Gideon Kremer in de Nottebohmzaal

In de tentoonstelling was werk van twee kunstenaars te zien.
Gisteren zag je hier het werk van Jeffe De Brabandere.
In dezelfde zaal was een reeks kleinere schilderijen te zien
van Gideon Kremer.
Beide kunstenaars waren onbekend voor mij maar beide waren meer dan interessant.

IMG_9721AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerNottebohmzaalFinesTerrae


IMG_9733AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerTheMartyrdom2022

Gideon Kremer, The Martyrdom, 2022.


IMG_9734AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerTheVision

Er staat soms veel yekst op de werken. Die teksten zijn niet altijd eenvodig te lezen. Gideon Kremer, The Vision.


IMG_9735MattheusCrommeDat NieuweTestamentOnsHeerenJesuChristiAntwerpen1538

De werken van Gideon Kremer baseren zich op de Apocalyps en op een boek: Dat Nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi, Antwerpen, 1538.


IMG_9738AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerTheHorsesAndTheirManes20220927

Gideon Kremer, The horses and their manes, 27/09/2022.


IMG_9739AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaal


IMG_9740AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerTheHymn

Gideon Kremer, The Hymn.


IMG_9741AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerCryingWoe

Gideon Kremer, Crying woe.


IMG_9742AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerEatingTheBook20221105

Een werk over boeken en met een interessante detailschets kan ik niet onopgemerkt laten. Gideon Kremer, Eating the Book, 05/11/2022.

IMG_9743AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerEatingTheBook20221105Detail


IMG_9744AlbrechtDürerTheWomanOfTheApocalypsAndTheSevenHeadedDragon1498

Albrecht Dürer, The woman of the Apocalyps and the seven headed dragon, 1498.

IMG_9744AlbrechtDürerTheWomanOfTheApocalypsAndTheSevenHeadedDragon1498Deatail

Detail met een aantal van de 7 hoofden van de draak.


IMG_9746AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerFightingTheDragon

Gideon Kremer, Fighting the dragon.


IMG_9747AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscience


IMG_9748AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceGideonKremerWhore

Gideon Kremer, Whore.


Ik heb genoten!