Columbia Museum of Art

Vandaag een selectie antieke kunst, Grieks en Romeins.
Uit het Columbia Museum of Art.


Anonymous, Cypriot, Horseman, 7th century B.C.

Anoniem beeldje afkomstig van Cyprus.
Een ruiter, 7de eeuw voor Christus.


Anonymous, Greek, Lekythos, circa 510 B.C.

Anonieme Griekse vaas.
Een lekythos was een Griekse oliekruik;
ellipsvormig met een nauwe hals, een schenktuit,
een gebogen handvat dat zich vanaf vlak onder de rand
tot de plaats waar de kruik het grootst is uitreikt,
de smalle onderkant eindigt op een voet (stabiliteit).
Werd hoofdzakelijk gebruikt voor balsem en grafofferandes

Detail.


Anonymous, Greek, Plate, 340 – 325 B.C.

Anonieme Griekse schaal.
Gemaakt rond 340 – 325 voor Christus.

Detail.

De staat van de schaal en vaas is uitzonderlijk.
Alleen hier en daar wat stukjes af aan de rand.
Wellicht intensief gerestaureerd.


Anonymous, Roman, Portrait Bust, mid 3rd century A.D.

Romeins borstbeeld uit de derde eeuw na Christus.