Q-koorts

In mijn gedachten loop ik al een tijd te spelen met het onderwerp Q-koorts.
Tenslotte woon ik in Brabant en wij zijn het hardst getroffen.
Dit keer niet door een griep bedacht door aandeelhouders
van farmaceutische bedrijven die griepprikken (virale middelen)
aan ons willen verkopen en waar onze overheid als een blok voor gevallen is.
Nee dit keer een echte ziekte, een dierenziekte die bedrijven
in de problemen brengt en mensen werkelijk ziek maakt
met zelfs dodelijke slachtoffers.

Ik zat te denken aan het woord Q-koortskaart. Lijkt me een goed woord voor scrabble.
Maar terwijl de overheid komt met een belachelijke ‘stippenkaart’
waar werkelijk niets op te zien is behalve dan dan Brabant het hardst getroffen wordt,
was ik er nog niet helemaal uit.

Totdat ik gisteren in mijn brievenbus keek.

Citaat uit de brief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De brief bevat eigenlijk geen informatie.
Alle informatie staat in het citaat hierboven.
Er is Q-koorts in de buurt.
Alle andere tekst in de brief is er om de aandacht van het probleem af te leiden.
Om te verdoezelen dat de politiek heeft zitten slapen.

Waar is nu precies die Q-koorts vastgesteld?
Dat staat natuurlijk niet in de brief.
Aan de Q-koortskaart waar de brief naar verwijst heb je ook niets.
Rond Breda staan 8 stippen met rode kringen.
Maar het is onduidelijk welke boerderij er nu verantwoordelijk is voor deze brief.

Ik moet me ongerust maken want ik krijg een brief.
De brief zegt dat ik me niet ongerust moet maken.
Waarom krijg ik dan de brief?
Nu ik de brief heb, wil ik weten waar er problemen zijn.
Dat vertelt de brief niet.
De website (www.qkoortsinnederland.nl) waar de brief naar verwijst ook niet.
Het schijnt dat de VWA die informatie wel heeft alleen hun web site
wordt niet genoemd.
Al de andere ‘informatie’ gaat over aflammeren (wat is dat?), fokverbod,
uitbreidingsverbod, vervoersbeperkingen, mest- en hygienemaatregelen.
Daarnaast gaat het over ziekteverschijnselen die zo algemeen zijn
(koorts met hoofdpijn en hoesten)
dat 80% van de Nederlanders naar de huisarts kan lopen
met de boodschap dat hij of zij verschijnselen van Q-koorts heeft.

Ik vermoed, gebaseerd op een lijst van de ggd/vwa,
dat de boerderij met Q-koorts die het dichtst bij mijn huis is,
de boerderij aan de Mastdreef 21 is.
Een boerderij in het buitengebied van Breda, richting Rijsbergen.
De overheid heeft dit vastgesteld op 12 november 2009.
Meer dan 1 maand geleden.
Waarom krijg ik nu een brief?

Q-koortsbrief: Blablabla van de overheid.

Aanwinst 2009

Een van de aanwinsten dit jaar van het Breda’s Museum is deze prent
die het interieur toont van de Grote Kerk in Breda.

Remigius Haanen, Interieur Grote Kerk Breda, circa 1825.

De makers is waarschijnlijk Remigius Haanen.
Remigius Haanen werd geboren in Oosterhout bij Breda.
Zijn familie bestond uit kunstschilders.
Remi ontwikkelde zich vroeg tot landschapsschilder
en maakte daarmee internationaal carriere.
Remigius Haanen 1812 – 1894.
Informatie van de web site van het Breda’s Museum.

Op de tekening zie je rechts, ter hoogte van de man met het hondje,
een soort uitbouw de kerk insteken.
Dat is het hek dat de Prinsenkapel afschermt van de kerk.
Links daar tegen over, bij het groepje mensen waarvan er een
uitleg lijkt te geven aan de andere personen,
is het grafmonument te zien van Engelbrecht I van Nassau.
Ook wel ‘Praalgraf van Engelbrecht I van Nassau’ genoemd.
De muur die links te zien is schermt het hoofdaltaar af van de omgang.

Katherina van Kleef / Jeroen Bosch

Volgens Gerrit van den Hoven.

