.


I shout, but she does not hear
I hold on to this love,
I will continue to be who I was,
but I can do nothing;
she flew straight away like the wind

Ik roep, maar ze hoort niet
Ik houd vast aan deze liefde,
Ik blijf wie ik was,
maar ben machteloos;
als meegevoerd door de wind.