Open dag, Stadsarchief Breda

DSC06794BredaStadsarchiefJanIngenhouszExpériencesSurLesVégétaux

Een belangrijk wetenschapper uit Breda: Dr. Jan Ingenhousz, Expériences sur les végétaux. Het boek gaat over experimenten waarmee Dr. Jan Ingenhousz aantoonde dat fotosynthese (het omzettingsproces van planten onder invloed van zonlicht waarbij koolstof omgezet wordt naar zuurstof).


DSC06795BredaStadsarchiefJanIngenhouszExpériencesSurLesVégétaux

Het boek bevat illustraties van de instrumenten die Dr. Jan Ingenhousz gebruikte bij de onderzoeken.


DSC06796BredaStadsarchiefJanIngenhouszExpériencesSurLesVégétaux

Dit boek werd getoond in het bovengrondse archief. Het archief waar ook kranten worden bewaard. Daarover een volgende keer meer. Het boek van Dr. Jan Ingenhousz heeft een moderne band. Het papier heeft betere tijden gekend.


DSC06797BredaStadsarchiefRomeinsMissaal

Een kerkboek met zilverwerk: een Romeins Missaal. Dit is een boek dat in de katholieke kerk werd gebruikt in de kerkdiensten. Het bevat de lezingen, gebeden en gezangen.


DSC06798BredaStadsarchiefRomeinsMissaalDSC06800BredaStadsarchiefDSC06802BredaStadsarchiefFotoarchiefJonkersHotelDeKroon

(Deel van?) het fotoarchief Jonkers en een doos met de naam van Hotel de Kroon.


DSC06809BredaStadsarchiefJeanBergé

De modeboeken van Jean Bergé.


DSC06810BredaStadsarchief

Een deel van de boekcollectie over Breda en door Bredase schrijvers.