Op donderdag 10 december 2009 verscheen er een bericht in BN/De Stem.
Het ging over de tentoonstelling in Museum Het Valkhof
over ‘De wereld van Katherina van Kleef’.
De stelling is dat Jeroen Bosch beinvloed zou zijn geweest
door de maker van of het handschrift zelf
dat bekend staat als ‘Het getijdenboek van Katherina van Kleef’.
Al eerder waren hier afbeeldingen te zien uit dit getijdenboek.
Zeker de Hellemond.
Maar het artikel geschreven door Gerrit van den Hoven overtuigt mij niet.

Sloop als sluipmoordenaar

Er wordt gestaag doorgesloopt aan de Suikerfabiek in Breda.
Zeg maar de CSM.
Het lijkt langzaam te gaan, maar toch…

Links is goed te zien dat je alleen nog maar een facade ziet.


Je kunt al tussen de gebouwen doorkijken. Dat is omdat er al een gebouw tussen uit is gehaald.


Nogmaals de linkerzijde. Daar ligt veel puin en metaal.


In detail.


Totaaloverzicht.
Weerwoord: H.F.J.M. van den Eerenbeemd / C.C. Huijsman / Vincent van Gogh

De afgelopen week kreeg ik een reactie op een log
die eerder hier heeft gestaan.
In de log beschreef ik een boekje van H.F.J.M. van den Eerenbeemd
die beschrijft hoe Vincent van Gogh tekenonderwijs zou hebben gehad
van C.C. Huijsman in Tilburg.
De afzender van de mail Cornell van Loon is het niet eens
met de beweringen van Eerenbeemd.
Ik kan het niet beoordelen en plaats daarom zijn reactie.

H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De onbekende Vincent van Gogh.


Geachte heer / mevrouw,

Met een glimlach heb ik kennis genomen van uw relaas over het boekje van Vincent van Gogh geschreven door H.F.J.M. van den Eerenbeemd:

Behalve dat er nergens sprake is van Tilburg in de brieven van Vincent wil van Eerenbeemd ons anders doen geloven. Vincent had in de periode totaal geen tekentalent en wist dat zelf ook. Onnodig dus zoals de gemeente Tilburg ons wil doen geloven dat Vincent heeft leren tekenen door C.C. Huijsman.

Pas op 28 jarige leeftijd in de Borinage is hij stuntelig begonnen zich te ontwikkelen als tekenaar en heeft er eigenlijk tot aan zijn dood niet veel van gebakken. De enige waarvan hij iets heeft opgestoken is Anton Mauve.

Wat de “tilburgse” werken betreft: Er is geen enkele tekening van Vincent uit die periode. Zowel de twee schetsen van een man leunend op zijn spade, en het Corintisch kapiteel zijn niet van Vincent. Het kapiteel is van Huijsman en beide tekeningen zijn afkomstig van een handige Tilburgse kunsthandelaar die een vriendje was van van den Eerenbeemd. De tekeningen zijn zo goed als zeker afkomstig uit het Tilburgse gemeente archief.

Zundert heeft destijds deze tekening gekocht voor 100.000 gulden maar is sinds kort mede door mijn bemoeienissen tot de conclusie gekomen dat er iets mis mee is. Beide tekeningen zijn dan ook sinds enige tijd niet meer in hun collectie.

vriendelijke groet,
Cornell van Loon

Gemakshalve hierbij de link naar mijn site. In mijn Blog heb ik aandacht besteed aan dit onderwerp. www.cornell-art.nlKunstvaria

Twee maal Caravaggio (bijna 400 jaar geleden overleden: 1610).
Daarom zal deze schilder de komende tijd veel in het nieuws zijn.
Maar daarnaast weer een heel uiteenlopende serie kunstwerken.
Geniet!

Basilius Besler, uit de ‘Hortus Eystettencis’, 1613.


Neurenbergse apotheker die bekend is geworden door dit werk.

Op de web site van Teylers Museum staat het volgende te lezen
over de maker en het werk:

Hortus Eystettensis
Basilius Besler


De aartsbisschop Johann Conrad Freiherr von Gemmingen liet rond zijn slot te Eichstxc3xa4tt een tuin aanleggen door de apotheker Basilius Besler (1561-1629). Deze vermaarde tuin op de Wilibaldsberg deed dienst als hortus botanicus xc3xa9n als siertuin. Rond 1600 kreeg Besler de opdracht om de rijkdom van de tuin in een boek vast te leggen. De Hortus Eystettensis verscheen in een oplage van 300 stuks. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig exemplaren over, waarschijnlijk een tiental. Het boek bevat 367 platen met 1084 geneeskrachtige en eetbare planten, en sierplanten.

