De verborgen wereld

Op dit moment lees ik het boek ‘De verborgen wereld’.
De volledige titel is:
Jos Gommans, De Verborgen Wereld – Nederland en India vanaf 1550.
Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum
vertelt Jos Gommans de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en India.
Het boek is prachtig geïllustreerd en ik vind vooral deel 3:
De verstrengeling: een neoplatoonse onderstroom, heel interessant.

Daar komt bijvoorbeeld de volgende tekst in voor:

Een afbeelding (surat) leidt tot de vorm die het representeert en dat geeft de betekenis (ma’ni),
net zoals de vorm van een lijn tot letters en woorden leidt, die van daaruit betekenis krijgen.
Hoewel de Europese meesters over het algemeen afbeeldingen van materiële afspiegelingen maken,
drukken zij in een merkwaardige morfologie verschillende betekenissen van de geschapen wereld uit.
Op die manier leiden ze diegene die alleen maar de buitenkant van dingen zien naar de plek van de echte waarheid.
Desalniettemin, voorzien lijnen (schrijven en kalligrafie) ons van de ervaring van de ouden en worden ze op die manier een instrument in de geestelijke vooruitgang.

Dit is een citaat uit een Perzische tekst uit het boek van Abul Fazi:
Ain-i-Akbari.
Dit fragment (pagina 197-199) is de Nederlandse vertaling gebaseerd
op de tekst van Ebba Koch en Yunus Jaffery,
opgenomen in het boek: ‘The Mughal emperor as Solomon, Majnun and Orpheus,
or the album as a think tank for allegory’ uit 2010.
Daarbij baseerden Koch en Jaffery zich op de uitgave
onder redactie van H. Blochmann uit 1872.

JosGommansDeVerborgenWereldNederlandEnIndiaVanaf1550

Jos Gommans, De Verborgen Wereld – Nederland en India vanaf 1550.


Wikipedia:

The Ain-i-Akbari or the “Constitution of Akbar”, is a 16th-century, detailed document recording the administration of emperor Akbar’s empire, written by his vizier, Abu’l-Fazl ibn Mubarak.
It makes the Volume III and the final part of the much larger document, the Akbarnama, the Book of Akbar, also by Abul Fazl, and it itself is in three volumes.

It is currently housed in the Hazarduari Palace, in West Bengal.

De Ain-i-Akbari of ‘De wet van Akbar’, is 16e eeuws document geschreven
door de vizier (eerste minister) Abu’l-Fazl ibn Mubarak.
Het uitgebreide document beschrijft hoe de regering van keizer Akbar
verliep.
Het is deel 3 van een uitgebreider document dat de ‘Akbarnama’
wordt genoemd en dat ook door Abul Fazl is geschreven.
Het boek bevindt zich in het Hazarduari paleis in West Bengalen (India).

Wikipedia:

Ebba Koch is an art and architectural historian, who defines and discusses cultural issues of interest to political, social and economic historians. Presently she is a professor at the Institute of Art History in Vienna, Austria and a senior researcher at the Austrian Academy of Sciences. She completed her doctorate in philosophy and her Habilitation at Vienna University.

Koch has spent much of her professional life studying the architecture, art, and culture of the Mughal Empire, and is considered a leading authority on Mughal architecture. In 2001 she became the architectural advisor to the Taj Mahal Conservation Collaborative.

Wikipedia:

S.M. Yunus Jaffery (1930 – 29 August 2016) was an Indian scholar of the Persian language. He was from Delhi, India.

He is mentioned in writer William Dalrymple’s 1994 book, City of Djinns.

He was given the Farabi International Award, a literary prize, in 2006 by the Iran government for his work towards the Persian language.

Jaffery had written short stories in Urdu and Hindi as well, apart from his work in Persian language. He had translated Hindu epic Ramayan to Persian, and edited, transcribed historical books like Shah Jehan Nama to clear Persian script. He was well versed with culture and norms of Mughal times, along with his Persian writing.

He attended Delhi College (now Zakir Hussain College, Delhi University) for his graduate studies and later taught there. He had also studied Persian studies in University of Tehran in 1960s. In 1995, he retired from Zakir Hussain College, Delhi as dean of Persian studies.

Jaffery died on 29 August 2016 in Delhi.

Kunstvaria

 photo AkbarnamaBookOfAkbarFromCollectionNathanielMiddleton1750-1807EastIndiaCompanyResidentAtLucknowCreatedInNorthIndiaProbablyMurshidabadLate18thCenturyPersianManuscriptOnCream-colouredPape.jpg

Akbarnama (Book of Akbar), from the Collection Nathaniel Middleton, he was from 1750 – 1807 an East India Company resident at Lucknow (India). The book is created in North India, probably Murshidabad, late 18th century. It’s a Persian manuscript on cream-coloured paper.


 photo AndyWarholJosephBeuysInMemoriamScreenprintInColorsOnPaperExecutedIn1986.jpg

Andy Warhol, Joseph Beuys in memoriam screenprint in colors on paper. Executed in 1986.


 photo AttributedToMarcusGheeraertsTheYoungerAnneOfDenmark1614.jpg

Attributed to Marcus Gheeraerts the Younger, Anne of Denmark, 1614.


 photo CoWesterikGramophonePlayer1971OilPaintAndTemperaOnCanvasOnPane.jpg

Co Westerik, Gramophone player, 1971, oil paint and tempera on panel.


 photo GeorgeBellowsMenOfTheDocks1912Detail.jpg

George Bellows, Men of the docks, 1912 (Detail).


 photo JosephMallordWilliamTurnerLightAndColourGoethesTheory-TheMorningAfterTheDeluge-MosesWritingTheBookOfGenesisExhibited1843OilOnCanvas.jpg

Joseph Mallord William Turner, Light and colour, Goethes theory – The morning after the deluge – Moses writing the book of Genesis. Exhibited in 1843. Oil on canvas.


 photo PaulGauguinTheWasherwomenArles1888OilOnBurlap.jpg

Paul Gauguin, The washerwomen, Arles, 1888, oil on burlap.


 photo RichardMosseSafeFromHarm2012.jpg

Richard Mosse, Safe from harm, 2012, photo.


 photo WalidSitiDeconstructedPyramid2013StrawClayAndAcrylicOnMDF.jpg

Walid Siti, Deconstructed pyramid, 2013, straw, clay and acrylic on MDF.