De eerste editie van de ‘Hortus Eystettensis’ verscheen in twee versies: een met beschrijvende tekst gedrukt aan de verso (linker) zijde van de afbeelding, en een versie zonder tekst. Deze laatste uitgave was bedoeld om ingekleurd te worden. De luxe uitgave bevat met de hand ingekleurde platen en geen tekst. Dit om te voorkomen dat de tekst door zou drukken en de prachtig ingekleurde platen zou bederven.Caravaggio, Giuditta nellxe2x80x99 atto di tagliare Lla testa ad Oloferne, 1597.


Mijn Italiaans is niet zo best maar net als op een afbeelding
die nog niet zo lang geleden hier te zien was,
gaat Judith weer niet zachtzinnig om met het hoofd van Holofernes.


Caravaggio, Rest on the flight into Egypt, circa 1579.


Het Wilde Westen op de foto: Edward S. Curtis, Caxc3xb1on del Muerto – Navaho, 1906.


Ferdinand Bol, Old man with flowering beard, 1642.


Wat een baard!

Finial for a staff, Warring States period, Bronze with gold and silver inlay, Kong Residence Cultural Relics Archive, 475 – 221 voor Christus.


Kong is de Chinese familienaam waaronder wij Confucius kennen.

Volgens Wikipedia:
Confucius (Qufu, 28 september 551 v.Chr. – aldaar, 479 v.Chr.)
was een beroemd denker en sociaal filosoof uit het oude China,
lang vxc3xb3xc3xb3r de vorming van het Chinese keizerrijk.
Hij werd geboren als Kong Qiu in de stad Qufu in de Chinese staat Lu,
de tegenwoordige provincie Shandong.

Zijn filosofie legde de nadruk op de persoonlijke en bestuurlijke moraal,
orde, en respect voor de meerdere,
en won vooral aan populariteit door de krachtige traditionele Chinese stellingnames.
Confucius wordt vooral vereerd door leraren, scholieren en confucianisten.
De belangrijkste gebouwen van de confucianisten zijn de confuciustempels.

De invloed van Confucius op de Chinese beschaving mag niet worden onderschat.
Deze was ruim verspreid in Japan, Korea en Vietnam.
Dit kwam vooral door het Confucianisme, de doctrine die ontwikkeld is
door zijn discipelen en commentatoren.
De Gesprekken is een kort verzamelwerk met discussies die hij had
met discipelen en die na zijn dood zijn verzameld.
Het boek bevat de belangrijkste hoofdgedachten van zijn onderwijzing.

De afbeelding hierboven is het handvat van een stok/staf
die uit de erfenis van de familie komt.

Janus reliquary guardian figure (Mbulu Ngulu) attributed to Semangoy of Zokolumga, Kota Obamba Mindoumou, Late 19th – early 20th-century.


Beeld van een wachter.

John Singer Sargent, The Derelict, 1876.


De verlatene.

Kiki Smith, Messenger I, 2008.


Luis Egidio Melxc3xa9ndez, Still life with artichokes and peas in a landscape, 1771 – 1774.


Michelangelo Buonarroti, Madonna and child, circa 1525.


Bijzondere tekening.
De tekening staat op twee aan elkaar gelijmde stukken papier.
Wat direct opvalt is dat Maria niet naar haar kind kijkt.
Dat is een opmerkelijke houding.
Zeker als je weet dat de eerdere versie van deze tekening
een meer traditionele houding van Maria had.
Maar Michelangelo maakte blijkbaar bewust deze wijziging.

Okuyi Punu, Gabon.


Quimbaya, Reprecentacio masculina denominada retaule amb perforacio al nas, klassieke periode: 200 voor Christus – 1400 na Christus.


De Quimbaya zijn een volk in Colombia.
Ze zijn bekend om hun gouden beelden.
Hier betreft het een aardenwerk begrafenisbeeld.

Taiso Yoshitoshi, Smoky: the appearance of a housewife of the Kyowa Era, onderdeel van Thirty-two aspects of daily life, 1888.


Vincent van Gogh, Landschap met korenschoven en een opkomende maan, 1889.

Europalia.China

Gisteren heb ik twee tentoonstellingen bezocht die in Brussel gehouden worden
in het kader van Europalia.China.
De tentoonstellingen die ik bezocht zijn:
= Zoon van de hemel (Brussel, Paleis voor Schone kunsten)
= Het Orchideexc3xabnpaviljoen. De kunst van het schrijven in China
(Brussel, Koninklijke musea voor Schone Kunsten van Belgie)

Ik trof het weer net als mijn vorige bezoek aan Brussel.
Er was een EU-top.
Het verkeer rond Shuman zat muurvast.
Het kostte dus nogal wat tijd om in het centrum te komen.
Parkeren ging prima: recht voor de deur van het Koninklijk paleis.
Rond 08:15 vertrokken in Breda, getankt bij Hazeldonk,
om 10:00 uur bij het Koninklijk palies.

Brussel, Regentstraat.


Brussel, zicht op de lager gelegen markt van Brussel. Dit wordt de Kunstberg genoemd.


Toegangskaartje Bozar.

De tentoonstelling is prachtig.
Alleen hele mooie stukken zie je op deze tentoonstelling.
Ik zal er hier een paar tonen.

Zoon van de Hemel, catalogus 167, Geel geglazuurde kom met drakenmotief, 1723 – 1735.Idem, drakenmotief in detail.


Zoon van de Hemel, catalogus 1, Figuur in hurkzit, 3500 – 3300 voor Christus.


Hele artistieke foto; Zoon van de Hemel, catalogus 98, Danseres, 204 voor Christus – 9 na Christus.


Zoon van de hemel catalogus via de scanner.

Wel is het jammer dat de mooie catalogus niet van alle getoonde voorwerpen
een grote foto heeft.
Zo is van het voorwerp dat bij mij het meest in de smaak viel
alleen maar een heel kleine afbeelding te vinden.

Zoon van de Hemel, catalogus 40, Staander in de vorm van een mytisch dier, 6e – 5e eeuw voor Christus.


Dit is een groot bronzen voorwerp.
Ingelegd met malachiet.
Het is 48 x 47 x 27 centimeter.
Dit in 1990 ontdekte voorwerp is er een van een stel.
De staander was vermoedelijk bedoeld om een trommel recht te houden.
Oostelijke Zhoudynastie opgegraven in graf 9 in Xujialing, Zichuan, Henan.
Zhengzhou Archeologisch Instituut van de provincie Henan.

Het theepaviljoen.
In het theepaviljoen heb ik geluncht.
Voor twaalf Euro kan men daar een lunch van de dag nemen.
Natuurlijk heb ik dat gedaan met thee:
eerst een thee met rozenblaadjes en daarna een jasmijnthee.

Catalogus Zoon van de Hemel.

Vervolgens was het Orchideexc3xabnpaviljoen aan de beurt.
Volgens het kaartje is de naam van het museum Magritte museum.

Ticket Orchideexc3xabnpaviljoen.

Deze tentoonstelling wil de ontwikkeling van de Chinese kaligrafie in beeld brengen.
Een mijlpaal in de ontwikkeling van de kaligrafie in China
is het “Voorwoord tot het Orchideexc3xabnpaviljoen”.
In 353 na Christus komen een aantal intellectuele kunstenaars samen in Lanting,
het Orchideexc3xabnpaviljoen, in zuid China.
De kalligraaf Wang Xizhi is getroffen door de natuur,
het mysterie van het universum
en de onpeilbaarheid van het menselijk leven.
Dan schept hij dit werk.

Orchideexc3xabnpaviljoen, catalogus.


De kaft zonder omslag.


Detail van de omslag. Dit is een copie van het Orchideexc3xabnpaviljoen.
Voor mij is deze kunstvorm nog erg nieuw.
Dat heeft tot gevolg dat de meer recente werken
die neigen naar de Westerse moderne kunst,
mij het meest aanspraken.

Liu Yanhu, Zonder titel, 2005.


Wang Nanming, Combinatie: ballen met karakters, sinds 1992.


Wei Ligang, Zwemmende vissen, wandelende krabben, 2008.


Brussel, Basiliek. Naar huis in de file.


De komende tijd gaat hier nog meer over volgen.